Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Náměstí Dukelských hrdinů

největší v Pardubicích, ústřední prostor Dukly. Pojmenováno r.1955 při svém vzniku na počet hrdinů bojujících za 2.světové války o průsmyk Dukla. Na náměstí před r.2000 přenesen z lesíka od Pražské prozatímní pomník prvního českého letce Ing.J.Kašpara. Na severní polovině po r.2000 odhalen pomník čs.letců padlých za 2.světové války. ...Oltář

nejvýznamnější příslušenství každého kostela. V Pardubicích nejhodnějším oltářem je hlavní kostela sv.Bartoloměje. V průběhu staletí procházel mnoha změnami. Současný vznikl spojením barokních částí staršího oltáře a sochařské výzdoby s klasicistní architekturou určenou pro umístění obrazu. Velmi kvalitní řezby andělů nad brankami pocházejí z 30.let 18.stol., připisují se významnému východočeském...Vojenské nemocnice

Jejich historie je nepřehledná, nutno rozlišit dočasné a trvalé. Za napětí r.1850 procházelo Pardubicemi mnoho vojska k pruským hranicím, přitom ve škole čp.52, v býv. klášteře, zřízena dočasná vojenská nemocnice. R.1866 Pardubice proměněny ve vojenský tábor, již 29.května vyzvalo místodržitelství ředitele reálky, aby předčasně skončil vyučování, ale deputace města uprosila vojenské úřady, zabrá...Spolek pro chemickou a hutní výrobu

založen r.1856 Ústí n.L., před obsazením pohraničí koupil r.1938 pozemky na katastru Rybitví a Rosic. Zahájil stavbu velkého chemického závodu na výrobu organických barviv a léčiv. R.1945 znárodněn, spojen se závody n.p. EXPLOSIA, SYNTHESIA a UMA v národní podnik Východočeské chemické závody Pardubice-Semtín. ...Kraus Artur baron

Baron Artur Kraus se narodil 2. 8. 1854 v Pardubicích a zde také absolvoval dva ročníky reálky. Pak odjel do Francie. Tam nastoupil do služeb známého astronoma Camilla Flammariona a plně se věnoval hvězdářství. Stále se zajímal o vše nové a během svého života se stal průkopníkem nejrůznějších novinek. Za pobytu ve Francii v roce 1910, kdy se z Eiffelovy věže uskutečnilo první pokusné vysílání rozh...Světlá ulice

od r.1998 jméno ulice ve východní části Černé za B.u železniční trati. Další ukázka bezradnosti při volbě jmen našich ulic. ...Chemická čistírna, barvírna a úprava látek F.Kuchynka

založena r.1911 při Štrosově ul.nad Haldou. R.1939 patřila k největším v Čechách, rozšířena o moderní odd.impregnace látek, trenškotů, balonových plášťů. Po znárodnění r.1948 byla jedním z nejvýznamnější závodů Komunálních služeb města Pardubic, po r.1980 zanikla....Pernštýnská ulice

ze severovýchodního rohu Pernštýnského nám. na sever k zámku. Založena počátkem 16.stol., snad až po požáru r.1507 Vilémem z Pernštejna, jako přímá široká reprezentační cestu k zámku. Původní gotická jednopatrová zástavba zničena požárem r.1538. Na domech čp.11 a 12 byly při rekonstrukci 1975 odkryty ve štítech malované niky z původní gotické výstavby. Dům čp.11 nazýván Dům na mostě kamenném, ne...ulice K Zámečku

ulice souběžná se železničním koridorem po severní části Pardubiček z ul.Zelené od staré Tesly přes ul.Národních hrdinů až na ul.U Borku, kde ji od areálu Zámečku odděluje hluboký zářez nedokončené železniční trati do Chrudimi. Název má od r.1948, kdy končila u oplocení obory Zámečku....TJ Lokomotiva

od r.1953 název Slavoje Pardubice, sportovního klubu v Nových Jesenčanech, Na Dolíčku....V encyklopedii je nyní: 3305 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014