Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Zámecký most

Příhrádek ze zámkem spojoval od počátku pevný dřevěný most přes zámecký příkop, na konci před třetí, Labskou branou doplněný padacím mostem. Celkem byl 71 m dlouhý, 6 m široký, říkalo se mu „Obdýlný“ R.1804 byl stržen povodní a zámecký vrchní František Štěnička jej nechal nahradit hrází navezenou zeminou naplavenou povodní do zámeckého příkopu. Dal tak možno výdělku lidem v tehdejší době nouze,...Betonárka

V Pardubicích byly velké stavební podniky n.p.Pozemní stavby a n.p.Průmstav Pardubice, které prováděly na území velké objemy staveb. Při výstavbě Polabin si Pozemní stavby po r.1960 postavily výrobnu betonu ve stavebním dvoře na západním okraji plánovaného sídliště. Po r.1995 byla přemístěna ke Drozdicím. Na místě stavebního dvora dvora je dnes obchodní dům KAUFLAND. V 80 letech min stol. se ...Memoriál Jiřího Kristiána Lobkowice

motocyklový plochodrážní závod na škvárové atletické dráze pa.všesportovního stadionu. Jezdil se na paměť do té doby našeho nejlepšího automobilového závodníka, který zahynul na automobilovém okruhu AVUS v Berlíně.
31.7.1931 I.ročník, zvítězil B.Bardas z Moravy,
4.6.1933 II.ročník, zvítězil Rakušan V.Kuger.
3.6.1934 III.ročník , zvítězil Němec Sedan Graf.
2.6.1935 ...Krajský soud

Obchodní gremium v Pardubicích vypracovalo r.1894 pamětní spis, požadující zřízení krajského soudu v Pardubicích. Ten měl tehdy sídlo v Chrudimi až do r.1960 i za 2.Pardubického kraje. Po vzniku Vč.kraje r.1960 byl přemístěn do Hradce Králové a spojen s hradeckým. Po vzniku třetího Pardubického kraje se opět objevil požadavek na zřízení krajského soudu v Pardubicích. Od 31.1.2002 byla otevřena doč...Západovýchodní silniční osa

O její výstavbě uvažováno za 2.Pardubického kraje po r.1950. Silnice I/36 od Chlumce n.C. s obchvaty Volče, R.Bělé. Bukoviny a L.Bohdanče měla jižně od Rybitví překročit Labe, jako Rychlodráha projít Pardubice k Zámečku, zde podjezdem překřížit hlavní trať a u Hrochova Týnce se napojit na I/14 a od Zámrsku po I/35 dojít na východní hranici kraje. V druhé etapě by po jihu obešla letiště a po obchv...Komitét pro úpravu středního Labe

Středolabský komitét...Kamenná vila

čp.144 Bílé předměstí. Novorenesanční vila s bohatou reliéfní a sochařkou výzdobou je nejvýznamnějších soukromou stavbou Pardubic. Neomítnutý kámen z něhož je postavena jí dal název. Stojí majestátně a je dominantou okolní vilové zástavby. Údajně byla původně pro biskupa Josefa Doubravu. Stavbu zahájil arch. Bóža Dvořák na základě výměru Obecního úřadu Pardubice 27.9.1913. Za války stavba stagnov...Rudovský

původní název pozemků na severu Pardubiček při železniční trati, kudy vede Východní ulice, cyklistická stezka....Zajíčkova ulice

na Slovanech spojuje ulici Dašickou s ulicí Mandysovou na hranici Studánky, pojmenována r.1930. Eduard Zajíček, 1843-1876, pardubický rodák, vlastenecký novinář a spisovatel v Plzni. Zemřel ve Malých Kolodějích u Sezemic....Pick a Ganz

továrna psacích a kuřáckých potřeb na Vrtálně, založená r.1884. Malý uzavřený areál na Levém břehu Haldy, židovský majetek, r.1939 převeden na firmu Polák a Lukesle....V encyklopedii je nyní: 3277 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014