Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Osobnosti dle abecedy


Hledat v kategorii Osobnosti


Hesla v kategorii Osobnosti dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Jaroslav z Pernštejna

Nádherymilovný a vzdělaný renesanční šlechtic JAROSLAV Z PERNŠTEJNA, narozený roku 1528, převzal po smrti svého otce roku 1548 nejbohatší část pernštejnských statků - statky východočeské se sídlem v Pardubicích, i on zastával vysoké dvorské funkce, byl štol¬bou a komořím Ferdinanda I. Dvorská služba však prohloubila i jeho finanční nesnáze. Plat za službu mu byl zadržován, přičemž byl nucen k půjč...Ješek z Pardubic

Legendární postava JEŠKA Z PARDUBIC patří do oblasti pověstí. Původní kresbu Alše provedl roku 1903 Bohumil Vlček ve zvětšeném měřítku jako mělký reliéf, umístěný na západním předbraní Zelené brány. Literárně zpracoval tento výjev F K Rosůlek. v Pověstech z Pardubicka„ kde zřejmě vyšel z textu Václava Hájka z Libočan. Český král Vladislav II. přivedl do Lombardie vojsko na pomoc německému císaři ...Jičínský Karel MUDr.

MUDr.Karel Jičínský se narodil v Pardubicích 24.prosince 1903. Studoval na městském chlapeckém gymnáziu, které dokončil r.1923. Pokračoval ve vysokoškolském studiu na lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze. Po jejím absolutoriu r.1923 se stal praktickým lékařem a současně odborným ženským lékařem v Pardubicích. Vedle své lékařské praxe se pak intenzivně věnoval kulturně umělecké činnosti ve...Jiránek František

František JIRÁNEK (1914-1977), profesor reálky v Pardubicích, později docent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, signatář Charty 77....John Jaromír

Téměř naproti kostelu Sv. Jiljí na hřbitově v Pardubičkách je velká stará hrobka rodin Kratochvílových a Markalousových. Na kamenném bloku asi dodatečně zabudovaném před hrobkou je vytesáno univerzitní profesor PhDr. Bohumil Markalous, spisovatel Jaromír John a data narození a úmrtí. To ve mně probudilo touhu dozvědět se o vztahu Jaromíra Johna k Pardubicím a k Pardubicku. Jaromír John se narodil ...Junková Věra

VĚRA JUNKOVA (* 24. 6. 1917), učitelka, spojka Silveru A. Narodila se v Hronovické ulici čp. 492 v Pardubicích v rodině úředníka cukrovaru V. Junka, který zemřel za první světové války. Matka Emilie, roz. Pištorová, se pak znovu provdala za Adolfa Švarce (1888 až 1942), tiskaře firmy Otto a Růžička ve Smilově ulici. Věra maturovala r. 1935 na reálce v Pardubicích a roku 1936 absolvovala učitelský ...Kalva Jaroslav a pardubická aviatika

významný český a československý sportovní novinář, významný propagátor letectví a motorismu. Narozen v Chrudimi 23. dubna 1878, vychodil obecnou školu a nižší reální gymnázium. Poté studoval chrudimskou obchodní akademii, maturita v roce 1896. Pak pracoval jako účetní v Chrudimi a v Praze. Závodil na bicyklu, hrál fotbal. V Praze od roku 1902 přispíval jako externista do sportovní rubriky Národní ...Kalvoda Karel, arch.

Dnes bohužel neprávem pozapomenutý architekt se narodil 17. července 1903 v Pardubicích v rodině sedláře Václava Kalvody (pracoval i pro dostihového jezdce R. Poplera) a jeho manželky, učitelky Pavlíny Kalvodové, rozené Votrubové. Syn absolvoval pardubickou starou reálku a poté v letech 1923-29 České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze (obor architektura a pozemní stavitelství). Zde byli jeho pr...Kašpar Jan ing.

