Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Stolní tenis

Prvním průkopníkem stolního tenisu, tehdy zvaného ping-pong, byl Lawn Tenis Club- LTC Pardubice. R.1927 uspořádal turnaj o „Mezinárodní mistrovství Pardubic“ v sálech hotelu Veselka. Organizátoři byli Lukesle a JUDr.Racek, zvítězil Heller z Prahy, v soutěži pardubických hráčů Lukesle. Později pravidelně pořádán Table-tennis Cup. Při Celostátní výstavě tělesné výchovy a sportu roku 1931 uspořádán v...Divadelní ochotníci

První české ochotnické, nestudentské divadlo se v Pardubicích hrálo 2.12.1849 na jevišti hostince "U české koruny" vedle Zelené brány. V režii městského lékař Dr. Hausmanna byla sehrána Klicperova fraška "Žižkův meč." Ochotnické divadlo....Numismatika

Spolek numismatiků, pobočka České numismatické společnost v Pardubicích, založen 1.8.1954. Česká numismatická společnost organizuje zájemce o sbírání mincí, medailí, plaket, papírových platidel i drobné plastiky. V Pardubicích má daleko starší tradici. Sběratelem mincí a medailí, významným českým numismatikem byl pa.restauratér Max Donnebauer (1838-1888), 1845-59 nájemce nádražní restaurace v Pard...Autoburza

Každoročně je pořádaná na plochodrážním stadionu ve Svítkově se zaměřením na náhradní díly pro starší a historická vozidla. ...Dějiny Pardubic v datech


15.12.1295 První historická zmínka o Pa. v listině papež Bonifáce VIII. dokládá existenci cyriackého kláštera „in Pordoby“ v pražské diecézi.
1313 Prvním známým majitelem Pardubic byl Puota z Pardubic, doložený v písemných pramenech jako držitel pa.tvrze.
29.12.1340 Arnošt ze Staré odkazuje ve své závěti tvrz Pardubice s „městem novým“ svému synu Arnoštovi z Pardubic. <...Vystrkov

Když Arnošt ze Staré přestavoval pa.tvrz na hrad oddělil hospodářskou správu a za Chrudimkou, při cestě do Pardubic Mnichových a Chrudimi založil hospodářský dvůr Vystrkov. Název značí, že šlo o místo (dnes U Kostelíčka) značně vzdálené vlastnímu Městu. První listinný záznam o něm pochází z r.1384. Patřily k němu pozemky na východním okraji katastru města k rybníku Studánka a studáneckým lesům. ...Kounicova ulice

Tak r.1913 pojmenováno několik osamělých vil v polích podél polní cesty vznikající Vilové čtvrti. Dnes ul.JUDr.Krpaty. Hrabě Václac Kounic(1748-1913), český šlechtic, politik, obhájce práv českého národa. ...Pardubický perník

je světoznámý, ale je zajímavé, že v minulosti Pardubic rozsahem své výroby nehrál významnou úlohu. Svou pověst si vysloužil později svou kvalitou. Perníkáři se odštěpili od řemesla pekařského, patřili k cechu mlynářskému, pekařskému a sladovnickému města Pardubic, jehož artikule z r.1512 od Viléma z Pernštejna. R.1515 zde byl jediný perníkář, dle historika Sakaře, asi perníkář Jan, který, držel k...Prokop Josef ing.

lng. JOSEF PROKOP se narodil 23.1.1872 v Pardubicích. Tento významný podnikatel se narodil v rodině Josefa Prokopa, bývalého hodináře, který1 si roku 1864 zavedl výrobu razítek a vinět, později také slévárnu (původně v Úzké ulici na místě dnešního Východočeského divadla, od roku 1870 přenesenou na dnešní Palackého třídu). Po smrti J. Prokopa st. řídila podnik jeho vdova Františka Prokopová. Zavedl...Fara

Faru v Pardubicích „městě novém“ založil Arnošt z Pardubic při chrámu Zvěstování Panny Marie, postaveném před r.1359. Do té doby církevní správu vykonával cyriacký klášter, patrně ve vsi Pardubice, dnešních Pardubičkách. Vojtěch z Pernštejna r.1532 přenesl faru k novému, většímu chrámu sv. Bartoloměje, místo kláštera minoritů postaveného Vilémem z Pernštejna r.1515. Klášter byl přemístěn do býv.f...V encyklopedii je nyní: 3288 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014