Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Osobnosti dle abecedy


Hledat v kategorii Osobnosti


Hesla v kategorii Osobnosti dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Brož Jaroslav

pocházel z rodiny domáckého tkalce, do školy chodil v Hronově, vyučil se ševcem. Za l.svěr.války byl jako voják pěšího pluku č.18 na ruské frontě, kde onemocněl. Po vyléčení byl přeložen k hulánskému pluku č.2.ve Vysokém Mýtě, s ním poslán na italskou frontu. Z války se vrátil 5.11.1918 a 18.11. nastoupil jako dobrovolník do nové čs.armády k pěšímu pluku Prokopá Vel-kého v České Lípě. Účastnil se...Brožek Josef

narozen 17.2.1890, pojišťovací agent, všestranný pardubický sportovní činovník, duše mnoha sportů v Pardubicích. Zemřel 25.7.1977....Brukner z Brukštejna

hejtman pardubického panství za Vojtěcha z Pernštejna od r. 1523....Bubeníček Alois

narozen 7.1.1878 v Pardubicích, významný pardubický měšťan, majitel domu U Černého orla čp.117 na Pernštýnském nám., který koupil r.1919 o A.Štěpánka, a lahůdkářského velkoobchodu s vinárnou na býv.Wilsonově třídě (dnes tř.Míru). Zemřel 6.10.1939 v Pardubicích....Bubeníček Alois, ing.

narozen 4.3.1905 v Pardubicích. Vystudoval státní reálku v Pardubicích, kde maturoval 18.6.1923. Studoval ve Vídni a na ČVUT v Praze. Koncem 20.let pracoval v Komerční bance v Praze. Složil zkoušky ze 6 jazyků: angličtiny, italštiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, ruštiny. Po složení přísahy 6.4.1940 se stal státním soudním tlumočníkem a byl učitelem řečí. Aktivně se podílel na inici...Bubeníček František

narozen 3.10.1880, berní ředitel v Pardubicích....Bubeník Antonín

zdědil r.1786 po svém otci Bubeníkovi Jiřím t.zv.Císařský mlýn v Pardubicích, který otec koupil r.1764. Protože byl nezletilý hospodařil za něj dle smlouvy z 13.6.1789 Václav Jaňura. R.1811 koupil sousední obecní mlýn č.13 v Pernštýnské ulici. Zemřel r.1839....Bubeník Josef

syn Antonína, zdědil Císařský mlýn s domem čp.12 se sousedním čp.13 na něm býval do r.1969 mylný nápis Císařský mlýn, ač ten byl za ním. Byl uvědomělý vlastenec a patriot. Po ustavení místní „Národní stráže“ 2.4.1848 byl zvolen jejím velitelem s hodností majora. Dle nového obecního zákona byl 24.2.1861 zvolen 1.starostou Pardubic. Ale již 11.1.1862 zemřel, poté když pomáhal hasit požár na...Bubeník Luděk

narozen 17.8.1937 v Opavě, grafik v Pardubicích, kde zemřel 27.11.1991....Bubeník Václav

narozen 7.8.1828 v Pardubicích, mlynář. Po smrti svého bratra Josefa r.1874 majitel pardubického císařského mlýna. Nejvýznamnější osobnost 19.stol.v Pardubicích. Aktivně se podíle na probouzení společenského a kulturního životy tehdy malých, chudých Pardubic. Vkročil do času rušného vývoje města, pomáhal dalšímu jeho růstu, zůstávaje po léta v čele jeho předních pracovníků, buditelů. Od r.1848...Bubla Karel

narozen 25.4.1898, od dubna 1920 poštovní ředitel v Pardubicích, kulturní činitel. ...Budějovický Jan

pardubický radní písař v l.1571 až 1582, v l.1582-1583 pardubický primátor....Budík Jaroslav

narozen 7.2.1894, dirigent, 1919-21 kapelník opery VČD Pardubice, zemřel 1.8.1974 v Praze...Budínová Slávka

narozená 21.4.1924, herečka,1947-50 členka VČD Pardubice...Budinský Albert

narozen 7.3.186 v Pardubicích, jeden z průkopníků pardubické cyklistiky, závodník a funkcionář pardubického cyklistického klubu, povoláním správce dostihových drah rakouského Jokey-Klubu, zemřel 9.4.1913...Bukovský Ladislav

