Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Klub vodních turistů

sídlí na Chrudimce pod Vinicí, na bývalé vojenské plovárně. Pořádá sjezdy českých i zahraničních řek, vodácké tábory. Sezonu otevírá odmykáním a uzavírá zamykáním Chrudimky. Dne 9.4.2011 se konalo velké odemčení Chrudimky spojené s jejím čištěním od odpadů. ...Vrchní

Posledním pa.panským vrchním byl Josef Kottovitz, který se s panskými úředníky rozloučil 28.1.1850, kdy se na pa.zámku konalo řízení, kterým byla ukončena patrimoniální správa panství. ...PLUK

Pardubický lidový umělecký kolektiv - lidový umělecký soubor založen r.1973, 23.4.1988 oslavil 15 let trvání, na výroční konferenci DK ROH Dukla obdržel čestné uznání, vedoucímu souboru Rudolfu Kondrátovi předána stříbrná plaketa za budování města Pardubic. ...Krajské muzeum Pardubice

Původně Městské muzeum spravované Muzejním spolkem, bylo r.1952 nazváno Krajským muzeem, následně Východočeským muzeem. R.1953 zámek a muzejní sbírky převzal stát, jeho správou pověřeni profesionální pracovníci. Ještě na jaře 1954 je zmiňováno Krajské muzeum Pardubice, které založilo hudební oddělení. Pak již je trvale užíván název Východočeské muzeum....Starý obecní dvůr

Obec počátkem 16.stol postavila za panskými haltýřem, za mlýnem na Haldě, dvůr, kterému se později říkalo starý dvůr, choval se v něm obecní dobytek. Dvůr r.1549 propachtován a potom prodán Václavu Švankalovi, mlynáři na Haldě. ...Chorobinec

Císařský patent z r.1784 ukládal obcím péči o choré. Pa.panství proto při mostku přes Městskou strúhu zvanému Katův (v místě před stadiony) postavilo domek, kterému se říkalo Panský špitál. Bylo to zařízení ubohé o 3 světničkách, z nichž se jen 2 se daly vytápět, s malou kuchyní. O domek se nepečováno, r.1796 byl velmi sešlý, při zrušení strúhy 1910-12 zbořen.
O zřízení nového městského chor...Střední zdravotnická škola

V Pardubicích 1.9.1945 obnoveno vyučování ve škole pro ženská povolání na Jahnově ul., Vesna. Od r.1946 probíhala výuka v oborech: dvouletá ženská odborná škola, živnostenská pracovna šití šatů, šestiměsíční škola kuchařská, šestiměsíční kurz šití prádla a šatů, kurz pro pracovnice v zemědělských útulcích, čtyřletá škola sociálně zdravotní -1.ročník, roční škola pro pěstounky a vychovatelky. Ve ...U stadionu

za okupace název dnešní Sukovy třídy, předtím Riegrova nábřeží....Okresní úřad

vznikl r.1850. Od 1.1. převzal politickou agendu městského magistrátu a patrimoniální správy. Vykonával státní správu. Vznik „úřadu“ významně přispěl ke vzrůstu význam Pardubic a jejich rozvoji. Význam pro Pardubice se zvýšil ro zrušení prvního Pardubického kraje, kdy sice podléhaly obnovenému krajskému úřadu v Chrudimi jehož význam byl již omezený. R.1865 doplněno voleným okresním zastupitelstvem...Zavadilka - hostinec

v minulosti prý poznačení hostince, o který hned na kraji města zavadila cest a přijíždějící povozníci. V Pardubicích letitý a známý hostinec v ohybu Pražské ul. kde končí Teplého ul. Podle ní ten prostor styku obou ulic, kde je m.j. benzinová stanice, lidově nazýván Na Zavadilce. Hostinec Na zavadilce býval v 18.stol.na také konci Labské ul. ...V encyklopedii je nyní: 3277 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014