Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Osobnosti dle abecedy


Hledat v kategorii Osobnosti


Hesla v kategorii Osobnosti dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Drtina František

narozen 3.10.1861, filosof, pedagog, po něm pojmenovány měšťanské školy v Pardubicích. Zemřel 13.1.1925 v Praze....Dubec Bohumil, plk.

narozen 25.11.1916 ve Svítkově. Od mládí měl zájem o létání, v 30.letech byl vycvičen stíhacím pilotem. Po okupaci Čech odešel před Polsko do Francie, kde nastoupil do vojenského letectva. Po pádu Franci byl s vojenským transportem evakuován do V.Britanie. Zde byl přijat v srpnu 1940 do RAF v hodnosti seržanta-pilota. Od listopadu bojoval ve stíhacích perutích č.601, 504 a 32., 16.5.1941 se st...Dubec Matěj

sedlář Pardubice. „Vlastní výroba a sklad všech druhů koňských postrojů a potřeb jezdeckých jako: Angl.sedel, sedl.popruhů, třemenů, třemenových řemenů.-Velký výběr všeho druhů udidel, ang.jezdec.ohlávek, jezdec.bičíků, a bičů, koňských obvazů, kartáčů na koně, mýdla na sedla, vodičky na sedla, ostruh, cestovních brašen, loveckých potřeb a jiných co do oboru toho spadajících věcí v cenách nejlevně...Ducháčková Vilma, MUDr.

narozená 16.2.1895 v Želči u Tábora. Po studiích se stala praktickou zubní lékařkou. R.1924 se odstěhoval do Pardubic, zřídila si tu soukromou zubní ordinaci v Havlíčkově ulici. Zde se seznámil a učitelkou Růženou Vojtěchovou s níž se pak podílela na veřejné čin-nosti. S MUDr.J.Hoščálkem si nechala postavit dům čp.898 v Tuzarove (dnes Polské) ulici, kam přenesla svou ordinaci. S R.Vojtěch...Dudešek Leopold

se v Pardubicích proslavil výrobou obuvi. Výrobu zahájil po r.1918 dámskou ručně obracenou obuví tzv.„komtesek“. Stal se společníkem firmy „Chalupa a spol.v Brně“. Ta po smrti Chalupy změnila název na „IBIS DUDEŠEK a spol“ v Brně, u ní pracovalo 30 dělníků. R.1929 přestěhována do Prahy, r.1931 do Pardubic. Zde zaměstnávala 50 dělníků a 100 domácích výrobců. Přežila Baťovu konkurenci, pro...Dufek Otto

narozen 17.10.1930 v Martínkově okr.Třebíč. Mládí prožil na jižní Moravě. Původním povoláním učitel, stal se vojákem z povolání, sloužil na pardubickém letišti. V Pardubicích se trvale usídlil, r.1960 se stal novinářem. Začínal v časopise „Vítězná křídla“, pak byl vedoucím oddělení deníku „Obrana lidi“. Po 4 letech se stal zástupcem šéfredaktor a šéfredaktorem týdeníku. Dálkově vystudoval...Durych Bohuslav

narozen 7.9.1896 v Pardubicích. Syn novináře Václava Durycha. Spisovatel, překladatel. Působil v Pardubicích, Přelouči a Praze. Psal fejetony a vzpomínky, v časopise „Našinec“ otiskoval literární recenze. Přispíval i do časopisů „Bibliofil“, „Národní politika“, „Index“ aj. Překládal z německé, ruské a anglické beletrie. Knižní překlady vydával v edici „Delfín“, kterou založil r.1929 v Pře...Durych Jaroslav, Plk.MUDr.

