Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Labe


Labe

nejvýznamnější česká řeka, od pramenů k ústí do Severního moře u Hamburku 1154 km dlouhá. Pramení v Krkonoších v nadmořské výšce1384 m. Na území Pardubicka vtéká u Opatovic, kde nad jezem s odděluje Opatovický kanál. U Kunětické hory nad Pardubicemi se její severojižní tok obrací k západu, je osou středního a západního Pardubicka, které opouští u Týnce n.L.v nadmořské výšce 201 m. Labe je pro město Pardubice životně důležité, město byla před r.1332 založeno při ústí Chrudimky do Labe. Patrně od svého založení mělo první příjmy ze cla za plavení dřeva do nových dolů v Kutné Hoře. Ten příjem brzy zanikl i když voroplavba v omezeném měřítku trvala do konce 19.stol. Již po třicetileté válce se začalo uvažovalo o splavnění Labe. Myšlenka zapadla. Až 11.5.1899 v Pardubicích založen Středolabský komitét pro úpravu a splavnění Labe od Mělníka po Jaroměře. Dílčí regulace na Pardubicku proběhly již před 1.světovou válko a pak ve 20. letech min.stol. Z té doby mámě na území Pardubic dvě velká Labišťata, nejznámější u Polabin a další na levém břehu pod Hobymarketem. Obě by zasloužila ochranu. Od zahájení provozu Opatovické elektrárny r.1959 vypouštějící chladící vodu Labe na Pardubicku nezamrzá. K další regulaci došlo v 60.letech min stol, kdy byl napřímeno Labe pod Rosicemi, kde vzniklo veliké pozoruhodné slepé ramen. V druhé etapě narovnáno řečiště nad Pardubicemi, kterým byly odříznuty dva oblouky Labe mezi Cihelnou a Brozany. R.1972 na místě původního Labského mostu postaveno zdymadlo, které chrání sídliště Polabiny před povodní a vytvořilo další splavný stupeň až pod Kunětickou horu. Tak na Pardubicku jsou tři splavné stupně : Přelouč, Srnojedy, Pardubice. Chybí jediný stupeň k propojení s „Labská vodní cestou“ do Chvaletic" otevřenou 19.5.1977, což je hodné Kocourkova. Rozvodněné Labe 18.4.1962 zaplavilo a zničilo amfieátr PKO na pravém břehu. V následujících letech bylo rozšířeno a prohloubeno řečiště pod staveništěm zdymadla až k rosickému mostu. To zabránilo dalším povodním. R.1997 zatím nejvyšší velká voda dosahovala jen k úrovni nejnižších míst hrází na Nábřeží ZM a na protějším břehu. Od 10.7.2003 zahájena stavba protipovodňových hrází na pravém břehu od zdymadla proti proudu až k Brozanům a po proudu k rosickému mostu. Na koruně vznikla asfaltová stezka. Na levém břehu zvýšena hráz na Nábřeží ZM a od ústí Chrudimky proti proudu.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Chrudimka

      Labiště

      Loučná

      Potoky

      Shybka

      Tři řeky

      Vodní toky


Předchozí heslo: Kyrysnický pluk Sommariva

Následující heslo: Labiště


Diskuse k článku: Labe


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Labe


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014