Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Osobnosti dle abecedy


Hledat v kategorii Osobnosti


Hesla v kategorii Osobnosti dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Beneš Václav, MUDr.

narozený 28.11.1914, od 1950 primář odd.ortopedie pardubické nemocnice, zemřel 6.2.1991 v Pardubicích. ...Benešovský František

psal se Beneschovský. R.1828 byl jmenován prozatímním a od r.1830 definitivním pardubickým purkmistrem. Byl majitelem právovárečného domu čp.42 v Pernštýnské uli-ci. R.1836 koupil Červené lázně-Práter na pravém břehu Chrudimky pro svou dceru Bibianu, provdanou Herleovou. Ač odpůrce politických změn, napsal 4.4.1848 J.Bubeníkovi, veliteli pardubické Národní gardy, že v ní vidí záruku pořádku ...Benš Adolf, Akad.arch.Ing.

narozen 18.5.1894 v Pardubicích, byl synem profesora na pardubické reálce. Sám reálku absolvoval v Mladé Boleslavi, kde jeho otec byl od 1.11.1911 ředitelem. Vystudoval Vysokou školu architektury, v důsledku 1.svět.války ve dvou etapách od r.1913 do r.1923. V l. 1921-24 souběžně studoval na Akademii výtvarných umění u vynikajících učitelů Jana Kotěry a Josefa Gočára, krajana ze Semína. V Gočár...Beran Antonín, ing.

narodil se 25.1.1909 v Pardubicích. Rod Beranů zde žil přes 130 let, otec i tři synové byli stavaři. Antonín vystudoval reálku v Pardubicích a Vysoké učení technické v Praze a do Pardubic se vrátil. Od r.1932 pracoval u podnikatelské firmy Ing.Rudolf Kunc, jako stavbyvedoucí velkých vodohospodářských staveb na Labi. Po znárodnění r.1948 firma R.Kunc zanikla. Spojením stavebních firem vznikl ve...Beran Josef

narozen 18.8.1896 v Týnci n.L., hudební pedagog a skladatel, po r.1918 7 let ředitel hudební školy v Pardubicích. Zemřel 8.3.1978....Beran Karel, ing. arch.

narozený 26.5.1874, pardubický architekt a stavitel, člen městského zastupitelstva, radní města Pardubic.V letech 1912 a 1913 byl členem Aviatického družstva v Pardubicích. Zemřel 20.6.1930 v Pardubicích....Beránek Antonín

narozen 6.9.1891, od 1935 okresní školní inspektor v Pardubicích, činný jedna-tel Okresní péče o mládež a jednatel Přeloučské filharmonie....Beránek Karel, ing.

významný a zasloužil pardubický vodohospodář, pracovník Stavoprojektu Pardubice, po založení Klubu přátel Pardubic r.1965 byl jeho spolupracovníkem, lektorem. ...Bernard Jaroslav, ing.

narozen 28.3.1900, hlavní inženýr pardubické parní elektrárny v Karlově ulici, dobrovolný archeologický spolupracovník pardubického muzea. Zemřel 17.8.1991....Berrbisdorf rytíř Ehrenfried z Berbisdorfu

na počátku 17.stol forštmistr na pardubickém komorním panství, syn Jiříka a vnuk Kryštofa, který přišel do Čech z Míšně a byl r.1546 přijat do vladyckého stavu. Ehrenfied se oženil s Hedvikou z Hustiřan dcerou Václava III.z Hustiřan sezením na Žumberku v chrudimském kraji. R.1618 se připojil k odboji proti císaři, 23.května 1618 spolu s Albrechtem Smiřickým při památné defenestraci vlastnoručně vy...Beutler Miloslav

narozen 3.9.1897 v Pardubicích. V mládí ho postihly dva těžké úrazy, nezdolnou vůlí a životním optimismem překonal jejich těžké následky. Poněvadž projevoval výtvarné vlohy, rozhodl otec, aby studoval na Odborné škole keramické v Bechyni v l.1912-15. Poté v l.1915-19 na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof.Josefa Drahoňovského a Otakara Španiela, a do r.1923 na Akademii výtvarných umění opět u ...Bezpalec František

narozen r. 1929. Byl prý vyučen zedníkem, ale svého času pracoval jako technik v n.p.PRUMSTAV Pardubice. Byl aktivním zlepšovatelem v oboru, patrně málo úspěšným, pak se pokoušel o četně vynálezy v různých oborech, neúspěšně. Ale tvrdil, že mu mají chodit peníze za patenty z ciziny. Snad proto odešel do předčasného důchodu a stal se známou pardubickou figurkou. Ještě v 80.letech s p.V.Mete...Bíbl František