narozen 2.12.1886 v Pardubicích, syn novináře Václava Durycha. Mládí prožil v Pardubicích, kde žili jeho rodiče, jsou zde pohřbeni. Jeho nevlastní matka měla ve Smilově ulici krámek. Vystudoval pražskou lékařskou fakultu, stal se vojenským lékařem. Sloužil ve Vídní, Pardubicích, za první svět.války v Korutanech a v Haliči, po válce do r.1936 v Hrádečku u Olomouce. Po odchodu z vo...Durych Josef

narozen 25.1.1854. Klasický filolog, 1910-25 první ředitel státního reálného gymnázia v Pardubicích. Byl nadšeným hudebníkem, v neděli, po církevní exhortě, která se bývala v kreslírně ústavu, dirigoval orchestr žáků školy. Zemřel 15.7.1926 v Pardubicích...Durych Václav

Narozen 27.1.1863 v Trutnově Zemřel 27.12.1897 v Pardubicích Zasloužilý redaktor a buditel, který zemřel mlád ve věku pouhých 34 let, vystudoval vyšší reálné gymnázium v Praze a věnoval se žurnalistice. Pracoval v redakci Kolínských novin a Jizerana v Kolíně, začal vydávat list Hradecký Polaban, později Slovan v Hradci Králové. Závěr svého krátkého života strávil v Pardubicích, kde redigoval Per...Dušánek Libor

narozen 1929, čs. motocyklistický závodník, zahynul při závodě o Zlatou přílbu 19.8.1961....Dušek Bohumil

narozen 4.12.1901. V letech 1931-42 profesor pardubického gymnázia. ...Dušek Josef, ing.

ředitel cukrovaru v Rosicích n.L., okresní starosta. Zemřel 23.2.1910 v Rosicích....Dušek Pavel, ing.

narozen 1.6.1961 v Pardubicích. Jako student pardubického gymnázia psal básně i prózu pro své potěšení, účastnil se literárních soutěží. Jeho texty zpívala pardubická folková skupina TOPAS. Na následky dětské mozkové mrtvice těžce tělesně postižený. Zvolen prezidentem Unie zaměstnanecký svazů a České rady humanitních organizací, předseda Sboru zástupců organizace zdravotně postižených, m...Dušek Vilém

narozen 25.3.1899 v Rosicích. Po studiích na pardubické reálce, absolvoval Vysokou školu technickou v Praze, obor stavební inženýrství. Od r.1928 zpracovával statické výpočty mostů a průmyslových stavba, m.j. budovy AXA na Poříčí. Od r.1956 tajemník Ústřední dokumentační Komice Státního výbor tělesné výchovy a sportu, v té funkci se podílel na realizaci zastřešení pardubického zimního stadi...Dušička Václav

narozen 11.8.1883. Pardubický vinárník na Pernštýnském náměstí, jeho vinárna naproti radnici byla oblíbená u pardubičtí radní. Zemřel 4.4.1953 v Pardubicích....Dvořáček Jaroslav

narozen 2.2.1883 v Polešovicích. V letech 1913-24 prof.francouzštiny a češtiny na pardubické reálce. Překladatel Plinia, Seneky, Erasma Rotterdamského, Mantagna, Pascala. Roku 1917 vydal v Pardubicích vtipné aforismy v knize „Kytička kopřiv“. Zemřel 1.1.1933 v Brně. ...Dvořák Bohdan

narozen 18.11.1949. V letech 1968 až 1969 studoval práva na UK v Praze, odtud byl jako studentský předák a předseda zakázaného Klubu angažovaných nestraníků - KAN vyloučen. Roku 1990 se vrátil ke studiu práv. Byl zakládajícím členem a mluvčím Občanského fóra v Pardubicích. Roku 1993 rezignoval na všechny funkce, když byl zamítnut jeho návrh na přeměnu strany na občanskou iniciativ...Dvořák Boža

narozen 5.5.1864 ve Valech u Přelouče. Pracoval v Praze, od r.1898 byl natrvalo v Pardubicích, kde vystavěl několik vil ve slohu české renezance a restauroval několik kostelů. R.1904 postavil zděnou předsíň kostela sv. Jiljí v Pardubičkách. V l.1905-06 prováděl opravy nejstarší pardubické církevní stavby, kostela Zvěstování P. Marie, k čemuž si přizval malíře Ludvíka Vacátka, který navrhl...Dvořák Josef

narozen 17.11.1918. Jevištní mistr VČD, 7.10.1998 mu Rada města Pardubic udělila Medaili města Pardubic. Zemřel 27.9.2002 v Pardubicích....Dvořák Karel, ing.

