Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Cihelna


Cihelna

připojená část města Pardubice na prvém břehu Labe při staré silnici od dnes neexistujícího Labského mostu, která se tu rozvětvuje na Prahu a Hradec Králové.

Byla založena za raabizace kolem r.1780 na pozemcích panského dvora Hradiště. Byla osadou obce Staré Hradiště pojmenovaná po pernštýnské cihelně založené pro výstavbu Pardubic po požáru 1538. Na jejím místě, jižně od osady donedávna stával Arnoldův statek.

Osada měla r.1880 17 domů, 199 obyvatel. Na jejím již-ním okraji při rozvětvení silnice stála od r.1728 kaple sv.Josefa, při stavbě trolejového vedení do Bohdanče po r. 1950 byla zbořena pod záminkou, že mu údajná překážela.

Rada ONV Pardubice schválila 28.2.1957 vytvoření samostatné obce Cihelna z osady a částí katastrálních území Trnové, Starého Hradiště a Pardubic. Obec byla 1.7.1960 připojena k Pardubicím.

Na katastru Cihelny byly v 50.tých letech postaveny koleje pro studenty VŠCHT a v 70. letech jižně od nich n.p.Prumstav postavil pro své zaměstnance sídliště Stavařov.

Na západě bylo v 80. letech 20.stol. k Cihelně neorganicky přistavělo panelové sídliště Sever-Padubice Sever.

Po východním okraji Cihelny bylo plánováno velké sídliště Nová Cihelna, v podstatně menším měřítku je od r.2010 postupně budováno.

Po r.1994 vznikl v sousedství Stavařova campus UPa. Na jeho okraji na místě býv.kaple sv. Josefa se uvažuje o nové studentské kapli.

Cihelna je významným energetickým centrem. Na západ-ním okraji je rozvodna horkovodu pro Pardubice i Chrudim. Na severním okraji byla r. 1989 zahájená stavba elektrorozvodny Pardubice–sever VVN 110/35 kV, důležitá pro rozvoj pardubického okresu.

Zahájení provozu bylo plánováno na 1.rok 9. pětiletky, od 1.1.1991. Na jihu je zmodernizované koupaliště pozůstatek nedokončeného Parku kultury a oddechu-PKO. Při koupališti je autokemp, v sousedství od r.2011 lanové centrum.

Na severu Cihelny bývala skládka komunálních odpadů, po rekultivaci na tom místě měl být celoměstský fotbalový stadion, po r.1990 je zapomenut. Bude tudy procházet severovýchodní obchvat Pardubic.

Při sčítání r.2001 byly zaznamenány částí: Cihelna 282 obyv., 95 domů, Na Slepých ramenech 29 obyv. 4 domy, Pardubice-sever 2121 obyv., 29 domů, Nová Cihelna bez obyvatel a domů.
Při sčítání r.2011 měla Cihelna 895 bytů, z toho 850 obydlených.


      
Viz také:

      Brozanská ulice

      Areál Mírových slavností

      Arnoldův statek

      Na slepých ramenech

      Nová Cihelna

      Pardubice sever

      Pardubické baroko

      Polabiny sever

      Raabizace

      Sídliště sever

      Terakotová ostění

      U bažantnice

      U Josefa


Předchozí heslo: Cestovní ruch

Následující heslo: Cihelny


Diskuse k článku: Cihelna


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Cihelna


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014