Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Gymnázium


Gymnázium

Předchůdcem byla latinská škola, kterou založil r.1573 Jan z Pernštejna. Leckterý její žák se uplatnil na Pražské univerzitě i ve Wittenbergu. Zanikla krátce po r.1560, kdy Pernštejnové prodali Pardubice královské komoře. R.1728 vzniklo v Pardubicích gymnázium při minoritském klášteře díky schopném pa.primátorovi Václavu Fiedlerovi a osvícenému děkanovi Adamovi Augustýnovi Sineciovi. Zpočátku mělo jen 4 třídy. Městští radní, ač město bylo chudé, zajistili finanční prostředky na zvýšené personální a věcné náklady tak, že od 1.11.1739 mohlo být rozšířeno na úplné šestitřídní. V rámci racionalizačních opatření byla císařským dekretem z 25.5.1777 řada gymnázií, zejména klášterních zrušena, mezi nimi i pardubické. Město se dlouho pokoušelo o jeho obnovu. R.1854 se podařilo otevřít reálku a r.1863 postavit pro ní budovu. Teprve žádost města na ministerstvo věcí duchovních a vyučování ve Vídní r.1906 podpořila následujícího roku česká Zemská školní rada. Zemský sněm 21.7.1909 přijal rezoluci o urychleném zřízení chlapeckého gymnázia v Pardubicích. Skutečně rychle se podařilo 21.9.1910 zahájit vyučování. První ředitel Josef Durych. R.1910 bylo také otevřeno dívčí gymnázium. Chlapecké gymnázium prozatím učilo v domě čp.704 na rohu Smilovy a dnešní Štefánikovy ul. O rok později bylo přemístěno do nové budovy u sv.Jana, dnešní ZŠ bratranců Veverkových, snad původně pro ně postavené. Z nejasných důvodů byla sem přenesena Novoměstská škola, již na třetí místo, z budovy dnešní ZŠ Štefánikova a ta budova z r.1895 přenechána gymnáziu. Ve školním r.1924/25 byla v této budově obě gymnázia, chlapecké i dívčí, sloučena a budova r.1927 rozšířena. Zde přežilo několik školských reorganizací a změn názvů, až se opět stalo gymnáziem. Na pa.gymnáziu, jediném v kraji, byly 2.9.1974 otevřeny dvě třídy pro mladé dělníky a rolníky, kteří zatím neměli možnost studovat. Po letech odkladů pro nedostatek financí, stavebních kapacit a politickou nepřízeň, byla podle projektu ak.arch.Prokopa Jíchy postavena nová budova gymnázia, v ní 1.9.1976 zahájeno vyučování. Největší gymnázium ve východních Čechách, čtyřleté a osmileté, dostalo jméno „Gymnázium Dašická“, ačkoliv stojí na Schwarzově nám., napříč Wintrovy ul., kterou dělí na dvě části a sousední budova Sportovního gymnázia se původně jmenovala U kostelíčka. Opožděně 26.8.1977 otevřeno školní "stravovadlo", kuchyň s jídelnou a prodejna školních potřeb. R.1988 na gymnáziu studovalo 1070 studentů a učilo 88 pedagogů. Dne 12.10.1995 gymnázium oslavilo 85. výročí trvání, oslavy se konaly v Domě hudby, zúčastnila se jich m.j. ještě 95letá univ.prof.PhDr. Emanuela Nohejlová-Prátová.,Dr.Sc., jedna ze 12 absolventek 1.ročníku pa.dívčího gymnázia, členka KPP. Oslavy 100.výročí odstartované 1.9.2009 vyvrcholily 18.9.2010. Po registraci účastníků v budově školy prošli v průvodu městem do ČEZ arény, kde byl slavnostní program.
Již po r.1980 se ozývaly požadavky města na druhé gymnázium, Vč.krajem ignorované. Po r.1990 byla Střední průmyslová škola pro pracující, které od r.1961 se rozrostla ve stará reálce, přeměněna na Střední odbornou školu a gymnázium, r.1997 přejmenována na gymnázium, umístěna v polovině budovy ZŠ Mozartova, čtyřleté gymnázium Mozartova, pro Polabiny a pravobřežní část Pardubic.

      
Viz také:

      Dívčí lyceum a gymnázium

      Drtinova škola

      Latinské gymnázium

      Majetek města

      Reálka

      Reálné gymnázium

      Sady bratranců Veverkových

      Schwarzovo náměstí

      Stravovadlo

      Školy

      Školství


Předchozí heslo: Gymnasijní ulice

Následující heslo: Habal a Kraus


Diskuse k článku: Gymnázium


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Gymnázium


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014