Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Rosůlek František Karel

FRANTIŠEK KAREL ROSÚLEK (1859-1940) se zapsal do paměti Pardubáků jako výborný učitel, autor půvabných dvoudílných Pověstí z Pardubicka, a hlavně jako redaktor pozoruhodného vlastivědného kompendia Pardubicko-Holicko-Přeloučsko, jež vycházelo v letech 1903-1926 a dodnes zůstává fundamentálním kamenem v oboru regionální historie Pardubic. Byl kustodem archeologické sbírky pardubického muzea....Ponocný

nahradil po třicetileté válce na trubače na Zelené bráně. Město 8.5.1783 vydalo nařízení, aby ponocní místo hlídky na věži chodili po městě, protože na Zelené bráně spali, „málo nebo nic pozoruje“. V pohnutějších dobách najímala obec také žoldnéře a dráby. Dne 17.9.1913 zemřel v Pardubicích František Štěpánek, poslední pa.ponocný. Jeho portrétem je údajně neznámá, vyznamenaná na umělecké fotografi...Kamenný most

bohatě zdobený, je také před hlavním portálem zámeckého paláce. ...Kudy k Hoře jedou

byl r.1533 název pozdější Královské tř., dnešní tř.Míru, značící cestu ke Kutné Hoře, tehdy po Praze nejdůležitějšímu městu království....Památník padlým a zemřelým příslušeníků žel.pluku

odhalen 27.3.1938 na Zborovském nám. před kasárny železničního pluku. Slavnost zfilmována patrně místním amatérským filmařem Zdeňkem Zahradníkem. V září 1937 železniční vojsko dopravilo vlastními silami a prostředky pro památník z Českomoravské vysočiny žulový balvan, dlouhý 7 m, vážící 27 t....Perníková chaloupka

není sice v Pardubicích, ale pod Kunětickou horou. Původně lovecký zámeček z r.1882 slouží od konce 20.stol.jako výletní místo pro všechny, co nepřestali věřit na pohádky. Sídlí zde muzeum perníku, Informační centrum Děda Vševěda a další služby pro turisty a návštěvníky, hlavně děti....Literární soutěž Smila Flašky z Pardubic

založena r.1972, II.ročník se konal koncem června 1973, dal podnět k založení Klubu mladých literátů....Vysoká škola chemicko-technologická VŠCHT

Dá se říci, že počátky chemického vysokého školství v Pardubicích sahají do doby okupace. Tehdy v pa.chemický závodech, jejich laboratořích a výzkumném ústavu nalezla útočiště řada vysokoškolských učitelů, špičkových specialistů i studentů ze zavřených vysokých škol. Již r.1945 vzešel z pa.závodů návrh na vybudování Vysoké školy chemické v Pardubicích. za 5 let rozhodnutím vlády ze dne 27.6.1950 z...Dvořákova ulice

Ohrazenice MO VII. V severní částí Ohrazenic z Pištorovy ul. na východ....Velký les u Sezemic

název vyskytující se někdy ve starých listinách i mapách pro Bělobranskou dubinu. V současnosti jej vede statistika jako část MO III, kde r.2001 sečteno 5 obyvatel, 5 žen,1 dům a byt. ...V encyklopedii je nyní: 3277 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014