Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Zeisel

R.1909 zřídil v Pardubicích výrobu obuvi Otto Zeisel, v Pardubičkách při trati postavil tovární budovu. Firma do r.1919 zanikla, objekt s pozemky získala a.s.TELEGRAFIA. Původní budova je dosud zachována v západní části továrních objektů staré TESLY při trati....Numerus clausus

výnos z r.1589 týkající se Židů na Pardubicku. Na panství smělo žít jen 14 rodin a to nejméně ve vzdálenosti půl míle od města Pardubice. Důvody drastického zákroku nejsou známé. Měl nepříznivé hospodářské důsledky. Proto jej místní orgány obcházely. Konšelé r.1618 prodali dům čp.8.na Bělobranském náměstí židu Izaiášovi. V gruntovních knihách vedena vložka o převodech židovských nemovitostí. ...Ulice Marie Majerové

na jihu Ohrazenic vychází z Trnovské ul.na západ k domovům mládeže. Pojmenována po vzniku r.1982. Marie Majerová (1882-1967), vlastním jménem Bartošová, spisovatelka, průkopnice socialistického realismu....ulice Na Kopci

nejvyšší místo na Slovanech, spojuje křižovatku ulic Raabova a Spojilská na Slovanech s ulicí Pod Lipami ve Studánce, úřední název má od r.1945....Lánská ulice

ve východní části Studánky krátká spojka mezi ul. V Lipinách a Divišovou. Název od r. 1969 podle obce Lány u Dašic....Přístav, akciová společnost

18.5.1994 rada města Pardubic schválila návrh na vznik společnosti, která bude spolupůsobit při splavnění Labe do Pardubic do r.2000 a při budování pa.přístavu. Zakládající smlouva a.s. Přístav Pardubice podepsána 29.9.1994. Akcionáři se staly: město Pardubice, město Přelouč, Povodí Labe a.s., České přístavy a.s., Čs. plavba labská a.s., CEVA Prachovice a.s., COMET s.r.o., Solné mlýny a.s., UNI...Literární soutěž Smila Flašky z Pardubic

založena r.1972, II.ročník se konal koncem června 1973, dal podnět k založení Klubu mladých literátů....Obecní statut

Po bouřlivém roce 1848 narychlo vyhlášen nový obecní státut, dle kterého se měly konat volby do městského výboru. V mezidobí spravovalo obce městské dvanáctičlenné collegium, zvolené občany 2.dubna. Do jeho čela 3.2.1850 řádně zvolen právník Peregrin Kulhavý. Tento sbor se snažil odstranit z radnice německo-byrokratický magistrát. Krajskému úřadu předložena žádost podepsaná 169 občany, bez úspěchu...Goethe-Zentrum

Pardubická pobočka sídlí v 2.poschodí Evropského spolkového domu, pořádá kurzy němčiny, zajišťuje zkoušky z německého jazyka pro Zertifikát Deutsch B1, Goethe-Zertifikat B2 a Goethe-Certifikát C1. Má německou knihovnu s beletrií, odbornou, vlastivědnou literaturou ze všech německy mluvících zemí, časopisy, audionahrávky a videokazety...U signálky

neoficiální název východní, oddělené osady obce Studánka u dnes zrušeného železničního přejezdu. Pojmenování podle zvukové signalizace příjezdu vlaku. Osada měla též přezdívku Rafanda. Dnes ta část, již stavebně se Studánkou spojena, se od r.1949 jmenuje ulice U Zábran....V encyklopedii je nyní: 3265 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014