Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Osobnosti > Balatka Oskar


Balatka Oskar

narozen 8.12.1911 v Haraticích u Vysoké n.Jizerou, studoval v Praze, cvičil v Praž-ském Sokole. Na vojně sloužil u 1.horského praporu v Turčanském Martině, pak v Kubíně. Po vojně byl profesorem tělovýchovy v Teplice v Podkrušnohoří. Po zabrání Sudet učil na měšťanské škole v Mladé Boleslavi, od 1.9.1939 na Zemské průmyslové škole. R.1941se zapojil do sokolského odboje do r.1945, kdy 5.května jako člen Okresního národního revolučního výboru se účastni převzetí vedení okresu od německé armády.

V l.1945-47 byl tajemníkem Revolučního okresního národního výboru, pak dva roky oblastním inspektorem tělesné výchovy. V únoru 1949 byl přeložen na školský odbor KNV Pardubice jako krajský inspektor tělesné výchovy. Zorganizoval společenství tělocvikářů kraje s cílem zvýšit úroveň tělovýchovné práce a podchytit zájem mládeže o tělesnou výchovu, sport a turistiku. R.1950 se podílel na budování tělovýchovného školícího střediska na zámku Choltice, obdobného zimního střediska na Lysečinách v Krkonoších i jiných trvalých středisek a na pořádaní tělovýchovných táborů.

Po zániku Pardubického kraje nastoupil na základní školu v Gorkého ulici, zaměřil se na tělovýchovu žáků. Navázal spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze, založil tým doc.Dr.J.Kozlík, doc.Dr.Kittner, MUDr K.Šabat a O.Balatka. Ten připravil osnovy TV pro žáky a metodické pokyny. V polovině 70.let.byla při základní škole ve Staňkově ulici zřízena „Tělovýchovná laboratoř“, jediné pracoviště v republice, navštěvované učiteli, studenty vysokých škol z ČSR i odborníky ze zahraničí. Pardubice v této oblasti získaly prvenství.

R.1974 odešel do důchodu a zaměřil se na dobrovolnou tělovýchovu, na níž se podílel od mládí. V Sokole Pardubice I., v l.1950-1990 Dynamu Pardubice, zastával funkce vedoucího sportu, náčelníka, metodika, místopředsedy. Od r.1949 do r.1960 pracoval v krajské výboru jako předseda ZRTV, šest let v cvičitelském sboru dorostu ÚV ČSTV a v komisi turistiky při ministerstvu školství. Nejvíce se věnoval práci v tělovýchovné jednotě „Dynamo“, vzniklé po sjednocení tělovýchovy, která byla stále TJ „sokolíků“.

Na začátku r.1990 převzal předsednictví TJ Dynamo. Současně ustaven přípravný výbor obnovy Sokola Pardubice, v březnu uspořádána valná hromada, zvolen nový výbor obnoveného Sokola Pardubice 1. Ten 15. června požádal TJ Dynamo o navrácení majetku, předání se táhlo do r.1991.

Po likvidaci Dynama se bratr Oskar Balatka opět stal aktivním činitelem obnoveného Sokola, m.j až do pozdního věku byl jeho historikem a kronikářem, zasloužil se o zřízení pamětní síně Václava Bubeníka, jednoho ze zakladatelů Sokola Pardubice. Více než čtyřicetiletý pobyt v Pardubicích z něho, dle jeho vyjádření, učinil Pardubáka se vším všudy. Od 20.10.1988 byl aktivním členem Klubu přátel Pardubicka. V souladu s jeho programem měl přání: „Aby nebylo frází „Pardubice-město sportu“, ale aby odpovědné orgány a složky města našly cestu to rčení naplnit (Nepotěšil by ho stav býv. Všesportovního stadionu, zbourání sportovní haly, o jejíž stavbu se též přičinil).

Měl vizi: Věnovat péči budování sportovišť pro všechny, rekreační i výkonnostní, sportovce, na př.po obou březích Chrudimky s využitím sokolského areálu, plaveckého areálu (i IDEONu, dříve Městských lázní), Domu mládeže, (dnes i střediska Junáka), sportovišť TJ.Tesla a býv.Vojenské plovárny, propojit je stezkami zdatnosti a drobnými hřišti pro hry. i sportovních center na sídlištích. Byl u zrodu Sportovní školy r.1970, r.1984 změněné na Sportovní gymnázium. Na to by měla navázat přeměna katedry tělovýchovy UPa s tělovýchovným areálem u Cihelny na Fakultu tělovýchovy a sportu UPa. Jako dlouholetému, všestrannému tělo-výchovnému, sokolskému pracovníkovi mu Rada města Pardubic udělila 15.6.1994 jednu z prvních Medailí města Pardubic a 8.10.2001 druhou.

Zemřel 13.4.2004 v Pardubicích.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Dynamo Pardubice


Předchozí heslo: Bajkal

Následující heslo: Balbín Lukáš z Vorličné


Diskuse k článku: Balatka Oskar


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Balatka Oskar


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014