Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Náměstí 28. října

v Nemošicích je ještě na plánech města do r.2001, pak zastavěno, zaniklo, Místopis města Pardubic z r.2009 je nezná, uvádí jen Ulici 28 října. ...ulice k Chrudimi

r.1714 pojmenování dnešní třídy 17.listopadu, tehdy jen cesty s osamělými usedlostmi....Sbírka skla

Ačkoliv Pardubice nemají sklářskou tradici, shromáždilo Východočeské muzeum Pardubice rozsáhlou sbírku hodnotných sklářských výtvorů. Na podzim r.2000 ve 2.poschodí zámku, v největším sále na ploše 500 m2, otevřena stálá expozice „Českého skla“. Zhodnoceno čtyřicetileté úsilí o shromáždění českého historického a ateliérového skla, které má charakter originálního uměleckého díla. Výstava ukazuje ví...Lidová umělecká tvořivosti- LUT

byly sice zpolitizované soutěže lidových kulturních těles, které však přispívaly k udržení a všestrannému rozvoji amatérské kulturní činnosti. Pardubické soubory na nich v okresních, krajských i ústředních kolech získaly mnoho ocenění. ...Pardubice - slovníkové heslo Ottova encyklopedie Česko A-Ž, r.2007

krajské město, správní středisko Pardubického kraje, 88260 obyv., 78 km2, kult. a hosp.středisko již.části východočeského regionu. Poloha: Pardubická kotlina, v již.části Východolabské tabule, na soutoku Labe s Chrudimkou. Významnou dominantou je Kunětická hora. Administrativní status a instituce: Od středověku trvale součástí Chrudimkého kraje, pouze 1850-1855 samostatného kraje, od 1850 okresní ...Sverdlova ulice

od r. 1977 název nové ulice na sídl.Dubina, r.1990 přejmenované na Jana Zajíce....Zahradnictví

První pa.známé zahradnictví bylo Termerovo, založené kolem r.1900 na pozemků ve Tvrzi. Nově založenou Wintrovu ulici rozdělovalo na dvě části, po jeho zrušení se měly obě části spojit, ale po r.1970 na jeho místě postaveno gymnázium Dašická, které ulici dělí natrvalo. R.1921 v Pardubicích založeno společenství zahradníků, starosta Adolf Termer, sdružovalo zahradníky: Karel Bareš, Familie, Anton...Dlažba

„Město“ tj. náměstí a přilehlé ulice nechali vydláždit již Perněštejnové při nové výstavbě po požárech r.1507 a r.1538 kamenem z Kunětické hory. Předměstí byla do 19.stol.nelážděná, i když cesty na Chrudim, Prahu, Hradec Králové, V.Mýto, Sezemice podél nichž se město rozrůstalo musely být zpevněny. Pozoruhodná je otázka ul.Na Ležánkách, její název byl původně na Na Dlažankách, což by mohlo nazn...Beseda měšťanská

viz Měšťanská beseda...Východočeský župní spolek pro zušlechtění koní

v Pardubicích začal 1.7.1925 vydávat obrázkový měsíčník "Šemík", jehož vydavatelem byl Ing Boža Dvořák, řídil i redakci. ...V encyklopedii je nyní: 3277 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014