Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Poliklinika

okresní nemocenské pojišťovny, dnes stará, postavena po r.1925 na rohu Karlovy ul.a dnešní ul. U Husova sboru,
Zemními úpravami staveniště zahájena 17.2.1986 stavba nové polikliniky na dnešním Masarykové náměstí. Dokončena začátkem r.1989, ale bez oken, která nedodat Závod SNP Žiár nad Hronom, termín dokončení říjen 1989 ohrožen. Do užívání budova nové polikliniky dána 2.9.1991. Pak zpr...Náměstí Budovatelů

tak r.1959 pojmenováno plánované centrální náměstí Pardubic na rozsáhlém prostoru po zbourání jezdeckých kasáren při Palackého třídě. V 16.stol se zde říkalo "V ptáku", pak také U Bavor, po výstavbě nové silnice na Chrudim se prostoru na počátku Palackého a Alžbětiny tř. říkalo "Za Veselkou", od r.1930 Veverkovo náměstí. Po zbourání kasáren protažena po východní straně r.1960 nová severojižní...Velký les u Sezemic

název vyskytující se někdy ve starých listinách i mapách pro Bělobranskou dubinu. V současnosti jej vede statistika jako část MO III, kde r.2001 sečteno 5 obyvatel, 5 žen,1 dům a byt. ...Hospodářský odbor okresu

ustaven 26.5.1862, jednatelem zvolen Václav Půlpán, sedlák ze Lhoty, r.1848 první zvolený poslanec do říšské rady za Pardubicko. Schůze odboru se staly příležitostí k projednávání i politických otázek, scházeli se tu četní uvědomělí a pokrokoví občané. Odbor pomohl k obnově aktivity Hospodářského spolku, jen pro okres pardubický, holický a přeloučský r.1869. ...Zámecká ulice

krátké pokračování ul.Pernštýnské za křižovatkou s ul.Sv.Anežky České ukončené zdí Příhrádku s branou kudy se jezdilo, nyní jen chodí do Zámku. R.1518 se jmenovala Ulice k zámku, r.1542 Ulice jdouc k hradu. Dnešní pojmenována má od r.1881....Tvrz Štětín

asi 1km východně od Mnětic na levém břehu Chrudimky, přesné místo neznámo, snad v dubině Liškovec, první zmínka v 15.stol, zánik v 16.stol - viz Štětín...Aviatická škola

Od léta 1910 se pod dojmem Kašparových úspěchů rodilo Aviatické družstvo v Pardubicích. Družstvo, s finanční podporou města, postavilo dva hangáry. Zda Družstvo uvažovalo o zřízení „aviatické školy“ spolehlivě nevíme. Jednoznačnou odpověď nám mohla dát pouze kniha protokolů výboru družstva, která se však koncem 30. let XX. století ztratila. Družstvo zpočátku uvažovalo, že po postavení obou hangárů...Likérka Dašek

založena r.1923 výroba likérů a lihovin. Pozdeji otevřen obchod: Likéry, lihoviny, vína, šťávy, ocet, minerální oleje a petrolej, Masarykova tř. (dnes 17.listopadu) 232. Zrušena r.1948....Machaň a spol.

Třetí pa.továrna na mlýnské stroje postavena v ul. K vápence po r.1925. Aktivně inzerovala, že provádí stavby a přestavby mlýnů v každém rozsahu, úplně automatických nebo poloautomatických. V konkurenci s firmou J.Prokopa synové neobstála, začátkem okupace zanikla. Na jejím místě zřízen pobočný závod náchodská firma Kudrnáč na výrobu pneumatik. Po znárodnění zde byl textilní n.p. PRAGODĚV, později...Pardubice - Staré město

Staré Město, historická část Pardubic spolu se Zámkem 5.3.1964 prohlášeny Státní památkovou rezervací....V encyklopedii je nyní: 3265 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014