Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Cihelna


Cihelna

městská část na pravému labskému břehu, podél někdejší staré hlavní silnice, která vedla od již neexistujícího Labského mostu, v místě dnešního zdymadla, k severu. Na jižním okraji Cihelny u kaple sv. Josefa se rozdělovala do dvou směrů na Bohdaneč- Prahu a na Hradec. Kaple byla zbourána, je zde kruhová křižovatka s hospodou U Josefa. Osada dostala název po pernštýnské cihelně založené pro výstavbu Pardubic po požáru 1538. Na jejím místě do nedávna stával Arnoldův statek. Osada byla založena až za raabisace ve 2.polovině 18.stol., osídlena drobnými rolníky, familianty, kterým byla panská půda odevzdávána do emfyteutického vlastnictví, vrchnost si podržela tzv. dominium directum, tedy symbolické vlastnictví. Po vzniku patřila ke Starému Hradišti. Vytvoření samostatné obce schválila rada ONV Pardubice 28.2.1957 z osady a částí katastrálních území Trnové, St.Hradiště a Pardubic. K Pardubicícm byla obec připojena 1.7.1960. Na západě bylo v 80. letech 20.stol. k Cihelně neorganicky přistavělo panelové sídliště Sever. Na východě bylo plánováno nové sídliště Cihelna, původně velké, pak zmenšené, dnes zapomenuté. Na katastru Cihleny byl postaven Stavařov, ubytovny a byty pro pracovníky Půmstavu a vysokoškolské koleje. Po r.1994 byl vybudován campus UPa. Cihelna je významným energetickým centrem. Na západním okraji je rozvodna horkovodu pro Pardubice i Chrudim. Na severním okraji byla r. 1989 zahájená stavba elektrorozvodny Pardubice – sever VVN 110/35 kV, důležité pro rozvoj pardubického okresu. Zahájení provozu bylo plánováno na 1.rok 9. pětiletky, od 1.1.1991. Na jihu je zmodernizované koupaliště, jediný pozůstatek nedokončeného parku kultury a oddechu PKO. Ten záměr doplnilo r.2010 Provazové centrum. Na severu Cihelny bývala skládka komunálních odpadů, po rekultivaci na tom místě měl být postaven celoměstský všesportovní stadion. Organizačně Cihlena patří k MO II. Při sčítání r.2001 měla 2432 obyv., 128 domů. 889 bytů. Ve statistice je uváděna i část Na slepých ramenech s 29 obyv. a 4 domy a Nová Cihelna, bez obyvatel a domů.

      
Viz také:

      Brozanská ulice

      Areál Mírových slavností

      Arnoldův statek

      Na slepých ramenech

      Nová Cihelna

      Pardubice sever

      Pardubické baroko

      Polabiny sever

      Raabizace

      Sídliště sever

      Terakotová ostění

      U bažantnice

      U Josefa


Předchozí heslo: Cestovní ruch

Následující heslo: Cihelny


Diskuse k článku: Cihelna


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Cihelna


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014