Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Doprava dle abecedy


Hledat v kategorii Doprava


Hesla v kategorii Doprava dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5Průplav Labe-Odra-Dunaj

11.6.1901 vstoupil v platnost zákon o zajištění průplavu Labsko-Děvínského. Doba výstavby zákonem stanovená 1904–1924. Do r.1914 uspořádáno několik konferencí, jednání parlamentu, zpracována řada studii, provedeny přípravné práce, m.j.regulace Labe v Pardubicích. Projekčně připraveno splavnění Labe Mělník – Jaroměř. Válka práce zastavila. Po r.1918 opět v pracích pokračováno, m.j.postavena zdymadl...Rychlodráha

Pardubákům obecně známý pojem, na plánech města neuváděný. Důležitý návrh průtahu z doby Pardubického kraje před r.1960, po němž městem po celé délce měla projít komunikace I/36, případně R36, od mostu u Srnojed až za Černou za B. Realizováno pouze torzo Rychodráhy o pouze jako dvouproudé kumunikace. Od křižovatky s Dašickou ul. po podjezd u sv.Anny je na plánech označována jako ul.Kpt.Jaroše, ač ...Sanitní vůz

r.1907 město nákladem Městské spořitelny pořídilo první sanitní vůz. R.1926 MO Československého červeného kříže-ČČK zakoupila první sanitní automobil v Pardubicích a převzala provoz záchranné stanice. R.1934 zřídila stanici první pomoci, opatřila druhé sanitní auto, provoz záchranné stanice předala městu....Semafory

Pardubice se dlouho obešly bez dopravní světelné signalizace. Až 26.2.1971 oznámeno, že ve skladech veřejného osvětlení Technických služeb Pardubice již je připravena souprava moderních semaforů pro křižovatku Gottwaldova (J.Palacha)-Teplého, následně namontovány na nové křižovatce "u divadla" na odbočce z Jahnovy ul. do Karloviny a také na křižovatce u Zimního stadionu. Poté v roce 1977 byla nain...Severní státní dráha

Původní název hlavní železniční trati Vídeň-Pardubice-Praha-Podmokly (Děčín). Na Pardubice se začala stavět r.1843, jednak od Č.Třebové, jednak od Kolína. Na jaře 1845 se oba úseky v Pardubicích spojily. První vlak z Olomouce vyjel 20.8.1945 v 6 hod.ráno. Na pa. nádraží dorazil v 11.30. Dělostřelci z Josefova z baterie postavené u Pardubiček vypálili pozdravnou salvu. Na nádraží čestnou stráž stál...Severojižní osa

jeden ze zapomenutých poválečných projektů. Po r.1945 pa. dopravní odborníci i zastupitelé poznali, že dosavadní severojižní průtah s podjezdem z centra na Skřivánek je pro budoucí pa.dopravu nedostatečný. Navrhli druhý, dopravní severojižní osu, Macanovou ulici s podjezdem pod západní částí starého nádraží. Proto blok z 50.let v Macanově ul. je o 15 m posunut proti staršímu, který měl být zbourán...Severovýchodní obchvat

první, který měl být po r. 1990 realizován, na severu Trnové má odbočit z Poděbradské ul., rozetnou pozemky jižně od Fáblovky, kde mělo být sídliště Sever, obejít Cihelnu i Novou Cihelnu, mezi dvěma oblouky starého Labe překročit mostem staré i nové koryto. Nový územní plán však pro obchvat nerezervoval, koridor kolem Dubiny, aby mohl být dotažen na nový nadjezd u Černé za B. Prostor mezi Dubinou...Severozápadní dráha

původní název železniční trati Pardubice- Rosice-Německý (Havlíčkův) Brod. Konsorcium pro její stavbu složené ze šlechticů Salm, Habr a Taxis ustaveno 1868. Žádost o povolení podpořil Karel Adámek, starosta a poslanec z Hlinska. Pardubické zastupitelstvo na podporu vyslalo 22.2.1868 do Vídně delegaci. Přípravné práce proběhly r.1868, v létě 1870 podstatná část stavby dohotovena. První vlak po této...Silnice, silniční průtahy a obchvaty

Dle historika J.Sakaře nebylo na Pardubicku do r.1818 úpravných cest, Pardubice na silniční síť připojeny v l. 1818-1839. Dotud je cesty míjely a zůstávaly chudým, nevýznamným, poddanským městečkem. - 1818 postavena silnice z Chrudimi na okraj pa.panství, to ji r.1819 prodloužilo do Pardubic, velkorysou přímou komunikací, předpoklad budoucího severojižního průtahu městem, později osy nové čtvrti...Splavnění Labe

je staletý problémem Čech a Pardubic, dodnes pro krátký nedokončený úsek nedořešený. Pozoruhodné je, že město Pardubice patrně založeno na Labi právě pro hlavní příjem ze cla z plaveného dřeva. Když se staly komorním městem, pro nedostatek cest, většina produktů pardubického komorního panství dopravována z Pardubic po vodě, jednosměrně, v neprospěch města. Po třicetileté válce Gerhard Leuxe dvakr...Státní dráha

