Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Osobnosti dle abecedy


Hledat v kategorii Osobnosti


Hesla v kategorii Osobnosti dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Decker Milan, ing.

narozen r.1925 v Přelouči. syn Antonína Deckerta, vedoucí pracovník Průmstav Pardubice n.p., od 1961 technický náměstek, od r.1969 podnikový ředitel, do smrti 10.2.1973....Dědek Bohumil

narozen v Litoměřicích, r.1927 nastoupil v Praze v kavárně jako pianista z venkova, od r.1937 působil v Pardubicích, přijel s Dědkovým triem, zde pokračuje ve své skladatelské činnosti, za 50 let hudební kariéry napsal 160 skladeb, m.j. je autorem Pardubické polky. ...Dekrt Václav Ignác

narozen 18.8.1766 v Hradci Králové, kde vystudoval pět tříd jezuitského gymnázia. V l.1784-1787 se vyučil tiskařem. Nastoupil do velké pražské tiskárny Jana Ferdinanda Schönfelda. V prosinci 1790 požádal pardubický magistrát o udělení měšťanského práva, které potřeboval k povolení tiskařské živosti v Pardubicích. Magistrát mu 28.prosince 1790 vyhověl. Gubernium mu 12.3.1791 udělilo povolení k...Dellapina Karel

narozen 22.10.1916 v Sofii. Herec, začal vystupovat r.1940 v Malostranské bese-da v Praze. Pak byl jeden rok ve VČD Pardubice a několik let v Kolíně. Od r.1956 byl vynikajícím a oblíbeným členem VČD Pardubice až do své smrti. Byl zakládající člen krajské pobočky Svazu dramatických umělců, kteří vytvářeli umělecký profil VČD. Od r.1968 byl člen Klubu přátel Pardubicka. Zemřel 3.11.1983...Denke Rudolf

narozen 28.6.1885, pardubický sociálně demokratický funkcionář, vydavatel a redaktor pardubického "Východočeského obzoru" a východočeské "Práce". Zahynul 11.4.1940 v koncentračním táboře Oranienburk....Derková Jarmila

narozená 4.1.1928, herečka, v l.1959-1972 členka VČD Pardubice, výtvarnice....Desperát František

známý pardubický stavitel, i veřejně činný. Zemřel 3.12.1898 v Pardubicích....Devoty Josef František Karel

narozen 19.2.1780 v Hradci Králové. V Praze byl 19.9.1803 vysvěcen na kněze. Jako kaplan působil v Hořicích, Bydžově, Sedlci, Malíně. Po smrti sedleckého faráře, českého spisovatele Josef Rautenkrance, se v červenci 1817 stal jeho nástupcem. Pro horlivé působení byl r.1824 zvolen čestným kanovníkem kapitoly Vyšehradské. R.1832 získal důstojenství osobního, čestného děkana. R 1833 byl d...Deyl Josef

narozen 7.4.1876 v Bohdanči, pardubický fotograf. V l.1910-1914 dokumetoval fotograficky počátky létání v Pardubicích. Od června 1911 do r.1913 byl členem Aviatického družstva v Pardubicích, hlásil se k němu ještě r.1928, kdy již jako právnická osoba neexistovalo. Za 1.svět. války byl údajně 4 roky válečným fotografem na jižní frontě. 35 let byl majitele znamenitého fotozávodu "Foto Deyl". ...Deyl Rudolf

narozený 6.4.1878 v Praze, známý český herec, od r. 905 člen souboru Národního divadla. 16.července 1912 se s Richadem Schlanghamrem, Růženou Naskovou, Karlem Hašlerem podílel na zájezdu do Pardubic s Guinovou hrou „Nížina U“. Účastnil se takových zájezdů většího či menší počtu členů Národního divadla, jeden čas do našeho města neobyčejně početných, i později. Na př.8.3.1928, kdy hrál s Václavem V...Ditrych Zdeněk, JUDr.Ing.

