Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Doprava dle abecedy


Hledat v kategorii Doprava


Hesla v kategorii Doprava dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5Drážky úzkokolejné

Dne 4.1.1919 do Pardubic přijel zvláštním vlakem železniční náhradní pra-por, téhož roku rozšířený na pluk. Zatím umístěn do IV. a V.bloku bývalé vojenské nemocnice zv. Karantena. Po r.1920 začal na Zborovském nám.budovat vlastní kasárna. Pro dopravu materiálu i pro výcvik zřídil z Karantény do nových kasáren úzkolejnou drážku. Současně u Chrudimky budoval rozsáhlé cvičiště se složitou sítí cv...Elektrická dráha

O stavbě elekrické dráhy, tramvaji, uvažováno r.1903. Když Pardubice uzavřely smlouvu o stavbě elektrány s Ing.Fr.Křižíkem měla se nato postavit elektrickou dráha do Chrudimi. K tom nedošlo pro nedostatek peněz, i když Městká elektrána velmi dobře prosperovala. R.1903 při východočeské výstavě zkoušeno jakési elektrické vozidlo, ale patrně s nadzemními trolejemi bez kolejí, tedy předchůdce trolejbu...Elektrický vlak

Do Pardubic, ještě na staré nádraží, přijel první 7.11.1957 v 11.17. hod. Elektrifikace železnice....Elektrifikace železnice

První elektricky vlak přijel do Pardubic, ještě na staré nádraží 7.11.1957. Dne 17.12.1965 zahájen provoz na elektrifikované železniční trati Pardubice -Hradec Králové. R.2010 byl zveřejněn návrh na využití trati i pro tramvaje, které by z nádraží projíděly oběma městy. ...Garáže

Stavba družstevních dvoupodlažních garážích probíhala v jednotlivých sektorech Polabin a na Dubině. Efektivnější výškové garáže či garážová stání byly zprovozněny 4.12.2002 při ul.Karla VI. První podzemní parkoviště je od r.1999 pod obchodním centrem Grand, jejich rozšíření zabránil podzemní sál multikina CINE STAR. Další podzemí parkoviště je pod AFI Palace od jeho otevření r.2008. Podzemní park...Grizzly

To jméno se netýkalo medvěda, kterého před lety choval pa. zookoutek dávno zrušený z úsporných důvodů. Bylo to jméno motocyklů, které začal vyrábět mechanik Matyáš ve své dílně v Milheimově ul. ve 20.letech 20.stol. Tehdy zde vznikla i myšlenka na Zlatou přílbu, kde motocykly GRYZZLY několik let úspěšně startovaly. Bohužel pro nedostatek kapitálu, v Pardubicích trvalý, neobstál v konkurenci a vý...Infocentrum k R35

otevřelo v březnu 2010 Ředitelství silnic a dálnic v Pardubicích tř. Míru čp.90. Celkem nebylo o čem informovat, brzy opět zaniklo. ...Jihoseveroněmecká spojovací dráha

bylo úřední označení trati Pardubice-Liberec. R.1854 se ustavilo Podnikatelstvo c.k.privátní jihoseveroněmecké spojovací dráhy v němž hlavní roli hráli podnikatelé Jan Liebig z Liberce, A.Lanna z Č.Budějovic a bratří Kleinové, kteří již stavěli trať Olomouc- Pardubice-Praha. Pardubice na stavbu neměly vliv. Německý Liberec odmítl trať přes Prahu, požadoval přímé spojení na Vídeň, s napojením na...Jihovýchodní obchvat

Komunikace, o jejíž výstavbě ze začalo uvažovat v devadesátých letech 20. století. Má propojit silnici I/37 u Dražkovic s ulicí Průmyslovou spojující Pardubičky a Černou za Bory. Předpokládáno, že dále bude silnice propojena přes nadjezd v Černé za Bory s vyústěním severovýchodního obchvatu na Dubině. Vhledem k výstavbě sídliště Dubové návrší již není toto propojení možné. Přesto se o výstavbě jih...Kanál Labe-Odra-Dunaj

odbočující z Labe v Pardubicích byl právně zajištěn Vodocestným zákonem ze dne 11.června 1901. O vypracování projektu se zasloužil svou interpelací poslanec dr.Šílený v listopadu 1903. Politický klub mladočeské strany ustavil v této věci zvláštní výbor. Probíhala právní a projekční příprava, doba výstavby stanovena 1903-1924. Pro 1.svět.válku k realizaci nedošlo, ač za předválečných podmínek byla ...Kočáry