narozen 13.11.1880 v Pardubicích, vystudoval práva, pak ještě dějepis a zeměpis na filozofické fakultě. V l.1905-1909 byl učitelem ve Studijním ústavu dr.Eduarda Grégra, poté působil jako soukromý učitel jazyků a překladatel. Stal se oborovým radou statistického úřadu v Praze. Byl básníkem, spisovatelem, překladatelem, hlavně z angličtiny a francouzštiny, romantické básníky. Básnické sbírky překl...Bíbr Jiří

narozen 3.2.1922 v Pardubicích, technik Výzkumného ústavu radiotechniky, byl zakládajícím členem Klubu přátel Pardubic od 1.10.1965. ...Bíbus František, JUDr.

narozen 24.3.1903 v Ústí n.Orl. v rodině továrního dělníka jako třetí z pěti synů. Vyrůstal v nábožensky cítící rodině. Vystudoval gymnázium v Hradci Králové, maturoval r.1923 a v l.1923-27 absolvoval právnickou fakultě v Praze. Zaměstnání nastoupil jako právník na Ředitelství pošta a telegrafů v Bratislavě, od r. 1932 v Pardubicích. Zde prožil celý život. Za okupace byl zapojen do ilegáln...Bičík Oldřich

narozen 6.7.1900 v Pardubicích, akademický malíř, zemřel 2.1.1920 v Pardubicích. ...Bičík Zdeněk

narozen 26.2.1926 v Pardubicích. Reálné gymnázium začal studovat v Kutné Hoře, kam byl přeložen jeho otec. Pod návratu r.1942 pokračoval v Pardubicích. Od mládí se zajímal o historii a zeměpis, i o sport, zejména tenis. Již za studií na pardubickém gymnáziu se stal nejmladším členem Pardubického Muzejního spolku, který založil pardubické Městské muzeum, stal se je-ho dobrovolným pracovníkem ...Bis František

narozen 21.6.1871 v Pardubicích, od 1906 poštovní ředitel v Pardubicích....Bittl Bedřich

narozen 17.5.1900. Jeho otec byl akademický malíř, ale s matkou hráli ochotnické divadlo. Měli 5 synů, z nich čtyři zůstali u divadla jako profesionálové. Bedřich působil v l.1945-48 jako herec a režisér VČD Pardubice....Bittl Zdeněk

narozen 4.6.1908. Pocházel z ochotnické divadelní rodiny, stal profesionálním hercem. Po vystřídání několika společností přešel r.1947 do Východočeského divadla jako herec, ale již za rok také režíruje, vynikl v rolích: Rasplujev ve hře Svatba Keščinského, Čapkův Tulák, Perčichin z Měšťáků, Fikez z Party brusiče Karhan, tulák v Krpatově Taláru v městečku aj. Režíroval Moliera, Šrámka, Langera. R...Bláha Vladimír

narozen 30.9.1953 v Pardubicích, před r.1990 ředitel Domu dětí a mládeže na Dukle. Jako zpěvák a dobrý kytarista byl členem folkové skuliny STOPA. V letech 1994 – 1998 byl za primátora Ing.Libora Slezáka (US) jako člen ODA jeho náměstkem pro kulturu a školství. Pod-podporoval vznik Waldorfského školství v Pardubicích, iniciativně se podílel na vzniku Evropského spolkového domu v Pardubicích...Blahník Vojtěch Kristián

narozen 12.8.1888 v Dobrovicích. Původně byl učitelem v Ostřetíně, pak v Pardubicích. Zde byl činný v ochotnickém divadle. R.1906 do ochotnického Sdružení studentů Pardubických přivedl absolventy reálky. Jeho režie oživily divadlo Sdružení. R.1909 redigoval „Almanach spolku akademiků pardubických", r.1912 se stal redaktorem pardubických Neodvislých listů. R.1912 odvedl část mladočesky orie...Blahout Antonín

narozen 13.6.1886 v Písku. Do Pardubic přišel r.1934 z Mostu a od července působil na „nové“ státní reálce na Smetanově náměstí jako její ředitel. Na škole učil latinu, francouzštinu a němčinu, u žáků byl oblíben. Z jeho podnětu bylo na reálce ustaveno rodičovské sdru-žení, významně ovlivňující chod školy. Nechal zavést školní rozhlas. Jako ateista dal ze tříd odstranit kříže, ale uvědomov...Bleha Josef

narozen 1.4.1920 v Pardubicích, náš přední bibliograf, dlouholetý vedoucí pracovník Národní knihovny v Praze....Boček František, JUDr.

