Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Osobnosti dle abecedy


Hledat v kategorii Osobnosti


Hesla v kategorii Osobnosti dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Adámek Jaroslav, prof.

narozený 1.6.1877, odborný pracovník pardubického muzea. Adámek Karel, od roku 1848 poslanec Zemského sněmu za Pardubicko- venkov, 7.12.1910 jmenován čestným občanem Přelouče. Zemřel 11.1.1918. ...Adlsbach Jiřík z Damsdorfu

hejtman pardubického panství, zemřel 24.4.1592, pohřben byl v pardubickém chrámu sv.Bartoloměje, kde v kapli piety je zasazen jeho náhrobník. Damsdorf je dnes obec Tomíkovice u Vidnavy. ...Adolfa Opálky

ulice v novém malém sidlišti na západním okraji Trnové, nedaleko pomníku Jiřího Potůčka-Tolara.
Adolf Opálka (1915 -1942) velitel paraskupiny Out Distance připravující atentát na Heydricha, zastřelil se v boji s přesilou v kostel sv. Karla Boromejského v Praze. ...Aleš Mikoláš

Narozen 18.11.1852, český malíř a ilustrátor. Vytvořil četné kartony, řadu předloh pro výzdobu pardubických budov. Zemřel 10.7.1913. Navštěvoval často Pardubice, kde byl hostem arch. Boži Dvořáka. V ulici U Kamenné vily stojí mohutný Alšův dub, který prý po roce 1900 Aleš zasadil. Pardubice zdobí řada jeho děl: - Neznámější je plastika osazená roku 1903 na Zelené bráně od sochaře B.Vlčka. Pod...Amort Vilém

Narozen 7.10.1864. Akademický sochař v Praze, autor řady plastik na fasádách pardubických budov. Zemřel 5.9.1913. V Pardubicích je autorem: - Krista na kříži ve vrcholu štítu předsíně chrámu sv.Bartoloměje. - Trojreliéfu na fasádě t.zv.Žižkova domu na Pernštýnském náměstí: Krista ve vrcholu štítu, Žižky na koni a velkého reliéfu zobrazujícího slyšení papežského legáta Fantina de Vale ...Andrlová Helena

Narozena 19.11.1914, učitelka, dlouholetá pracovnice logopedické poradny v Pardubicích. Od 15.2.1973 byla členkou Klubu přátel Pardubicka, byla členkou výboru a dlouholetou knihovnicí Klubu. Pracovala v Turistickém odboru Klubu. Byla milovnicí přírody a výtvarného umění. Organizovala kroužek přátel Východočeské galerie při Klubu a pravidelné návštěvy jejich výstav. Zemřela 5.11.1989 v Pardub...Aostalli de Sala Ulrico

italský stavitel, pracoval od roku 1574 na úpravách komorního zámku v Pardubicích a na dostavbě zámku Litomyšli. Zemřel 10.5.1597. ...Appeltauer Pavel

narozen 11.11.1837. V letech 1891-92 byl okresním hejtmanem v Pardubicích....Arient Josef DrSc., ing.

narozen 21.12.1922. Otec byl hudebníkem z povolání a učitelem hudby, tak jeho první roky života ovlivňoval hudba. V 10 letech se začal učit hrát na klavír a po absolvování gymnázia v Čáslavi r. 1942 byl přijat do klavírní školy prof.Klíra na Pražské konzervatoři. Od 1.11.1942 by totálně nasazen v Německu. Až r. 1944 se mu podařilo utéci a vrátit se do Prahy. Zaměstnám byl v pražské zasilatelsk...Arnold Jan

místní kupec v čp.41 na Pernštýnském náměstí. Za pruské okupace Pardubic r. 1866 byl jako radní pověřen zajišťováním zásobování okupačního vojska pod opakovanými pruskými hrozbami, i tělesnými tresty. Po odchodu Prusů byl členem delegace žádající v Praze odškodnění velkých škod způsobených okupací V l.1867 - 69 byl starostou Pardubic. Nastoupil místo 1.11.1867 zvoleného poštmistra Josefa baron...Arnošt z Pardubic

