Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Polabiny


Polabiny

Čtvrť na pravém břehu Labe, pravobřežní sídliště –"nové město". Navrženo již ve směrném územním plánu arch.Mikluškovičem před r.1938 jako vilová čtvrť. Pro válku k realizaci nedošlo. Do r.1960 zde kromě připojené osady Cihelna, byla pole a louky částečně na území samostatných obcí Trnová (připojené až r.1963) a Rosic n.L.(připojených r.1976), každoročně zaplavovaná Labem. Za druhého Pardubického kraje (1949-1960) došlo ke změně. R.1958 vyhlášena celostátní veřejná soutěž na sídliště v bytovými domy pro 25 tisíc obyvatel. Zvítězil návrh ing. arch.Krásného, který se stal podkladem dalších prací. Generálním projektantem se stal Stavoprojekt Pardubice, hlavním architektem ing.arch.Miloš Návesník. Projekt, celostátně oceněný, sídliště celkové plochy 146 ha o čtyřech okrscích oddělených hlavními ulicemi. Postup projektové přípravy a realizace stavby v celkovém nákladu 1 006 mil. Kčs rozvržen na léta 1960-75. Přípravné práce zahájeny r.1959, město učinilo nejvýznamnější krok ve svém rozvoji, překročilo Labe na pravý břeh. Jediný starý Labský most, v místě dnešního zdymadla, pro spojení s novou čtvrtí nestačil, r.1960 otevřen nový most přímo z centra Pardubic, dnes most P.Wonky a nová hlavní komunikace Hradecká ul.po východním okraji budoucího sídliště. Dle projektu mělo vyrůst plnohodnotné pravobřežní "město". R.1960 zahájena výstavba. V srpnu 1961 tisk oznámil „Na pravém břehu Labe vyrůstá nové sídliště, Pozemní stavby n.p., STAS 2 Pardubice z panelů staví první dům. Na stavbě pilně pomáhají i družstevníci, členové stavebních družstev ze Semtína a Tesly“. Harmonogram ukládal postavit denně 1,6 bytové jednotky. V září: „Zdi prvního 3patrového domu se zvedají do výše prvého poschodí. Na konci měsíce bude smontováno 48 bytů a do konce roku se provedou i všechny další úpravy“. Rada města 2.8.1962 rozhodla o pojmenování budovaného sídliště Polabiny a prvních čtyř ulic: Družstevní, Rosická, Chemiků, Stavbařů. V srpnu 1962 pravý břeh Labe přijal nové obyvatele prvních 36 bytů, elektřina připojena provizorně. Byty roku 1963 zatím vyhříval horkovod z VCHZ- Zelené louky, protože plánované dokončení horkovodu z EOp krajem odsunuto. V I. okrsku 3.12.1963 dokončen experimentální dům s komfortním vybavením o 36 bytech (4+l), 1.v ČSSR z keramických panelů, užívající místní suroviny, 26.7.1965 otevřena tehdy největší pardubická samoobsluha potravin s prodejní plochou 300 m3, 1.9.1965 zahájeno vyučování v nové škole. Projekt třetího okrsku dokončen 26.8.1966. Na okrsku II zahájena 15.7.1966 výstavba druhé Polabinské školy, 27třídní devítiletky. V okrsku I dokončena 17.11.1967 hrubá stavba 11tiposchoďového paneláku, ubytovny. Ve II.okrsku Jednota otevřela 1.12.1967 restauraci, kavárnu a bufet LABE, vzniklo zde obchodní a společenské středisko, 2.9.1968 otevřena základní devítiletá škola. Studie z let 1970-71 řešila obvodní středisko sídliště s kulturním domem a kinem pro 600 diváků, hudební školou, koncertním sálem, klubovnami pro zájmovou činnost. Měl zde být i obchodní dům se 2000 m2 prodejní plochy. Ve středu Polabin r.1974 vyrostlo nové obchodní středisko jedno z největší v kraji. Do konce roku 1975 ve III. a IV. okrsku Polabin dokončeno 217 bytů, do poloviny 1980 mateřská škola, jesle, distribuce, terénní a sadové úpravy. Ve IV.okrsku do nové základní devítileté školy nastoupilo 1.9.1975, rok před plánem, 635 žáků. Dominantou Polabin se 25.6.1976 stala výšková obytná 18tipodlažní budova s 139 byty, více než 400 obyvateli. Dne 8.7.1977 ohlášeno, že IV.okrskem se blíží ke konci výstavba Polabin, satelitního města, se 22 tisíci obyvateli. V prosinci r.1978 otevřena samoobsluha DANA. Roku 1980 ukončena výstava 4 okrsků, každý se samostatným číslování třímístnými čísly začínajícími číslem okrsku. Roku 1989 po ukončení sídl. Dubina se výstavba vrátila do Polabin na V.okrsek, neorganicky připojený k okrsku III s číslování okrsku IV, dokončen r.1996, s ním postaven dům služeb s obchody a uměleckou školou, zvaný růžové monstrum. Na okraji Trnové otevřena roku 1990 poliklinika pro Polabiny. K V.okrsku r.1998 přopojeno uzavřené sídliště Na Labišti. Dne 28.5.1983 odstřel betonárky na Krétě destrukční a demoliční skupinou n.p.Průmstav Padubice, pomocí 30 kg průmyslové trhaviny, část stavebního dvora Pozemních staveb při stavbě Polabin, celý nevzhledný areál odstraněn před r.1998, kdy na tom místě otevřen supermarket KAUFLAND.
Bohužel r.1960 zanikl Pardubický kraj, Pardubice se staly poddanským městem Vč. kraje, který rozvoji Pardubic nepřál. Toho roku prudce nastartovaná výstavba Polabin postupně omezována co do rychlosti a vybavenosti. Centrum celé čtvrti, několikrát ve studiích navržené,
nikdy postaveno, zůstalo jen sídliště - "noclehárny". Nebyl také postaven druhý široký most nutný pro spojení s tak velkou čtvrtí, pro který je rezervován prostor vedle úzkého býv.Labského mostu z r.1885, provizorně sem přemístěného před r.1960.
Zastupitelstvo Pardubic 16.4.1996 schválilo zřízení II.městského obvodu – Polabiny, s Fáblovkou, Cihlenou, Stavařovem a univerzitním campusem, 18.1.1997 1.volby do zastupitelstva MO II.