narozen 8.2.1895, od r.1920 účetní ředitel Ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích....Bulejko Štěpán

narozen 15.8.1914 v Brně, herec,1941-44 a 1949-50 člen VČD Pardubicích, zemřel 25.11.1976 v Praze....Bulejková - Marková Heda

narozena 24.7.1906, herečka, členka VČD, zemřela 11.1.1960 v Praze....Burget František

pozlacovač, rámař a obchodník obrazy a starožitnostmi v Pardubicích, dovedl vzbudit pozornost uměnímilovného obecenstva obrazy ve výkladní skříní na Zeleném. Mívál zde velmi pěkné malířské práce, velmi vkusně zarámované. Fr.Burget byl sympatickou pardubickou osobností. Působil zde od r.1907, kdy vstoupilo do závodu Josefa Štěpána. Po jeho úmrtí r.1937 převzal závod. Neměl ovšem bývalý obchod Štěp...Burghauserová Miloslava

narozená 1.4.1889 v Praze. Profesorka na pardubické Vesně. Zprostřed-kovala, že její sestra Jarmila, Anna Malá, rozená Havlová a Norbert Havel, její pozdější manžel, se staly profesory na pardubické dívčím gymnáziu. Po smrti manžela prof.N.Havla odešla do Prahy, kde 6.4.1978 zemřela....Burjan bakalář

školní oficiál, kterému se říkalo „starý rektor“. Poprvé je v Pardubicích zmiňován r.1507 kdy získal měšťanský dům čp.49 Město a několik jiter polí z parcelovaného panské dvora. Před r.1515 stal prvním univerzitně „zkoušeným“ pardubickým radním písařem. R.1515 založil městské gruntovní knihy. Do knihy Rudé r.1515 vepsal báseň o 118 verších oslavující Viléma z Pernšteina a jeho výstavbu města p...Burjan Svítkovský ze Škudl

pocházel ze staré české zemanské rodiny usedlé na Pardubicku. Narodil se kolem r.1500, byl vrstevníkem Vojtěcha z Pernštejna, asi patřil k jeho družině.Když Vojtěch r.1521 převzal pardubické panství, stal se jeho úředníkem, spolupracovníkem. Významně se podílel na projektech a vyměřování rybniční a vodní sítě při jejím dokončování na Pardubicku. Poněvadž jeho činnost na pardubickém panství by...Bydžovský Alexander

narozený 7.10.1867 v Přelouči, snad se učil a pak byl učitelem na knihařské škole v Geře, Německo. Stal se knihařem v Pardubicích, kde na Alžbětině tř.(dnes 17.listopadu) čp. 623 založil r.1896 knihařský závod. Jediný v Pardubicích se specializoval na umělecké vazby knih, pamětní knihy, desky na adresy a diplomy, ručně zdobená alba v kůži. Návrhy na umělecké vazby mu dělal prof.J.Salavec. ...Cach Josef, prof. Dr., CSc.

narozen 22.6.1923 v Žárovnici na Slovensku, vychováván byl u dědečka v Litomyšli kde v l.1934 – 1942 absolvoval piaristické gymnázium, do konce války byl totálně nasazen. Poté absolvoval Pedagogické fakulty UK v Praze, od r.1948 byl učitelem, studoval dějiny výchovy a vývoj učitelského vzdělávání. Počátkem 60.let 20.stol vedl Pedagogický institut v Pardu-bicích, když ten byl přenesen do Hrad...Calaš Jiří

narozen 16.4.1911, pardubický důstojník popravený nacisty za odbojovou činnost....Cejn Josef

majitel populární restaurace na rohu Karlovy a Sladkovského ul., dnes zbourané, Zemřel 22.10.1929 v Pardubicích....Cejp Rudolf Felix z Peclinovce