První český aviatik ing. JAN KAŠPAR (1883-1927) se narodil 20. května 1883 v Pardubicích v rodině Františka Kašpara, majitele hotelu Veselka. Po otci zdědil sportovního ducha a vztah k technice. Už jako chlapec závodil na speciálně upraveném malém kole. Kromě toho jezdil na koni, ale ze všeho nejvíce mu učarovaly motory. V 17 letech, roku 1900, si za 120 zlatých od babičky koupil u Vincence Chomrá...Keck Zdeněk

byl prvním žákem aviatické školy Ing. Jana Kašpara. Narodil se 30. června 1892 ve Vysokém Mýtě, jeho otec Jindřich Keck byl radou zemského soudu pro Čechy. Zdeněk Keck přišel do Pardubic v dubnu 1911, nejprve se seznamoval s letadlem. Doprovázel Ing. Kašpara při jeho veřejných produkcích až do září 1911. V září 1911 se s Ing. Kašparem dohodl, že od něj koupí letadlo Blériot XI, ke koupi nakonec ne...Klika Josef

profesor pardubické reálné školy. Narodil se 23. prosince 1833 v Nesvačilech u Rožmitálu. Vystudoval Akademické gymnázium v Praze, pak absolvoval studium přírodních věd na filozofické fakultě univerzity v Praze. V létech 1856 až 1857 byl suplujícím učitelem v Lokti, pak přišel jako profesor na pardubickou reálku. Vyučoval hlavně fyziku a přírodopis, také latinu a češtinu. Napsal učebnice fyziky, b...Košťál Arnošt

ARNOŠT KOŠŤÁL, zvaný Erna (* 26. 6. 1904), majitel hotelu Veselka. V Pardubicích žil od roku 1910 (od svých 6 let), kdy si jeho otec pronajal hotel Veselka od Františka Kašpara, otce prvního českého aviatika. Roku 1927. po tragické smrti ing. Jana Kašpara, přešla Veselka koupí na rodinu Košťálových. Ema absolvoval hotelovou školu v Drážďanech, na praxi byl v Paříži. Nizze a Londýně. Od roku 1931 b...Kraus Alfred

Narozen 7.4.1824 v Pardubicích Zemřel 28.2.1909 ve Vídni Po absolvování gymnázia studoval na univerzitě v Praze. Po studiích nastoupil vojenskou dráhu. Za svoji činnost obdržel rytířský řád císaře Františka Josefa I. a parmský rytířský kříž. Roku 1882 byl jmenován místodržitelem království Českého. Tento úřad zastával 7 let. Dne 7.9.1889 byl jeho nástupcem jmenován Frant. Ant. Hrabě Thun. Trpěl ...Kraus Artur baron

Baron Artur Kraus se narodil 2. 8. 1854 v Pardubicích a zde také absolvoval dva ročníky reálky. Pak odjel do Francie. Tam nastoupil do služeb známého astronoma Camilla Flammariona a plně se věnoval hvězdářství. Stále se zajímal o vše nové a během svého života se stal průkopníkem nejrůznějších novinek. Za pobytu ve Francii v roce 1910, kdy se z Eiffelovy věže uskutečnilo první pokusné vysílání rozh...Krpata Karel JUDr.

Narozen 18.10.1900 v Pardubicích Zemřel 27.9.1972 v Pardubicích Studoval na gymnáziu v Pardubicích, v roce 1924 byl promován na doktora práv a později vykonával advokacii až do důchodu. Do povědomí Pardubáků se zapsal hlavně bohatou kulturní činností jako herec, režisér a autor próz, divadelních her a historických studií. Nejúspěšnější byly „Mistr ostrého meče“ a „Talár v městečku“. Hojně publik...Krupař Jaroslav

Narodil ve 2.9.1889 ve Mšeci u Prahy. V Praze vystudoval stavební školu. Do Pardubic přišel kolem r. 1910. Od té doby do r. 1948 se aktivně a úspěšně podílel na výstavbě našeho města. Nastoupil u stavitele Veselého, podílel se na stavbě pernikárny „Melartos“ s obytným domem, kavárny „Slávie“, domů tehdy na Trnkově nám., rekonstrukci Továrny na impregnaci pražců v Rosicích aj. Podílel se i na rozvo...Kubeš Alois Jaroslav

Narodil se 31.5.1897 v Praze. U firmy Daněk, pozdější ČKD, se vyučil strojníkem. Po vyučení povolán hned na vojnu a poslán na ruskou frontu, poté na italskou, kde byl do konce války. Do Pardubic přišel 4. ledna 1919 s formujícím se železničním plukem. Zde nejprve sloužil jako dobrovolník, r. 1921 dostal hodnost rotmistra a zůstal u pluku jako „délesloužící“. Příslušníkem železničního pluku, který ...Kuchyňka František

