Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Geologie

Geologické podloží Pardubic je prý jednotvárné. Je tvořeno jílovými, vápenitým, písčitými usazeninami křídového moře. Ty jsou překryty diluviálními náplavy starší toků přitékajících z jihovýchodu. Dnešní Chrudimka je z části odplavila, odkryla starší usazeniny, které vystupují nad jejím pravým břehem jako Drozdická, Nemošická stráň, sutiny pod Pardubičkami a Vinice. Labe, jehož dnešní tok vznikl a...Na Zeleném

starší lidový název pro dnešní třídu Míru, podle Zelené brány a Zeleného předměstí, jehož byla hlavní části. Za okupace tato třída, od r.1918 Wilsonova, tak nazvána oficialně. Název mezi pamětníky přežíval, i když po osvobození jej vytlačoval lidový název Stalinka....Výtahy s.r.o.

Pardubice - VP založena r.1990, se sídlem v Černé za B., zaměřena na výrobu, montáž, modernizaci a servis výtahů. Stala se v ČR špičkou ve svém oboru. Se 120 zaměstnanci vyrábí 80-100 výtahů ročně. V Pardubicích jsou známé prosklené výtahy v OC Grand. Prosadila se i v zahraničí, dodala a namontovala výtahy v jedné z nejvyšší budov světa v Arabských emirátech....Hypermarket Interspar

INTERSPAR otevřen 10.3.1999 u Trnové, jako 3.závod této firmy v ČR....Městské obvody

R.1990 se Pardubice staly statutárním městem rozděleným na 7 městských obvodu - MO. R.1992 zřízeny obvody IV, VI a VII složené z připojených obcí, 20.6.1992 se v nich konaly první komunální volby, 4.12.1992 zahájily činnost úřady MO IV v Pardubičkách, MO VI ve Svítkově, MO VII v Rosicích. Dne16.4.1996 zastupitelstvo města schválilo zřízení MO II Polabiny, 18.01.1997 1.volby do zastupitelstva M...Jahnův studentský útulek

Ustaven 27.12. 1902 na počest úmrtí J.V.Jahna. Předsedou zvolen Karel Horák, řídící učitel v Ohrazenicích, místopředsedou Jan Markalous, řídící učitel Pardubice. Žádost o povolení z 21.7.1902 schválena 21.9.1902....Ulice

Označování názvů ulic a veřejných prostranství prováděla městská rada. Nejstarší pojmenování je z r.1882 (akce Muzejního spolku), dále z let 1902, 1913, 1918, 1932. Za okupace došlo k dočasnému přejmenování ulic podle nařízení německých úřadů. Po válce došlo k podstatnému přejmenování ulic v l.1949 až 1954. Orientační plán Pardubic“ z r.1966 a seznam ulic a prostranství r.1974 obsahov...Šedý mor

lidová přezdívka Městské inspekce veřejného pořádku....Jez

Pozoruhodné je, že Pernštejnové, proslulí svými vodními stavbami, postavili na Labi jediný jez až u Opatovic. V Pardubicích byl jez pouze na Chrudimce, který zadržoval vodu pro 4 mlýny a umožňoval napájet Městskou řeku, široký hradební příkop, a Pernštejnskou strúhu, pohánějící další mlýny aj. zařízení a zásobující město vodou. Bylo to víceúčelové důmyslné dílo. Jez byl ale pevný a průtočný profil...Ulice jdouc k pivovarům

dle knihy Rudé r.1550 název dnešního Wernerova nábřeží, kde od r.1507 do r.1873 stál městský pivovar. Množné číslo neznamenalo více pivovarů, ale že v pivovaru bylo více varných pánví. ...V encyklopedii je nyní: 2986 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014