Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Spolek ku podpoře české literatury

od 80.let 19.stol.následník Literárního spolku, v l.1904-1911 jeho předsedou dr.Josef Štolba. Spolek zanikl za I.světové války. ...Militární světnice

Kolem r.1770 vojenská správa řeší ubytování vojáků zřízením „světnice militární“ zvané také „kamaradšaft“. Jedna v domě čp.54 Zelené předměstí v Úzké ul.na místě dnešního Domu techniky, tomu domu se ještě na počátku 20.stol.říkalo Kasárna. Byly také „militární maštale“ jako v čp.59 na Pernštýnském nám. ...Spalovna

Již r.1968 plánovala n.p.VCHZ pro zlepšení životního prostředí stavbu společné spalovny průmyslové i městského odpadu. Pro spalování kalů z Biologická čistírna odpadních vod uvedené do provozu r.1994 spalovna na břehu Labe v sousedství BČOV. Pro závady prakticky neuvedena do provozu. Kaly se ukládají na odkaliště chemických závodů. Čistírna předána podniku Vodovody a kanalizace Pardubice. Spalovn...ulice Sportovní

Nemošice ze Sadové ul. na sever k fotbalovému hřišti...ulice sv. Anežky České

Staré Město, z Pernštýnské ul.na Bělobranské nám. Patrně trasa nejstarší cesty z města na východ v prodloužení Kostelní ulice. Z r.1548 je známý název Ulice u brány, neboť tu od roku 1507 stála věž a brána uzavírající "Město v ohradě" na východě. Jejích název dlouho kolísal. Užívalo se také Mýtská, až po 30-ti leté válce se ustálilo pojmenování Bílá brána. Věž, Bílá brány, r.1840 zbourána, ulic...U zámečku – východ

zahrnuje východní část Studánky jižně od železničního koridoru s ulicemi: Dašická, Boháčova, K Silu a východní strana Fibichovy ul. Dle sčítání 2001: 248 obyvatel, 53 domů, 81 bytů....Nádraží Rosice nad Labem

postaveno r.1871 po dokončení trati Pardubice -Německý Brod, společné i pro trať Pardubice-Liberec. R.1976 Rosice připojeny k Pardubicím, nádraží se stalo druhým pardubickým. ...Ulice Josefa Ressla

na Dukle z Lexovy ul. směřuje na západ do lesoparku u závodiště. Jako nová r.1954 pojmenována Hakenova, r.1990 dostala dnešní jméno. Josef Ressel (1793-1857), rodák z Chrudimě, lesník v okolí Terstu, vynálezce. V Terstu zkoušel zlepšit pohon lodí. R.1827 vynalezl lodní šroub. Šroub na zádi vyzkoušel 4.8.1829 na lodi Civetta. Zlepšil také lis na kovy, pneumatickou potrubní poštu, navrhoval uži...Triola

dříve Pragoděv Pardubice, ojedinělý závod lehkého průmyslu v Pardubicích, 1.7.1988 se stala samostatným státním podnikem, ukončena neefektivní podřízenost VHJ Prostějov. Po privatizaci zanikla. ...ulice Demokratické mládeže

je hraniční mezi Skřivánkem na severu a Novými Jesenčany na jihu. Na západě začíná u Městského atletického stadionu a na východě končí na Chrudimské ulici. Po svém vzniku byla r.1932 nazvána K závodišti, dnešní název má od r. 1950, na počest tehdejšímu mezinárodnímu hnutí Demokratické mládeže....V encyklopedii je nyní: 3305 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014