Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Bartoň Josef MUDr.

Narodil se 25.8.1899 v Morašicích na Chrudimsku. Vystudoval lékařskou fa-kultu Karlovy univerzity v Praze se zaměřením na pediatrii. Jako emeritní asistent dětské kliniky v Praze se pak stal dětským lékařem v Pardubicích. Ve Smilově ulici měl v čp.453 soukromou ordinaci. Podílel se na založení Masarykovy Ligy proti tuberkulóze v Pardubicích. V květnu 1929 se o-ženil v Kolíně s Emilií Welzovou...Štolbův dům

(Smilova ul.čp.307) Pro notáře JUDr.Josefa Štolbu, spisovatele a divadelního autora, byl postaven r.1897, podle návrhu arch.Boži Dvořáka. Na štítech jsou postavy Diviše Bořka z Miletínka a Viléma z Pernštejna (návrh Mikoláše Aleš). ...ulice Musílkova

ve východní části Studánky spojuje ulici Mandysovou s Lesní. Josef Musílek, (1885-1941), učitel, legionář, vynikající ornitolog, autor knihy "Ptactvo Pardubicka"....Armáda spásy

přišla do Pardubic ve 30. letech, působila v domě čp.29 v dnešní ul Sv.Anežky české, snad dům koupila. Dne 11.12.194l žádal K.Bub, vedoucí místního sboru, o povolení bohoslužebních a jiných shromáždění. Okresní úřad to zamítl pro zachování veřejného klidu a pořádku, s tím, že odvolání není přípustné. ...Na Drážce

ulice oddělující Bílé Předměstí od Studánky, pokračující po severním okraji sídliště Dubina na Hůrka. Vznikla na trase vojenské úzkokolejné drážky, kterou cvičně postavil po r.1935 železniční pluk ze svých kasáren na Skřivánku kolem Pracovny až k Labi a do budovaných kasáren na Hůrkách. Pojmenována r.1959.Jižní část u železniční trati s rodinnými domky z 30.let 20.stol. Po r.1966 stavěná jak...KAPO – Kafka-Poper

perníkárna na Skřivánku při Milheimově ul. Jejími zakladateli r.1924 a majiteli byli bratří Alfréd a Richard Popperové a jejich sestra Irma, provdaná Kafková. Podnik, zaznamenal rychlý rozvoj, ruční práci zmechanizoval, v řadě města zřídil své prodejny. Měl za ochranou známku „medvídka“. Protože majitelé byli Židé, byl jim majetek za okupace zabrán. Při bombardování Pardubic r.1944 řada zaměstnan...Zelená louka

stavařské označení nezastavěného místa, pole, louky, kde docházelo k nová výstavbě. Tak trvale označena nová teplárna n.p.VCHZ postavená po r.1950 na volném prostoru mezi pův.závodem SYNTHESIA Semtín na severu a závodem Spolku chemická a hutní Rybitví na jihu, které po znárodněn byly spojeny v kombinát Východočeské chemické závody, jimž se teplárna Zelená louka stala hlavním zdrojem tepla. Dočas...Rybářství

Řeky byl majetkem panství, až na vyjímky. R.1563 platili majitelé domů čp.79 Zelené předměstí a čp.53 Mezi mosty Bílé předměstí urburní platy i z „kusů Labe“. R.1730 pařil díl Labe Václavu Horákovi majitel domu čp.51 na náměstí. Vilém z Pernštejna nechal Labe a ostatní řeky na panství rozdělit na díly a ty za peníze přiděloval jednotlivým rybářům. Tam kde byli nasazeni raci, se za jejich chytání ...Vojenská letecká školní základna

zřízena po r.1990 na pardubickém letišti. - 8.8.1996 pa.vojenskou leteckou školní základnu navštívil vicemaršál letectva V.Britanie genplk. Michael Graydon, pobočník britské královny. - 26.5.1997 pa.leteckou školní základnu navštívil zástupce náčelníka štábu pro operační a plánovací věci amerických vzdušných sil generálporučík John J.Jumper. - 27.6.1997 pa.školní leteckou základnu navští...Habrmanova škola

postavena r.1924 pro západní pa.čtvrť Přerovsko a obec Svítkov patrně s očekáváním brzkého sloučení. R.1963 již jako ZDŠ Svítkov podstatně rozšířena přístavbou. Gustav Habrman (1864- 1932), politik, 1917-1923 ministr školství, od r.1918 čestný občan Pardubic....V encyklopedii je nyní: 3308 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014