Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Krajská hospodářská výstava 1871

Na Olšinkách ji uspořádal Hospodářský spolek pardubický ve dnech 28.-29.9. Byla členěna na řadu odborů: koňstva, chovu dobytka, ostatního hospodářského zvířectva, včelařství, hedvábnictví, hospodářské a domácí stroje, polní plodiny, lesnictví, štěpařství, zahradnictví. Jednalo se ještě o výstavu výhradně zemědělskou, odpovídající tehdejšímu hospodářskému zázemí Pardubic. Výstaviště vybavil tesařs...Dlouhé předměstí

Původní název dnešního Zeleného předměstí, užívaný v 16. stol....Perníček

folklorní soubor při ZUŠ sdružující děti od 7 do 18 let vznikl r.1986 pod vedením Bl.Sloukové. Jeho přípravkou je od r.1996 dětský soubor Marcipánek....Spolek pro zřízení divadelního domu v Pardubicích

Záměr postavit v Pardubicích divadlo se zrodil v hlavách stolní společnosti, která se r.1880 scházela na Veselce. Profesoři reálky Gustav Heš a František Vratislav Sova, lékař dr. František Cibulka, okresní tajemník Josef Herberger, stavitel Václav Kašpar. Z jejich podnětu se 21.11.1880 sešla širší porada, která rozhodla o založení Spolku pro zřízení divadelního domu v Pardubicích. Stanovy schvál...Městský prapor

Zástupci Pardubic 14.6.1995 převzali v Praze od předsedy poslanecké sněmovny Milana Uhde dekret na podobu městského praporu a právo jej užívat. Prapor červený s bílým půlkoněm v horním rohu...Mezi branami

V branách v letech 1507-1643 název dnešního Bělobranského nám.ležícího mezi branami: Bílou, Sedlářskou a Mejtskou-Jelínkovou. ...Hradební příkop

Městské hradby chránil hradebním příkop napájený z Chrudimky, který je obtékal po jižní (Jáhnova ul.) a západní (nám. Rebpubliky) straně, nazývaným Městská řeka. Po východní straně Města v hradbách, před Bílou branou byla větev hradebního příkopu ústící do zámeckého příkopu. ...U zámečku – východ

zahrnuje východní část Studánky jižně od železničního koridoru s ulicemi: Dašická, Boháčova, K Silu a východní strana Fibichovy ul. Dle sčítání 2001: 248 obyvatel, 53 domů, 81 bytů....Kunětice

spolek vysokoškolských studentů založený v 60.letech 19.stol. Pořádal divadelní přestavení, přednášky, besedy taneční zábavy, podílel se na různých slavnostech. Rozešel se r.1872. Jeho následovníkem se stal Akademický spolek Arnošt založený r.1883....Dvořákova ulice

Ohrazenice MO VII. V severní částí Ohrazenic z Pištorovy ul. na východ....V encyklopedii je nyní: 2911 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014