Železnice. Největším strojírenským podnikem v Pardubicích byla kolem r.1864 dílna státní dráhy na opravy lokomotiv a vagonů vybavená parními stroj s více než 30 dělníky. Potupně rozšiřována, r.1940 přenesená do nových dílen v Kolíně. ...Středodabský komitét pro úpravu a splavnění Labe

založen 11.5.1900 v Pardubicích. Připravoval úpravu a splavnění Labe od Mělníka po Jaroměř, navazoval na plány královské komory z 17.stol. Jednatel Komitétu Václav Váňa, starosta a čest.občan Lánů na D. 13.7.1900 první schůze komitétu pro úpravu Labe, v 10 hod. dopoledne v hotelu U beránka (hotel Stádník). Zahájeny regulace, napřimování toku, především od Mělníka do Kolína, zbudována malá zdymadla...Tramvaje

Stavbu městské elektrické dráhy s tratí až do Chrudimi nabízel městu Ing.Křižík r.1903. Pro jednokolejnou elektrickou trať do Sezemic ponechán volný pruh vedle dlážděné silnice přes Hůrka. K realizaci pro nedostatek financí nedošlo, rezervovaný pruh zrušen po 2.světové válce. Sny o tramvaji připomínala nákladní auta maskovaná jako tramvaj i se sběrací tyčí, která se při sokolských slavnostech...Trolejbusy

údajně Pardubicím nabízel již Ing. Křížík a předváděl jakýsi model na Východočeské výstavě r.1903. Trolejbusovou dopravu prosazoval do svého zániku r.1949 Klub přátel Velkých Pardubic, byla zahájena až r.1952. Zkušební jízda na lince Semtín-Bohdaneč provedena 28.12.1951 večer. Slavnostní zahájení trolejbusové dopravy 20.1.1952 v 11 hod., linka dostala č.3, 22.1. zahájena pravidelná doprava. Jezdil...Trstenická stezka

starověká migrační a obchodní cesta z Moravy do Prahy, na ní vznikla významná, bohatá královská města, Čáslav, Chrudim, Vysoké Mýto, na její trase zřízena císařská silnice, dnešní I/17. Místo Pardubic zdaleka míjela, zůstalo nedotčeno komunikacemi a kolonizací do druhé poloviny 13.století. ...Vlak

První vlak do Pardubic přijel v 11.30 20.srpna 1845, z Olomouce vyjel v 6 hodin. Na jeho uvítanou vypálili dělostřelci čestnou salvu ze 4 děl postavených u Pardubiček, čestnou stráž na nádraží stáli ostrostřelci z Chrudimi a huláni z pa.posádky. Mezi hosty, kteří vlakem přijeli byl arcivévoda František Karel, císařův bratr, otec pozdějších císaře Františka Josefa. Proneseny pozdravné projevy a vla...Vodní doprava

Ač patrně vodní doprava byla u počátku Pardubic, clo z plavného dřeva vybíral již první majitel pa.tvrze, vodní doprava v Pardubicích dodnes není. Labe od Mělníka do Pardubic splavněno a chybí jen 5 km kanálu propojujícího splavné Labe pod Přeloučí se splavným úsekem od Přelouče pod Kunětickou hrou. Splavnění: R.1981 remorkéry závodu ČPLO Chvaletice přepravily 4 miliony tun uhlí do Chvaletic, ...Výletní loď

V 50.letech min.stol. brázdila Labe výletní motorová loď Libuše, kotviště měla v místě, kde dnes stojí telekomunikační věž, výletníky vozil po proudu do Srnojed a zpět, proti proudu jen ke starému labskému mostu, nad nim neregulovaná řeka nebyla pro Libuši splavná. Dne 28.10.2000 na svou 1.jízdu s pasažéry vyplula výletní loď Arnošt z Pardubic, původně majetek a.s.Pardubické plavební, po přestav...Západovýchodní silniční osa

O její výstavbě uvažováno za 2.Pardubického kraje po r.1950. Silnice I/36 od Chlumce n.C. s obchvaty Volče, R.Bělé. Bukoviny a L.Bohdanče měla jižně od Rybitví překročit Labe, jako Rychlodráha projít Pardubice k Zámečku, zde podjezdem překřížit hlavní trať a u Hrochova Týnce se napojit na I/14 a od Zámrsku po I/35 dojít na východní hranici kraje. V druhé etapě by po jihu obešla letiště a po obchv...Železnice

První česká železniční trať Olomouc-Pardubice- Praha dokončena r.1845., 20.8. toho roku přijel do prvního pa.nádraží první vlak. - 4.9.1843 v Kojicích jednání za účasti chrudimského krajského úřadu, pa.vrchnosti a týneckého magistrátu o zahájení budování železnice Olomouc-Praha na území chrudimského kraje. - 4.9.1842 zahájena stavba železniční trati Olomouc-Pardubice-Praha na úseku od Kolína ...Strana: 1 2 3 4 5

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014