Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Osobnosti dle abecedy


Hledat v kategorii Osobnosti


Hesla v kategorii Osobnosti dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Červenka Jan

narozen 28.7.1897, syn barvíře Františka Červenky, s bratry Rudolfem a Jaroslavem dědic a spolumajitel barvírny a chemické čistírny. R.1921 bratří přikoupili sešlý mlýn Hrkačku, stavení strhli, pozemek připojili k barvírně, tu rozšířili a zmodernizovali....Červenka Jaromír, JUdr.

narozen 12.1.1875,vrchní okresní soudce v Pardubicích, odborný publicista v Pardubicích, rada zemského soudu, redaktor "Soudcovských listů", zemřel 17.(18.)4.1931....Červenka Jaroslav

narozen 20.4.1899, spolumajitel barvírny a chemické čistírny v Pardubicích. Ochotnický herec a režisér pardubického Spolku divadelních ochotníků....Červenka Ladislav

Ladislav ČERVENKA (1874-1947). pardubický rodák, autor učebnic matematiky, zemský Školní inspektor....Červenka Ladislav

narozen 26.2.1874 v Pardubicích v čp.74 na Pernštýnském nám. Byl z rodu Františka Červenky, prvního pardubického historiografa. Již jako student pardubické reálky vynikal pílí a nadáním. Po maturitě s vyznamenáním r.1891, studoval na technice a univerzitě v Praze mate-matiku a deskriptivní geometrii. Současně byl asistentem na reál.gymnaziu v Praze, Spálené ul. Po-té byl asistentem na tec...Červenka Leopold

narozen 4.12.1833 v Pardubicích, vnuk Františka Červenky, magistrátního rady, pardubického historiografa. Správce všeobecné nemocnice v Pardubicích, v l.1862 až 1887 pardubický policejní komisař. Doplnil dědovo „Popsání“ do r.1862. Zemřel 9.6.1909 v Pardubicích. ...Červenka Rudolf

narozen 17.3.1888 v Pardubicích, spolumajitel barvírny a chem.čistírny....Červenková Milena Emilie

narozená 13.9.1889 v Pardubicích. Pardubická výtvarnice v oboru loutek a hraček...Červený Cyril

narozen 9.7.1891. Zasloužilý učitel, ředitel pardubických obecných a měšťanských škol. R.1965 byl při založení Klubu přátel Pardubic. I když pro pokročilý věk se nemohl aktivně účastnit činnosti Klubu, poskytoval mu mnoho podnětů k práci. Byl jedním z posledních představitelů starší generace učitelů, podílejících se všestranně na kulturním životě obcí. Především působil v ochotnické...Červený Jiří, JUDr.

narozený 14.8.1887 v Hradci Králové, advokát, čtyři léta byl koncipientem JUDr. Horlivého, JUDr.Theina , JUDr.Frýby v Pardubicích, poté advokát v Praze, spisovatel, autor men-ších divadelní her, m.j.Kolíne, Kolíne, hra ze života s hudbou Tichého....Červený Vilém

pardubický koželuh, továrník. Zemřel 17.6.1933....Čestní občané

Seznam čestných občanů města Pardubic s přesnými údaji zpracovaný Miroslavem Klimplem ke dni 14.3.2005 byl otištěn ve Vlastivědné abecedě dr.P.Theina v ZKPP 7-8 a 9-10/2005. Dle něj jsou zde vyjmenováni jen s rokem udělení čestné občanství: l. PhDr.František Palacký r.1861, 2. JUDr.František Ladislav Reiger r.1861, 3. hrabě Richard Belcredi r.1866, 4. hrabě Jindřich Jaroslav Clam-Martini...Češka Jan

kněz podobojí, humanista, výtečný tehdejší znalec jazyka a literatury latinské a řecké. V l.1490 – 1500 humanistický vychovatel synů Viléma z Pernštejna, Jana a Vojtěcha. Na přání Viléma z Pernštejna učinil výbor ze spisů dávných mudrců pohanských s přídavky z Petrarky. Dílo pod názvem „Řeči hlubokých mudrcuov“ vyšlo poprvé r.1529 v Plzni. Od r.1531 kazatel v kapli betlémské v Praze, zúčas...Čihák Eugen

Narozen *31.5.1885 Zemřel + 8.5.1958 Narodil se 31.5.1885 ve Vinkovicích v Chorvatsku. Měšťanskou školu a reálku navštěvoval v Pardubicích potom, obchodní akademii v Chrudimi. Studium ukončil na Českoslovanské obchodní akademii v Praze v l.1905/1906. Vojenskou službu absolvoval jako jednoroční dobrovolník v l.1906-07 u tyrolských císařských horských myslivců. R.1909 se v Pardubicích z...Čihák František

narozen 24.12.1891 v Pardubicích. Ve školním roce 1808/09 studoval čtvrtý ročník c.k.státní reálky na Královských Vinohradech. Podílel se i na počátcích letectví v Pardubicích Na podzim r.1913 vykonal několik letů na školním letoun A typové řady Rapid Evžena Čiháka. Na jaře 1914 údajně studoval v Brně. Stavitel a architekt v Praze....Čihák Hugo, ing.

