Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Fáblovka

Původně hospoda Na Fáblovce na samotě při silnici na Hradec Králové, pojmenována podle starého hostince u silnice zvaného Na Fáblovce. Jméno vzniklo zkomolením jména majitele usedlosti-samoty ing.Pábla, který se podílel na stavbě pevnosti Josefov v 18. stol. a pro vyzrazení plánů Prusům byl popraven. R.1902 zd vznikla továrna br.Nováků na konzervování a zpracování ovoce a zeleniny, která po 2.sv...Francův dům

U Merkura, postaven 1907, Dům čp.109 tř.Míru...Školní jídelna

Dle informace z 12.9.1975 bylo na okrese od r.1945 vybudováno 114 školních jídelen pro 19647 strávníků, 41 školní družin s 143 odděleními pro 3428 dětí. Po nové gymnázium 26.8.1977 otevřeno stravovadlo....Purkmistři

R.1790 došlo ke změně ve správě města, zrušeno konšelské zřízení, zaveden živel byrokratický (profesionální), zřízen magistrát vedený doživotním purkmistrem, který musel být zkoušený právník. Vedle něho zasedali dva zkoušení magistrátní radové prověření co do znalostí soudní a politické agendy u apelačního soudu a gubernia. Pardubice vedli purkmistři: 1790 - 1809 František Kablík 1809 - 1821 Jan...Starobinec

lidový alternativní název pro chorobinec a chudobinec, sociální zařízení, které město zřídilo na přelomu 19.a 20. stol v čp.115 Bílé předměstí, U kostelíčka....Náměstí U Kostelíčka

Na rozcestí cest přes Pardubičky do Chrudimi a přes Dašice do Vysokého Mýta byl již od počátku 14.stol.panský dvůr Vystrkov, při něm začátkem 16. stol.postavena skupina domků zvaná Forbeky. R.1710 ve vidlici cest postaven kostel Sedmibolestné P.Marie zvaný Kostelíček. Zbouráním sýpky a pozůstků dvora vznikl prostor nazývaný U Kostelíčka. Název se rozšířil na širší okolí. Úředně náměstí pojmenováno...Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii

vznikl po r.1950 v Rosicích, kde za nádražím měl vlastní areál. Po r.1990 zanikl....Danihelkova ulice

v Rosicích z nám. 9.května na jihozápad. Původně Vrchlického, dnešní jméno má pod r. 1998. František Danihelka (1911- 1970), pardubický rodák, akademikcý malíř. ...Občanská záložna

Po získání železnice a vzniku prvního Pardubického kraje 1850-55, a hlavně pa.okresu, počíná rozvoj živností a snaha o zvelebení obchodu. To vyžadovalo peněz, kterých se v chudém městě nedostávalo. Proto zkušení radili: „Hleďte nabývati úvěru svépomocí“. Pa.obecní výbor 22.4.1862 jednal o založení Občanská záložny „k účelu zvelebení a zesílení stavu živnostenského, podporování zdejších průmyslník...Cyklistika

na Pardubicku patří ke sportům s dávnou tradicí. K propagátorům jízdy na vysokém kole patřil baron Artur Kraus a sezemický zubní technik Václav Hromádko. T.J.Sokol Holice koupil r.1876 první kolo, „kostiťřas“. V Pardubicích byla již r.1886 založena odbočka pražské České ústřední jednoty velocipedistů, jen dva roky po jejím založením v Praze. Předsedou zvolen František Kašpar, majitel pardubic...V encyklopedii je nyní: 3277 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014