Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Doprava dle abecedy


Hledat v kategorii Doprava


Hesla v kategorii Doprava dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5Arnošt z Pardubic

je jméno výletní lodi a.s. Pardubická plavební společnosti pokřtěná 12.10.2000, která má přístaviště na Labi pod stadiony. Odtud vyjíždí na vyhlídkové a společenské plavby většinou proti proudu až do Kunětic, méně po proudu ke zdymadlu v Srnojedech, vyjimečně až do Přelouče. Bohužel dál na splavné Labe se nedostane pro krátky nedoslavněný úsek po Přeloučí. Dne 15.3.2002 se na lodi konala první...Autobusová doprava

Již r.1901 se konaly zkoušky jízd z Pardubic do Bohdanče autobusem pro 10-12 osob. O rok později jezdil soukromý dopravce do Bohdanče s autobusem značky Daimler pro 26 osob. Veřejná osobní státní doprava poštovními autobusy, první v rakouském mocnářství, byla slavnostně zahájena 13.5.1908 na linkách Pardubice-Bohdaneč a Pardubice-Holice. Ráno v 8.hod. vyjely 4 autobusy do Holic, dva přes Sezemice...Balony v Pardubicích

V roce 1783 vzlétly ve Francii první balony a v krátké době pak byly vypouštěny i v dalších evropských zemích, v únoru 1784 také v Praze. Od konce 18. století Evropou putovali vzduchoplavci z povolání a vzlétali před diváctvem. Zpočátku plnili své balony vodíkem připravovaným na místě, později často využívali svítiplyn. Asi od roku 1880 byly v českých zemích při různých slanostech často pouštěny m...Brody

V době počátku Pardubic byly brody důležité pro obchod. Víme o brodu přes Chrudimku pod Pardubičkami, další patrně býval v místě železného mostu kudy se od Pardubiček přicházelo na Bělobranské nám., k Bílé bráně od níž pokračovala nejstarší pardubická ulice dnes Kostelní a Bartolomějská. Přes tento brod asi vedla nejstarší cesta na Sezemice-Hradec i na V.Mýto. Přechod Chrudimky nebyl problém, asi ...Cesta chrudimská

Předpokládalo se, že Pardubic vznikly při významné cesta spojující královská a krajská města Chrudim a Hradec Králové, která při ústí Chrudimky překračovala brodem Labe a byla tu tvrz, která jej střežila. Nešlo patrně vůbec o významnou cestu, ty Pardubice míjely a míjejí, dodnes snad záměrně. Brod při ústí Chrudimky, která tu tvořila bažinatou deltu a kde Labe meandrovalo, být asi nemohl. Byl...Cesta mýtská

přes Dašice na Vysoké Mýto, vycházela z Bělobranského nám. přes Chrudimku. Zde v místě dnešního železného mostu byl snadný brod, možná most starší než Labský postavený za Pernštejnů. Při cestě založil již Arnošt ze Staré dvůr Vystrkov, pozdější čtvrť města, U kostelíčka. Zde se připojovala starší cesta od Chrudimi přes Pardubičky, stažená k pardubickému hradu. V 18.stol.při cestě na pozemcích ...Cesta sezemská

bývala patrně důležitá komunikace přes Sezemice na Hradec Králové, než byl postaven Labský most. Odbočovala z cesty mýtské vycházející z Bělobranského nám. Při ní ležela ves Bukovina, kde odbočovala cesta přes Bukovinský brod na Kunětickou horu, a dále ves Lhotka. Po zalití jejich pozemků Velkým jezerem obě připadly městu Pardubice a proto podél této cesty, sahá katastr Pardubic přes Bělobransk...Cesty

Hejtmanství pardubické má dostatek, ba hojnost prostředků spojovacích. Jím procházejí a křižují se nejdůležitější „císařské“ silnice, četné okresní silice, nejdelší dráhy železné, jím protéká splavná řeka Labe. Ze starodávna, kdy hranice zemské kryly husté hvozdy, jež sahaly hluboko do země, vedla hejtmanstvím pardubickým zemské stezka trstenická, směřující přes Kolín, Přelouč, Pardubice, Morava...Chrudimská cesta

vedla nejprve asi přes Pardubičky, později, snad po založení města, zřízena druhá z náměstí na jih při níž vznikla Karlova ulice. Po opevnění města Vilémem z Pernštejna byly postaven jen dvě brány: na východ mýtská – Bílá, na západ Pražská – Zelená. Na jih nebyla, na Chrudim se z Pražské brány musela obcházet Městská řeka. Podél cesty na západ se rozvíjelo Pražské, později Zelené Předměstí. Na ...Culemeyerova přeprava

