Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Ženská národní rada - ŽNR

První její známou představitelkou v Pardubicích byla Anna Karásková. V listopadu 1928, před prvními volbami do zemských a okresních zastupitelstev, vyvěšeno v Pardubicích provolání ŽNR k voličkám. Pa.ženy za účasti Sokola a sborů Pernštýn a Ludmila vítaly 7.6.1930 na pa.nádraží 250 delegátek projíždějících na kongres Mezinárodní ženské rady ve Vídni. ŽNR v Praze 6.-7.6.1931 uspořádala zájezd, orga...Janáček Josef

JOSEF JANÁČEK (* 26.2.1898), odborný učitel a čelný funkcionář sociálnědemokratické strany v Pardubicích, osobní přítel B. Laušmana. Brzy po 15. březnu 1939 se zapojil do odbojové činnosti. Bývalý Laušmanuv šofér A. Švadlenka z Mikulovic k němu přivedl r. 1941 po seskoku J.Valčíka. U Janáčků v bytě (dnešní Havlíčkova ulice čp. 1842 v Pardubicích) byla načas uschována radiostanice Libuše. Učitel J,...Sportovní nářadí

Ačkoli v Pardubic mají dlouhou sportovní tradici výroba sportovního nářadí se zde nerozvinula i když pokusy byly. V době parforsních honů některé živnosti se sezonně zaměřovali na sportovní potřeby, obuvníci zhotovovali jezdecké boty, sedláři jezdecké postroj, v Pardubicích s dnes připojenými obcemi jich bylo 11, puškaři lovecké pušky a j. Sportovním či modním zbožím byly pánské hole, na ty zde ...Drozdice průmyslový obvod

Statistika vede v evidenci územní jednotku tohoto názvu, jinde neuváděnou. Je to jižní část průmyslové oblastí Černé za B., hlavně rozsáhlý téměř prázdný a chátrající areál zaniklého n.p.TMS, jen 30 let starý. Obvod r.2001 neměl ani obyvatele, ani byt. ...Pardubický slavín - sešit

seriál článků a fotografií o hrobech významných osob pohřbených na pa.hřbitovech připravoval Josef Janiš v l.1987 – 1996. R.2001 vydán jako sešit č.15 edice AB-Zet Pardubicka pod názvem: Pardubický Slavín, průvodce po hřbitovech. ...Zahrádkáři

se větší míře začali sdružovat v zahrádkářských organizacích po r.1918, jak v jednotlivých částech, předměstích Pardubic tak v obcích dnes k městu připojených. Za okupace byly zahrádkářské organizace jedny z mála povolených spolků, umožňující do značné míry svobodné sdružování občanů. Po vzniku Národní fronty r.1948, byly v ní prostřednictvím Českého zahrádkářského ovocnářského svazu zapojeny i mí...Splavnění Labe

je staletý problémem Čech a Pardubic, dodnes pro krátký nedokončený úsek nedořešený. Pozoruhodné je, že město Pardubice patrně založeno na Labi právě pro hlavní příjem ze cla z plaveného dřeva. Když se staly komorním městem, pro nedostatek cest, většina produktů pardubického komorního panství dopravována z Pardubic po vodě, jednosměrně, v neprospěch města. Po třicetileté válce Gerhard Leuxe dvakr...Obchodní akademie

Zásluhou sekčního šéfa min. školství Aloise Pižla schválilo Ministerstvo školství a nár.osvěty 13.7.1938 zřízena čtyřleté Obchodní akademie v Pardubicích. Vedle řady dalších vynikajících pedagogů působil zde prof.Ing.Václav Zelenka (1892-1979) etnograf, arabista, autor česko-arabského slovníku. Pro činnost studentů koncem r.1948 proti režimu došlo k vylučování a zatýkání žáků. V té souvislosti do...Česká pojišťovna

Její pobočka sídlila po r.1950 v budově býv. Občanské záložny, dnes Evropský spolkový dům na Pernštýnském nám. R.1975 byla schválena stavba nové 7-mi podlažní budovy za 20 mil. Kčs na místě býv. mlékárny a části Veselky. Byla to jedna z mála administrativních budov, jejichž výstavba byla v Pardubicích povolena. Již v prosinci se začal navážet materiál, přitom se 16.12.1975 nákladní auto propadl...Stavební podnik města Pardubic

po r.1950 jeden z městských komunálních podniků. Měl rozsáhlý areál za podjezdem na Skřivánku po zaniklé firmě Hübner-Opitz. Při tehdejším nedostatku stavebních kapacit, umožňoval městu levně, rychle provádět menší stavby, rekonstrukce. Stavbami pro jiné místní podniky i soukromníky, přinášel městu finanční prostředky. Ve dnech 28.3.a 5.4. 1988 ve Stavebním podniku města Pardubic volba ředitele, ...V encyklopedii je nyní: 3265 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014