Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Osobnosti dle abecedy


Hledat v kategorii Osobnosti


Hesla v kategorii Osobnosti dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Coufal Přemysl

narozen 18.8.1927 Pardubice, dobrovolný pardubický osvětový činitel, od 26.1.1973 do své smrti člen Klubu přátel Pardubicka. Zemřel 24.10.2011v Pardubicích....Crha František

narozen 5.(9.)2.1889, majitel kartonážního závodu, místopředseda Živnostenské banky v Pardubicích....Crha z Dubé Hynek

syn prvního známého majitel Pardubic Půty z Dubé, který e někdy psal i z Pardubic. Po r. 1320 s bratrem Hajmanem přenechali pardubické panství Arnoštovi z Hostýně, výměnou za hrad Vizmburk. ...Crkal Karel

narozen 22.4.1927, pardubický projektant, pracovník Stavoprojektu Pardubice, spolupracovník Ing.Miloše Návesníka při navrhování pardubických sídlit,,pláování rozvoje Pardubic. Spisovatel, publicista malíř, fotograf a kaktusář. Známý především jako autor knihy „Lovec kaktusů“ (1983) o Albertu Vojtěchu Fričovi. Mimo to publikoval v kaktusářských časopisech a pořádal přednášky. Zemřel 25.5.1993. ...Cržek Jan

mlynář, v l.1589 až 1626 držel Podvalchovní mlýn, po něm zvaný také Cržkovský. R.1626 zemřel, mlýn od jeho koupila dědiců obec Pardubice. Při saském vpádu r.1531mlýn vyhořel a v letech 1639 a 1645 byl před příchodem Švédů spálen. Tak příjem obce z něj nebyl valný. V únoru 1646 byl ještě pobořen vichřicí. ...Ctibor Jaroslav, ing.

narozen 28.5.1873,v letech 1907-12 státní dozorce při regulaci Labe a Chrudimky v Pardubicích. Na základě jeho odborného posudku z 23.8.1909 město r.1910 přikročilo ke stavbě hydroelektrárny na Chrudimce. Firma PROKOP do ní instalovala dvě Francisovy turbíny po 234 HP a generátory na 6000 V. ...Ctibor z Bukůvky

místodržící na Kunětické hoře, pěstoval za Viléma z Pernštejna pod horou chmel, na pozemku i později nazývaném Chmelnice....Čaban Václav

populární hostinský "Na Kopečku". Zemřel 27.9.1939 v Ostřešanech...Čabránek František, prof.

narozen 12.2.1873 v Myšlicích, od září 1899 profesor matematiky a fyziky na Státní průmyslové škole v Pardubicích...Čacká Marie

vlastním jménem Pichlová Františka Bohunka, narozená 9.3.1811 v Praze. Dcera pražského profesora, učence Svobody. R.1945 se provdala za MUDr.Pichla. Žila s manželem v od 3.2.1845 do r.1848 Pardubicích. Působila tu s nim jako národní buditelka, zasloužila se o rozvoj společenského, kulturního i politického života. Manželovi se stala vydatnou pomocnicí při vlasteneckém probouzení města. V k...Čacký Antonín

narozen r.1844 v Chábech z Prahy. Spisovatel, v Pardubicích byl vedoucím filiálky Staus a Odkolek. Psal sólové dramatické výstupy a humoristické příspěvky do časopisů. Knižně vyšlo: „O slonu“ 1901, „Svatební košile“, „Kláštenice, která kouří“, to posmrtně r.1911 a 1913. Zemřel 21.6.1903 v Pardubicích. ...Čambal Štefan

narozen 16.12.1908, čs.fotbalový internacionál,člen stříbrného mužstva na ME 1934 v Itálii, trenér 1.ligové Dukly Pardubice. Zemřel 18.7.1990....Čapek František