Byla v 50.letech pozoruhodným, v republice ojedinělým, způsobem přepravy nákladů po městě. Do podniků, které neměly vlečku, byly dováženy železniční vagony z nádraží na podvozku. Ušetřila se překládka na automobily a jejich vykládka, vagony v závodě mohly sloužit jako dočasný sklad. Ještě po otevření nového nádraží r.1958 byla nakládací vlečka před nádražní budovou. Většina vagonů směřovala do au...Cyklostezka do Polabin

oddechová, pěší, cyklistická trasa přes staré labské rameno k mostu Pavla Wonky dokončena 14.9.1979. Prochází zeleným pásem, v hezkým prostředím bez prachu a hluku. Bohužel z důvodu úspor nebylo Labiště ve směru k Bělehradské ulici přemostěno, ale vandalský předěleno náspem pro stezku, stejně jako r.1960 nedaleko vysokým náspem pro Hradeckou ulici. Dřevěného můstku se dočkala až druhá větev od s...Cyklostezky

Pardubice jsou všestranně cyklistické město a z Pa. do Semtína byla zřízena v 50.letech 20 stol. první cyklostezka v ČSR, později prodloužená do L.Bohdaneč. R.1960 byl otevřen nový most přes Labe s cyklistickými stezkami po obou stranách, které zakrátko byly při opravě praskajícího mostu zrušeny. Větší výstavba cyklostezek začala po r.1990. Ucelená cyklistická stezka z Pardubic do Sezemic byla ...České dráhy

Ačkoliv Pardubice jsou nejvýznamnějším železničním uzlem na východě Čech, chovají se k nim ČD, dříve ČSD, macešsky. Po vzniku republiky bylo nově založené vč.ředitelství drah umístěno do Hradce Králové. Zájmy pardubického železničního uzlu byly zanedbávány, po otevření nového nádraží r.1958 ještě více. Nádraží se nestalo průjezdným pro trať do Chrudim, ta je přes 50 let rozestavěna až k Nemo...Československá automobilová doprava – ČSAD

Po znárodnění r.1948 zanikly všechny soukromé nákladní i osobní automobilové dopravní podniky, i autobusová doprava pošty a ČSD. Vznikl národní podnik ČSAD, který v Pardubicích měl závod a provoz při Palackého tř. na místě dnešního autobusového nádraží. Stará budova před ním je jeho býv.ředitelství. Po r.1960 vznikl krajský podnik ČSAD v Hradci, v Pardubicích byl jen jeho závod 506. Aut...Československé aerolinie

sice nikdy nevyužívaly pa.letiště, které bývalo jen vojenské a přísně tajné. Dne 1.2.1977 otevřely ve Švermově ul. kancelář a prodej letenek, pro Východočeský kraj. Hned odbavila nejdelší soukromou cestu do Austrálie, což byl unikát. Možností soukromě létat byly malé a kancelář brzy zanikla. ...Dálnopisná ústředna

byla v Pardubicích na nové poště otevřena v červnu 1943....Dočasný průtah městem

tak byl r.1969 označen záměr vést dopravu od nového mostu u Zimního stadionu na Rychlodráhu a opačně, kolem Zelené brány a Městského divadla. ...Doprava

Dle J.Sakaře Pardubice vznikly na místě nevhodném k osídlení, ale také mimo staré stezky. Proto také první zpráva nich je pozdní až z r.1295. Prý vznikly při brodu přes Labe na vedlejší stezce z Chrudimě do Hradce Králové. Ta nemusela Labe přecházel, ale mohla vést přes starší Sezemice po levém břehu Labe. Spíše byly založeny při vodní cestě po níž se plavilo dřevo z pohraničních hvozdů sáhající...Dopravní podnik města Pardubic

Na počátku pa.městské dopravy bylo „Memorandum ke zřízení troleybusové dopravy v Pardubicích.“ ze dne 29.června 1949. To bylo výsledkem jednání zahájených Klubem přátel Velkých Pardubic v čele s Jaroslavem Krupařem po r.1945. R.1949 ovšem byl KPVP rozpuštěn. Až 3.10.1950 vydal KNV (krajský národní výbor) Pardubice povolení ke vzniku Dopravního komunálního podniku města Pardubic, jehož zřizovatele...Dostavníky

Hlavní cesty Pardubice po staletí míjely, proto tudy nejezdily ani dostavníky. Příležitostnou dopravu provozovali soukromí povozníci a pardubické panství. To pro náklady využívalo nějaký čas jednosměrnou vodní dopravu do Prahy. Také r.1769 zahájené dostavníkové spojení Hradec Králové-Čáslav Pardubice míjelo, vedlo přes Bohdaneč a Přelouč. Změnu přineslo až zahájení železniční dopravy Olomouc-Pra...Strana: 1 2 3 4 5

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014