Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Vodní lyžování

po r.1960 pěstováno v Sokole Nemošice, který 15.-16.8.1970 uspořádal mistrovství ČSR ve vodním lyžování na starém rameni v Rosicích. Dodnes provozováno na písníku u Mělic....Stalinova třída

od 26.10.1945 název dnešní třídy Míru, předtím 18.5.1945 pojmenována třída Maršála Stalina. Josef Vissarionovič Stalin (1879-1953) sovětský diktátor, významně se podílel na porážce Německa ve 2.světové válce....Městská inspekce veřejného pořádku

ustavena 1.1.1966 se 7 členy, dbala o pořádek ve městě, spolupracovala s občanským výbory, VB a aktivem "Kdo nám hyzdí Pardubice". Počet členů se postupně zvyšoval. Nebyla oblíbená, zejména proto, že na pořádek dbala mnohdy přísně a důsledně. Dostala přezdívku Šedý mor....Majáles

studentská májová slavnost, spojená s veselím a recesistickými hrátkami. Do historie Pardubic vplul Majáles 1947 pořádaný opožděně 1.června. V čele průvod ze Skřivánku do centra veden pivovarským volem s hvězdou, srpem a kladivem a nápisem „Také jsem se k nim dal“. Byl to poslední svobodný. Až později na čas obnoveny pod politickým dozorem. Majáles 11.-13.5. 1956 tanec zpěv v parcích a sálech Par...Galanta

za minulého režimu družební město Pardubic na Slovensku. Na jeho počest nazváno prodejní středisko a restaurace Jednoty na sídlišti Drážka. Jeho výstavba zahájena 17.3.1972. Mezi pa. partnerskými městy již Galanta není, ale restaurace zůstala. ...Oslavy 700 let od první písemné zmínky o Pardubicích r.1295

velmi tiché uspořádány r.1995. Ve VČD 30.9.1995 premiéra nově nastudované hry "Mistr ostrého meče" od pa.dramatika dr.Karla Krpaty....ulice Ke Klášteru

Dřívější pojmenování dnešní Kostelní ulice, když u sv.Bartoloměje, na místě dnešního arciděkanství, byl klášter minoritů, který Vojtěch z Pernštejna r.1532 přemístil ke kostelu Zvěstování P.Marie....Pomník bratranců Veverkových

vynálezců ruchadla. 11.10.1882 umělecká porota ve složení: předseda dr.Miroslav Tyrš, umělecký kritik, mimořádný prof.umění na filosofické fakulty UK, a členové dr.J.V.Jahn, ředitel pa.reálky, architekt Wiehl a sochař Schnirch, autor trig na Národním divadle, posuzovala v sále pa.reálky návrhy na pomník bratranců Veverkových, vybrán návrh Josefa Strachovského. Základní kámen pomníku položen 31.8.1...Ulice Pod sklípky

pivovarskými, úzká ulička spojující Pernštýnskou ulici se Wernerovým nábřežím, patří k ní průchod domem čp.11 v Pernštýnské ul.a podle Sakaře domy čp.110-114 po jižní straně. Severní stranu tvořil od počátku 16.stol. panský mlýn, poté když Pardubice a celé panství přešlo r.1560 do císařských rukou nazývaný císařským mlýn i poté, kdy byl prodán r.1759 soukromníkovi. Do r.1631 byla ulička součástí...Bartolomějská ulice

Patří k nejstarším městským komunikacím, spojuje severozápadní kout Pernštýnského s Kostelní ulicí za kostelem sv. Bartoloměje. Je pozoruhodné, jak její mírné stočení navazuje na oblouk východní části Kostelní ulice. Dle domněnky historika PhDr.Vlastimila Zikmundy byly obě ulice nejstarší cestou obcházející pardubické tržiště a směřujíci na jih do Chrudimi. (Městská strúha, která dnes to...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014