Významným pa.výrobním oborem byla stavba kočárů Hynka Krpaty založená r.1851, umístěná jižně od Zelené brány na místě rozvezených valů. Její firma na štítě jednopatrového domu je na pohlednicí Zelené brána z té doby. Podnik zdědil syn Hynek, obdivovatel cyklistiky, s poklesem zájmu o kočáry se pokoušel zavést výrobu kol, pro nedostatek kapitálu neuspěl, jako mnoho pa.podnikatelů. Kolem r.1900 ote...Komitét pro úpravu středního Labe

Středolabský komitét...Komunikace

Přes ves Padubice, dnešní Pardubičky, vedla patrně jedná větev cesty z Chrudimi přes Sezemice do Hradce Králové. Pardubice, „město nové“, založené Arnoštem ze Staré na obtížně přístupném místě mezi rameny Chrudimky zřejmě nemělo žádné komunikační spojení, což byl velký hospodářský nedostatek. První příjem byl z vodní cesty, ze cla z plaveného dřeva z Královského hvozdu do Kutné Hory pro právě zalo...Labská vodní cesta

S labskou vodní cestou je snad spojen vznik města Pardubic. Již koncem 13. stol. zde bylo vybíráno clo z plaveného dřeva, první příjem majitele pa. tvrze. Po r.1560 Komorní panství využívalo Labe pro dopravu produktu z Pardubicka do Brandýsa n.L a odtud do Prahy. O splavnění Labe i proti proudu se začalo uvažovat po třicetileté válce. Neuskutečněná myšlenka ožila na konci 19. stol. Dne 11.5.1899 b...Labský most

Most přes Labe v místech starého přechodu přes řeku se připomíná („starý labský most“) již r.1494. Byl spálen Švédy r.1639, r.1793 postaven z kamene, ale r.1804 byl stržen povodní a nahražen jen dřevěným mostem. Ten zapálili r.1866 ustupující rakouské jednotky po bitvě u Hradce Králové. R.1882 zde byl postaven železný most, který sloužil provozu až do r.1947, kdy jej nahradila dvouproudová lávka, ...Lávky - Nadchody

Městská rada 1.4.1900 vzala na vědomí rozhodnutí dráhy postavit lávku nad kolejištěm starého nádraží u úrovňového přejezdu na Skřivánek, ale trvala na zřízení podjezdu z Alžbětiny tř.(17.listopadu) na Skřivánek, který byl otevřen r.1940 a lávka zrušena.
- Po regulaci Chrudimky r.1910 byla pod Vinicí místo převozu postaven dřevěná drážka, r.1960 nahrazená ocelovou, částí zrušeného montovanéh...Letadlo Pardubice

Čs.aerolinie již od 50. let pojmenovávaly svá letadle jmény československých měst. Na Pardubice se jako vždy zapomínalo. Na dotaz KPP r.1967 obchodně přepravní ředitel ČSA odpověděl, že harmonogram křtů je pro nejbližší období uzavřen, ale v budoucnosti se s tím počítá. Jménem "Pardubice" pokřtily Čs.aerolinie letadlo Boening 737-500 až 16.6.1997. ...Letectví

Pardubice jsou právem považovány za kolébku českého letectví. O tento název se stejnou měrou zasloužili Ing.Jan Kašpar a jeho bratranec Evžen Čihák. Své pokusy konali na vojenském cvičišti na Skřivánku (dnes sídliště Dukla), jak připomíná pomník odhalený r.1928 na Zavadilce (r.2006 přenesený na nám.Dukelských hrdinů). To primitivní pa.letiště bylo magnetem pro aviatické nadšence, kteří se v Pardu...Letiště

První pa.letiště bylo na vojenské jezdeckém cvičiti v místě dnešního sídlišta Dukla, jižně od Milheimovy ul. Na jeho místě r.1915 postavena Vojenská záložní nemocnice č.2, později zvaná Karanténa.
Před r.1930 Východočeský aeroklubu Pardubice zřídil nové letiště za dostihovým závodištěm na lukách v Popkovicích.
13.9.1931 zde uspořádal svůj 1.letecký den,
3.5.1932 ministerská komi...Libuše

motorová výletní loď asi pro 20 cestujících jezdila v 50.letech min.stol.na Labi od stadionů po proudu, až do Srnojed. Přístaviště měla nad ústím bývalé Městské řeky pod dnešní telekomunikační věží. Provoz ukončila asi r.1958 při zahájení stavby nového mostu u Zimního stadionu, i pro nedostatek zájemců....Strana: 1 2 3 4 5

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014