Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Energetické strojírny

R.1919 Jan Vadas založil v Pardubicích elektrotechnickou firmu Vadas. Firma se sídlem u pozdějšího podjezdu na Skřivánek se za první republiky úspěšně rozvíjela vedle slaboproudé Telegrafie. Byl uspěšný i vývojově, m.j. jeho vynálezem je zkoušečka dodnes známá pod názvem Vadaska. Závod úspěšně přestál i 2. svět. válku, ale r.1948 byl znárodněn a po několika reorganizacích včleněn do Energetických...Studánka - rybník

též Studénka či Studýnka, zaniklý rybník, na jeho jižní hrázi založena ves Studánka při dnešní Hraniční ul., pod ní nová ul.Pod zahradami. Na dně rybníku stojí studánecká pavilónová škola, do její stavby byl ještě rybníček u pomníku padlých. Na dnešním území Studánky byla patrně více rybníků. Připomíná to ul.Na hrázi na jižním okraji sídl.Dubina, které zřejmě stojí na rybníku napájeném Spojilský...Wintrova ulice

velkoryse navržená přímá spojnice napříč Bílým Předměstím z Husovy ul.až na ul. Okružní. Bohužel od počátku byla rozdělena na dvě části, zprvu Termerovým zahradnictví, od r.1976 definitně budovou gymnázia Dašická. Proto západní část ve Vilové čtvrti označena Wintrova I, východní za gymnáziem Na Okrouhlíku Wintrova II. Ulice pojmenována 6.8.1912 po Zikmundu Wintrovi (1846-1912), spisovateli, histor...Loděnice

dílna či továrna na stavbu lodí sportovních či dopravních v Pardubicích bohužel zatím není. Stavbou plachetních lodí se zabývá pardubická firma Jiřího Lejhance, dílnu má mimo Pardubice. Snad by se vyplatilo založit místní loděnici na rekonstrukci nepovedené výletní lodě Arnošt z Pardubic. Loděnice jsou i objekty na uložení lodí vodáckých klubů, Dynamo Pardubice ji má na místě býv. Turistické plov...Zámecké slavnosti pod erbem zubra

jsou od r.1998 pořádány na pa.zámku, zprvu červnu , později až po prázdninách v září....Lesní ulice

Řadové domky na severním okraji Studánky podél lesa Lipiny, pojmenována r.1974...Lyžování

První lyže objednal ze Skandinávie do Pardubic r.1898, kdo jiný, než baron Kraus. Byly dlouhé a těžké, k jednomu páru patřila jen jedna dlouhá hůl. První pokusy zaznamenány u dalšího průkopníka sportu Hugo Felfela na podzámeckých lukách, na svazích nad Chrudimkou i na Kunětické hoře. Záhy polabská roviny pa.lyžařům nestačily a tak se vydávali do Vápenného Podola, Svratky, na Zvičinu, Žaltman, Míse...Pedagogický institut Pardubice

R.1948 zrušeny učitelské ústavy, i v Chrudimi, učitele měly vzdělávat vysoké školy, neměl kapacitu. Usnesením vlády u 30.6.1950 proto zřízena pedagogická gymnázia, také v Pardubicích, od r.1953 pedagogická škola v býv.nové reálce, zanikla r.1961. Nahradil ji r.1959 zřízený pedagogický institut, druhá pa.vysoká škola. M.j. v únoru 1962 v rámci výuky „Škola v terénu“, studenti Pedagogického institu...Řempo

Před zánikem 2.Pa.kraje r.1960 se podařilo do Pardubic získat národní podnik ŘEMPO, zásobující komunální a stavební podniky a kutily, řemeslníci nebyli. Ředitelství umístěno v chátrajícím domě U bílého koníčka, kde byla restaurace zrušená. V průmyslové oblasti Černá za B. budoval podnik sklady a odbytový závod připojený na železniční vlečku, postupně rozšiřovaný. Ve Sladkovského ul.31.10.1969 otev...Nadace Jana Pernera

Dne 20.7.1993 Okresní úřad Pa. potvrdil vznik Nadace Jana Pernera, jejímiž zřizovateli byly VŠCHT Pardubice (dnes Univerzita Pardubice) a města Pardubice a Česká Třebová Nadace J.Pernera, Výzkumný ústav železniční a DFJP Upa. uspořádaly 8.10.1996 2.mezinárodní kolokvium "II.ŽELVRS ´96",týkající se vysokorychlostní žel. dopravy, za účastí odborníků z ČR, Slovenské rep., Spolkové republiky Německo,...V encyklopedii je nyní: 3278 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014