Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Dražkovická ulice

v Jesničánkách od ul.Pod Břízkami na jih na ul.Čacké, souběžná s Chrudimskou třídou. Pojmenována po svém vytýčení r.1930 podle sousední, tehdy samostatné obci Dražkovice. ...Trnová

připojená část Pardubic v severním sektoru, patří do MO VII, ale stavebně propojená s Polabinami MO II,organizační spojení by bylo výhodnější. Dříve samostatná obec při silnici na Bohdaneč, první písemná zmínka r.1325. Archeologické nálezy svědčí o dávném osídlení. Trnová patřila k panství opatovického kláštera, které r.1421 zabral Diviš Bořek z Miletínka a jeho držení mu r.1436 potvrdil císař Z...V huti

název uličky, dnes Na Hrádku, spojující k místo které Vilém z Pernštejna přidělil r.1507 pro stavbu huti na lití děl, s hlavní cestou Pražským předměstím, dnes tř.Míru. Huť zanikla před r.1557, kdy nemovitost přešla do rukou tesaře Jana Čapka. Po třicetileté válce ulička jmenována V rundelu nebo V šanci. ...Jiráskova ulice

směřuje z Jahnovy ul.na jih, končí u rychlodráhy na ul.Kpt.Nálepky. Má tento název od r.1930, když byla naproti sokolskému hřišti obestavěna "nouzovými" obecními činžovními domy. Tehdy ohraničila na západě Olšinky, toho roku pojmenované Lernetovo nám. Po dobu okupace se jmenovala K Olšinkám. R.1964 na Olšinkách otevřeny Městské zimní lázně, součást Plaveckého areálu, zahájen stavbě jeho druhé...Na Padinách

název uváděný jen na katastrální mapě, pozemky jihovýchodně od Pardubiček, na severním okraji vzniklo sídliště Pod Kopečkem....Nový svět

statistikou uváděná část Bílého předměstí, MO III, na plánech, ani v Místopise města neuváděné místo, r.2001 neměl ani obyvatele ani domy. Snad se týká zapomenutého záměru sídliště naproti Dubině, na místě vysušeného Nového rybníka, vedeného též po názvem sídliště Halda. ...Hutě

K výrobním podnikům, které zřizoval Vilém z Pernštejna v zájmu obrany budované pevnosti, byly slévárny na výrobu děl – kovozpracující hutě. Kolem r.1500 zřídil huť nad rybníčkem, v místech domů čp.103 a 104 v dnešní ul. Na Hrádku, za poštou. V huti pracoval konvář Jiří (nebo Gregor) z jehož dílny vycházela nejen děla , ale také předměty umělecké ceny. Patří k nim bronzová křtitelnice v chrámu s...Lhota u přívozu - Lhotka Přívoz

zaniklá ves dle J.Sakaře západně od Pardubic u Rosic. Přívoz proti rosickému Školnímu náměstí býval do postavení lávky z Rosic do Svítkova po r.1955. Tehdy ještě na levém břehu byla chalupa převozníka, snad pozůstatek té sedm století zapomenuté vsi....Vébrův kopec

čedičový vrch zv.též Vinice u Semtína vyzdvižený třetihorními vulkanickými procesy, které vyzdvihly Kunětickou horu. Vedle čediče vyskytuje se zde i čedičový slepenec se silurskými horninami a zkamenělinami. Dnes v chemickém průmyslovém areálu SYNTHESIA....U bažantnice

zaniklý název pozemků za Labem východně od Cihelny....V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014