Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Kmen čsl.obce junáků Volnost

dříve Skautů. V Pardubicích ustaven 22.5.1927 na schůzi ve spolkové místnosti restaurace Na Hostýně. Zvolena kmenová rada, vůdce Vojtěch Vlček, Pardubice, U Hlady 259, zástupce Jindřich Novák, Svítkov, Hradčanská 160. Schválen přípisem z 11.3.1927: „Zemská správa politická nezapovídá utvoření pobočného spolku – Kmen čsl.obce Junáků volnosti pro Pardubice“....Komorní sbor

Viz. Pardubický Komorní sbor ...Národ

biograf či kino Národ druhé v Pardubicích otevřené r.1913 v Národním domě, pak Kino Jas, naposledy Kino Jas 70, zaniklo, r.2012 bylo na prodej. ...kino Svítkov

zřízeno v Rosicích po II.svět.válce. Jeho předchůdcem bylo sokolské kino otevřené v Sokolovně po r.1918. Znovu otevřeno 20.5.1980 po čtyřleté přestávce, r.1993 jeho provoz ukončen. ...Ulice K Dubině

na Přerovsku, východní část Svítkova, od severu k jihu spojuje ul.Přerovskou s Popkovickou lemující Zelenobranskou dubinu. Název podle této, vzhledem dalším pa.Dubinám, měl být K Zelenobranské dubině. ...V Hendrychu

nebo V Henrychu tak se souhrnně říkalo polím a lukám, ležícím mezi dnešní Anenskou ul.Chrudimkou a kolem kaple sv. Anny, patřících z větší části panskému písaři Hendrychovi z Litomyšle. Úzká cesta vedoucí sem ze Zeleného předměstí lidově nazývána K Hendrychu....ulice Sportovní

Nemošice ze Sadové ul. na sever k fotbalovému hřišti...Svatováclavské náměstí

za okupace název Zborovského nám.na Skřivánku....Městská obrazárna

otevřena od května 1943 v pa. zámku, vystavovala 60 obrazů z majetku Městské spořitelny v Pardubicích. Poté byla část obrazů uschována před nálety v holické radnici. Kde nálety přežily, ale za květnového povstání s radnicí shořely. Po válce zbytky z dalšími obrazy města a pa.muzea se staly základem muzejní galerie, která z muzea vyčleněna a r.1954 z ní vznikla Východočeské galerii. ...Korso

bývalo 100 let na chodnících Královské třídy, Wilsonovy tř., na Zeleném za okupace, pak ještě na Stalinc e- Stalinově tř. Na tř.Míru již nebylo, změnily se společenské podmínky. Obnovit korso pěší zónou možné není, zanikla navštěvovaná společenská a kulturní střediska Veselka, Grand a kina. Dnes se nekorsuje, čeká se zde jen na trolejbusy. Tuto společenskou tradici připomínala budova restaurací ...V encyklopedii je nyní: 3265 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014