Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Na zábraží

Starý název cesty po západním břehu zámeckého příkopu vycházející z prostoru Na valše. Název používá historik J.Sakař ještě r.1928, ale nevysvětluje jej. Udává, že se zde do 2.pol. 14.stol.skladovalo obilí, které se nevešlo do tvrze. Do 16.stol zde byla velká louka zaplavovaná Labem, velkou část pak zabral zámecký příkop. Vrchnost i město zde měly své podniky: koželužnu, papírnu, skládky-forotu. R...Pěvecké spolky

- r.1860 „pěvecký festival“ na Kunětické hoře za účasti chrudimského zpěváckého spolku a dosud neustaveného pardubického.
- 19.5.1861 v Pardubicích ustaven mužský pěvecký spolek, 6.7.1862 přijal jméno Pernštýn.
- 27.7.1861 sraz českého pěvectva na Kunětické hoře, 27 pěveckých sborů, 531 zpěváků.
- 16.10.1865 ustavující schůze ženského pěveckého spolku Ludmila.
- 11.4.1920 ...Za kovárnou

zaniklý název pozemků na severu Černé za Bory pod náspem silnice na nadjezd....U Kamenné vily

pokračováním ulice Na Okrouhlíku od ulice Štrossovy k Matičnímu jezeru. Kamenou vilu na rohu s Bulharskou ulicí postavil arch.Boža Dvořák. Ulice pojmenována r.1930....Žižkova ulice v Rosicích

r.1948 přejmenována na ul.Prokopa Holého...Přístav Pardubice

Již regulační plán z r.1912 zpracovaný technickou kanceláří města podle návrhu arch.Vl.Zákrejse a ing.J.Šejny počítal s přístavem. Umístil jej pod lihovarem na západě dnešního nábřeží Závodu Míru. Znárodněné hospodářství počítalo s podstatně většími objemy přepravy. Před r.1970 zahájeny práce na splavnění do Chvaletic. R.1975 Pragoprojet Praha, hl.architek projektu ing.Keil, zpracoval studii pa. p...Botanická zahrada

bohužel v Pardubicích chybí. Údajně ji již měl klášter minoritů, na místě dnešního Komenského nám., není jisté zda se nejednalo o užitkovou zahradu, kde se pěstovaly také léčivky či zda sloužila i k výuce žáků latinského gymnázia, které pa.minorité založili r.1728, zaniklého s klášterem při josefínských reformách r.1782. Další zpráva připomíná botanickou zahradu na stejném místě při staré re...Ornitologie

má v Pardubicích dlouhou a bohatou tradici. Přispěl k tomu MUDr.František Hromádko (1795-1881), který sbíral a preparoval, vytvořil sbírku dokumentující bohatství ptactva Pardubicku ještě v 19.stol. Sbírku věnoval pa.muzeu, kde je základem muzejní sbírky. Dalším pa. významným ornitologem byl učitel Josef Musílek (1885-1941). Jako legionář přivezl z cesty přes Sibiř, sbírku preparovaných ptáků. Zby...kino Květen

zřízeno v Rosicích po II.svět.válce. Jeho předchůdcem bylo sokolské kino otevřené v Sokolovně po r.1918. Znovu otevřeno 20.5.1980 po čtyřleté přestávce, r.1993 jeho provoz ukončen. ...Zeměpisná poloha

Souřadnice 50°2´22´´ severní šířky,15°46´32´´ východní délky Nadmořská výška : 223,579 m n.m. ...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014