Pardubický písař radní v l.1659 až 1691, autor pamětních spisů ukládaných do veřejných objektů, jako 17.5.1661 do Zelené věže, r.1666 do zámecké věže a do kostela sv.Bartoloměje ...Cerekvický Kašpar Ladislav

rektor pardubické české školy ve druhé polovině 17. stol.. By po Václavovi Boukalovi druhým pardubickým rodákem této funkci. ...Cerekvický Václav

po Františku Kindloví ustanoveném r.1854 by druhým skutečným policejním úředníkem města Prdubice do r.1862....Cernstein Antonín či František

narozen 8.7.1787, koželuh, v l.1815-1834 žil v domě čp.138 na Bělobranském náměstí. Od 1835 do 1847 byl majitelem domu čp.80 Na Vrtálně, od 1838 do 1866 ještě domu čp. 101 v Kostelní ulici. Pardubický písmák, v první polovině 19.stol.zapsal a v drobném spisku uveřejnil zprávy „O požárech města“. Zemřel 9.11.1872 v Pardubicích....Cernstein Vilém

faktor Grafického závodu fy Otto a Růžička, zemřel 9.10.1928 v Pardubicích....Ceyp Rudof Felix z Peclinovce

radní písař v l.1659 až 1691, byl autorem pamětních spisů, které byly ukládány do veřejných budov, jako 17.5.1661 do Zelené brány, r.1666 do zámecké věže a do kostela sv. Batoloměje. ...Chlad Antonín

Narozen 14.6.1853 Zemřel 31.10.1896 Hospodářský správce, nájemce zámeckého pivovaru a sládek v něm. Byl členem obecního i okresního zastupitelstva. Roku 1893 byl předsedou tzv. Svobodomyslného klubu (Mladočeši) v Pardubicích. Byl též předsedou Občanské záložny a náměstkem starosty. V letech 1890-93 byl jedním z nakladatelů a redaktorů „Pardubických novin!, které vycházely až do roku 1900. ...Chmelík Jan P.

Narozen 24.7.1821 v Jaroměři Zemřel 17.6.1895 v Pardubicích Patřil k významným a zasloužilým osobnostem církevního, kulturního a společenského života ve druhé polovině 19. století. V Pardubicích sloužil jako děkan, biskupský vikář a čestný konsistorní rada, nositel zlatého kříže s korunou. Byl jmenován zatímním ředitelem samostatné vyšší reálky zřízené roku 1963. Po jednoročním působení se vráti...Chmelík Josef

Narozen 21.1.1863 v Jaroměři Zemřel 2.1.1929 v Pardubicích Ač rodák z Jaroměře, vykonal pro Pardubice jako vlastivědný pracovník mnoho drobné mravenčí práce. Od roku 1889 učil v Pardubicích na Starém i Novém městě. Jeho posledním místem byla měšťanská škola u Kostelíčka, kde byl ředitelem. Jako pravý učitel se silně angažoval ve společenském životě města. Byl nadšeným fotografem – amatérem. Jeho...Cibulka Josef

rodák z Prahy, žil s rodiči v Pardubicích, r. 1939 odešel do exilu, stal se příslušníkem 311.čs.bombardvací perutě ve V.Británii. Zahynul s celou posádkou wellingtonu 12.3.1942 v Severním moři....Cibulka František, MUDr.

narozen 10.7.1846, pardubický městský lékař, obětavý kulturní pracovník, zakládající člen Spolku pro zřízení divadelního domu v Pardubicích, klavírista, zpěvák, předseda pěveckého sdružení Pernštýn. Zemřel 10.9.1917 v Pardubicích....Cibulka Ladislav

narozený r.1909, dlouholetý předseda Klubu filatelistu v Pardubicích, zajímal se o dějiny poštovnictví v Pardubicích. Byl i členem KPP, přispíval za ZKPP, psal o Pardubicku i do celostátního deníku Svobodné slovo. Zemřel 3.7.1983 Pardubicích....Cihelka Oldřich

narozen 29.1.1881 v Praze, akad.malíř. Studoval na pražské akademii u prof.Pirnera v l.1897-1903. Soukromě studoval malbu zvířat, zvláště koní. V l.1907-10 byl profesorem kreslení na gymnáziu v Pardubicích. Kreslil historické obrazy pro školy. Vynikal jako ilustrátor knih pro mládež. Ilustroval Šimáčkovu kroniku a čítanky. Je autorem řady obrazů a kreseb starých Par-dubic, mnohé byly vydán...Cimburek Karel

