Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Jezírko

Při stavbě výstaviště 1.Celostátní výstavy tělovýchovy a sportu v zámeckém příkopu vznikl uprostřed areálu okrasný bazén, stahující vodu zamokřeného příkopu. Při něm postavena kavárna. Po skončení výstavy a odstranění většiny výstavních objektů zůstala v nových Tyršových sadech kavárna s bazénem, pro který se vžil název Jezírko. Kavárna U Jezírka byla do r.1976 pa. společenským i kulturním střed...Internacionál Festival Jazz Dance

mezinárodní přehlídka moderního tance, které se účastní špičkové soubory z celého světa. ...Jméno Pardubice

není dodnes spolehlivě vysvětleno. Lidově se odvozoval od Dubin, pohanského božíště u „pár dubů“. Ovšem staročeština výraz „pár“ neznala. Pravděpodobnější by bylo Pardědub, t.j dub Pardův. Jako moravský Kněždub je Dub knězův. J.Sakař poukazuje na stařešinu rodu „Parduba“ a dodává, že název příslušel původně osadě, asi v místě Pardubiček, a potom tvrzi a městu při ní. F.K.Potěšil v Kronice měst...ulice K Dolíčku

v Nových Jesenčanech od ul.Demokratické mládeže je pokračováním ulice V Ráji na jih ke hřišti Na dolíčku. Pojmenována byla r.1948. Předtím se jmenovala Havlíčkova. ...Okresní archiv

Státní okresní archiv-SOkA. Od 1.1.1961 Okresním archivem sloučen s archivem městským, sídlo měl na pa.zámku. Studovnu měl v budova Okresního soudu Na Třísle, r.1968 ji navštívilo 62 badatelů, kteří vykonali 438 návštěv. Po zahájené rekonstrukce zámku přestěhován do obytného domu v ul.Bratranců Veverkových, později do budovy Okresního národního výboru na nám.Osovobození. Byla to místa provizorní,...Společenstvo hostinských, výčepníků a kavárníků

v Pardubicích, zřízeno r.1905 podle § 11 zákona č.63/1897, r.1926 mělo 247 členů, předsedou byl Josef Košťál....Ulice

Označování názvů ulic a veřejných prostranství prováděla městská rada. Nejstarší pojmenování je z r.1882 (akce Muzejního spolku), dále z let 1902, 1913, 1918, 1932. Za okupace došlo k dočasnému přejmenování ulic podle nařízení německých úřadů. Po válce došlo k podstatnému přejmenování ulic v l.1949 až 1954. Orientační plán Pardubic“ z r.1966 a seznam ulic a prostranství r.1974 obsahov...Polabiny - krajina

krajina podél toku Labe, louky, lužní hájě, slepá ramena-Labiště, široký zelený pás pocházející středem Pardubic od Brozan za Opočinek s PP Labiště u Opočinka. Místy sice narušeno chatami, sportovišti, ale většinou vzácně zachovaná přírodní krajina, zaslouží si vyhlásit přírodním parkem. ...V rundelu

po třicetileté válce název dnešní ul.Na Hrádku, vedle níž byl rondel neboli šance rozšířeného opevnění města před útoky Švédů....Skřivánčí pole

do 19.stol. pojmenování polí při Chrudimské cestě, souvisící s kovářem Skřivánkem který r.1627 se přiženil ke Kateřině, vdově po kováři Zajíčkovi, s ní vyženil grunt na místě dnešní Pasáže na tř.Míru a mnoho polí za "spravedlností". V 19.stol. podle toho pojmenováno vznikající jižní předměstí Skřivánek....V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014