narozen 26.3.1911 Rynholec okr.Slaný. Vystudoval reálku v Pardubicích, ma-turoval r.1929. Absolvoval Fakultu zemědělského inženýrství v Praze r.1939. Za okupace pracoval jako poštovní úředník v Pardubicích. Aktivně se účastnil kulturního, zejména divadelního života. Od r.1945 se věnoval žurnalistice, působil v pardubické redakci „Práce“. Zároveň byl intendantem VČD. Od r.1948 pracoval v...Dvořák Vendelín, ing.

narozen 10.9.1874 Bohuliby okr.Jílové u Prahy. Po r.1900 se usídlil v Pardubicích, kde r.1917 nabyl domovské právo. Podnikatelem, majitel továrny na nábytek v Schönwaldu (Podlesí) na Hranicicích s Polskem, pily a cihelny v Holicích. Měl technikou kancelář na Trnkově (od r.1918 Legionářském) náměstí. R.1920 se přestěhoval do Přelouče, kde měl dřevěnou vilu horského typu, čp.662 Žižkova ul., ...Efenberger Josef, ing.

narozen 20.11.1934 v Pardubicích. Po studiích v Pardubicích, absolvoval VŠCHT v Praze, fakultu paliv, specializaci technologie vody, ukončil 1957. Pracoval v Ústavu pro výzkum rud v Praze, po normalizačních prověrkách propuštěn, stal se stavebním dělníkem, mj.tunelářem u Metrostavu. Od r.1990 člen Čs. demokratické iniciativy, později ODA, za ní byl od r.1994 člen Parlamentu ČR, člen výb...Eisner Jan, PhDr., DrSc.

narozen 26.4.1885. Archeolog, v l.1910-12 prof.pardubické reálky, pak univ.prof. v Bratislavě, mj.autor statí „Z pravěku Pardubicka a Chrudimska"a "Pohřebiště lužického typu v Srchu u Pardubic."...Eliáš Jaroslav, MUDr.

narozen 13.1,1940 v Pardubicích. Po studiích v Pardubicích, vystudoval fakultu všeobecného lékařství UK, r.1964, nastoupil v nemocnici v Jablonci nad N., pak do r.1969 v Liberci. Od r.1969 byl na dětském odd. Nemocnice Na Karlově. Od listopadu 1989 přednosta odd. ORL, r.1994 přednosta Dětského a dorostového odd.Fakutní nemocni Praha 2. Provozuje vážnou, především liturgickou hudbu, předse...Ferencová Anna

Anna Ferencová, vl. jménem Fialová, narozená 25.5.1927 v Praze, herečka, 1951 – 87 členka Východočeského divadla Pardubice. Pochází z herecké rodiny. Otec František Fiala, původně sochař (známý ale jako herec a kabaretiér Ferenc Futurista) vystupoval v Rokoku, Osvobozeném divadle, měl i svou vlastní scénu, hostoval i ve Vinohradském divadle, pro které vytvořil i vnější sochařskou výzdobu. Matka ...Fialka Jindřich

Ředitel Průmyslové školy v Pardubicích v létech 1899 až 1913. Architekt, mj. autor projektu budovy pardubické průmyslovky (dnes stará část Univerzity Pardubice). Narozen 6. ledna 1855 v Libni u Prahy. Po absolvování reálného gymnázia studoval na C. k. české vysoké škole technické v Praze stavební inženýrství a architekturu. 1883 se výnosem Místodržitelství pro král. České stal stavitelem. Do 1891...Franjo Aubrecht Mjr.

narodil se 10.10.1896 v Chorvatsku. Stal se důstojníkem, v první světové válce byl sedmkrát vyznamenám válečnými medailemi. Po válce byl přidělen k jezdeckému pluku č.5 do Nových Zámků, zde získal první jezdecké zkušenosti. Později byl přeložen k jezdeckému pluku v Košicích a pak k 8.dragounskému pluku knížete Václava Svatého v Pardubicích. Kde bylo jezdecké učiliště jehož velitelem plk.Jindřich ...Frýba Jan JUDr.