důstojník čsl. armády, za okupace odbojář. Po okupaci r.1939 uvažoval o odchodu do zahraničního odboje. Škpt. Zdeněk Tvrz s nímž pracoval na zemědělském odboru okresního úřadu v Pardubicích ho ale přesvědčil, že pro národ může udělat více doma. Začátkem ledna 1940 ho zapojil do organizace vojenského odboj „Obrana Národa“, jejímž velitelem byl plk.Tacl. Organizace byla jiným býv.důstojník...Čapek Ondřej

zvaný Vykouk, kdysi nejproslulejší lékař samouk - léčitel - v Pardubicích. Byl v letech 1616 až 1648 držitelem poloviny někdejšího rozsáhlého Preysovského dvora v místech nové reálky, dnes Elektrotechnické školy na začátku Karlovy ulice. Ten mu sloužil za jakési soukromé sanatorium. Specializoval se na léčen krtic a nátchy. Jeho účty byly vysoké. Zachovalo se o něm jen několik zpráv. Nejstarš...Čech Břetislav, ing.

narozen 3.12.1902, profesor mlynářské a pekařské školy v Pardubicích....Čech Martin

v l.2006-07 obránce hokejového týmu HC Moeller Pardubice, zemřel 6.9.2007 při autohavarii....Čech Osvald, ing.

narozen 13.1.1901, od r.1946 profesor Obchodní akademie v Pardubicích....Čech Stanislav, ing.

narozen 6.5.1934 v Židlicích o.Plzeň-sever. Vyučen soustružníkem kovů,r.1950 ho strana vyslala do přípravky na VŠ, v l.1951-55 vystudoval VŠ zemědělskou, nastoupil na Státní statek v Boru u Tachova. R.1958 přišel na OV KSČ Pardubice jako politický pracovník pro řízení zemědělství, 1.4.1953 přešel na výrobní zemědělskou správu Pardubice jako náměstek. Od r.1960 byl poslancem ONV za Černou za B...Čech Vladimír

narozen 6.7.1951 v Praze, herec, po r.1980 člen VČM Pardubice. R.1989 zakladatel a mluvčí Občanské fóra v Pardubicích, kooptován do rady MěstNV Pardubice, za Pardubice v l.1990-1992 poslanec České národní rady, člen lustrační komise České národní rady. R.1992 s vrátil k divadlu v Praze. Zemřel 22.3.2013 v Paze....Čechová Marie

narozená 28.2. 1876, majitelka strojní pletárny v Pardubicích....Čechrák Cyril

1.redaktor týdeník "Východ", který 2.3.1918 začalo vydávat župní vedení České státoprávní dem.strany v Pardubicích, zanikl 4.2.1939....Čejka Jiřík z Olbramovic a ze Zalužan

byl v letech 1552 až 1583 místohejtmanem pardubického panství, důležitou roli sehrál v l.1559-1560, když královská komora o panství usilovala. Oženil se dvakrát, poprvé s Marjanou vdovou po purkrabím Čeňkovi Bořkovi z Poličan a r.1583 s Alenou z Petersdorfu vdovou po hejtmanu Lackovi Štramberském. Je zmiňován ještě r.1588....Čeluska Emerich, ing., arch.

narozen 29.10.1897, od 1934 přednosta stavebního odboru Ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích....Čeněk Jan Nepomuk

narozen 15.5.1806 v Hradci Králové, na kněze vysvěcen 24.8.1829. Od r.1831 byl kaplanem v Holicí, od r.1841 v Pardubicích, kde do r.1850 horlivě v duchovní správě účinkoval. Od r.1853 byl farářem v Lánech na D., r.1862 se dostal na výnosnější faru ve St.Ždáninicích. Jako obeznalý ekonom, zařídil si výborně své hospodářství a jiné radou a příkladem povzbuzoval. Při tom povinnosti své jako duch...Čepčianský Igor, ing. Csc.