FRANTIŠEK KUCHYŇKA se narodil 1.1.1848 v Hradci Králové. Po skončení vojenské služby se vyučil v oboru řezník a uzenář. Pracoval v Hradci Králové a v Plzni. Ve věku 18 let zažil roku 1866 prusko-rakouskou válku. Roku 1874 se oženil a převzal hospodářství na Horkách u Roudnice pod Libčany. Živelní pohromy, které tento kraj postihly, ho však o všechno připravily, a proto se odstěhoval s rodinou do R...Lexa František

Akademik FRANTIŠEK LEXA se narodil 5. dubna 1876 na Pernštýnském náměstí v domě čp. 49. Byl v pořadí druhým ze sedmi dětí advokáta JUDr. Vilibalda Lexy a jeho ženy Eleonory, rozené Strasserové z Chrudimi. Otec pocházel z tkalcovské rodiny v západočeských Královicích. Malý František navštěvoval v Pardubicích obecnou školu, ale otec pak záhy ze zdravotních důvodů zanechal advokátní praxe a rodina se...Liebich Antonín MUDr.

Narozen r.1824 v Pardubicích Zemřel 31.10.1900 v Chrudimi První primář pardubické nemocnice. Absolvoval gymnázium v Hradci Králové a medicínsko-chirurgickou akademii, tzv. Josefinum, založenou císařem Josefem II. ve Vídni, pro výcvik vojenských lékařů. Roku 1854 ukončil studium doktorátem. Vojenskou službu opustil v roce 1859 a usadil se v Pardubicích, kde byl roku 1862 po Fr. Hausmannovi jmenov...Liebich Leopold MUDr.

Narozen 15.11.1867 v Pardubicích Zemřel 9.5.1941 v Pardubicích Vystudoval pardubickou reálku a medicínu na české univerzitě v Praze. Promoval v roce 1892. Jako 26-letý přišel 15.2.1893 do Dašic. Zde působil též v dašické samosprávě, v letech 1919-25 byl starostou Dašic. Odborně publikoval a působil určitou dobu jako předseda krajské župy lékařů. Byl znám i svou osvětovou činností v ochotnickém s...Machoň Ladislav Ing.

Narozen 28.4.1888 v Praze Zemřel 22.12.1973 v Praze Významný český architekt, studoval na ČVUT v Praze u prof. Josefa Schulze a Josefa Fanty. Od roku 1909 pracoval v ateliéru Jana Kotěry. Jako samostatný architekt začal pracovat v roce 1917. Byl členem Klubu architektů a SVU Mánes. Pro Pardubice projektoval „Pasáž“, budovu dnešního Okresního úřadu, budovu reálky, Okresního soudu. Z jeho dalších ...Majitelé Pardubic

r.1227 majitelem okolí dnešních Pardubic Kojata Hrabišic, který ve své závěti věnoval vsi Starý Mateov, Zminné, Sezemice a j. Klášterům. Pardubice ještě neúváděny.
r.1313 zmínka o prvním známém majiteli Pardubic, kterým byl Puta z Dubé- Pardubic
r.1332 první bezpečná zpráva o tom, že Pardubice vlastnil Arnošt z Hostýně.
r.1341-42 zdědili Pardubice jeho synové: Arnošt z Pardubi...Malá Lidmila

LIDMILA MALÁ (* 27. 8. 1908), učitelka a obětavá spolupracovnice Silveru A, se narodila v Lánech na Důlku v rodině učitele V. Malého. V roce 1931 začala učit v Mikulovicích, od 1. února 1939 působila v Pardubicích na obecné škole dívčí na Novém Městě. Pro odbojovou činnost byla získána svým kolegou Josefem Janáčkem (1898-1942), který ji seznámil s J. Valčíkem. Ubytovala Valčíka doma v Nerudově uli...Markalous Jan V.

Markalous Jan V., *19.3.1848 v Třebosicích, dlouholetý starosta rodné obce, okresní starosta, zakladatel Rolnického skladištního družstva v Pardubicích, spoluzakladatel Agrární strany, člen Zemědělské rady pro Království České, + 28.6.1928. Rod Markalousů je původu francouzského z Flander na západě Belgie. Po „povstání Nizozemském“ byl r. 1609 vyhnán, novou vlast nalezl asi r. 1616 ve východních...Markl František MUDr.

