Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Silnice, silniční průtahy a obchvaty


Silnice, silniční průtahy a obchvaty

Dle historika J.Sakaře nebylo na Pardubicku do r.1818 úpravných cest, Pardubice na silniční síť připojeny v l. 1818-1839. Dotud je cesty míjely a zůstávaly chudým, nevýznamným, poddanským městečkem.
- 1818 postavena silnice z Chrudimi na okraj pa.panství, to ji r.1819 prodloužilo do Pardubic, velkorysou přímou komunikací, předpoklad budoucího severojižního průtahu městem, později osy nové čtvrti Skřivánek.
- do r.1823 prodloužena od Labského mostu za Opatovice na hranici panství a kraje. Městem procházela dnešní tř.Mírou, Zelenou branou, přes Pernštýnské a Bělobranské náměstí a Labskou ul. na Labský most.
- 1820-1823 budována silnice z Vídně přes Vysoké Mýto, přes Holice na Hradec Králové, Pardubicím se vyhnula.
- 1839 dokončena silnice z Pardubic, od Cihelny přes Bohdaneč do Chlumec n.C., na starou císařkou silnici na Prahu.
- 1839 silnice do Přelouče a přes Sezemice do Holic.
- některé silnice opět Pardubice míjely, jako r.1839 z Chrudimi před Dašice na Chvojno.
- 1841 pro zvýšený provoz upravena Labská ulice.
- 1845 železniční spojení z Vídně do Prahy, další impulz k pozdějšímu rozvoji Pardubic.
- 1846 silnice přes Dašice do Vysokého Mýto, kupodivu dvakrát křížila železniční trať, za Familii na jih a za Černou za B. opět na sever. To odstraněno až po r.1950.
- Koncem století vybudována řada okresních silnic, především zásluhou okresního starosty Jana V.Markalouse z Třebosic. Z Pardubice jen přes Pardubičky na Nemošice, stará chrudimská cesta.
- Starší trasu stezky z Chrudimi do Hradce mimo Pardubice, kopíruje okresní silnice z Tuněchod, přes Mnětice, Černou za.B. (dnes východní částí Pardubic) do Sezemic.
- 20.1.1936 otevřena první betonová silnice Pardubice-Valy-Přelouč.
- Kolem r.1950 od nového nádraží po navezeném náspu postavena silnici na druhý most přes Labe, první přímá silniční spojka do Rosic.
- 5.1.1960 slavnostně otevřený most přes Labe s novou komunikací za Veselkou po vznikajícím nám. Budovatelů a silnice přes zahájenou stavbu Polabin, po 142 letech, umožnila napřímení severojižní trasy od Chrudimi na Hradec Králové.
- 28.4.1961 oteřen nadjezd nad hlavní tratí za novým nádražím s navazujícím náspem vytvořil obchvat z Palackého tř., Přednádraží, na Pražskou ul. a do Dukly.
- Od 3.5.1963 se budovala nová silnice na Dašice, Staročernská ulice, obcházející dva přejezdy trati staré dašické silnice, 10.9.1963 dokončena práce srovnavače obalované drti na připojením nové komunikace na starou za přejezdem za Černou, který byl zrušen. Přejezd na Slovanech dodnes v provozu.
- 7.7.1966 pondělí otevřen průtah v Popkovicích, odstraňující několik nepřehledných zatáček.
- 14.3.1967 v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí silnice I/36 – Nábřeží ČSA – nám. Osvobození v Karlově ul. demolice starých domů aby vozovka mohla být rozšířena na čtyřpruh přes dnešní Sukovu třídu a náměstí Republiky.
- 30.9.1967 dokončeno napřímení průtahu Starými Čivicemi.
- 24.11.1967 dokončena stavba 2200 m dlouhé silnice Pardubičky–Černá za B. s mostem nad průkopem dráhy na Chrudim, dnes Průmyslová ul. Aby 1 km silnice byl mimo zástavbu, padl na to velký kus lesa a silnice pak opět zaústěna do obce.
- 28.3.1969 zase se kácelo, v parčíku vedle divadla, řada stromů a pás keřů, pro rozšíření Jahnovy ul., pro průtah I/36. Náhradní zeleň měla být vysázena v Tyršových sadech.
- R.1979 pardubický okres měl celkem 817 km silnic, od r.1971 100% bezprašných, a 212 mostů. - 5.11.1973 u Zelené brány otevřen podchod.
- R.1980 mostem přes Chrudimku dokončena první etapa rychlodráhy od Dašické ul po podjezd u Sv. Anny. druhá etapa skončila na Palackého tř., pokračování umožňující průtah východ-západ, než budou obchvaty, zapomenuto.
- 16.12.1985 otevřený Most generála Svobody umožnil dokončení I.etapy severojižního průtahu I/37 od Ohrazenic na nadjezd za novým nádraží.
- 2.9.1996 zahájena výstavba další etapa průtahu I/37 od Parama na Chrudim. - 7.10.1996 za přítomnosti primátorů Pardubic a Hradce Králové Ing.Slezáka a Ing.Dvořáka otevřen nový úsek rychlodráhy z Opatovic n.L.do Ohrazenic. - 24.10.1997 zahájeno připojování průtahu I/37 na nadjezd u PARAMO. - 5.12.1997 otevřen úsek obchvatu závodiště-Dražkovice, tím pro Pardubice dokončen. - 25.5.1998 znovu otevřen úsek silnice I/2 od nadjezdu u Parama k letišti s novým 7,5 m širokým živičným povrchem, 1.etapa rekonstrukce silnic v tomto prostoru.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Obchvaty

      Severojižní osa

      Severovýchodní obchvat

      Jihovýchodní obchvat

      Rychlodráha

      Komunikace

      Západovýchodní silniční osa


Předchozí heslo: Sídliště sever

Následující heslo: Silver A


Diskuse k článku: Silnice, silniční průtahy a obchvaty


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Silnice, silniční průtahy a obchvaty


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014