Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Tvrziště na Pardubiku

R.1943 Spolek přátel starých českých rodů, odbočka na Pardubicku, prováděl soupis starých tvrzišť. R.1968 jejich soupis a mapku zpracoval historický kroužek KKP. V l.1976-1978 Zprávy KPP otiskovaly seriál článků dr.Fr.Šebka o tvrzích na Pardubicku. ...Opevnění

Zakládací listina litomyšlského biskupství z 3.12.1349 obsahuje výčet měst a vsí diecéze, kde opevněná msta jsou označována „oppidum muratum“ t.j.s hradbami. Pardubice tak označeny nejsou, lze předpokládat, že hradby neměly. Zakladatelem a stavitelem pa.opevnění je Vilém z Pernštejna. Upravil západní rameno Chrudimky, Městskou řeku, rozšířil je na 83 m, aby chránilo město po jižní a západní stran...Bezdíčkova ulice

v severní části Vilové čtvrti spojuje Husovu ul. s ul.Na Drážce. Bezdíčkovou pojmenována r.1930, za války byla přejmenována na Polní, název vrácen r.1945. Po r.1950 podél ní postavena skupina dvojdomku pro zaměstnance věznice -Pracovny. Karel Bezdíček (1888- 1915), narozený ve Vídni, žil v Sezemicích, český legionář za 1. světové války, praporečník roty "Nazdar", padl na západní f...Jednotný závodní klub

vznikl r.1965 spojením ZK několika pa.podniků v čele se ZK PARAMO Pardubice a TMS Pardubice. Jeho sídlem se stal téhož roku otevřený Kulturní dům ROH Dukla. Při tomto klubu byl r.1965 založen Klub přátel Pardubic - KPP. ...Opereta

o tu Pardubice přišli též na konci 2.svět.války a při Východočeském divadle obnovena nebyla. Jeho činoherní soubor činí aspoň úspěšné pokusy o muzikály....Mnětická ulice

na východním okraji Studánky r.1998 přejmenována na ul.K silu. ...ulice Ke Tvrzi

je od r.1942 jméno krátké ulice na Bílém předměstí, která u veterinární nemocnice odbočuje ze Štrossovy ulice k západu a ústí do Bulharské ul.v místech, kde začíná vytvářet nábřeží Matičního jezera, odtud pokračuje jako stezka mezi jezerem a Bubeníkovými sady na pěší lávku přes Chrudimku. Připomíná dřívější lidové pojmenování Tvrz - Březinova tvrz pro vilu v prostoru dnešního Domova důchodců U ...Sportovní klub - SK Čivice

založen r.1920, u jeho kolébky stáli velkostatkář Kokeš, známý výstavbou Kokešova a dr. Alois Cibulka, kterého osud před r.1939 zavál za moře. Za sídlo klubu vyvolen hostinec Josefa Beneše V Borku, kde ochotně půjčovány místnosti pro svlékánu i oblékárnu....Ulice pod kutlofem

jeden ze starých názvů Kostelní ulice, když při ní stály masné krámy....Střední průmyslová škola chemická - SPŠCH

R.1946 v Pardubicích otevřena dvouletá průmyslová škola chemická, v únoru první ročník, v září 1946 další ročník. R.1952 změněna na Průmyslovou školu chemickou, pro přijetí vyžadována jednoroční praxe v chemickém závodě. Prozatím umístěna společně se Střední průmyslovou školou potravinářské technologie v budově býv. Průmyslového muzea. Do r.1953 obě měly jednoho ředitele. Toho roku otevřeno chemic...V encyklopedii je nyní: 3308 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014