narozen 27.11.1929, docent technologie barviv VŠCHT Pardubice, známý pardubický kanoista, zemřel 15.11.1995 v Pardubicích. ...Čeřenský Josef

narozen 6.11.1884 v Pardubicích, typograf v pardubické tiskárně, člen sociálně demokratické strany. Pro odbojovou činnost popraven 4.6.1942 u pardubického Zámečku. ...Čeřenský Miloslav

narozen 15.10.1918 v Pardubicích, za okupace politický vězeň, obětavý tělovýchovný pracovník KV ČSTV a Dynama Pardubice....Čeřenský Václav

narozen v Pardubicích, odbojový pracovník ve II.svět.válce, zemřel 8.7.1985 v Praze....Čermák Jan, JUDr.

narozen 12.8.1801, v l.1849-54 okresní hejtman v Pardubicích....Čermák Karel, JUDr.

narozen 16.1.1899, soudní rada, od 1928 okresní soudce v Pardubicích....Černá Vali

narozena 6.5.1888 v Pardubicích, operní pěvkyně....Černava Pavel, RNDr.

dlouholetý obětavý pardubický turistický pracovník. Zemřel 28.8.2001....Černík Bohumil

narozen 1.4.1875, ředitel školy v Pardubicích, neúnavný pardubický sociální pracovník, předseda pardubického Čs.červeného kříže, iniciátor založení dětské ozdravovny ve Veské....Černík Karel

narozen 1.2.1824, zámožný obchodník a měšťan, vlastník domu čp.17 v Zámecké ulici, osvědčený vlastenecký pracovník, předseda první místní školní rady, starosta Občanské záložny, 6.12.1869 byl zvolen 21 hlasy proti 5, které dostal Václav Bubeník. Znovu zvolen 18.12.1870 a 11.3.1871. Za jeho starostenství se 29.1.1871 ustavilo zakládající dvacetičlenné sdružení Akciové společnosti pivovaru právo...Černík Karel, MVDr. CSc.

narozen 21.7.1931 v Pardubicích, světoznámý virolog, specialista na virové choroby drůbeže. Zemřel 7.5.1986 ...Černoch Josef

narozen 27.(28.)2.1895 v Pardubičkách, zámečník, později tajemník Soc.demokratické strany v Pardubicích, v l.1944-45 vězněn v Dachau, po osvobození funkcionář Svazu protifašistických bojovníků. Zemřel 29.3.1979 v Pardubicích....Černohorský Jindřich, prof. MUDr. DRSc.

narozen 4.9.1916 v Pardubicích, v mládí vynikající volejbalista Sokola Pardubice, po středoškolských studiích v Pardubicích absolvoval lékařskou fakultu, stal se profesorem l.f. v Olomouci, byl předním čes.internistou, kardiologem. Zemřel 1.5.1989....Černohous Josef

narozen 4.7.1881 v Jamném n.Orl. Oženil se s Marií Kvasničkovu z Náchoda, měli 4 děti. R.1906 založil v Pardubicích továrnu na výrobu kartáčů, štětců a košťat, dobře prosperovala, r.1926 měla již 90 zaměstnanců. Ve 20.-30.letech byl za národnědemokratickou stranu členem městského zastupitelstva. Jako jediný v radě byl 18.4.1942 proti likvidaci pomníku T.G.Ma-saryka na Legionářském náměstí. ...Černý Bohuslav, ing.

narozen 29.4.1881,stavební rada Ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích....Černý František