narozen 13.7.1908, od r.1939 byl advokátem v Pardubicích, zemřel 8.12.1997...Boháč Josef

narozen 27.1.1851 v Pardubicích, pocházel z místní rodiny holiče a kostelníka. Absolvoval pardubickou reálku, pražskou techniku. Ve dvaadvaceti se oženil. Krátce působil u čes-ké železniční zprávy. Na počátku 80.let odešel hledat uplatnění v carském Rusku. Po první pobytu v Petrohradě přijal místo na stavbě železnic v Zakavkazsku. Zde mu zemřela žena. R.1884 se oženil podruhé s Eliškou Abašid...Böhm Jaroslav, dr.

pardubický historik, který jako první napsal odbornou studii „Pardubicko v době předhistorické“, která r.1927 vyšla ve Věstníku muzejního spolku v Pardubicích....Bohuslav Běžkovec z Běžkovic

byl patrně zakladatelem a organizátorem pardubického pernštejnského dominia. Jeho rodina pocházela z Mělnicka. Úředníkem Viléma z Pernštejna byl již r.1509, o rok později byl již hejtmanem zámku a panství až do r.1521, kdy Vilém zemřel. R.1511 řídil pře-stavbu zámku. V den sv.Stanislava 7.května 1515 jmenoval pardubickým primasem,1.radním Jana Romána, a s ním slavnostně uvedl do funkce 11 kon...Bohuš ze Staré a Pardubic

syn Arnošta z Hostýně a ze Staré, mladší bratr Arnošta z Pardubic, spolu s nim dědic Pardubic. Od r.1342 děkan kapituly v Sadské, od r. 1347 probošt kapituly v Litoměřicích. Kaplan Karla IV. Zemřel 9.12.1358. ...Bok Karel

narozen 8.10.1976 v Pardubičkách (? v Čáslavi). Učitel, pak řídící učitel školy v Pardubičkách, všestranný vlastivědný, kulturní,osvětový a divadelní pracovník, r.1945 místopředseda MNV v Pardubičkách, redaktor, spisovatel, hasičský funkcionář starosta Okresní hasičské jednoty, starosta DTJ v Pardubičkách. Redigoval „Hasičský věstník“ a časopis „Na stráž“. Pro děti napsal divadelni hry:...Borek Edmund

narozen 4.11.1880 v Pardubicích. Novinář, první redaktor pardubického "Východočeského obzoru", poté redaktor "Dělnických listů" ve Vídni. Zemřel 1.3.1924 v Vídni....Borovec Antonín

narozen 28.11.1855, od r.1888 učitel v Pardubicích, od 1903 ředitel měšťansky u Kostelíčka. Byl přispěvatelem školského vlastivědného časopisu „Krajem Pernštýnův“, Podílel se na vydávání vlastivědného sborníku, „Pardubicko, Holicko, Přeloučsko. Spisovatel povídek pro děti ze školního prostředí. Autor kulturních a literárních statí. Zemřel 20.8.1934 v Benátkách n.Jizerou. ...Borovec Rudolf

narozen 5.2.1915 v Pardubicích. Od mládí toužil stát se letcem, vstoupil do pardubického Aeroklubu, kde se naučil létat. Po okupaci r.1939 utekl do Polska a přihlásil se do čs. vojenské jednotky. Ještě před přepadením Polska byl přesunut do Francie, kde byl vycvičen na válečného letce-stihače. Po porážce Francice byl přepraven do Anglie a přidělen k 310.čs.stíhací peruti. R.1944 na vlastní...Borovičková-Podpěrová Blažena

narozena 8.5.1894, sochařka, autorka několika plastik v Pardubicích. Zemřela 20.4.1980....Bouček Zdeněk, MUDr.

narozen 20.6.1917, primář stomatologie pardubické nemocnice,zakladatel chirurgické stomatologie v Pardubicích., nositel Purkyňovy ceny a titulu "Osobnost české stomatologie". Zemřel 26.8.2001....Boučková Jitka

narozena 15.2.1921 v Praze. Absolvovala Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor dějin umění a archeologie. Léta pracovala ve Východočeské galerii. Teoretička umění, odborná publicistka. M.j. napsala: „Ze současné tvorby naších malířů“ r.1967, „Francouzské malířství od impresionismu po současnost“ r.1969, „Karel Slabý-Kareš“ r.1973, Národní umělec Vojtěch Sed-láček“ r.1973, „Výtvarní umělci ...Boukal Ingnác (Hynek)