Nejstarší z bratří Čiháků, narozen 15. února 1884, Županje v Chorvatsku. 1890 začal v Pardubicích navštěvoval obecnou školu, pak tamtéž vystudoval reálnou školu, maturita 1902. Poté studoval v Praze na c. k. české vysoké škole technické stavebnictví. Studium zakončil v roce 1906/1907. Po otci Ing. Františku Čihákovi zdědil nemovitosti a mj. dodával do Pardubic dlažební kámen. Od roku 1910 se s bra...Čípa Miroslav

narozen 3.9.1921 v Pardubicích. Byl umělecký ředitel VČD, od r.1961 ředitel býv. Parku kultury a oddechu. V mládí byl vynikajícím pardubickým basketbalistou, později aktivním činitelem. Po jeho smrti byl v Pardubicích pořádán Memoriál M.Čípy, basketbalová soutěž mládeže. ...Čížek Antonín

narozen 26.5.1885, od 1931 rada Ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích....Čížek Antonín

narozen 3.6.1868 v Pardubicích. Absolvoval obchodní školu v Chrudimi. Jako začátečník nastoupil do Občanské záložny v Pardubicích. Díky své píli a schopnostem rychle postupoval. Stal se ředitelem, posléze vrchním ředitele, později předsedou Občanské záložny v Pardubicích. Ta se pod jeho vedením stala ústavem, který významně přispěl k rozkvětu města i kraje. Zasedal také v obecním zas...Čížek Jan

narozen 13.5.1877 v Přelouči, majitel tiskárny a uměleckého litografického závodu v Pardubicích. Zemřel 26.3.1927 v Pardubicích....Čížek Josef

pardubický tiskař. Narodil se 8.9.1910 v Pardubicích, kde také chodil do školy. Typo-grafem se vyučil v Praze. Na praxi byl nějaký čas v Mostě. R.1918 s Bohuslavem Turkem koupil Hoblíkovu tiskárnu v dnešní ulici 17.listopadu. Tiskárna patřila v té době k nejlepším ve městě. Když se B.Turek osamostatnil nesla název „Grafický umělecký závod Josefa Čížka“. Toto grafické pracoviště vyhledával...Čížek Karel

pardubický mykolog. R.1998 objevil na pravém břehu Labe na mrtvé větvi drobnou houbu vatičku italskou vyskytující se v Čechách jen výjimečně....Čížek Ladislav

narozen 20.2.1907 v Pardubicích, spolumajitel tiskárny v Pardubicích....Čížek Václav

narozen 9.1.1908 v Pardubicích. Pocházel z pardubického podnikatelské rodi-ny. R.1919 se jeho rodiče rozešli a 11letý Václav s matkou odešli do Bratislavy, kde žil u strýce, který vyráběl pušky. (Jeho otec a starší bratr vedli v Pardubicích továrnu na kamna a železné kon-strukce v ul.K Vinici.) Po maturitě mu otec umožnil studie na pražské obchodní akademii. R.1932 se vrátil do Bratislavy...Čížek Vilém

narozen v Pardubicích, majitel továrny na kamna, železné portály a stavební konstrukce. Zemřel 14.2.1946 v Pardubicích....Čížek Vojtěch, dr.

narozen 27.8.1884, v letech 1914-20 profesor pardubické reálky....Čížkovský Emil, ing.

narozen 26.12.1898, od 1941 technický rada Ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích....Čujan Robert

narozen 22.5.1914 v Pardubicích, majitel elektrozávodu a prodejny v Pardubicích....Čuper Alois

narozen 18.6.1886, spolumajitel pa.firmy Alois Čupr a Viktor Glückner na výrobu vycházkových a deštníkových holí a rukojetí v Pardubicích. ...Dalecká Božena

narozená 7.11.193 v Pardubicích, dlouholetá členka KPP od 5.5.1971, aktivní turistka, zemřela 21.3.1992 v Pardubicích. ...Dalecký Alois

narozen 16.6.1894 v Pardubicích, řezník,uzenář, od 1938 náměstek starosty města Pardubic. ...Danda Bronislav

narozen 10.1.1930 v Pardubicích, hokejista, začínal v HC Rapid Pardubic r.1944, který se po sjednocení tělovýchovy s dalšími pardubickými kluby vytvořil r.1948 Slávii Pardubice, která vybojovala postup do 1.hokejové ligy. R.1951 přestoupil do Brna, kde hrál 16 let, získal 11 mistrovských titulů. V nejvyšší hokejové soutěži odehrál 344 zápasů, vstřelil 202 branek a dal 194 přihrávek. Jako reprezent...Danda Josef, Dr.ing.arch.