JUDr. JAN FRÝBA se narodil 17. 2. 1881 v Kněžnicích u Jičína. Gymnázium absolvoval ve Slaném, kde žil v rodině své tety, matčiny sestry. Roku 1905 promoval na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Vrátil se do Slaného, kde nastoupil jako koncipient. Určitý Čas pracoval v Benátkách nad Jizerou. Ve Slaném se roku 1912 oženil s dcerou místního lékaře MUDr. Wassermanna. Měl možnost nastoupit d...Gebauer Jan

Prof. PhDr. JAN GEBAUER vyučoval na pardubické vyšší reálce. Narodil se 8.10.1838 v Úbislavicích na Novopacku. Patří ke klasikům moderní české filologie. V letech 1865-1869 učil češtinu a němčinu na reálné škole v Pardubicích a našel si tu i životní družku - Aloisii Wernerovou, dceru Leopolda Wernera, který byl starostou města v letech 1879-1888. Pardubice opustil 30. září 1869, kdy získal místo v...Grus Jaroslav

Narozen *13.8.1891 v Pardubicích Zemřel +13.10.1893 v Praze Výrazná osobnost českého malířství. Žil v Pardubicích až do konce druhé světové války. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Hanuše Schwaigera. Zajímala ho hlavně krajina poznamenaná technickou civilizací. V letech 1972-77 zastával funkci předsedy Svazu českých výtvarných umělců. Roku 1961 byl jmenován zasloužilým umělce...Hamatr Matěj JUC.

Narozen 28.2.1829 v Praze Zemřel 9.12.1912 v Pardubicích Notářský koncipient a starosta Sokola v letech 1883-85 a 1890-96. Studoval filosofii na UK v Praze. Při svatodušních bouřích r. 1848 byl tzv. subcenturionem studentské legie. Byl členem studentského Spolku Praga. Pomáhal stavět barikády. Po porážce revoluce byl vyloučen z možnosti studia na všech univerzitách říše. Pracoval proto jako notá...Hanuš z Milheimu

Jeden ze zakladatelů Betlémské kaple, HANUŠ Z MILHEIMU, byl slezského původu a pocházel z patricijské rodiny města Vratislavi, dnešní Wróclawi v Polsku. Sňatek s českou šlechtičnou Annou z rodu Zajíců z Házmburka ho však plně zařadil do jazykového okruhu české šlechty. Od roku 1389 byl členem korunní rady krále Václava IV., v letech 1382-1393 zemským převorem řádu německých rytířů kláštera sv. Ben...Hausmann František MUDr.

Narozen 2.4.1805 v Hronově Zemřel 29.6.1884 v Pardubicích Zdědil po otci povolání ranhojiče, které vykonával v Úpici, odkud se roku 1833 přestěhoval do Pardubic. Již v Hronově působil jako divadelní ochotník a tak 2.12.1849 režíroval první nestudentské ochotnické představení v Pardubicích – Klicperovu frašku „Žižkův meč“. Hausmann působil i jako železniční lékař. Roku 1862 „jel… v noci na otevře...Hebký Antonín