První pražský arcibiskup ARNOŠT Z PARDUBIC se narodil snad 25. března 1297 v rodině Arnošta z Hostýně (Hostinné u Úval) a ze Staré (dnešní Staré Hrady u Libáně na Jičínsku), královského purkrabího v Kladsku. V mládí byl výrazně ovlivněn kladským prostředím, Později studoval v Itálii práva a teologii na proslulých vysokých učeních v Padově a Boloni. Roku 1338 se vrátil do Čech a následujícího roku...Avostalli de Sala Ulrico

italský stavitel, autor přestavby pardubického zámku r.1574, zemřel 10.5.1597....Bachman Oldřich

narozen 29.6.1884 v Bohdanči, byl synem poštovního podúředníka. V Bohdanči absolvoval obecnou i měšťanskou školu, v Pardubicích reálku, kde r.1903 maturoval. Vstoupil do poštovní služby, kde prošel všemi stupni zaměstnání, až 13.5.1932 jmenován přednostou pošty Pardubice l. Vedle toho se celý život věnoval historii zejména Bohdanče a Bohdanečska. Je autorem 80-ti prací, bohužel žádná nebyla v...Balatka Oskar

narozen 8.12.1911 v Haraticích u Vysoké n.Jizerou, studoval v Praze, cvičil v Praž-ském Sokole. Na vojně sloužil u 1.horského praporu v Turčanském Martině, pak v Kubíně. Po vojně byl profesorem tělovýchovy v Teplice v Podkrušnohoří. Po zabrání Sudet učil na měšťanské škole v Mladé Boleslavi, od 1.9.1939 na Zemské průmyslové škole. R.1941se zapojil do sokolského odboje do r.1945, kdy 5.května jako ...Balbín Lukáš z Vorličné

byl do r.1620 královským purkrabím pardubického zámku, žil v l.1614 až 1620 v domě čp.106 Bílé předměstí v místech dnešního hotelu Zlatá štika. Zemřel r.1622 v Hradci Králové. Byl otcem Bohuslava Ludvíka Balbína, jezuity, historika, buditele národa, který se na-rodil 3.12.1621 v Hradci Králové, zemřel 28.11.1688 v Praze. Rod byl od r.1553 ve vladyckém sta-vu, když byl obdařen přídomkem z Vorl...Balcar Antonín

narozen 18.6.1878, od r.1907 okresní soudce v Pardubicích, pak vrchní soudní rada v Pardubicích, zemřel 26.10.1941 v Pardubicích....Balcar Ludvík

narozen 1899. Majitel koloniálu na Skřivánku, byl funkcionářem Obchodního družstva v Živnostenské záložně, v Obchodním grémiu, ve Svazu Obchodních družstev Praze. Za okupace se zapojil do odbojová činnosti, do financování útěků pronásledovaných lidí, r.1941 navázal spojení s parašutistou Josefem Valčíkem, poskytoval mu zprávy, pomohl při převozu vysílačky Libuše do Pardubic, pomohl k Valčíkovu...Ballasko Ferdinand, ing.

narozen 31.12.1905, profesor dříve mlynářské a pekařské průmyslovky v Pardubicích, pak ředitel Střední průmyslové školy potravinářské technologie - SPŠPT Pardubice....Balšánek Antonín

Antonín BALŠÁNEK (1865-1921), architekt, r. 1907 navrhl budovu městského divadla v Pardubicích....Barborka Antonín

Narozen 7.1.1835 v Horažďovicích Zemřel 14.4.1891 v Pardubicích Narodil se 7.1.1835 v Horažďovicích. Vystudoval českou reálku a v. l.1855-59 polytechniku v Praze. R.1860 nastoupil dráhu učitelskou, stal se profesorem geometrie a mechaniky. Od 1.10.1863 do r.1891 učil na pardubické reálce. Byl zástupcem ředitele reálky Jiljího Vratislava Jahna, když býval zaneprázdněn svou poslaneckou prací v ř...Bareš Arnošt

narozen 23.12.1898 v Sezemicích. Od r.1922 profesor na pardubické reálce. Poté poslušen svého rozevlátého ducha se věnoval žurnalistice a literatuře. R.1934 se stal přidělencem tiskového odboru předsednictva ministerské rady, radou předsednictva ministerské rady vlády, pak šéfredaktorem politického zpravodajství ČTK. S dr.Masaříkem a Lisickým byl r.1938 členem doprovodu dr.Masného, velvyslance v ...Barthell Vincenc

Vincenc (Čeněk) Barthell byl druhým mimopardubickým aviatikem, který se v Pardubicích učil létat. Narodil se 19. března 1868 v Třeboni. Jeho otec byl povoláním mydlář a syn se mydlařině vyučil. Po roce 1888 závodil na bicyklu a jako závodník se objevil také v Pardubicích. Okolo roku 1895 měl v Třeboni obchod s jízdními koly a sportovními potřebami. 10. září 1898 se v Písku oženil s Annou Matznerov...Bartoň Josef MUDr.