narozen 7.6.1924. Inženýr chemie inspektor životního prostředí v Pardubicích. Zasloužilý, kulturní, tělovýchovný, turistický pracovník s mládeží. Dlouholetý člen Klubu přátel Pardubicka....Dittrich Vítězslav

narozen 8.7.1895 v Pardubicích, pardubický drogista ve Smilově ulici....Diviš Bohuslav

narozen v Pardubicích. Basketbalista staré gardy Tatranu (později RH) Pardubice. Zemřel 21.1.2009 v Pardubicích....Diviš Bořek z Miletínka

Pan DIVIŠ BOŘEK Z MILETÍNKA byl původně chudý zeman na Hořicku. Jeho životní osudy v husitské revoluci začaly mezi orebity roku 1420. Byl jedním z jejích předních vůdců, pak hejtmanem v Hradci Králové a později i v pokořené Chrudimi a v Kolíně. U Stachova dvora se střetl v boji se Zižkou, který zabral Hradec Králové a vyhnal odtud zástupce Divišova bratra Jetřicha. Žižka zvítězil a Diviš utekl na ...Diviš Břetislav

narozen 11.7.1910 v Pardubicích. Kapelník, skladatel populárních a příležitostných skladeb v Praze. Zemřel 22.1.1966 v Praze...Diviš Čistecký Jiří

narozen 6.9.1885 v Pardubicích, výrobce cigaretových špiček v Pardubicích. Zemřel 19.1.1932 v Pardubicích. ...Diviš Jan

narozen 24.10.1862 v Pardubicích. Studoval v l.1872-76 reálku v Jičíně, v l.1876-82 vyšší reálku v Pardubicích. V l.1879-82 absolvoval kadetní školu pro ženisty při Technické akademii ve Vídni, v l.1882-89 sloužil u I.ženijního pluku v Olomouci. V jeho odloučeném oddíle v Přemyšlu studoval techniku opevňování a obrany pevnosti. V l.1889-93 byl v Brixenu, kde se zajímal o osud K.Havlíčka Borovskéh...Diviš Jan Vincenc

Narozen 6.4.1848 v Pardubicích, Pernštýnská ul čp.39. Cukrovarnický od-borník, od r.1879 ředitel cukrovaru v Přelouči, m.j.vynálezce samočinného difúzniho čerpadla, v l.1916-22 starosta Přelouče. Odborný spisovatel: Rukověť rozborů cukrovarnických (1872), Pří-spěvky k dějinám průmyslu cukrovarnického v Čechách (1891), Cukrovarnictví (1918), Několik vzpomínek na založení cukrovaru v Přelouči (192...Diviš Václav

někdy uváděn i jako Vácslav. Narozen 29.8.1839 v Pardubicích, Pernštýnská ul. 39, v rodině krupaře. Vyučil se truhlářství, praktikoval u stavitele Vendla, vstoupil do železničních služeb, soukromým studiem domohl se úřednického místa, místa inspektora Severozápadní dráh, posléze přednosty stanice Pardubice. Oddal se archeologii a studiu kulturní historie kraje. Stal se vlastivědným, ...Dlabaja Josef

narozen 12.10.1947, v letech 1981-84 ředitel VČG Pardubice. Navázal slibnou spolupráci se Zprávami KPP. Bohužel zemřel 18.11.1984 v Pardubicích....Doberský Přemysl Csc.

narozen 20.8.1918 v Pardubicích, přední český dietolog, vědecký pracovník IKEM Praha. Zemřel 26.12.1983....Dobeš Josef

narozen r.1904, mistr sportu, vzorný trenér jezdeckého sportu, žák R.Poplera, r.1956 vyšla jeho učebnice „S koněm přes překážky“....Dobiáš Josef

narozen 4.8.1831,v Libenici, okr.Kolín. Evangelický farář v Bukovce, za něho zde byl r.1861 postaven evangelický kostel, vychovatel evangelické mládeže. Od r.1881 vydával "Historický časopis" tištěný v Pardubicích. Publikoval články v Historickém kalendáři. Sbíral pohádky a pověsti Pardubicka. R.Robl vydal r.1925 na základě jeho sbírky spisek „Dvě pohádky z Pardubicka“. Sepsal díla: „...Dobiášová Dagmar