Narozen v roce 1807 v Rohozné Zemřel 20.11.1884 v Pardubicích První lékař staré pardubické nemocnice od roku 1851. V Pardubicích žil od roku 1837, od roku 1861 pracoval v prvním obecním zastupitelstvu. V letech 1850 až 1881 je prof. J. Sakařem uváděn s manželkou Josefinou v Zámecké ulici v domě čp. 21. ...Martin Bacháček z Neuměřic

Narodil se roku 1539 v Neuměřicích u Velvar (okres Kladno) v rodině poddaného Václava Bacháčka a jeho ženy Marty. Rodina byla víry podobojí. Chlapec studoval na školách ve Slaném, v Táboře, u sv. Štěpána v Praze, v Klatovech a na Karlově vysokém učení v době, kdy byl rektorem Petr Codicillus. Ve Vídni byl písařem biskupa Antonína Bruse z Mohelnice. Roku 1567 byl zapsán na univerzitě v Lutherově Wi...Matura Luděk

LUDĚK MATURA (* 9. 8. 1920), úředník městského popisného úřadu v Pardubicích, bytem ve Svítkově. Pomohl Áje Žváčkové obstarat falešné dokumenty pro parašutisty. Dne 17. června 1942 usedl na kolo a jel 30 km do obce Ležáky varovat radistu J. Potůčka. Spolu s ním stanici zabalil a na kolech ji v noci převezli do Mnětic k J. Chrbolkovi (1912-1942); tam ji ukryli v lese. Již 20. června byl L. Matura z...Mládek Ferdinand, PhDr

Narodil se 3. října 1881 v Hlinsku. Vystudoval gymnázium v Chrudimi, pak studoval na filosofické fakultně české Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze matematiku, fyziku, tělocvik, filosofii a psychologii. Již jako student se asi 1902 stal členem Jednoty českých matematiků. Po ukončení studia učil na středních školách. Od studijního roku 1904/1905 působil v Praze jako suplující profesor reálky. V r...Mrňávek Josef

Narozen 14.8.1852 v Pardubicích Zemřel 7.12.1929 v Praze Vystudoval vyšší reálku v Pardubicích a Vysokou školu matematiky a fyziky v Praze. Učit začal na reálce v Pardubicích, ale od roku 1884 působil jako profesor a později jako ředitel reálky v Českých Budějovicích. Za zásluhy o školství byl jmenován vládním radou. Po odchodu na odpočinek žil v Praze, ale spolupracoval s redakčním kolektivem n...Návesník Miloš, ing. arch.

Jeden z nejvýznamnější projektantů rozvoje Pardubic, dlouholetý tvůrce jeho Směrných územních plánů. Narodil se 13. 11. 1912 v Lázních Bělohrad v domě čp. 80, vystudoval reálku v Hradci Králové, kterou ukončil maturitou r. 1929. Protože ho zajímaly výtvarné a technické předměty, rozhodl se pro studium Vysoké školy architektury a pozemního stavitelství v Praze, kterou ukončil státní zkouškou r. 193...Odkolek Josef

Narozen 1.5.1850 Zemřel 17.6.1933 Josef Odkolek s chotí koupil v roce 1880 od mlynáře Václava Bubeníka domy čp. 12 a 13 v Pernštýnské ulici. V roce 1898 přikoupil ještě dům čp. 15. Stal se tak posledním majitelem tzv. Císařského mlýna, neboť v roce 1910 obec Pardubská majetek Odkolkův odkoupila a živnost mlynářskou zrušila. Obytná stavení s prázdným mlýnem koupila roku 1911 M. Kyprová. ...Ondráček Bohuslav

Narozen 17.6.1937 v Pardubicích Zemřel 7.6.1998 Narodil se 17.6.1937 v Pardubicích. Maturoval v Hradci Králové, kde ho varhaník katedrály sv.Ducha p. Hejzlar vyučoval základům hudební kompozice. V Praze absolvoval abiturientský kurz kompozice na AMU. Jako autor tanečních písní prorazil písní „Sama řekla, že ho nemá ráda“ na text P.Kohouta, jež byla první nazpívanou písní K.Gotta. B.Ondráček s...Osobnosti města Pardubic

připomíná pojmenování jen 79 pa.ulic a prostranství ze 466 : Arnošta z Pardubic, Artura Krause, Bacháčkova, Bartoňova, Benedettiho, Blahoutova, Boháčova, Bokova, Boženy Vikové-Kunětické, Bubeníkova, Čacké, Češkova, Čihákova, Danihelkova, Devotyho, Divišova, Dr.Matouška, Dubánkova, Duškova, Erno Košťála, Fidrova, Gebauerova, Grusova, Hlaváčova, Holcova, Hromádkova, Jahnova, Jiránkova, Jiřího Po...Pardubické podobizny