Narodil se 25.8.1899 v Morašicích na Chrudimsku. Vystudoval lékařskou fa-kultu Karlovy univerzity v Praze se zaměřením na pediatrii. Jako emeritní asistent dětské kliniky v Praze se pak stal dětským lékařem v Pardubicích. Ve Smilově ulici měl v čp.453 soukromou ordinaci. Podílel se na založení Masarykovy Ligy proti tuberkulóze v Pardubicích. V květnu 1929 se o-ženil v Kolíně s Emilií Welzovou...Bartoník Radoslav

narozen 30.7.1934, od 1990 ředitel VČD Pardubice, zemřel 20.10.1991...Bartoňová Ela Emilie

rozená Welzová, narozená 20.7.1904 v Kolíně, v květná 1929 provdala za MUDr. Josefa Bartoně. S manželem byla gestapem v sobotu 20.6.1942 zatčena, uvězněna v pardubické Pracovně. Odtud asi koncem září šla transportem do Osvětimi s poznámkou „Návrat nežádoucí“. Tam zahynula 23.12.1942 v plynové komoře ...Bartoš Alfréd

ALFRÉD BARTOŠ, nadporučík, velitel výsadku Silver A. se narodil ve Vídni 2.3. 9. 1916. Dětství prožil v Sezemicích, kde měl jeho otec pekařství. Po rozvodu rodičů přesídlil s matkou Antonií, roz. Kuželovou, do Pardubic, kde navštěvoval reálku. Po absolvování vojenské akademie v Hranicích na Moravě se vrátil do Pardubic jako poručík dragounského pluku č. 8. V květnu 1939 odešel do zahraničí. Nejdří...Bartoš František

narozen 13.2.1898 v Pardubicích, majitel stáčírny piva a hostince U zlatého soudku v Anenské ulici....Bartoš Otakar

narozen 28.7.1904 v Pardubicích. Po maturitě na pardubické reálce pracoval na Ředitelství pošt a telegraf, později u Krajské správy spojů v Pardubicích. Od svých 17 let působil v pěveckém souboru „Pernštýn“ jako sólový tenorista, pak byl 40 let jeho předsedou. Podílel se na založení pardubické Lidové opery, v níž též zpíval tenor. Stal se význačným činitelem kulturního a hudebního života ...Bartoš Vladimír, MUDr., prof.,DrSc.

Narodil se 20.5.1929 v Pardubicích, chodil do obecné školy v Pardubicích U kostelíčka, vystudoval pardubické reálné gymnázium. V mládí byl výborným tenis-tou, účastnil se pardubické Juniorky. Díky svému otci, organizátorovi a zpěvákovi pardubické Lido-vé opery získal vztah k vážné hudbě. Studoval lékařskou fakultu KU v Hradci Králové, po promoci nastoupil v nemocnici v Karlových Varech. R.1956...Bartošová Antonie

rozená Kuželova, narodila se 24.3.1896 v rodině vídeňských Čech. Po r.1918 se s manželem a synem přestěhovali do Sezemic. Po rozvodu žila se synem por.Alfredem Bartošem v Pardubicích, Pernerově ulici čp.274. Za okupace se podílela se i na jeho odbojové činnosti. Na jaře 1942 jela s tajným poslání do Vídně. Propustku prý získal její podnájemník Ferdinand Chára přes gestapáka, kterému šil kalhoty, ...Bartůšek Josef

narozen 17.3.1882, profesor pardubické reálky, význačný český štefánikovský badatel, zemřel 13.6.1948....Bastl Vlastimil, MUDr.

pardubický odborný plicní lékař, nadšený hudebník, znamenitý klavírista, zemřel 5.1.1991....Baše Miloslav

narozen 23.3.1887 v Pečkách. Po studiích na sochařské škole v Hořicích vystudoval Akademii výtvarných umění v Krakově u prof. Laszekiho. Za své úspěchy dostal podporu na studij-ní cestu do Florencie. Tři léta pracoval v Německu, kde vytvořil několik zdařilých portrétů. R.1915 nastoupil na vojnu, na východní frontě byl zajat. V Rusku jako válečný zajatec se zúčastnil soutěže na památník padlých...Bathelt Josef

hospodářský správce bývalé posádkové nemocnice v Pardubicích, zemřel 3.11.1934....Bauer Ladislav, JUDr.

narozen 13.6.1901, byl okresním soudcem v Pardubicích, později prokurista městské spořitelny v Pardubicích u Zelené brány....Bažant Rudolf

první převozník na posledním převozu přes Labe u železničního mostu v Rosicích n.L., který obec Rosice zřídila r.1932. Práci vykonával poctivě, což zhodnotily tehdejší pardubické noviny, všimli si i jeho lásky k přírodě, staral se a hájil rodiny kachen v blízkosti převozu. Zemřel 20.6.1943, když jako vášnivý fanda byl na fotbalovém hřišti stižen mrtvicí a již se neprobudil. Památkou na něho je...Bechyně Stanislav, ing., dr.