R.2001 měly Polabiny I 3068 obyvatel, 92 domů, 1445 bytů, jen 1361 obydlených.
Polabiny II 3920 obyvatel, 97 domů, 1938 bytů, jen 1801 obydlených.
Polabiny III 4512 obyvatel, 65 domů, 2283 bytů, jen 2145 obydlených.
Polabiny IV 3829 obyvatel, 48 domů, 1626 bytů, jen 1575 obydlených.
Polabiny V 2323 obyvatel, 45 domů, 1043 bytů, jen 888 obydlených.

C e l k e m 17642 obyvatel, 347 domů, 8335 bytů, jen 7770 obydlených.


Zdroj: Jiří Paleček

      
Viz také:

      Družstevní ulice

      ulice Chemiků

      Polabiny sever

      Pravobřežní město

      Růžový dům

      Směrný územní plán

      Návesník Miloš, ing. arch.


Předchozí heslo: Polabiny - krajina

Následující heslo: Polabiny sever


Diskuse k článku: Polabiny


Ulice Rijnove revoluce 409

Napsal(a): Miroslav Broz   |   2022-01-11 22:14:10   |   Nacelnik@steakstation.cz
Dobry vecer, Potrebuji potvrdit jmeno ulice, kde jsem bydlel v mladi. Ma byvala adresa Miroslav Broz ul. Rijnove revoluce 409 PARDUBICE Psc 53009 Muzete me potvrdit, ze jmeno ulice? DikyNapsat příspěvek k článku: Polabiny


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014