Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Jednotné zemědělské družstvo – JZD

V Pardubicích bylo po r.1950 založeno JZD Pardubice 3, se sídlem v Trnkově statku na Židově. Číslo 3 vycházelo asi z čísla pošty, pod níž Bílé předměstí se Židovem patří. Jednalo se o malé JZD. Malá JZD vznikla i ve všech obcích dnes připojených k městu. Postupně se spojovala do velkých celků. JZD Pa. 3 se sloučilo s JZD Studánka a Spojil, kde byl postaven rozsáhlý zemědělský areál. V konečné fá...Družstevnictví

Staré kořeny má na Pardubicku zemědělské družstevnictví, na jehož začátku byl Okresní hospodářský spolek, který prováděl též nákup zemědělských potřeb, hnojiv, krmiv a strojů. Hospodářské družstvo bylo ustaveno 10.10.1890 a po družstvu v Čáslavi bylo druhým v Čechách. Společný nákup hospodářských potřeb byl podstatně rozšířen r.1894, kdy bylo Na Zavadilce postaveno obilní silo. R.1904 bylo družs...Autoškola

Pardubický puškař a obchodník zbraněmi Vincenc Chomrák, průkopník cyklistiky a motorismu v Pardubicích, prodával i automobily, zejméma zn.Peugeot. R.1910 otevřel v Pardubicích autoškolu, první svého druhu v tehdejší rakousko-uherské monarchii. Nová velká autoškola Svazarmu pro celé Pardubice a okolí byla 1.8.1969 otevřena v ul. Na Spravedlnosti vedle Mototechny. Na rozdíl od ní se zachovala. V...Pernštýn - časopis

týdeník pro zábavu, poučení a zájmy veřejné, druhý pa.časopis začal vycházet r.1880, od 1882 list politický a národohospodářský, nový majitel a vydavatel redaktor Josef Janda, Josef Kratochvíl, zanikl 28.3.1891. Když 24.9.1892 zanikl "Pardubický obzor", nahradil jej obnovený "Pernštýn", později oba vycházely střídavě po 14 dnech do r.1903. Pernštýn, samostatný týdeník politický a národohospodářský...Přítomnost

společenský klub založený r.1937....Collegium muzicum pardubicense

založil r. 1968 Ing. Lubomír Moravec. Vzniklo trio hrající renesanční hudbu: Jan Kolář, zobcová flétna, dr.Radovan Ryska a L.Moravec, viola da gamba. První koncert odehráli 2.6.1968 při otevření zrekonstruovaného hradu Pecka. Soubor se postupně rozrůstal, jeho členy se stala manželka a pak i děti ing.Moravce. Jako pěvkyně s nimi vystupovala Jana Hamplová. Soubor působil pod patronací ZK Tesl...Okresní dům pionýrů a mládeže

v samostatné budově otevřen 15.4.1954 za Pasáží, 9.9.1978 oslavil 30.výročí svého založení. ...Za Oborou

ulice ve středu St.Čivic, kříží Přeloučskou ul., pojmenovaná r.1998 dle místního jména....Kostel sv. Václava

v Rosicích ze 2. pol.16.stol, gotický, roku 1583 získal nové klenby a puristicky upraven na zač. 20.stol. K obdélné lodi přiléhá na jižní straně předsíň a trojboce uzavřené kněžiště se sakristii na severní straně. Zvnějšku stěny člení opěrné pilíře a hrotitá okna. Nad kněžištěm křížová klenba s vyžlabenými žebry vystupujícími ze zdi. Vstup do sakristie s valenou klenbou je menším hrotitým portále...Zahradnictví

První pa.známé zahradnictví bylo Termerovo, založené kolem r.1900 na pozemků ve Tvrzi. Nově založenou Wintrovu ulici rozdělovalo na dvě části, po jeho zrušení se měly obě části spojit, ale po r.1970 na jeho místě postaveno gymnázium Dašická, které ulici dělí natrvalo. R.1921 v Pardubicích založeno společenství zahradníků, starosta Adolf Termer, sdružovalo zahradníky: Karel Bareš, Familie, Anton...V encyklopedii je nyní: 3305 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014