narozen 20.7.1887, český technik,odborník na železobetonové konstrukce, autor projektu Prokopova mostu, v Pardubicích nejhezčího. Zemřel 15.10.1973 v Praze....Bečvář Antonín

narozený 28.4.1884, zakládající člen Církve československé husitské v Pardubicích, iniciátor postavení Husova sboru otevřeného r.1928, zakladatel divadelního spolku "Ochotnická scéna Husova sboru" , která měla krásný sál v přízemí Husova sbor, o který pardubická kultu-ra bohužel přišla. Zemřel 10.3.1978....Bečvářová Marie

rozená Vintrová, pardubická herečka, r.1888 hrála v souboru Elišky Zörnerové, r.1901 u František Trnky, později herečka Vinohradského divadla....Bednařík Josef, ing., dr.

narozen 12.11.1912, vystudoval elektrotechnickou fakulty Vysokého učení technického v Praze, byl ředitelem Ústavu pro výzkum radiotechniky - ÚVR Opočinek, poté technický náměstkem tehdy ještě slavného koncernu Tesla Pardubice, zemřel r.1984...Běhan Leopold

dlouholetý herec Východočeského divadla Pardubice. V divadle působil do pozdního věku. Známý je zejména rolemi v Hamletovi či v muzikálu Cikáni jdou do nebe. Zemřel r.2012 ve věku nedožitých 87 let. ...Belcredi Richard, hrabě

narozen 12.2.1823, rakouský politik-federalista,místodržitel v Čechách, zasloužil se o vznik okresních zastupitelstev r.1865, což bylo významné zejména pro Pardubice, 14.2.1866 byl jmenován čestným občanem Pardubic. Zemřel 2.12.1902. ...Bělohlávek Antonín

narozen 11.12.1851, v letech 1876-1900 profesor matematiky, fyziky na par-dubické reálce. Při ní, patrně na bývalé klášterní zahradě, založil botanickou zahradu. Poté okresní školní inspektor. Amatérský, ale kvalifikovaný, ornitolog, napsal "Ornitologické poměry na Pardubicku". Zemřel 2.3.1903 v Pardubicích....Běloušek Jan, ak.arch.

narozený 10.4.1891 v Pardubicích. Po studiích na pardubické reálce a pražské V.š.architektury projektoval zprvu rodinné domy a vily v Praze, převážně ve Střešovicích. Poté se osamostatnil, založil vlastní firnu a ve 20.letech se vrátil do rodných Pardubic. Do začátku 2.světové války vyprojektoval a postavil řadu vil ve Vilové čtvrti, Na Okrouhlíku, v Jesničánkách i v okolí Pardubic. Tehdy byl též...Bělovský Vladimír

narozený 22.11.1894, od r.1921 profesor Vyšší průmyslové školy strojnické v Pardubicích, autor vynikajících učebnic technologie pro průmyslové školy. Zemřel 17.6.1968....Bělský Jiří

felčar v Pardubicích zmiňovaný r.1690 a 1711. Posledně je zmiňován r.1720, kdy při projednávání pozůstalosti po Janu Radoušovi z Vostřešan se ukázalo, že felčarovi dluhuje 7 kop, 42 grošů 6 denárů „za medicínu“. Byl majitelem domu čp.47 v rohu Pernštýnského náměstí, který po jeho smrti r.1723 zdědila jeho manželka Terezie. ...Benedetti Josef

narozen 3.5.1813 v Pardubicích. Jeho otec F.X.Benedetti byl již r. 1797 vrchnos-tenským úředníkem v Pardubicích. Josef vystudoval Hlavní školu v Pardubicích, pak gymnázium v Hradci Králové. Na pražské univerzitě začal studovat práva, pak přešel na filosofickou fakultu. Stal se profesorem Bílkova ústavu pro výchovu šlechtických synů, později i jeho místoředitelem. Bylo mu nabízeno i místo v...Beneš Ctirad, ing.

narozen 18.6.1927 v Praze, byl synem legionáře Ing Ladislava Beneše, po válce plukovníka Vojenského zeměpisného ústavu. Po r.1939 rodina přišla do Pardubic. Jeho osudem se stalo pardubické muzeum, kam přišel již jako student gymnázia koncem války. Stal se členem dobrovoného aktivu Muzejního spolku. Po získání titulu inženýra si doplnil své vzdělání studiem historie na KU. Pracoval jako dobrovolní...Beneš Ladislav, Plk.Ing.dr.

narozen 26.11.1882 v Pečkách, za 1.svět.války ruský legionář. Po r, 1918 v ČSR astronom, geograf, přednosta astronomickogeodetického odd.Vojenského zeměpisného ústavu, člen Čs.národní rady badatelské. Otec Ing. Beneše Ctirada. R.1933 odešel do předčasného důchodu v důsledku zranění za války. Žil u syna v Pardubicích. Zemřel 3.11.1968 v Pardubicích....Beneš Mojmír A., ThDr.

narozený 21.11.1906, 1950-55 farář Čs.církve husitské v Pardubicích, zemřel 25.4.1977...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014