Narodil se r.1791 v Ostrově u Bílého Újezdu. Před příchodem do Pardubic byl farářem v Borové. Od 20.10.1850 pardubický děkan, vikář a biskupský rada. Byl okresním „školdozorcem“, s ním smluvilo zastupitelstvo Pardubic 7.7.1851 změnu čtvrté třídy hlavní školy na dva samostatné ročníky reálky. Všímal si veřejného života a pilně doplňoval farní kroniku. „Měl málo přízně v městě a tudy zakusil...Černý František

byl vedoucím a spolumajitelem družstva radiotechniků a nástrojařů JISKRA Pardubice. JISKRA dostala na jaře r.1941 velkou zakázku a výrobu radiopřijímačů. Vedoucí získal povolení zaměstnat na ní Židy, jimž protektorátní úřady nařídily pracovní povinnost. Začátkem léta najal na 70 mladých pardubických židů. Pracovali izolovaně v oddělené hale. To mělo četné výho-dy, byla to lehká práce, příjemn...Černý František

narozen 23.1.1861 v Pardubicích, čp.107 Zelené Předměstí. Vystudoval pražskou konzervatoř, kde získal r.1882 absolutorium, poté pařížskou konzervatoř, kde byl vyznamenán vel-kou stříbrnou medailí a diplomem. Ve Francii působil ve světově proslulých orchestrech Colonne a Lamoureux. Odešel do Londýna, kde vynikl jako virtuos, pedagog a hudební skladatel. Je autorem řady vynikajících skladeb. Po...Černý Jaroslav, MUDr.

narozen 10.8.1914 v Ml.Boleslavi. Vystudoval gymnázium v Č.Brodě a Pardubicích. Poté lékařskou fakultu UK. R.1939 nastoupil do pardubické nemocnice na chirurgické odd., byl sekundářem primáře MUDr.Jar.Snopka. Za dozoru Gestapa asistoval v noci z 21.6.1942 při operaci parašutisty Al.Bartoše, zapsal operační zákroky a úmrtí. V l.1943-45 byl nasazen na chirurgii v Dražďanech, kde přežil nále...Černý Josef

narozen 12.6.1903 v Kozašicích, ředitel První nemocenské pojišťovny v Pardubicích. Zemřel 11.(12.)7.1992. ...Černý Karel

narozen 8.5.1856 ve Smiřicích. Profesor pardubické reálky, popsal zkoumání pitných vod na Pardubicku r.1888, napsal Chemickou technologii. Zemřel 19.8.1913. ...Černý Karel Irenej

narozen 30.10.1864 ve Vysokém Mýtě. Byl středoškolským profesorem v Pardubicích, poté v Jičína a Praze. Byl žákem Jana Gebauera, jako filolog se podílel na redakci jeho „Staročeského slovníku“. Jako spisovatel pod pseudonymem Jaroslav Klackobor napsal m.j.: „Pan profesor“ „Sbírky nově staročeských textů“ r.1889, pod pesunymem Jarolav Pryčenin parodie na Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský. Půs...Černý Michal

primátor města od 1.1.1588 do 10.VI.1590. Domohl se značného jmění, měl soukenickou dílnu, veliký dvůr v Dlouhém předměstí, dvorec na Lažánkách, jiné role, dům v ulici vedle rathausu čp.7 zvaný Uzdanerský. Poručil (odkázal) r.1598 na rathaus 1000 kop míšeňských na „Mi-losrdný fond“ na podporu řemeslníků půjčkami, na záduší kostela poručil roli nad Spojilem (rybní-kem). Fond primátora Černého r.188...Červenka Antonín

obchodník, r.1848 velitel pardubické Národní gardy, dlouholetý městský radní, od 1878 první předseda Hasičského sboru. Zemřel 16.10.1907 v Pardubicích.....Červenka František

narozen 6.4.1767 v Novém Kolíně, kde byl jeho otec panským důchodním, pak žil na císařském zámku v Poděbradech, kde otec by sirotčí písař. Po jeho smrti r.1783 se přestěhoval do Pardubic, kde na správě velkostatku působil jeho švagr Jan Jirásek, zeměměřič. Pardubice se staly jeho domovem. Získal zaměstnání na zdejší radnici, kde se vypracoval na místo třetího nezkoušeného magistrátního ra...Červenka František

narozen 26.11.1856. R.1884 zakladatel barvírny a chemické čistírny v Pardubicích Na Vrtálně. Zemřel 30.4.1917 v Pardubicích. ...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014