Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Náhrobek

Nejznámějším a nejkrásnější v Pardubicích je náhrobek Vojtěch z Pernštejna v presbytáři chrámu sv.Bartoloměje z r. 1534, opředený pověstmi. Náhrobek tvoří mramorová deska s Vojtěchovu postavou ve vysokém reliéfu rozměrů 224x110 cm na podstavci ze čtyř reliéfně zdobených pískovcových desek....V Rochu

zaniklý, zapomenutý, název prostranství mezi kostelem sv.Bartoloměje a zvonicí. Pojmenování podle kaple sv. Rocha ochránce před morem, kterou město zřídilo po morové epidemii r.1680 ve zděném spodku zvonice z r.1556. Kaple zrušena r.1833, dnes je zde prodejna Bartolomeum. Do zrušení opevnění koncem 18.století prostranství bylo za hradbami, náleželo k Městu v ohradě. Přístup z náměstí byl průchodem...Pochod hladu

24.11. 1933 z Holic a Sezemic do Pardubic, před Pardubicemi rozehnán....Typografia

zájmové i společenské sdružení tiskařů. Místní pa.odbočka se Syndikátem čsl.novinářů v Pardubicích uspořádala 14.až 28.11.1937 v Městském průmyslové muzeu výstavu obrazů a grafiky pa.rodáků, ak.malířů F.V.Danihelky a Vojmíra Vokolka....Polnosti

Před r.1507 koupil měšťané od Viléma z Pernštejna pět lánů pozemků na západní straně za špitálem, za pozdější Veselkou. Byl to základ obecního polního hospodářství, z něhož obec platila ročně 6 kop 20grošů. Obec sama nehospodařila, polnosti pronajímala, zejména formanům, Později též rozsáhlé obecní pastviny. Viz též Starý dvůr, Obecní dvůr. ...Měšťanská beseda

R.1862 se rozpadl občanský spolek Cassino Verein a jeho čeští členové se usnesli na založení Měšťanské besedy. Ustavena 23.2.1862, do jejího čela zvolen starosta města Václav Bubeník. Výbor okresním úřadem schválen 4.3.1863. Jejím prvním působištěm byly čtyři místnosti v hostinci Na kopečku, odkud 1.10.1863 přesídlila do domu čp.30 Město v Arnoštově ul., kde pojmenování Stará beseda přežilo Měšťa...Pořádek podružský

ustaven počátkem 18.stol., dohlédal na něj magistrátem ustanovený inspektor, první Václav Strnad zaznamenán r.1706. R.1750 přibyli dva dozorci pro Bíle předměstí a tři pro Zelené. Organizace podruhů sledovala i cíle sociální, dbala na výši mzdy a pod. Cech podruhů zrušen r.1786, ale ve volné formě se udržel déle. ...Pardubice, město sadů

Veřejné sady jsou velmi důležitou složkou urbanistického zařízení velkých měst. Se vzrůstem měst vzrůstá i důležitost sadů, jež tvoří jediná místa oddechu a ostrovy klidu v městském ruchu. Trávníky a porosty. K hygienickému významu se druží důležitý činitel estetický. Pardubice se mohou pochlubit 36 ha sadů a 30 km stromořadí v ulicích (r.1936). Zaujímají tudíž čelné místo mezi městy ČSR, co do po...Veverkovo náměstí

od r.1930 prostor křižovatky za Veselkou, kde od r.1883 stál pomník bratranců Veverkových, vynálezců ruchadla. Po zbourání jezdeckých kasáren se stal součástí nového rozsáhlého prostoru nazvaného r.1959 náměstí Budovatelů. Dnes Masarykovo náměstí....Pardubice do sedmého století

Pod tím názvem vydána při oslavách 600 let města propagační publikace představující ve stručnosti tehdejší velkorysé představy o budoucnosti Pardubic od 1940 do 2040. Pro válku a nepříznivé poválečné poměry, zejména v l.1960-1990, nerealizované. Bohužel i po r.1990 zapomenuté, jinou vizí dosud nenahrazené....V encyklopedii je nyní: 3308 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014