narozena 30.12.1924 v Pardubicích, učitelka hry na klavír v Pardubicích, česká koncertní klavíristka....Dobrkovský Jaromír

narozen 27.3.1915, projektant chemických zařízení a provozů. Pardubický patriot, dlouholetý člen Klubu přátel Pardubicka, aktivní, velmi kvalifikovaný vedoucí turistických vycházek KPP. Zemřel r.2008....Dolana Jiří

narozen 16.3.1937. Hokejista, dlouholetý hráč hokejového odd.Tesly Pardubice, pak Jihlavy, italského Bolzana, čs.reprezentant, medailista z MS a ZOH. Zemřel 14.7.2003....Doležal Jan

narozen 21.5.1883. Majitel bývalého hotelu Modrá hvězda na dnešní tř.17.listopadu...Doležal Jan - jednoruký Doležal

narozen ve Familii, předměstí Pardubic, (dnes Na Slovanech), propagátor dělnického hnutí, člen KSČ. Byl popraven 20.12.1944 v Mnichově....Doležal Jaroslav

narozen 4.1.1877 v Pardubicích, matematik,1896-1900 prof. pardubické reálky, pak ředitel reformního reálného gymnázia v Sušici....Doležal Jiří

narozen 17.4.1920, do r.1983 Českobratrský evangelický farář v Pardubicích, vikář. ...Doležal Josef

narozen 1.7.1882. Pardubický akad.sochař, majitel sochařství a kamenictví v Labské ul., autor soch TGM ve Studánce, J.A.Komenského v Mněticích, K.H.Borovského v Blatnikovské Lhota a j. Zemřel 22.1.1927 v Pardubicích....Doležal Josef

ředitel Průmstavu Pardubice. Zemřel 11.1.1995....Doležal Ota (Otakar)

narozen 15.5.1910. Knihkupec v Havlíčkově ul., měl i antikvariát a vydával pohlednice. Knihkupectví vedeno nejmodernějším způsobem. Učedníky vysílal do Odborné knih kupecké školy v Praze. Prodej knih spojil i s prodejem obrazů. V dílně býv.obuvnické školy vedle Vyšší průmyslové školy na rohu Havlíčkovy ul. a nám.Legií otevřel 31.10.1926 výstavní síň - obra-zovou galerii. Za války byla změn...Doležal Zdeněk

narozen 1.9.1931 v Pardubicích., krasobruslař, s Věrou Suchánkovou mistr Evropy 1957 a 1958 v kategorii dvojic, 1955 a 1958 stříbrný z MS, účastník Zimních OH r.1956....Doležálek Jiří DrSc., ing.

narozen 17.1.1920, mikrobiolog, profesor VŠCHT Pardubice....Domažlický Karel

narozen 21.6.1839. Velkoobchodník cukrem v Pardubicích, později v Praze. Zemřel 12.4.1914....Donát Viktor

Narodil se 1878 v Olešné na Rakovnicku. V roce 1906 vlastnil motocykl Trojan a Nágl, na němž se příležitostně zúčastňoval závodů. V létech 1906 až 1912 nájemce hotelu Veselka v Pardubicích, od konce 1912 působil v Praze, vinárna „U tří kosů“ a restaurace „Parlament“, později „Na radnici“ v Bohdanči. 1911 – 1912 člen Aviatického družstva v Pardubicích. Zemřel 23. 5. 1931 v Pardubicích....Donnebauer Max

narozen 17.5.1838. V l.1845-59 nájemce nádražní restaurace v Pardubicích, 1859-73 restauratér v Pardubicích, významný český numismatik Zemřel 5.2.1888....Dopita Jaroslav

narozen 10.10.1920 v Pardubicích. Zde vystudoval Obchodní akademii, maturo-val r.1939. V r.1940 se s bratrem Josefem stal podílníkem v dřevařském závodě, který založil jeho otec: Dopita a spol., dřevoprůmysl Pardubice, Na Haldě 85. Po znárodnění r.1948 se živil jako vrtač studen, pak jako řidič náklaďáku na stavbě ropovodu Družba. Po udání v 50.letech byl vězněn do r.1962. Stal se řidičem ...Dopita Josef

