Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Palachy

pozemky mezi Dražkovicemi a Nemošicemi, které má přetnout jihovýchodní obchvat a nová trať na Chrudim....Závodní klub Tesla

Po zániku pa.Dělnické tělovýchovné jednoty-DTJ r.1948, získala její dům v Hronovické ul. Tesla Pardubice, přeměnila jej v Kulturní dům Tesla, kde, na tehdejší možnosti Tesly v poměrně omezených podmínkách, vyvíjel ZK Tesla bohatou kulturní a společenskou činnost. Pod jeho patronátem zde působila řada kroužků a klubů, mj.Přídovědný klub, ZK Tesla zanikl po r.1990 a s ním jeho činnost a kroužky. ...Panské bělidlo

bývalo Na Vrtálně - Bělidla ...Hospodářská společnost k zvelebení venkovských statků

Usnesením kroměřížského sněmu ze 7.září 1848 bylo zrušeno poddanství, zanikla feudální břemena, zejména roboty. Zvláštní vyvazovací komise úřadovala v Pardubicích od r.1850, zabývala se výkupem desátků a robot. Hospodářská společnost založená na pa.zámku 13.ledna 1853 chtěla pečovati o osvobozené venkovské statky. Na první valné hromadě na pa. zámku předsedající Jindřich hrabě Chotek hodnotil úspě...Střelba ku ptáku

provozována v dobách blíže neurčených v lukách za Veselkou na maketu ptáka na vysoké žerdi. Střílelo se šípy z luků a samostřílů. Byla to součást častějších lidových slavností a zábav. Pozemky kolem jmenovány Na ptáku, V ptáku. Na počátku 19.stol. zde při pražské silnici, dnes Palackého tř., postaveny hostinec Bavory a dvůr Na ptáku....Velká Pišice

pozemky severně od St.Čivic mezi hájem V Olšině a železničním koridorem. ...Spartakiáda

celostátní hromadné tělocvičné vystoupení za minulého režimu pořádné každý 5.rok na sokolském sletovém stadionu na Strahove v Praze. V rámci nácviku pořádány Spartakiády okresní a krajské. V přípravách na I.celostátní spartakiadu uspořádána 15.5.1955 na stadionu Jiskry Ramo ve Svítkově první okresní Spartakiáda v kraji, 5.6.1955 krajská spartakiada na pardubickém Gottwaldově stadionu. 6.6.a 7.6.19...Dolík

byl i ve Familii při Dašické ul. za železničním přejezdem. Vznikl vybagrováním materiálu pro vyrovnání terénu při stavbě silnice. Na jaře býval po okraj plný vody a také žab a čolků. Dnes by to byl chráněný biotop. Nižší hadina vody se udržela celý rok, máchalo se zde prádlo. V zimě to byl dětský „zimní stadion“ pro bruslení i sáňkování z asi 1,5 m vysokých břehů. Od války sloužil jako místní čern...Na hrázi

jméno oddělené část Staročernska čp.10 a19 při silnici do Sezemic. Název uváděn jen na turistických mapách. Místopis města jej nezná, část silnice s dalšími 4 domy pojmenována Borská ulice. Po r.2005 při ní u lesa zřízena točna autobusu MHD č.28. Za místem Na hrázi podél Bělobranské dubiny do r.2009 vznikla nová osada nazvané ul.Dubská. ...Dlouhé předměstí

Původní název dnešního Zeleného předměstí, užívaný v 16. stol....V encyklopedii je nyní: 3277 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014