Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Kostnická ulice

prochází středem Svítkova od Žižkovy ul.na východ k závodu PARAMO. Pojmenována r.1948 podle města Kostnice, kde byl r.1415 upálen Jan Hus. ...Východočeský aeroklub

nástupce Aviatického družstva - 15.12. 1929 ustavující schůze Východočeského aeroklubu Pardubice s nímž splynulo Aviatické družstvo. - 13.9.1931 Vč.aeroklub uspořádal svůj první letecký den na letišti v Popkovicích. - 27.3.1936 Vč.aeroklub republiky Československé vypsal soutěž na klubový odznak a vlajku, přijat návrh M.Bašeho - 24.9.1937 u Malacek při leteckém závodu kolem republiky zahynul...Pardubický slavín

Schůze pa.Muzejního spolku se 20.2.1888 usnesla shromažďovat práce spisovatelů z Pardubic. R.1892 navrženo pořizovat alba pro vynikající pa.občany, pro značný finanční náklad od toho upuštěno. Až 11.9.1925 myšlenku oživil Fr.Růžička návrhem zřídit v muzeu síň význačných mužů z Pardubicka, věc opět odložena, nenašla se volná místnost. Na potřetí se o vznik Slavína zasloužil Otakar Pospíšil. Při tří...Východočeská Vesna

Vesna, r.1904 zahájena vyučovaní na škole pro ženská povolání Východočeské Vesně, budova pro ní při Jahnově ul. postavena r.1908, 12.91920 zemřel v Pardubicích Čeněk Váňa, zakladatel a 1.ředitel Východočeské Vesny....Arbesova ulice

v západní části Ohrazenic, na jižním okraji sídliště Finské domy. Původně se jmenovala Jiráskova. Dnešní jméno má od r.1998, protože název byl duplicitní s Jiráskovou ul. Zelené předměstí. Jakub Arbes, 1840-1914, spisovatel, tvůrce Romaneta. ...Severka

restaurace v novém bloku na severní straně Palackého tř. vedle Prokopova domu, kde ve staré zástavbě byla restaurace Mexiko....Cena za nejlepší dílo v oboru architektury, sochařské a malířské tvorby

Na návrh odboru školství a kultury a odboru hl. architekta rozhodla rada MěstNV 16.2.1969 tuto cenu založit. Byla-li kdy udělena není známo. ...U Josefa

název jižní části Cihelny, prostranství na křižovatce ulic Studentské, K Cihelně, Kunětické a Ke Koupališti. Bývala tu pernštejnská cihelna, na je jím místě býval do 60. let min. stol.Arnoldův statek a cesta z Pardubic se u rozděloval na Prahu a na Hradec Králové. Při rozcestí od r.1728 stála kaple sv.Josefa zbořená při stavbě trolejového vedení do Bohdanče r.1952. Dnes na protějším rohu, na ji...Lázně

Nejstarší lázně zřídil Vilém z Pernštejna kolem r.1497, říkalo se jim „Lázně v ulici ke klášteru“ (dnešní Kostelní), později Lázně městské. Lazebník, který dostal 2 jitra luk a 2 jitra rolí, platil vrchnosti 1 kopu 7 1/2 kopy grošů č. za „vodu kteráž jemu dovedena“ 15 grošů. Lázně byly nad Městskou strúhou, ale místo ručního čerpání zřejmě je zásoboval vodovod od čerpadla v blízkém mlýně, vedle ...U rumpálku

část dnešní Jahnovy ul.při ústí Jiráskovy ul., kde do umělého hradebního příkopu, Městské řeky ústilo původní západní rameno Chrudimky oddělující se na Olšinkách. Přítok vody byl regulován splávkem a stavidlem, které se vytahovalo rumpálkem....V encyklopedii je nyní: 3266 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014