Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Severní státní dráha

Původní název hlavní železniční trati Vídeň-Pardubice-Praha-Podmokly (Děčín). Na Pardubice se začala stavět r.1843, jednak od Č.Třebové, jednak od Kolína. Na jaře 1845 se oba úseky v Pardubicích spojily. První vlak z Olomouce vyjel 20.8.1945 v 6 hod.ráno. Na pa. nádraží dorazil v 11.30. Dělostřelci z Josefova z baterie postavené u Pardubiček vypálili pozdravnou salvu. Na nádraží čestnou stráž stál...Zelená ulice

v Pardubičkách od železniční trati na jih na Průmyslovou ul., souběžní s Kyjevskou ul., pojmenována r.1948, předtím se jmenovala Žižkova....Panská koželužna

zřízena r.1661 na severozápadním břehu zámeckého příkopu u Labského mostu, při náhonu na panskou papírnu. Bylo zde 11 kádí zapuštěných v zemi pro nakládání koží. Provoz vyžadoval trvalé napuštění zámeckého příkopu vodou. Sousedé, zejména z Kostelní ulice, si neustále stěžovali, že voda v hradebním příkopě poškozuje jejich domy, v budově děkanství zavinila trhliny, v domech zaplaveny sklepy. Na...Gabriel – Emil Gabriel

komanditní společnost, velkoobchod autovýzbroji, založena r.1936 v Teplicích, po záboru pohraničí r.1938 přesídlila do Pardubic, Sladkovského ul. Pardubice si vybrala jako tehdy známé město motosportu, ohnisko zájmů motorismu. Firma a Pardubice byly ve světě motorizmu společným pojmem. Její působnost zahrnovala východní Čechy a Moravu....Vojenský projektový ústav

VPÚ zřízen po r.1950, v Pardubicích měl pobočku v domě čp.80 na Pernštýnském náměstí. 30.9.1957 Vojenský projektový ústav Pardubice mimo plán dokončil prováděcí výkresy na obnovu TMS Pardubice po požáru. Po r.1990 zanikl, budova privatizována...Fundamentální články - Fundamentálky

Snad nejvýznamněji se Pardubice od českých dějin zapsaly 20.srpna 1870 (Sakař uvádí chybné datum 10.února 1871). V domě dr.Jana Žáka čp.112 Zelené předměstí (dnes tř.Míru) došlo k tajné schůzce důvěrníků vídeňské vlády s českými politiky na níž Jindřich hrabě Clam-Martinic formuloval základní české požadavky – fundamentálky, žádající příznivější postavení Čech v Rakousku-Uhersku, navrhující tri...Kuličkiáda

Od r.1965 byly v dubnu pořádány v Polabinách každoročně soutěže o kuličkového krále Polabin. Na 7.tradiční kuličkiádě 7.4.1972 korunován kuličkový král Petr Šimek. Nyní je kuličkiáda každoročně konaná v rámci divadelního Grand festivalu smíchu....Závody potravinářských a chladírenských zařízení - ZPCHZ

Dělnický ředitel Josef Suchý zajistil, že Továrna mlýnských strojů n.p. Pardubice se od r.1955 stala vedoucím podnikem vyšší hospodářské jednotky Závody potravinářských a chladících stojů-ZPCHS, podnikové ředitelství změněno na generální ředitelství ZPCHS. - 20.12.1958 výrobně hospodářská jednotka, jejímž základním podnikem byly ZPCHS Pardubice se v předstihu vyrovnala s plánem výroby zboží. ...Esperanto

Espernatský kroužek v Pardubicích byl založen r.1909, jeho zakladatelem byl MUDr.Stanislav Shulhof, velký propagátora toho umělého jazyka. Byly pořádány četné kurzy epseranta, pro studenty zdarma. R.1921 z iniciativy pa.kroužku v čele s Dr.Schulhofem čs. Ministerstvo pošt rozeslalo žádost mezinárodní Telegrafické unii, aby esperanto bylo zařazeno mezi jazyky používané v poštovním a telegrafním st...Sportovní nářadí

Ačkoli v Pardubic mají dlouhou sportovní tradici výroba sportovního nářadí se zde nerozvinula i když pokusy byly. V době parforsních honů některé živnosti se sezonně zaměřovali na sportovní potřeby, obuvníci zhotovovali jezdecké boty, sedláři jezdecké postroj, v Pardubicích s dnes připojenými obcemi jich bylo 11, puškaři lovecké pušky a j. Sportovním či modním zbožím byly pánské hole, na ty zde ...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014