Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Sušárna čekanky

postavena r.1898 vedle u lihovaru, Freiberkova sušárna čekanky z téže doby byla před pivovarem, vedle Prokopky. Zanikly asi před r.1918. ...Energetické strojírny

R.1919 Jan Vadas založil v Pardubicích elektrotechnickou firmu Vadas. Firma se sídlem u pozdějšího podjezdu na Skřivánek se za první republiky úspěšně rozvíjela vedle slaboproudé Telegrafie. Byl uspěšný i vývojově, m.j. jeho vynálezem je zkoušečka dodnes známá pod názvem Vadaska. Závod úspěšně přestál i 2. svět. válku, ale r.1948 byl znárodněn a po několika reorganizacích včleněn do Energetických...Stalingradské náměstí

od r.1950 jméno dnešního náměstí Republiky, r.1962 přejmenováno na Náměstí Osvobození. Stalingrad, město na Volze, kde Sovětská armáda zastavila postup německých vojsk a obrátila průběh II.světové války, dnes se jmenuje Volgograd. ...Zámek

Pardubický zámek stojí pravděpodobně na místě staré pa.tvrze, připomínané již ve 14.stol, Arnoštem z Hostýně po r.1332 přestavěné na vodní hrad. Po koupi panství pardubického a kunětickohorského r.1491 Vilémem z Pernštejna zahájena přestavba na zámek v pozdně gotickém slohu. Za Vilémových nástupců Vojtěcha a Jana byl zámek dostavěn v dnešní podobě jako renesanční architektura. Do r.1560 byl zámek ...Zastupitelstvo

První Obecní výbor – zastupitelstvo Pardubic bylo zvoleno 20.2.1861 na období tři let, mělo 18 členů. R.1919 došlo ke změně. První všeobecné, rovné a tajné volby byly 15.5.1919 na 5 let, zastupitelstvo mělo, podle velikosti města, 42 členů. Od r.1945 do 1990 mělo město místo zastupitelstva národní výbor-NV. R.1990 se Pardubice staly statutárním městem, ve volbách v listopadu t.r.opět voleno zastup...U Pišice

pozemky na východě St.Čivic při bezejmenném náhonu z Bylanky...Orchestr - Hudební Pardubice

9.1.1938 v Městském divadle se konal 1.koncert pa. hudebního tělesa "Symfonický orchestr Explosia Semtín", které dirigoval Ing Jansa, místoředitel a.s. Explozie.
V 50.letech min.stol.vznikl při pa.Parku kultury a oddechu Velký dechový orchestr, zanikl r.1991
26.5.1969 založen Východočeský státní komorní orchestr Pardubice, poprvé vystoupil 24.10.1969, po r.1990 Komorní filharmonie Pardu...Sakařovy Dějiny Pardubic nad Labem

o pěti dílech, zpracoval Josef Sakař, profesor pa.reálky, rodák z Týna nad.Vltavou. Vycházely nákladem města Pardubic v l.1920-1928. Dnes velmi vzácné, pro širší veřejnost nedostupné. K druhému vydání nedošlo....ulice Prokopa Holého

Rosice z ul.Oskara Brázdy na sever, do r.1948 Žižkova. Prokop Holý, zvaný Veliký, husitský kněz, po smrti J.Žižky, hejtman, porazil křížové výpravy u Ústí n.L., Tachova a Domažlic. Zúčastnil se jednání basilejského koncilu. Padl r.1434 v bitvě u Lipan....Hledíkovský potok

teče severně od Ohrazenic, nad Doubravicemi se spojuje s Velkou struhou a odpadem u Pohránovského rybníka. Protéká chemickým areálem, pod bohdanečskou silnicí jako známá struha s barevnou vodou. U retenční nádrže pod Rybitvím se vlévá do Labe. ...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014