Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


ulice Josefa Hakena

od r.1954 název nové ulice v sídlišti Dukla. Na jejím konci postavena druhá dukelská ZŠ- Hakenova. R.1990 přejmenována na ul.Josefa Ressla. Josef Haken (1880-1949), politik, publicista, v r.1919-1921 představitel marxistické levice, spoluzakladatel KSČ, za ní poslanec, pak senátor. ...AFK Svítkov

První stopy sportovní činnosti ve Svítkově jsou z r. 1910, kdy vznikl SK Svítkov. Ten r.1921 zanikl, ale 27.11. byl založen AFK Svítkov. Navázal ve fotbale na úspěšnou činnost SK. Ale musel hledat nové hřiště. Najmul jej od p.Velínského a Sirůčka. AFK měl také atletický a hokejový odbor. Byl aktivní do konce okupace i po ní do sjednocení. ...ulice Generála Rybalka

v l.1950-1991 jméno ulice od r.1930 dříve a po r.1991 opět Železničního pluku. Pavel Semjonovič Rybalko (1894-1948) maršál Sovětského svazu, velel 3.tankové brigádě, která se vyznamenala při osvobozování Prahy v květnu 1945. ...Severní státní dráha

Původní název hlavní železniční trati Vídeň-Pardubice-Praha-Podmokly (Děčín). Na Pardubice se začala stavět r.1843, jednak od Č.Třebové, jednak od Kolína. Na jaře 1845 se oba úseky v Pardubicích spojily. První vlak z Olomouce vyjel 20.8.1945 v 6 hod.ráno. Na pa. nádraží dorazil v 11.30. Dělostřelci z Josefova z baterie postavené u Pardubiček vypálili pozdravnou salvu. Na nádraží čestnou stráž stál...Blahoutova ulice

po západním okraji sídl. Dubina z ul. Na Drážce až k lesu Lipiny. Při vzniku r.1974 pojmenována ul.Karla Marxe. Přejmenována r.1990. PhDr.Antonín Blahout, ředitel pardubického gymnázia, r.1945 předseda revolučního Okresního národního výboru v Pa. ...Karlice

jméno jednoho pozemku zaniklé obce Bukovina v okolí Pracovny. ...Fidrova ulice

jednostranně zastavěná ulice podél jižní strany železničního koridoru od přejezdu Dašické ulice k počátku ul. Národních hrdinů u podchodu z ul.K Pradubičkám. Říkalo se jí "Na aleji", snad kdysi švestkové, i potom když se od r.1930 úředně jmenovala "Mezi závorami", na jejích koncích byly úrovňové železniční přejezdy. Dnešní jméno má od r.1961 i před určitý nesouhlas soudruhů sousedů. Františe...Veverkovo náměstí

od r.1930 prostor křižovatky za Veselkou, kde od r.1883 stál pomník bratranců Veverkových, vynálezců ruchadla. Po zbourání jezdeckých kasáren se stal součástí nového rozsáhlého prostoru nazvaného r.1959 náměstí Budovatelů. Dnes Masarykovo náměstí....Pardubické vteřiny

krátké filmové dokumenty ze života Pardubic, které měsíčně natáčelo Filmové amatérské studio při KD Dukla pod vedením Zd.Chaury v letech 1964-66. Promítány samostatně v malém sále KD Dukla i při aktualitách v kině Dukla. Pro technické potíže, vyvolávání v dnešním Zlíně, ozvučování na magnetofonový pásek v pa.studiu Čs.rozhlasu, se ukázalo, že je to nad amatérské síly několika málo nadšenců. Natoče...Pracovna

vžitý obecný název pro Zemskou donucovací pracovnu, Donucovací pracovnu". Byl to nápravný ústav pro osob štítící se práce, aby přidržením k práci byli navedeni ke spořádanému životu. Pobyt v něm, nejvýše 3 roky, mohl být uložen jako dodatečná trest po odpykání trestu ve věznici. V Anglii a Holandsku takové ústavy byly již v 16.stol. V Rakousku byly stavěny podle zákona z 24.května 1885. V Čechách...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014