Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Školství


Školství

Pardubice vynikaly školstvím již od samého počátku, kdy se setkáváme s prvními stopami kultury, které šířila klášterní škola cyriaků ve XIV.a XV.století. V dalším století nastal působením pánů z Pernštejna pronikavý převrat v pa.školství. Jejích péčí zřízena česká škola a latinská škola partikulární mající velmi dobrou pověst. Latinská však brzy, po r.1560, zanikla, zůstala jen česká, která utěšeně vzkvétala, zejména po r.1571, kdy správcem školy ustanoven Mistr Martin Bacháček z Nauměřic, předchůdce snah J.A.Komenského. R.1717 v Pardubicích zřízeno latinské gymnázium, které štědře podpořil nadací děkan Adam Synecius. Zaniklo r.1777 za josefínských reforem a následně r.1786 klášter minoritů. Náhradou za gymnázium byla c.k. hlavní škola, ve které pa.magistrát neviděl plnou náhradu gymnázia a snažil se o to, aby v městě byla zřízena nižší škola reálná. Konečně tato snaha r.1854 uskutečněna zřízením dvojtřídní a od r.1858 trojtřídní reálky. Měšťanstvo pardubické toužilo však výše, tak r.1863 splněna jejich žádost založením vyšší reálky. Pardubice se staly významným školským střediskem, jehož cenu uznávali i Frant. Palacký a Fr.L. Rieger, kteří byli účastni slavnosti kladení základního kamene ke stavbě budovy reálky otevřené r. 1865. Vyšší reálkou, kterou vedl Jiljí Vratislav Jahn, básník a přítel Nerudův, získal neobyčejně kulturní život města působením mnohých znamenitých profesorů, z nichž vynikali zejména gramatik Jan Gebauer, botanik Jos.Klika, malíř J.Kostěnec aj. Mocný vrůst průmyslu a obchodu má za následek utěšený rozmach pa.školství. R.1910 obohatilo pa.školství zřízení státního gymnázia, které pak přeměněno v reálné gymnázium. Pardubice měly 2 reálná gymnázia s 24 třídami, do nichž chodilo 626 žáků. Silný rozmach průmyslu vyvolal r.1899 zřízení Státní průmyslové školy strojní a stavební, otevřené v budově dokončené téhož roku. Po 50-ti letech měla 3 oddělení: Vyšší průmyslovou školu strojnickou s 290 žáky, dvouletou strojnickou školu mistrovskou s 96 žáky, dvouletou nově zřízené školu elektrotechnickou s 32 žáky. Utěšeně vzkvétá i j.odborné školství. R.1904 zřízena rodinná a průmyslová škola dívčí, později přeměněná v odbornou školu pro ženská povolání „Vesnu“, která v 7 třídách má 196 žákyň, v půlročním kuchařském kurzu 22 žákyně. Novou školou je čtyřletá sociálně zdravotní škola též v budově Vesny, která v 9 třídách má 264 žákyně a v jednoleté škole pro pěstounky a vychovatelky 33 žákyně. Státní odborná škola mlynářská, pekařská a cukrářská, do Pardubice přestěhovaná r.1939 (dnes Střední škola potravinářsví a služeb) umístěná v budově býv. Průmyslového muzea má 215 žáků a nově založená chemická, prozatím s ní spojená, 62 žáky. Obchodní akademii navštěvuje 211 žáků, obchodní školu 66 žáků, školu moderních řečí 31 žák a státní školu pro stenografy 173 žáci. Pro vzdělávání učňů jsou v Pardubicích 2 základní odborné školy se vzorně vedeným internátem. Velkým přínosem pro Pardubice i okolí bylo r.1919 založení Východočeské hudební školy, která za 30 let vychovala tisíce milovníků umění hudebního, recitačního a rytmiky. Pardubice věnují velkou péči svému školství, které slouží ke cti města, kde působil slavný předchůdce J.A.Komenského, Martin Bacháček.
R.1950 průmyslová škola strojnická dočasně přenesena do Chrudimi, do její budovy umístěn tehdy založená Vysoká škola chemická, r.1954 změněná na Vysokou školu chemickotechnologickou. Pro ni měl být na pravém břehu Labe postaven vysokoškolský areál, nebyl, zato Chrudim postila areál pro Průmyslovou škol strojnickou, dočasné přemístění se změnilo v trvalé. Elektrotechnická škola v Pardubicích zůstala, rozšířena na čtyřletou, k ní připojena Vyšší odborná škola.


Zdroj: Bedřich Doucek, sborník „Pardubicko“1949, kráceno.
      
Viz také:

      Česká škola

      Latinské gymnázium

      Hlavní škola

      Reálka

      Reálné gymnázium

      Gymnázium

      Státní průmyslová škola

      Obchodní akademie

      Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

      Střední průmyslová škola chemická - SPŠCH

      Školy

      Základní školy


Předchozí heslo: Školská ulice

Následující heslo: Šlauch


Diskuse k článku: Školství


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Školství


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014