narozen 1.8.1913 v Pardubicích, obchodník v Holubově ul. v Pardubicích ...Doskočil Josef

byl vyučen sedlářem. R.1825 zdědil hostinec „Na bále“ čp.109 dnes tř.Míru, r.1843 jej přestavěl na první pardubický hotel „U zlatého lva“. Po otevření nádraží se vrhl na dostavníkovou dopravu. Nejvíce cestujících a spojů směřovalo do Chrudimi, pardubické nádraží bylo patrně zpočátku spíše chrudimským. R.1850 pražské poštovní ředitelství mu povolilo dopravu dostavníky (omnibusy) přes Chrudim a ...Dosoudil František, PhDr.

narozen 21.11.1921v Nikolčicích na jižní Moravě. Středoškolský profesor, na gymnáziu v Přelouči do důchodu. Pardubický regionální historik, věnoval s převáženě dějinám dělnického hnutí. Dlouholetý člen Klubu přátel Pardubicka. Psal do Zpráv KPP, do Pardubických novin. Napsal m.j.: „Slovník k dějinám dělnického a komunistického hnutí ve východních Če-chách.“ „Jaro a léto r.1918 na Pardubicku“. ...Dostál Miloš, ing.

narozen 19.2.1921. Inženýr chemie, vedoucí technolog CHEMINGu Pardubice, podílel se významně do r.1980 na rozvoji nových výrob Východočeských chemických závodů Pardubice. Studoval intenzitu a vlivy exhalací chemického průmyslu a elektráren na Pardubicku. ...Doubrava Karel, PhMr.

narozen 30.1.1928, lékárník v Pardubicích na Skřivánku. Zemřel 5.3.1990....Doubrava Vlastimil, ing.

narozen 4.9.1945 v Pardubicích, Vystudoval VŠCHT Pardubice. Stal se významným vlastivědným pracovníkem Pardubicka. V době kdy pardubické muzeum bylo podřízeno hradeckému Muzeu východních Čech založil 8.5.1983 v Pardubicích Klub přátel pardubického muzea-KPPM. Od listopadu 1989 se podílel na revoluční činnosti v Informačním centru OF v Labské ulici. Byl zvolen předsedou pardubického Okresního v...Doubrava Zdeněk

narozen 18.8.1894, bankovní ředitel v Pardubicích....Doupovec Václav

narozen 25.9.1903, pardubický stavitel, správce Východočeské hudební školy v Pardubicích. Zemřel 6.11.1979....Drahoš Miroslav

vedl v l.1961-1990 orchestr Východočeského divadla Pardubice, a nimž prová-zel 2500 představení. Od r.1996 byl sbormistrem a dirigentem pěveckého sboru Cantus amici. Par-dubice a českou hudbu reprezentoval se sborem i v zahraničí. Koncem r.2004 byl oceněn „Čestný uznáním města Pardubice“....Drasche Richard von Wartinberg

narozen18.3.1850 ve Vídni. Jeho rod by původu vlámského,který po r.1650 zřídil na šluknovsku manufaktury na sukno. Richard byl pánem na In-zersdorfu am Wienerberg, rodovém síle. Šlechtický rytířský predikát získal diplomem z 18.dubna 1870, diplomem z 3.dubna 1884 se stal svobodným pánem. 18.6.1881 koupil za 2 miliony zlatých pardubické panství a za 80tisíc zlatých Kunětickou horu. Byl doktorem...Driml Lubomír, ing. arch.

narozen 18.5.1935 v Přelouči. Jeden z nejvýznamnějších Pardubických architektů. Po studiích nastoupil do Stavoprojektu Pardubice kde pracoval 31 let, poslední léta, po odchodu ing.arch. M.Návesníka do důchodu, jako vedoucí ateliéru. Je m.j.autorem projektu budovy CORSO v Pardubicích, pak její přestavby na palác Č.spořitelny, budovy Čs.spořitelny na Palackého tř., Památníku v Ležákách, hotelu L...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014