narozen r.1906. Hlavní projektant Státního ústavu dopravního projektování v Praze. Byl hlavním inženýrem projektu nového pardubického nádraží r.1946, 1.5.1958 otevřeného, na němž spolupracoval s pardubický akad.arch.Karlem Řepou. Podílel se na projektech železničních stanic Ostrava, Cheb, na rekonstrukci hlavního nádraží Praha. Zemřel 15.3.1999 v Praze. ...Daněk Josef

narozen 13.(14.)7.1937 v Pardubicích. Od mládí amatérský sportovcem, jako brankář hájil branku SK Slovan Pardubice. Třicetpět let pracoval v n.p. Plynostav Pardubice jako stavební technik, v posledních letech jako vedoucí výroby. Byl vynikajícím amatérským kreslířem. Pro M. Chudou, která psala články z minulosti Pardubic do Zpráv KPP, nakreslil mnoho obrázků. M.j. seriál „Pardubické věže ...Daneš Ladislav

narozen 26.11.1924, publicista, scénárista, režisér, v l.1950-53 dramaturg VČD....Daňhel Václav

narozen 11.7.1852, ředitel knihtiskárny v Pardubicích....Daniel František

narozen 4.10.1888 v Pardubicích, houslista, 10 let koncertní mistr České filharmonie, hudební pedagog v Praze. Zemřel 7.4.1965 v Praze. ...Daniel Ladislav

pardubický rodák. Žil v Praze, s Klubem přátel Velkých Pardubic pomáhal zde v l.1948-1948 prosazovat zájmy Pardubicka. Od r.1965 aktivní člen pražské pobočky Klubu přátel Pardubicka v Praze. Zemřel 28.9.1976 v Praze. ...Danihelka František

Sedlák učenec- tak ho nazvaly pardubické noviny „Východočeský kraj“. Žil a hospodařil v Opočínku na statku č.1. Ve 40.letech min.století byl jedním z nejvýznamnějších amatérských ornitologů, lovcem a ochráncem přírody, na statku již tehdy ošetřoval zraněné ptáky Ulovené kusy preparoval a pečlivě ukládal i vystavoval pro návštěvy ve skleněných skříních. Měl doma soukromé muzeum, které r.1943 obsaho...Danihelka František Vincenc

narozen 14.2.1911 v Pardubicích. Ač již ve škole projevoval velké kreslířské nadán, vyučil se u otce krejčím a složil tovaryšskou zkoušku. Navštěvoval soukromou malířskou školu prof.Šíra v Kostelní ulici. Po jeho smrti ateliér ak.malíře Vena Veselého „na Kopečku“. Poprvé vystavoval r.1930 na „starém Pernštejně“. R.1930 byl vyslán krejčovským cechem do Prahy jako modní krejčovský střihač. V...Danihelka Jaroslav

narozen11.3.1921 v Pardubicích, operní sólista-barytonista pod pseud. Daniel....Danihelka Karel

narozen v Pardubicích. Vyučil typografem a pracoval v tiskárně Otto a Růžička ve Smilově ulici. Nalezl zálibu v létání. Stal se vojenským letcem a údajně sloužil v Pardubicích ja-ko stíhač. Dne 8.7.1939 dostal zprávu, že příští den je odjezd za hranice. Přes Krakov a Gdyni se dostal do Francie. Po její kapitulaci byl evakuován do Anglie. Byl přijat do československého leteckého útvaru. S 311....Danzer František

majitel druhého pardubického kina, IMPERIAL, v přístavbě za Veselkou, od r.1915, to snad po jeho smrti vedla jeho manželka. ...Danzer Vladimír

narozen r.1907 v Pardubicích. Aktivní podporovatel zájmů Pardubic v Praze. Člen výboru pražské pobočky Klubu přátel Pardubicka od jejího založení r.1966. Zemřel r.1988. ...Dašek František

narozen 5.6.1889 v obci Trávník, na severním pomezí Pardubicka. Do Pardubic přišel r.1906, nastoupil do likérky p.Teplého. Osamostatnil se r.1923, založil pardubickou výrobnu likérů a lihovin. Po roce otevřel ještě velkoobchod s vínem. Později sortiment rozšířil o pohonné látky např.„Dynalkol“, populární směs benzinu a lihu. Byl všestranně veřejně činný. Stal se předsedou správní rady Akciovéh...Dašek Jiří

narozen 12.3.1925 v Pardubicích. Pardubický atlet, v 50.letech pomáhal pardubickou lehkou atletiku postavit znovu na nohy, pak její dlouholetý organizátor a statistik. Také hudebník, organizátor swingové hudby v Pardubicích. Jeho hudební rozhlasové pořady, patřily k tomu nejlepšímu co Východočeský rozhlas v Pardubicích vysílal. Zemřel 1.9.2000 v Praze. ...David Josef

předseda Národního shromáždění, zvolen 20.2.1947 čestným občanem Pardubic, r.1993 městské zastupitelstvo mu čestné občanství oduznalo....David Vladimír

narozen 28.3.1931 v Pardubicích, projektant elektrozařízení, pardubický sportovní vynikající fotograf, publicista, autor dvou knih o Velké pardubické, nositel Medaile města Pardubic. Zemřel 12.1.2009 v Pardubicích....Davídek Jiří

narozen 7.1.1936 v Pardubicích, loutkoherec a režisér Ústředního loutkového divadla v Praze....Davidová Milada

narozená 5.2.1922, herečka,v l.1951-53 ve VČD....Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014