Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Dynamo Pardubice


Dynamo Pardubice

Po r.1948 došlo ke sjednocení tělovýchovy, 9 pardubických sportovních klubu bylo začleněno do TJ.Sokol Pardubice I: byly to AFK Pardubice, který zakrátko přešel do tvořící se T.J.Tesla Pardubic, dále košikáři KAMPA KLUB, RAPID s oddíly vodáků, krasobruslení a hokeje, LTC Pardubice s oddíly tenisu a hokeje, lyžaři SKI klub, Český veslařský klub ČVK, Vý-chodočeský jezdecký klub. R.1950 přistoupili turisté KČT, box, založen horolezecký oddíl, ustavila
se kolová a krasojízda, odd.zápasu. Do r.1950 zachován název Sokol Pardubice I, do r.1952 jednota

měla jméno Slávie Pardubice již bez sokolské ideologie a výchovného systému, do r.1954 Závodní tělovýchovná jednota Dynamo Pardubice ROH, protože se stala závodní TJ tehdejších elektrických Rozvodných závodů Pardubice, znárodněných ELEKTRICKÝCH PODNIKŮ města Pardubic, do r.1957 DTO (dobrovolná tělovýchovná organizace) Dynamo Pardubic. Od toho roku jen Dynamo Pardubice v organizaci Československého svazu tělesné výchovy–ČSTV. Do Dynama přešli všichni nadšení sokolští pracovníci. Ve skutečnosti bylo celoměstskou jednotou, největší v Pardubicích.

V 50. a 60. letech byl nejslavnějším hokejový oddíl, pokřik „Dynamo, Dynamo“, byl používán i poté, když oddíl přešel k finančně silnější TJ.Tesla.

V následujících letech dochází ke změnám oddílů, zanikly: basketbal žen, házená mužů a zápas. Cyklistika, kolová a krasojízda přešly, k Lokomotivě, hokej a kuželky do TESLY, basketbal mužů a box do Rudé hvězdy. Sjednocená tělovýchova jednotě neprospěla, v 50.letech klesl počet členů na polovinu.

Sokolský tělocvik byl převeden do odboru základní a rekreační tělocvik. Na oblibě více získávaly sportovní oddíly, narůstá i výkonost. V některých disciplinách se sleduje talentovaná mládež, pro ni se zřídily sportovní třídy, u nás pla-vání, atletiky, kanoistiky.

V poledních letech se na rozvoji výkonnosti podílela sportovní škola zaměřená na výchovu atletů, kanoistů, plavců veslařů. V areálu T.J.Dynamo byla 5.6.1985 otevřena lehkoatletická hala a běžecký tunel. Po osamostatnění atletického klubu se staly předmětem sporu se Sokolem. Za éry ČSTV získala jednota celkem 597 přebornických titulů. V l.1948 až1989 se ve funkci starosty, později předsedy, jednoty se vystřídali: Ing. Karel Petráň, František Beránek, po něm do r.1950 František Vejražka, v l.1950-52 Antonín Hudeček, 1953-1960 Antonín Procházka, 1960-70 Karel Knapeš, do r.1980 Ing.Jan Kučera, do r.1989 Miloš Růžička. R.1990 ČSTV dožil, v Čechách se ustavil Český svaz tělesné výchovy, obnovena Česká obec sokolská.

Valná hromada jednoty 23.4.1990 rozhodla zatím podržet jméno DYNAMO. Jednota se stalo právní subjektem a vlastníkem všeho stávajícího zřízení. Měla 3000 členů, 14 sportovních oddílů a dva odbory. Starostou jednoty zvolen Oskar Balatka, který spolu se starými Sokoly, kteří se dožili, i mladšími členy obnovil v následujících letech TJ.Sokol Pardubice.

Většina sportovních oddílů Dynama se opět osamostatnila. Název Dynamo si ponechal jen kanoistický klub. R.2015, v době úpadku, se ke jménu Dynamo vrátil hokejová klub Pardubice.

      
Viz také:

      Český veslařský klub ČVK Pardubice

      Hokej

      Kanoistika

      Lední hokej

      TJ Sokol Pardubice I

      Šibřinky


Předchozí heslo: Dvořákova ulice

Následující heslo: Džudo


Diskuse k článku: Dynamo Pardubice


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Dynamo Pardubice


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014