Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Rumpálek

zařízení jimž se reguloval přítok vody z původního ramene Chrudimky, do umělého hradebního příkopu - Městské řeky. Zřídilo jej město r.1723, protože tok u děkanství by o 3-4 lokte níže proti odbočení z Chrudimky. Značný spád při povodních strhával břehy a protrhával Děkanskou hráz. Rumpálek odstraněn r.1910 po regulaci Chrudimy, zasypání starého ramen Chrudimky přes Olšina a Městské řeky. Byl v mí...Národní garda

Za napoleonských válek r.1809 opustila město vojenská posádka. Měšťané chtěli založit městskou gardu, to císař v srpnu 1811 zamítl. V březnu r.1848 po vydání manifestu slibujícího konstituci vznikly v Pardubicích, Přelouči, Dašicích, Sezemicích a Bohdanči Národní gardy, úředně Národní stráž. Českým velitelem jmenován generálmajor kníže Josef z Lobkovic, dříve velitel jezdeckého pluku v Pardubicí...Rybárna

Koncem 60.let byla zbourána zchátralá restaurace na Matičním ostrově. Místo zůstalo léta pusté, sadům chybělo místo odpočinku a občertvení. Po r.1990 se místa a iniciativy ujala MO Rybářského svazu, r.1994 zde otevřela restauraci nazvanou Rybárna. ...Okresní dům - hotel Grand

Městská spořitelna koupila r.1911 „hotel Kotel“ na začátku Královské třídy, po jeho zbourání zde měl být postaven městský Reprezentační dům. K tomu pro 1.světovou válku nedošlo, ani po ní. Ve 20.letech pozemek získal okres, r.1929 okresní výbor rozhodl postavit zde Okresní dům. Zadní čtvrtina určena pro Okresní úřad. Ve zbývajících třech čtvrtinách plánovány společenské a reprezentační prostory ...Orel

tělovýchovná jednota katolického zaměření, v Pardubicích založena, po několika neúspěšných pokusech,7.1.1923. Prvním starostou zvolen prof.P.Josef Havel, náčelníkem František Hes. Cvičit se začalo v sále Na Pernštýně, později ve škole, na děkanství, až získána místnost družstva „Nový domov“ v Karlově ul. čp.43. R.1925 první župní slet na fotbalovém hřišti SK Pardubice na Olšinkách. Přes mnohé pře...Hydroelektrárna

na Chrudimce bývala u starého železného mostu z Bělobranského nám., na pravém břehu na místě Lednovského mlýna. Stavba zahájena r.1910, 14.5.1911 uvedena do provozu s výkonem 190 HP (260 kW). Vodu pro ní zdýmal unikátní stavidlový Záhorského jez. Byla součástí Elektrických podniků města Pardubic, o které město při znárodnění přišlo. R.1950 muselo být odbouráno obytné I.poschodí hydroelektrárny, pr...Masarykova společnost

Pardubická pobočka MS ustavena 31.01.1995 v Domě hudby. Předsedou zvolen PhDr.Jiří Kotyk Ph.D. Společnost usiluje o aktualizaci odkazu T.G.Masaryka, prvního prezidenta ČSR. Pořádá přednášky, podílí se na přípravě oslav výročí 28.října, Zámečku, Ležáků aj. R.2010 měla 40 členů, členské příspěvky 100,-Kč./rok...Šlejferny

nožířské brusírny bývaly za Viléma z Pernštejna pod Vinicí u Chrudimky na hranici Pardubiček. Lávka při nich přes řeku spojovala pole v Hendrychu s chalupami Pardubiček. Za třicetileté války šlejferny zanikly. J.Sakař je jen zmiňuje, neuvádí co to bylo za patrně větší provoz a proč daleko od města na opačné straně než skupina provozů Na valše....Ressource

nebo Bürger Ressource, jiné názvy pro utrakvistický občanský spolek Cassino-Verein založený r.1855. ...Sportovní klub - SK Čivice

založen r.1920, u jeho kolébky stáli velkostatkář Kokeš, známý výstavbou Kokešova a dr. Alois Cibulka, kterého osud před r.1939 zavál za moře. Za sídlo klubu vyvolen hostinec Josefa Beneše V Borku, kde ochotně půjčovány místnosti pro svlékánu i oblékárnu....V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014