Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Pernštejnská pokladnice

tajemná truhla objevená r.1931 zásluhou správce zámku pana Junga, který lnul k zámku a měl pro vše starobylé velké porozumění. To zamřížované okénko ve sklepení na JV straně zámku nedalo mu spát, až přepiloval mříže a protáhl se na tajemné točité schody. Ocitl se ve sklepení, opatřeném železnými dveřmi se složitým starobylým zámkem. A potom ve sklepení druhém, kde stála veliká dubová truhla, býv.p...Vysokoškolské koleje

R.1954 byly v sousedství Dukly dokončeny s pomocí studentů-brigádníků moderní koleje pro studenty VŠCHT i středoškolské. R.1962 dokončeny 4 budovy vysokoškolských kolejí u Cihelny naproti Stavařovu. Ač dnešní UPa má témě desetinásobek studentů, další koleje postaveny od té doby nebyly....Šlejferny

nožířské brusírny bývaly za Viléma z Pernštejna pod Vinicí u Chrudimky na hranici Pardubiček. Lávka při nich přes řeku spojovala pole v Hendrychu s chalupami Pardubiček. Za třicetileté války šlejferny zanikly. J.Sakař je jen zmiňuje, neuvádí co to bylo za patrně větší provoz a proč daleko od města na opačné straně než skupina provozů Na valše....Semtín

připojená část města Pardubice, na místě rybníka Semtín na katastru obce Doubravice, později zde zřízen panský dvůr. Na jeho místě a pozemcích r.1920 založena Čs.akciová továrna na látky výbušné, od r.1924 nazývaná a.s. Explosia, když v sousedství vznikl a.s. SYNTHESIA. Z nich po r.1950 vytvořen národní podnik Východočeské chemické závody. Při silnici na Bohdaneč postaveno několik obytných a admi...U Parku

krátká ulice ve Svítkově souběžná s ul.Žižkovou, spojuje ulice Kostnickou a Motoristů....Živnostenské domy

čp.1016 a 1055 postavené r.1924 podle plánů arch.Jindřich Freiwalda významně přispěly ke vzhledu a úrovní Havlíčkovy ul. a Nového Města. ...Kulturní dům Staré Čivice

přestřižením pásky slavnostně otevřen 2.5.1965...Tyršovo nábřeží

levý, nepříliš upravený, břeh Chrudimky od Prokopova mostu proti proudu po ulici Kpt.Jaroše. Od r.1913 celý břeh od mostu z Bělobranského nám, až po železniční most se jmenoval Vrchlického nábřeží. Po výstavbě Sokolovny r.1923 a skupiny vil u železničního mostu ta jižní část r.1932 nazvána Tyršovo nábřeží. Za okupace opět na celé nábřeží vráceno jméno Vrchlického. Od r.1945 se nábřeží jižně od ...Jarkovského jezero

Slepé rameno Labe mezi Rosicemi a Labem, 500 m pod železničním mostem, s čistou vodou. Na březích krásné hodnotné křoviny a stromy, převážně olše a jasany. Je klasickým příkladem, přírodní vodní nádrže v zemědělské krajině, uvnitř městské zástavby. Přiléhající k němu pole nemající podstatný vliv na kvalitu vody. Roste tu na dvě stě druhů rostlin, z nich nevýznamnější stulík žlutý, růžkatec ponořen...Reálné gymnázium

Pa.gymnáziu bylo od r.1924 změněno na reální, také reálka od r.1941 změněn ve druhé reálné gymnázium. Po jejich spojení od školního 1969/70 jen gymnázium. ...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014