Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Na ptáku

území za Veselkou, za Horskou bránou, až k Labi. V dobách blíže neurčených se tu konaly lidové slavnosti, při nich se m.j.lukem či samostřílem střílelo na dřevěného ptáka na vysoké žerdi, dle toho též názvy U ptáka, V ptáku. Po severním okraji vedla pražská cesta, podle ní v 19. stol.vznikala Palackého tř. Stával zde hostinec Bavory a dvůr Na ptáku. Na jejich místě r.1895 postaveny jezdecké kasárn...Pardubický Hlasatel svobody a lidu práva

první časopis v Pardubicích který 10.3.1848 vydal MUDr. Josef Pichl, vyšlo pouze jediné číslo....V šanci za klášterem

místo na konci dnešní Jahnovy ul. u Chrudimky, kde za klášterem, za rondelem městského opevnění byla roku 1645 navršena předsunutá šance....Zastupitelstvo

První Obecní výbor – zastupitelstvo Pardubic bylo zvoleno 20.2.1861 na období tři let, mělo 18 členů. R.1919 došlo ke změně. První všeobecné, rovné a tajné volby byly 15.5.1919 na 5 let, zastupitelstvo mělo, podle velikosti města, 42 členů. Od r.1945 do 1990 mělo město místo zastupitelstva národní výbor-NV. R.1990 se Pardubice staly statutárním městem, ve volbách v listopadu t.r.opět voleno zastup...Státní bezpečnost

měla v Pardubicích do r.1960 hlavní sídlo v býv. hotelu Libuše Hlaváčova ulice, jakousi pobočku v býv.hotel Bouček Havlíčkova ulice. Po r.1960, po vzniku Vč.kraje, patrně jen pobočku v nové budově Bezpečnosti v ul.Na Spravedlnosti. Archiv StB - r.1997 Ministerstvo vnitra zřídilo v přístavbě kláštera Saleziánů, bývalé škole, archivní službu pro vyhledávání ve svazcích StB, po r.2000 zrušena....Bulharská ulice

začíná na křižovatce Bubeníkovy a Štrossovy ul., v první části úzká oboustranně obestavěná, dále běží podél Bubeníkových sadů a Matičního jezera, kolem vil někdejších primářů Messanyho a Řehoře k Rychlodráze. V 16. století se mokřinám při oblouku Chrudimky říkalo "Žabárna", "Na žabárně", od konce 17.stol. se cesta v jižní části jmenovala "Pod Vinicí", do doby než byla ukončena železničn...Na předměstí Dlúhém

v 16. stol.název pražské cesty podle níž se rozrůstalo Pražské nebo Dlúhé, později Zelené předměstí, dnešní třída Míru....Železnice

První česká železniční trať Olomouc-Pardubice- Praha dokončena r.1845., 20.8. toho roku přijel do prvního pa.nádraží první vlak. - 4.9.1843 v Kojicích jednání za účasti chrudimského krajského úřadu, pa.vrchnosti a týneckého magistrátu o zahájení budování železnice Olomouc-Praha na území chrudimského kraje. - 4.9.1842 zahájena stavba železniční trati Olomouc-Pardubice-Praha na úseku od Kolína ...Otužilci

„Otužilec“ byla přezdívka známého pa.občana, který na začátku 20.stol.od časného jara do pozdního podzimu se každodenně ráno koupal pod Labským mostem ve dlouhých podvlékaček, ty po koupeli vyždímal, oblékl a šel do zaměstnání, cestou se řídil průpovídkou „jeden prd lepší než deset doktorů“. Jiným otužilcem byl pan Holub, známá pa.postavička „Vrku“, který se ještě za 2. svět.války koupal denně v C...Ulice (Cesta) k obecnímu dvoru

cesta mezi zahradami z Dlouhého předměstí na jih, dnes Jindřišská ulice. Na jejím konci při Karlově ulici byl Bohuslavský dvůr, založený v 1.polovině 16.stol Bohuslavem Křížanovským, obecní, když jej r.1594 koupila obec, r.1624 je opět prodala. Název zanikl nejpozději r.1639, kdy grunt vyhořel....V encyklopedii je nyní: 3265 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014