ANTONÍN HEBKÝ (* 17.3. 1899), inspektor Rolnické pojišťovny v Pardubicích. V jeho bytě se někdy scházeli ti nejzasvěcenější a přišli s návrhem přemístit vysílačku Libuši z lomu Dachov u Ležáků, kde byla nacisty zaměřována a hrozilo jí odhalení. V březnu 1942 byla vysílačka přemístěna na sádky rybníků v Bohdanči. kde byl švagr A. Hebkého, Adolf Hraba, porybným. Dne 21. 3. 1942 se tedy radista J, Po...Heyne Tadeusz

byl prvním „cizím“ letcem, který se v Pardubicích velmi krátce učil létat. Narodil se 13. srpna 1883 ve Złoczowě v tehdejší rakouské Haliči. Již během studia gymnázia v Tarnopolu jej zaujalo letectví a stavěl létací modely. Studoval vysokou školu technickou ve Lvově a později v Charlottenburgu u Berlína, 1905 získal titul inženýra. Pak pracoval v Německu jako konstruktér spalovacích motorů, zúčast...Hladěna František

FRANTIŠEK HLADÉNA (* 14. 7. 1903), motocyklový závodníka legenda protifašistického odboje v Pardubicích. Sportovní založení ho přivedlo do závodu na výrobu motocyklů zn. JMP v Pardubicích, pozdější Grizzly, kde působil jako zajížděč, závodní jezdec a také zástupce firmy. Když museli výrobci podnik likvidovat, přijal Hladěna obchodní zastoupení motocyklů Praga BD a v místech letního stadionu zřídil...Hladěnová Táňa

TÁŇA HLADĚNOVÁ (* 20. 9. 1920), dcera známého pardubického obchodníka Vranešiče. o 17 let mladší svého muže Františka Hladěny. Krásná a statečná žena, spojka Silveru A, jež s Hanou Krupkovou a učitelkou Lidmilou Malou obstarávala nepřetržitý styk Pardubice-Praha a zpět. Se svým mužem u sebe hostila v počátečním období A. Bartoše (dům čp. 108 na dnešní třídě Míru). Byla zatčena 20. 6. 1942 ráno, po...Hlavatý Emanuel

Narozen 21.4.1872 ve Vlkanově Zemřel 7.6.1942 v Pardubicích Základní vzdělání získal v Hořicích v Podkrkonoší. Vysokoškolská studia matematiky a deskriptivní geometrie absolvoval v Praze. V Pardubicích působil od roku 1899 až do roku 1933, kdy odešel do důchodu jako ředitel zdejší reálky. Byl členem městského zastupitelstva, v roce 1923 náměstkem starosty a od roku 1929 přísedícím Zemského výbor...Hlavní architekt města

V minulosti tuto funkci Pardubice neznaly, ani do r.1938 neměly územní plán. Přesto se město neustále (mimo války) plánovitě a úspěšně rozvíjelo. Po r.1950 zastával funkci HA vedoucí odboru výstavby MěstNV. Přes to i nepříznivé podmínky se podařilo vybudovat solidní urbanistické celky-sídliště a město vzrůstalo. Poslední byl Ing Vl.Hájek, s nímž měl KPP dobré kontakty. Územní plány zpracovával In...Hoblík František

Narozen 19.7.1842 v Hoděšovicích Zemřel 3.10.1926 v Pardubicích Významný pardubický knnihtiskař a nakladatel, po tři období starosta Pardubic. Absolvoval obchodní školu, obdržel místo obchodního u J.H.Pospíšila v Hradci Králové. Roku 1872 přesídlil do Pardubic, kde založil tiskárenskou obchodní společnost. V Hoblíkově tiskárně se tiskly knihy, časopisy a hudebniny. V neposlední řadě trojdílná je...Hovorová Božena

BOŽENA HOVOROVÁ (*1889), žena v domácnosti, bytem v Pardubičkách, Boková ulice čp. 110. Bydlel u ní v podnájmu Jaroslav Šorm (1909-1942), úředník nemocenské pojišťovny v Pardubicích, spolupracovník Silveru A. V únoru a červnu 1942 v domku v Pardubicích bydlel krátce i J. Potůček, radiotelegrafista vysílačky Libuše. Božena Hovorová byla zatčena 26. 6. 1942 a popravena na Zámečku 2.7. 1942 s J. Šorm...Hraběnka Balthasarová Helena

narodila se kolem r. 1850 ve Vídni. Provdala se za hraběte Hugo Balthazara, pozdějšího polního maršálka. Bývala majitelkou zámečku v Dolním Babkově, dnešní části Včelákova na Chrudimsku. V mládí bývala dobrou tenistkou, výborně hrála i na klavír. S manželem zcestovala Egypt, Riviéru, Benátky, celé Středomoří. Od pardubického poštmistra Josefa Krause koupili 4.10.1884 panství Hrochův Týnec o v...Hruš Leopold JUDr.

