Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Ředitelství pošt a telegrafů

Zřízení filiálky poštovního ředitelství požadovalo r.1894 Obchodní gremium. Ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích zahájilo činnost 13.11.1919. Stavba budovy Ředitelství pošt a telegrafů zahájena 19.1.1924 podle projektu ak.arch.Ladislava Machoně. R.1939 z budovy Ředitelství pošt a telegrafů odstraněn velký kamenný znak s českým lvem, část budovy se stal sídlem Oberlandratu, úřadu německého z...Hudební škola

byla založena r.1919. Její otevření bylo významným činem v té době. Mělo dalekosáhlá dopad na vzdělání mládeže, a další rozvoj již tehdy bohatého hudebního života Pardubic. To se projevilo ve vzniku nových hudebních sdružení, ať to byl sborový zpěv, komorní hudba a j. Prvními členy učitelského sboru byli Karel Macák, Karla Netušilová, Anči Šikolová-Krátká, Josef Císař, Václav Krejza, E.Lisková, F...Pašek

Staré pomístní jméno na katastru Popkovic...Arnošt z Pardubic

První pražský arcibiskup ARNOŠT Z PARDUBIC se narodil snad 25. března 1297 v rodině Arnošta z Hostýně (Hostinné u Úval) a ze Staré (dnešní Staré Hrady u Libáně na Jičínsku), královského purkrabího v Kladsku. V mládí byl výrazně ovlivněn kladským prostředím, Později studoval v Itálii práva a teologii na proslulých vysokých učeních v Padově a Boloni. Roku 1338 se vrátil do Čech a následujícího roku...Přísloví

Dle Miroslava Klimla: Pardubice povstaly z popela a daly světu přísloví : „Skví se jako Pardubice.“, po obnově Pardubic za Jana z Pernštejna po požáru r.1538. Novější je přísloví či průpovídka, asi z 198.stol, „Já ti povím zač je v Pardubicích perník“. Mělo smysl vyhrůžky, ale asi přispělo ke slavě pardubického perníku. ...Lední hokej

se začal v Pa. hrát zásluhou vysokoškoláků sdružených ve sportovním odboru Spolku akademiků již okolo r.1909. Hrávalo se na „Maťáku“ (bandy-hokej) Je známý výsledek 3:3 dosažený s družstvem Prahy. R.1925 se ustavil při L.T.C. Pardubice hokejový odbor, který patřil k nejlepším východočeským klubům. Získal 3x titul mistra Východočeské župy. Od r.1933 hrál hokej i Rapid Pardubice. Ty sloučené kluby z...Pardubicko

neoficiální historický, zeměpisný a administrativní celek, území od r.1086 kolonizované Opatovickým klášterem, po r.1421 Kunětickohorské panství, po r.1491 pernštejnské pardubické panství, po r.1560 komorní panství, jehož centrem jsou Pardubic, které tomuto celku děkují za svůj rozvoj. Po r.1850 se Pardubice staly sídlem pa.politického okresu zhruba na území býv.pa.panství, se třemi soudních okres...Gottwaldova třída

od r.1946 do 1990, původně Chrudimská cesta, pak Chrudimská ul., od r.1924 Rašínova, dnes od r.1990 Jana Palacha. R.1963 před dojezdem Závodu Míru do Pardubic dokončena rekonstrukce, dlažba zalita asfaltem. Klement Gottwald (1896-1953), první dělnický prezident ČSR 1948-1953....Společnost Paniců Pardubických

založená r.1890, v l.1890 – 99 se zasloužila o většinu zábavných i dobročinných podniků v Pardubicích. Ve dnech 11.a 12.8.1900 uspořádán sjezd bývalých paniců Pardubických při příležitosti 10.výročí založení Společnosti. Vystoupilo na něm pěvecké kvarteto paniců.... Krátce nato Společnost patrně zanikla, zůstali bývalí panici, dorost nebyl. ...Teplého ulice

důležitá skřivánecká komunikace z třídy Jana Palacha po severním okraji Dukly, za vozovnou Městského dopravního podniku na ní navazuje Pražská ulice. Pojmenována r.1904. Jakub Teplý (1722–1802), významný pardubický sochař, m.j. 1773-77 autor balustrády a sousoší kolem morového sloupu před radnici, bohaté plastické výzdoby průčelí třetí pardubické radnice r.1760 a průčelí domu U Jonáše....V encyklopedii je nyní: 3305 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014