narozen 2.11.1883, v letech 1918-30 prof.strojní průmyslovky v Pardubicích, zemřel 30.11.1960....Cinkán Zdeněk

narozen 12.7.1933 ve Slatiňanech. Pocházel z učitelské rodiny. Po škole nastoupil do Transporty Chrudim, Odtud odešel do Dopravního závodu spojů v Pardubicích, poté pracoval v oddělení odbytu Okresní správy spojů. Několik let před důchodem se stal vedoucím dopravy ve Vitaně Pardubice. Měl mnoho mimopracovních zájmů a koníčků. V 50tých letech byl členem a kronikářem Vyskoškolského uměleck...Cinner František

narozen 27.11.1877 v Kutné Hoře. Od r.1910 učitel na několika školách na Pardubicku. Byl zakladatelem Sokola a loutkařského odboru Sokola Bohdaneč, stal se jeho náčelníkem. Později se stal ředitelem měšťanské školy v Pardubicích. Zde se stal opět obětavým pracovníkem Sokola Pardubice, vzdělavatelem jednoty i sokolské župy. Při Sokole založil loutkařský odbor, jehož byl vedoucím. Aktivně se zap...Cinner Miroslav

narodil se 7.4.1909 v Bohdanči v dnes zbořeném domě čp.85 na náměstí. Vystudoval pardubickou reálku a stal se poštovním úředníkem na Ředitelství pošt a telegrafů, které mělo budovu u Městského divadla, kde do r.2002 byl Okresní úřad. R.1938 byl zařazen k pardubické sběrně polní pošty. Za okupace se zapojil do odboje, po válce byl členem Svazu protifašistických bojovníků. Pracoval na Okres...Císař Hubert, ing.

narozen 9.10.1886, v l.1922-23 profesor státní průmyslové školy v Pardubicích....Císař Josef

narozen 4.10.1894 v Č.Třebové, pardubický profesor hudby,regenschori u sv.Bartoloměje a v pardubickém krematoriu, hudební skladatel, psal sbory, mše, melodramy. Během svého plodného muzikantského života zasáhl snad do všech oborů hudební tvorby, nejen varhaník, i jako dirigent, skladatel, sbormistr a také jako hudební referent. Proti skladatelské činnosti dával přednost činnosti interpretační,...Cisler Jiří

narozen 4.2.1928 v Č. Budějovicích, herec, režisér, v letech 1964 až 1969 herec a režisér VČD Pardubice. Zemřel 17.4.2004 v Praze....Clages Gerhart

(1902-1944) C šéf pardubického gestapa Narodil se 26.června 1902. Spojil svou kariéru s nacistickým režimem, již v červnu 1939 vystřídal v Pardubicích jako důstojník SS a velitel represivních složek JUDr. C.Canarise. Pak se stal šéfem pardubické služebny gestapa (Geheime Staatspolizei) a podle svědectví nadřízených se v červnu 1942 „příkladným způsobem osvědčil při zákroku proti spolupacha...Clam - Gallas

hrabě, narozen r.1805. Jako plukovník velitel pluku kyrysníků v Poděbradech byl účastník pardubický parforsních honů od jejich počátku. S jejich zakladatelem knížetem Liechten-steinem se od r.1842 podílel na úhradách škol způsobených při honech na polích. R.1859 generál, velitel sboru v Italii. Zemřel r.1891. ...Clam-Martinic Jindřich Jaroslav hrabě

narozen 15.6.1826, politik, důsledný,vytrvalý bojovník za samosprávu a státní právo Království českého, které prosazoval z pozice velkostatkářské šlechty, účastník jednání 20.8.1870 v domě JUDr.J.Žáka v Pardubicích o tzv.fundamentálních článcích, kterým se Pardubice zapsaly do českých politických dějin, 7.11.1871 byl jmenován čestným občanem Pardubic. Zemřel 5.6.1887....Claudetius František

majitel domu 34.v Pernštýnské ulici, který vyženil s dcerou Jana Mohelnického, otec Claudetiuse Jiřího Františka...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014