nakreslil akad.malíř Vladimír Kopecký, pa.rodák, r.1966 je jako pohlednice vydala pa.Informační středisko spolu s KPP. R.1982 s textem dr.Jiřího Kotyka otiskovány ve Zprávách KPP. R.1995 je vydalo pa. nakladatelství HELIOS jako knihu. Obsahují portréty: bájného stařešiny Parduba, bájného hrdiny Ješka z Pardubic, který získal pa.znak, Arnošta z Pardubic 1.arcibiskupa pražského, Hanuše z Milheimu od...Pardubický slavín

Schůze pa.Muzejního spolku se 20.2.1888 usnesla shromažďovat práce spisovatelů z Pardubic. R.1892 navrženo pořizovat alba pro vynikající pa.občany, pro značný finanční náklad od toho upuštěno. Až 11.9.1925 myšlenku oživil Fr.Růžička návrhem zřídit v muzeu síň význačných mužů z Pardubicka, věc opět odložena, nenašla se volná místnost. Na potřetí se o vznik Slavína zasloužil Otakar Pospíšil. Při tří...Pardubický slavín - sešit

seriál článků a fotografií o hrobech významných osob pohřbených na pa.hřbitovech připravoval Josef Janiš v l.1987 – 1996. R.2001 vydán jako sešit č.15 edice AB-Zet Pardubicka pod názvem: Pardubický Slavín, průvodce po hřbitovech. ...Perner Jan ing.

Vrchním inženýrem dráhy, vedoucí z Olomouce do Prahy, byl ing. JAN PERNER. Narodil se 7. září 1815 v Bratčicích na Čáslavsku jako syn mlynáře. V letech 1822-1827 chodil do základní školy v Potěhách (blízko rodiště). Přičiněním tamějšího kaplana se dostal do Prahy do Týnské hlavní školy. Jeho přáním bylo studovat stavitelství. Roku 1831 začal studovat na pražské polytechnice v Dominikánské ulici (d...Pírka Josef

Narozen 6.6.1861 v Pardubicích Zemřel 7.6.1942 v Pardubicích Vyučíl se u akad. Malíře fotografem a po čtyřleté praxi si otevřel vlastní fotografický závod. Za své snímky obdržel čestný titul dvorního fotografa knížete nassavského. Pracoval i pro císařský dům a šlechtu. Byl významným přispívatelem do novin a časopisů. Jeho práce tiskly přední české listy. Velkou sbírku jeho fotografií má Východoč...Pohl Alois MUDr.

Narozen 29.10.1854 ve Slatině Zemřel 4.11.1904 v Pardubicích Po úspěšné soukromé lékařské praxi nastoupil v roce 1892 jako městský lékař a současně jako nástupce MUDr. Antonína Liebicha do funkce monoprimáře pardubické nemocnice. Zde působil až do roku 1902. Zemřel ve věku pouhých 50 let. Na jeho pomníku čteme latinský nápis: „Co nemůže vyléčit lékař, s radostí uzdraví smrt.“ ...Pomník bratranců Veverkových

vynálezců ruchadla. 11.10.1882 umělecká porota ve složení: předseda dr.Miroslav Tyrš, umělecký kritik, mimořádný prof.umění na filosofické fakulty UK, a členové dr.J.V.Jahn, ředitel pa.reálky, architekt Wiehl a sochař Schnirch, autor trig na Národním divadle, posuzovala v sále pa.reálky návrhy na pomník bratranců Veverkových, vybrán návrh Josefa Strachovského. Základní kámen pomníku položen 31.8.1...Pomník ing. Jana Kašpara

provizorní postavený zásluhou Aeroklubu ČSR odhalen 20.5.1928 na okraji lesíka při Pražské ulici, naproti Letecké úl., západně od býv.Kašparova letiště. 2.5.1968 znovu odhalen pomník s novým letadélkem a opraveným datem vzletu. Opravu nápisu a náhradu ukradeného letadélka zajistil místopředseda KPP A.J.Kubeš, který za Klub k pomníku položil věnec a pronesl slavnostní projev. Letadélko vandaly op...Pomník starosty Václava Bubeníka

