Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Nové Jesenčany

městská čtvrť jižně od Skřivánku. Z názvu je zřejmé, že se jedná o novější osídlení na pozemcích vsi Jesenčan, dnešních Starých Jesenčan, které prvně zmiňovány r.1384 jako součást pardubického zboží. Z té doby je zmínka též o "bořích jesečanských", které oddělovaly pozemky Pardubic od Jesenčanských. Podle nich pojmenována hraniční ulice Na Záboří. Za Raabových reforem r.1780 založeny na severním...Kutlof

starý název pro Jatky ...Potraviny n.p.

Monopolní státní obchod s potravinami. Užíval staré znárodnění prodejny, stavěl nové obchody-velkoprodejny, později samoobsluhy na sídlištích i v přípojených obcích. Pro Duklu původně postaveny dva obchody, po 10 letech je doplnila samoobsluhou při dnešní ul.Čs. armády. V Polabinách postaveny 4 samoobsluhy, Jana, Dana, Hana. Na tř.Míru zřízena velkoprodejna potravin a lahůdek, známá pod lidovým n...Klášter řeholnic těšitelek

pečujících o nemocné a chudé, jednopatrový domek r.1933 postavený na Skřivánku v ul.K Blahobytu. R.1950 klášter zrušen....Parčík u sv.Jana

Vilém z Pernštejna postavil r.1510 na konci Pražského předměstí hřbitov s kostelem sv. Jana Křtitele. Již od 18.stol.hřbitov na okraji předměstí nevyhovoval. Ale až r.1883 otevřen nový městský hřbitov na jižním okraji katastru města. Starý hřbitov postupně likvidován. Nejvyšším náhrobek starosty Václava Bubeníka, přemístěn do Bubeníkových sadů. Od r.1905 zásluhou Okrašlovacího spolku postupně měn...Odtržení od Pardubic

R.1992 se od Pardubic odtrhl Spojil a stal se opět samostatnou obcí. V Srnojedech 29.5.1993 referendum o odtržení, ze 171 oprávněných voličů se zúčastnilo 159, pro odtržení 94 občanů, Srnojedy se též opět staly samostatnou obcí. ...Transfuze krve

První transfuzi krve v pa.nemocnici provedli r 1928 dr.Snopek a dr.Novák soudci dr.Urbanovi....ulice Topolová

ze středu Černé za Bory na sever k železniční zastávce, kde dnes končí. Před stavbou sousedního nadjezdu byla jejím pokračování historická cesta do Sezemice. Dříve bezejmenná r.1998 pojmenována K Roháku, téhož roku přejmenována na Topolovou podle topolového lesíka u zastávky....Zelená alternativa

19.12.1989 v sále pardubické restaurace Tatran ustaveno Východočeské koordinační centrum strany Zelená alternativa, to mj.požadovalo uznání Pardubicka za postiženou oblast. ...Hamr

Hamr je název provozu na zpracování surového svářkového železa, zpravidla při huti. Přenesl se na kovářské a kotlářské dílny využívajících vodní kolo k pohonu velkého mechanického kladiva. V Pardubicích byl již v dob předpernštejnské v místě domu čp.48 na dnešním Smetanově nám. Poháněl jej zřejmě proud západního, snad původního, ramene Chrudimky, než je Pernštejnové přeměnili na hradební příkop – ...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014