Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Vadas

pardubická elektrotechnická továrna, založená jako malá dílna r.1919 při tehdejší Masarykově tř., dnes tř. 17.listopadu, nedaleko podjezdu. Dílna se postupně rozšiřovala ve skutečnou továrnu vyrábějící motory na střídavý i jednosměrný proud, dynama, transformátory. Za první republiky se úspěšně rozvíjela s ctižádostí vytvořit z Pardubic, tehdy již významného energetického střediska, důležité ce...Železniční pluk

- 21.11.1918 z příslušníků zahraniční čsl.železniční jednotky vznikl železniční pluk. - 4.1.1919 byl 1.čs.železniční pluk dislokován v Pardubicích, zvláštním vlakem přijel železniční náhradní prapor, prozatímně umístěn do IV.a V.bloku bývalé vojenské nemocnice Karantena. - 26.1.1919 za přítomnosti posádkového velitele pplk.Chlapce,velitele dragounského pluku č.8 na Pernštýnském nám.slavnostní p...Cholera

těžce zasáhla Pardubice v l.1834-32. Ojedinělé případy se vyskytly již r.1830. Skutečná epidemie vypukal 4.12.1934, zejména na Bílém Předměstí, na Ležánkách., 13.12. tam zemřelo 6 osob a 18.12. začali lidé umírat i na Zeleném Předměstí, ve vnitřním městě až o vánocích. V květnu 1832 epidemie slábla a v červenci již nezemřel nikdo. Celkem bylo na 500 nemocných, 199 jich zemřelo. Epidemie r.1855 a r...Na Bahenkách

pozemky na východě Černé za B. Na němž vybudován zemědělským areálem JZD Hostovice, změněný dnes v malý průmyslový areál, m.j. firma Kalírna. ...Bělidla

koncem 18.století se vyskytuje dnes zapomenutý název Prádlo. Byla asi trojího druhu. Soukromé nalezneme na přelomu 17. a 18. století na př. u domu čp.95 na Třídě Míru nebo u domu čp.103/104 v ulici Na Hrádku atd. O barvíři pláten Jakubu Hulatovi se dočteme, že měl v nájmu městské Bělidlo, snad na dnešním Wernerově nábřeží. Nejvýznačnější bylo Bělidlo panské, jehož potřebu si vynutily spousty ...ulice K Besedě

ve Svítkově z ulice Přerovské směřuje na jih. Jméno připomíná hostinec Besedu. Pojmenována r.1965, původně Palackého, od 1948 Rosická, patrně již od okupace....Goethe-Zentrum

Pardubická pobočka sídlí v 2.poschodí Evropského spolkového domu, pořádá kurzy němčiny, zajišťuje zkoušky z německého jazyka pro Zertifikát Deutsch B1, Goethe-Zertifikat B2 a Goethe-Certifikát C1. Má německou knihovnu s beletrií, odbornou, vlastivědnou literaturou ze všech německy mluvících zemí, časopisy, audionahrávky a videokazety...Žižkovo náměstí

Po otevření Městského divadla r.1909 volný prostor vedle podél Jáhnovy ul.dříve nazývaný Karlín r.1910 parkově upraven, přejmenován na Žižkovo náměstí. To r.1934 přejmenováno na Švehlovo, od r.1946 Smetanovo....Pernštejnská pokladnice

tajemná truhla objevená r.1931 zásluhou správce zámku pana Junga, který lnul k zámku a měl pro vše starobylé velké porozumění. To zamřížované okénko ve sklepení na JV straně zámku nedalo mu spát, až přepiloval mříže a protáhl se na tajemné točité schody. Ocitl se ve sklepení, opatřeném železnými dveřmi se složitým starobylým zámkem. A potom ve sklepení druhém, kde stála veliká dubová truhla, býv.p...Okresní dětský domov

v Pardubicích je umístěn v ul.Ke Tvrzi, v budova býv.okresního siročince...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014