28.9.1881 na hřbitově u sv.Jana za obrovské účasti občanstva odhalen a vysvěcen velký náhrobek se žulovým obeliskem, pomník nezapomenutelnému pa.starostovi Václavu Bubeníkovi. Po zrušení hřbitova r.1883 pomník ponechán na místě, kde dnes stojí pomník bratranců Veverkových, i při sadových úpravách r.1910. Po r.1918 náhrobek zrušen, střední obelisk přenesen ke vchodu do Bubeníkových sadů, opatřen de...Pomník Tomáše Garrigue Masaryka

Na výzvu rotmistra Jan Jaroše v "Jednotě vojenských gážistů mimo hodnotní třídu" v Pardubicích ustaveno 16.9.1921 přípravné družstvo pro postavení pomníku T.G.M., 28.10.1926 na Legionářském nám.položen základní kámen. Oslavy 10.výročí vzniku ČSR v Pardubicích vyvrcholily 21.10.1928 odhalením pomníku TGM na Legionářském nám.za přítomnosti ministra obrany Fr.Udržala. Autorem sochy byl prof.Otakar Šp...Popler Rudolf kpt.

Kpt. RUDOLF POPLER (* 29. 5. 1899), rodák z Vysokého Mýta, vynikal ve všech oborech jezdectví. V roce 1925 absolvoval italské školy v Pinerolo a Tor di Quinto a zasloužil se o rozšíření italského způsobu a stylu přípravy koně-skokana v ČSR. Byl dlouholetým čs. reprezentantem, zúčastnil se olympijských her v letech 1924 a 1928. Po svém druhém vítězství ve Velké pardubické v roce 1930 se pokusil o ú...Pospíšilovo náměstí

Bílé Předměstí úhlopříčně jim prochází Sezemická ulice, na jih z něho vychází ulice Spořilov, na západ ul.Na Bukovině. K východní straně přiléhá areál dvou školek, z nichž jedna r.1998 přeměněna na Seniorcentrum. R.1940 pojmenováno Sezemické nám., dnešní jméno má od r.1946.
Otokar Pospíšil (1871-1949), pa.rodák, ředitel škol v pohraničí, r.1938 se vrátil do Pardubic, stal se obětavým...Potěšil František Karel

FRANTIŠEK KAREL POTĚŠIL (1864-1935) nám může být dodnes vzorem v práci s mládeží i v propagaci města. Roku 1902 vydal dílo Z kroniky města Pardubic a stručný průvodce místopisný. Vyšlo znovu roku 1905 a v roce 1911 dokonce s adresářem města a průvodcem po okolí. F. K. Potěšil se velmi zasloužil o to, že mnohé pardubické ulice byly pojmenovány po významných osobnostech města, a o záchranu Kunětické...Potěšil František Václav

Narozen 30.8.1831 v Máteřově Zemřel 17.6.1858 v Pardubicích Studoval nejdříve na AVU ve Vídni, studia dokončil na malířské akademii v Praze. Věnoval se malbě krajin z Polabí a sakrálních obrazů pro chrámy sv. Jana Křtitele, Zvěstování Panna Marie v Pardubicích a sv. Jiljí v Pardubičkách. Již v mládí onemocněl těžkou plicní chorobou, které podlehl 17.6.1858 ve věku pouhých 27 let. Byl pohřben na hř...Přeučil František

(1907 – 1996) Narodil se v roce 1907 v Praze. Po absolvování gymnázia se stal novinářem. Založil časopis Vpřed a stal se jeho šéfredaktorem. Současně dělal tajemníka Karlu Pekárkovi, poslanci za Pardubický kraj. Za nacistické okupace spoluzaložil Tiskařské a vydavatelské družstvo česko-moravského obchodnictva a zapojil se do odboje. Po válce v roce 1945 se stal členem Prozatímního Národního shr...Přeučil Jan

Narodil se v roce 1937 v Pardubicích, kde jeho otec vykonával funkci novináře a asistenta poslance za Pardubicko – Karla Pekárka. Po roce se rodina odstěhovala do Prahy. Po roce 1945 se stal otec poslancem za Pardubický kraj. Byl však odsouzen v politickém procesu s Miladou Horákovou a odsouzen na doživotí. Rodina byla pronásledována. Maminka krátce po zatčení otce zemřela. Janovi ani j...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014