Narozen 15.2.1842 v Chrudimi Zemřel 30.1.1901 v Pardubicích Narodil se v Chrudimi, národní školu navštěvoval v Hlinsku a právnická studia na univerzitzě v Praze. Celoživotní láskou mu byla hudba. V Praze navštěvoval hudební ústav Smetanův a byl tedy jeho žákem. Usadil se v Pardubicích, kde se účastnil spolkového života. Byl režisérem ochotnického spolku, stál u zrodu Stenografického klubu apod. ...Jahn Jiljí Vratislav

JILJÍ VRATISLAV JAHN, narozený v Pardubicích 22.1.1838, syn zámeckého důchodního Egyda Jahna a pravnuk malíře Jana Quirina Jahna (1734-1802 v Praze), vystudoval v Praze inženýrství chemické technologie. Od roku 1864 působil na nově založené vyšší reálné škole v Pardubicích, kde byl později 30 let ředitelem. Jeho politická činnost v řadách Staročeské strany vyvrcholila v letech 1874-1875 poslanecký...Jan František z Clannerů, rytíř

osvícený zámecký hejtman, připravil německy psanou „Pamětní knihu“ a k ní připojil několik „Historickotopografických zpráv“, pokračování v zápisech však bylo zanedbáváno. Český výtah z jeho práce pořídil zámecký důchodní Egid Jahn. ...Jan z Pernštejna

Nejstarší syn Vilémův, JAN Z PERNŠTEJNA, narozený 14.11.1487, přidal po smrti svého bratra Vojtěcha roku 1534 ke svým moravským državám i české panství a stal se v plném slova smyslu Janem Bohatým. Do velkolepých rozměrů rozvíjel tybníkářství a další podnikání. Zastával funkce ve významných zemských úřadech na Moravě. Byl nejvyšším moravským komorníkem a moravským zemským hejtmanem. Představoval j...Janáček Josef

JOSEF JANÁČEK (* 26.2.1898), odborný učitel a čelný funkcionář sociálnědemokratické strany v Pardubicích, osobní přítel B. Laušmana. Brzy po 15. březnu 1939 se zapojil do odbojové činnosti. Bývalý Laušmanuv šofér A. Švadlenka z Mikulovic k němu přivedl r. 1941 po seskoku J.Valčíka. U Janáčků v bytě (dnešní Havlíčkova ulice čp. 1842 v Pardubicích) byla načas uschována radiostanice Libuše. Učitel J,...Jánský Josef

Ing. JOSEF JÁNSKÝ (* 6. 10. 1901), ředitel pardubického velkostatku. Do jeho kompetence patřilo i bohdanečské rybníkářství. Z iniciativy A. Hebkého a A. Hraby zařídil dočasné umístění vysílačky Libuše na sádkách v Bohdanči ve dnech 21.3.-4. 4. 1942. Když byla stanice nacisty zaměřena, odvezl ji ing. Jánský osobně zpět do Dachova u Ležáků. Zatčen byl v Červnu 1942 a popraven 2. 7. 1942 na Zámečku. ...Jarolímek Antonín

Antonín Jarolímek byl na přelomu 19. a 20. století jedním z pěti nejvýznamnějších rakouských teoretiků letectví. Narodil se v Pardubicích 13. února 1835 v rodině učitele na zdejší hlavní škole Vincence Jarolímka. Měl dva bratry, Vincence a Jiljího. Antonín Jarolímek vystudoval zemskou polytechniku v Praze. Působil pak na různých místech habsburské monarchie, úplný přehled jeho zaměstnání není znám...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014