Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Doprava dle abecedy


Hledat v kategorii Doprava


Hesla v kategorii Doprava dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5Železnice plánované

Koncem 19.stol. navrženy další železnice spojující Pardubice s okolím, bohužel se neuskutečnily, jako příměstská doprava by obsloužily většinu Pardubicka. Nejdál pokročily v l.1892-94 přípravní práce trati Pardubice-Sezemic-Holice-Týniště n.Orl. Plány Ing.Viktora Nobacka na ní zaslal pa.městský úřad 20.3.1894 pražskému místodržitelství, r.1895 se zdálo že již bude trať do Sezemic. Pro malou podpo...Železniční most

Stavba železničního mostu přes Chrudimku v Pardubicích zahájena r.1844 napřímením křivolakého řečiště pod Vinicí, což zvýšilo stavební náklad. Přes upravený proud sklenut most, jediný kamenný na trati, dle plánu Ing.Knappa. Stavbu provedli stavitelé Ant.Wendl a Vilém Langer. Dokončen r.1845 za 65 tis.zlatých, včetně regulace řeky. Žulový most je 36 sáhů dlouhý, 4,5 sáhů široký, rozpětí oblouků p...Železniční přejezdy

Železniční tratě rozdělují Pardubice, propojení mezi nimi bývalo řešeno výhradně úrovňovými přejezdy. Jen ke Trojici vedl tunel náspem chrudimské trati, přes trať na Rosice byl úrovňový přejezd a u Trojice opět přejezd přes hlavní trať. Nejživější přejezd byl na místě dnešního podjezdu z tř.17.listopadu na Skřivánek, kde se muselo dlouho čekat, pro posunování -šibování- vlaků ve starém nádraží. P...Železniční přejezdy

Nejfrekventovanější přejezd byl u Alžbětiny, po r.1918 Masarykovy byl uzavírán závorami, lidově šraňky, Skřivánek jmenován čtvrtí Za šraňky. Pro časté projíždění vlaků a jejich přeřazován na sousedním starém nádraží byl často dlouho uzavřen a na obou stranách se vytvářely kolony povozů. R.1900 dráha otevřela lávku-nadchod pro pěší, ale město současně požadovalo podjezd. Ten otevřen r.1940. - V b...Železniční zastávky

na území Pardubic byly dvě: Pardubice-zastávka na konci Štrossovy ul., 10.10.1948 předána do užívání nová budova železniční zastávky na severním straně trati na při trolejbusové ročně. Po dokončení nadjezdu a podchodu r.1964 otevřena nová krásní stanice na jižní straně trati. Druhou je zastávka Pardubice-závodiště. Připojením obcí přibyly další stanice, 1964 zastávka Svítkov, r.1975 nádraží Rosic...Strana: 1 2 3 4 5

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014