Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Film

Filmová či kinematografická představení viděli Pardubáci poprvé kolem r.1900. První stálý biograf „Lido bio“ byl otevřen r.1910 v Dělnickém domě. Prvním pardubickým amaterským filmařem byl Zdeněk Zahradník, majitel dlaždičského závodu, mj.natočil dokument o dláždění Wilsonovy tř. (tř.Míru) ve 20.letech min.stol.a film o I. celostátní výstavě sportu a tělovýchovy r.1931 uchovaný ve Státním okresní...Konšelé

Správu města vedlo 12 konšelů, které jmenovala či „sázela“ vrchnost. Dálo se to každoročně na radnici za přítomnosti sousedů. Odstupující konšelé složili počet ze svého úřadování a panský úředník, zpravidla hejtman, jmenoval nové. Tomu aktu se říkalo obnova. V 18.stol.musela jmenování předem schválit dvorská komora. Dosazení konšelé skládali do rukou vrchnosti přísahu. Musela být obnovována při ná...Obecní zřízení

Nejstarší pochází od Vilém z Pernštejna. Za souhlasu obce dal sepsat smluvené články (artikule) nového zřízen do zvláštní knihy, která podle barvy desek dostala jméno Knihy městské rudé města Pardubic, stvrzené listem z 18.června 1512. Po generace při každoročním jmenování konšelů čteny jako zákoník. Správu města vedlo 12 konšelů, které jmenovala či „sázela“ vrchnost. Konšelé volili ze svého střed...U Sokolovny

prostor naproti sokolovně postavené na Olšinkách r.1923, dříve úzká spojka mezi Olšinkami a Karlovou ulicí. V 60.letech min.století byla rozšířena stavbou administrativních budov na jižní straně. Od 70.let min.stol.ten prostor spojuje s protější ulicí Jiřího z Poděbrad podchod pod přetíženou ulicí Karla IV....Divadlo poezie a hudby

R.1954 vzniklo v Pardubicích divadlo poezie a hudby „předvádějící představení otřesně silná a závratně krásná“. Podíleli se na nich herci VČD. Novou sezonu zahájilo 28.9.1955 pásmem „Zas roste verš“. Po dvouleté přestávce pokračovalo 5.11.1957 premiérou dramatického pásma o životě a díle Guy de Maupassanta, jež se členy VČD sestavil a nastudoval Karel Urbánek za spolupráce ak.malíře Č.Šrettra...ulice Kpt. Nálepky

po jižním okraji čtvrti Dukla, jméno má od r.1954, kdy byla dokončena. Kapitán Ján Nálepka (1912-1943), slovenský důstojník, přešel za 2.světové války do SSSR, kde jako velitel čs.partizánského oddílu padl v bojích o ukrajinské město Ovruč...Pardubičky

připojená část města Pardubice, snad jejich nejstarší část, první písemná zmínka o Pardubicích r.1295 se patrně týká vsi Pardubice na místě dnešních Pardubiček. R.1332 Arnošt z Hostýně daroval část Pardubic při kostele sv. Jiljí klášteru cyriaků. Nadal místo tak, aby v klášteře bylo 10 řeholních bratří, z toho 6 s kněžským svěcením. Ta část pak nazývána Pardubice Mnichové. Kolem r.1332 založil u h...Ulice proti německému kostelu

jedno pojmenování dnešní Kostelní ulice do r.1525, kdy při kostele sv.Bartoloměje byl klášter minoritů, kteří většinou pocházeli ze zněmčeného Krakova, proto ten katolický kostel nazýván německý, na rozdíl od českého farního kostela Zvěstování P.Marie, který byl podobojí. Když byl klášter r.1532 přemístěn ke kostelu Zvěstování P.Marie vystřídala Kostelní ulice řadu názvů. ...Zelená louka

stavařské označení nezastavěného místa, pole, louky, kde docházelo k nová výstavbě. Tak trvale označena nová teplárna n.p.VCHZ postavená po r.1950 na volném prostoru mezi pův.závodem SYNTHESIA Semtín na severu a závodem Spolku chemická a hutní Rybitví na jihu, které po znárodněn byly spojeny v kombinát Východočeské chemické závody, jimž se teplárna Zelená louka stala hlavním zdrojem tepla. Dočas...Lidová opera Pardubice

Pardubice po osvobození r.1945 požadovaly obnovení opery, která do války byla jednou složkou Divadla sdružených měst východočeských a soustavně zde vystupovala. Požadavek prosazoval i Klub přátel Velkých Pardubic. Iniciativy se ujali členové místních pěveckých sborů Pernštýn, Ludmila a Suk. Založili amatérskou Lidovou operu pracující v rámci Klubu poštovních zaměstnanců Pardubice. Patronát nad sou...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014