narodil se 9.6.1816 v Jilemnici. Jeho otec pak byl úředníkem na zámku v Pardubicích. Rodina bydlela Pejkrtově domě čp.79 „U zlatého beránka“ na Pernštýnském náměstí. Ignác-Hynek začínal za posledního vrchního pardubického panství Josefa Kotovittze jako vrchnostenský písař u kontrolora Josefa Kučery. R.1855 pardubické panství přešlo z majetku královské komory do majetku Národní banky v Vídni ...Brabec Jan

narozen 13.12.1863, od 1913 berní ředitel v Pardubicích....Brabenec Jaroslav

narozen 30.3.1903. Malakozoolog, pracovník farmakologie býv.VCHZ Pardu-bice. Zemřel 1.3.1978...Brandisová Lata

LATA BRANDISOVÁ (*1895). Cestu k účasti v dostizích mezi muže-jezdce probojovala prostřednictvím svého strýce Zdeňka Radslava Kinského. V červenobílých dresech chlumecké stáje Kinských startovala a také vítězila. Jako dosud jediná žena ve Velké pardubické zvítězila v roce 1937, navíc s koněm domácího chlumeckého původu Norma, mezi mužskou extratřídou. Startovala celkem devětkrát, kromě vítězství s...Brandl Petr Josef

barokní malíř. Několik jeho obrazů je údajně v kostele v Moravanech, kam byly zakoupeny při dražbě obrazů z kláštera v Sedlci. Tehdy byl také koupen i obraz umučení sv.Bartoloměje pro hlavní pardubický kostel, údajně také od Brandla, Až ve 20.stol bylo zjištěno, že jeho auorem je slezská malíř Michael Willmann....Brandlstein Jan František

vladyka, hejtman pardubického panství od r.1733. V úřadu působil 25 let, neohroženě hájil zájmy panství, zejména při pruských okupací Pardubic za slezských válek 1741-42 a 1744-45 a za sedmileté války r.1756. Při válečných událostech r.1744 byla poškozeny socha sv.Jana Nepomuckého před domem „U zlaté růže“, kde pak byl hotel Střebsky, poté „Žralok“. R.1746 ji nechal opravit, jak je zapsáno na so...Brázda Oskar

narozen 30.9.1887 v Rosicích n.L. V l.1905-1913 studoval na vídeňské Akademii výtvarných umění, kde byl žákem R.Bochera a portrétisty K.Pochwalskiho. Jako nejlepší žák ob-držel tzv.římské stipendium. Odejel do Itálie, kde se stal členem skupiny tamní secese. Jako Rakušan byl r.1915 internován na Sardinii, ale r.1916 propuštěn. V Římě se pak účastnil propagace československého zahraničního odb...Brebera Stanislav, ing., Csc,

narozen 10.8.1925 v Přelouči. R.1936 nastoupil na pardubické gymnázium ve Štefanikově ul. Za okupace přes hrozbu nasazení v Německu r.1943 mohl přece dostudovat a r.1944 maturoval. Po skončení války se rozhodoval mezi studiem filozofie a chemie. Okolnosti ho přivedli na Vysokou školu chemicko-technologickou-VŠCHT v Praze. Po ukončení studií pracoval ve vojenském technickém výzkumném ústavu v P...Brechler Josef

rytíř z Troskovitz, narozen 2.5.1830 v Praze. Po vystudoval práva a 1854 nastoupil do státní služby, sloužil v Haliči. R.1862 se vrátil do Čech, v l.1864-1867 byl okresním v Chabařovicích. Za války 1866 byl válečným civilním komisařem při II.armádním sboru se kterým prodělal bitvu u Lípy. Po Adolfu Spulákovi z Elbstetten byl v l.1869-71 c.k. okresním hejtmanem pardubického okresu. R.1869 z...Brejcha Emil

ředitel-prezident pardubické Telegrafie, zemřel 15.8.1943....Březina Antonín

narozen 6.5.1875 v Hradci Králové. V letech 1901-27 profesor tělovýchovy na pardubické reálce. Zemřel tragicky 10.8.1927 na křižovatce za Opočinkem, kde má pomníček. ...Březina František

narozen 8.4.1861 v Husinci,1899-1903 profesor Statní průmyslové školy strojní v Pardubicích, původně inženýr pražských vodáren, od r.1903 profesor v Brně....Briedl Jindřich

narozený 15.7.1880 v Pardubicích, ředitel městského úřadu v Pardubicích....Brož Adolf

narozen 11.(12.)1.1865, ředitel Nemocenské pojišťovny soukromých úředníků v Pardubicích, dlouholetý režisér Spolku divadelních ochotníků v Pardubicích....Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014