Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Mosty


Mosty

Labský most postaven 1494, jediný pa.most přes Labe do r.1960, kdy 5.1.otevřen čtyřproudý most Českoskovensko sovětského přátelství- ČSSP, dnes most Pavla Wonky.

- Za Labským mostem dva klenuté můstky v náspu silnice pro odvedení povodně, třetí u Cihelny.

- Koncem 15.stol Vilém z Pernštejna nechal postavit most přes Chrudimku z Bělobranského nám na místě brodu cesty na Sezemice, V.Mýto, Pardubičky, ten po regulaci nahrazen železným 9.6.1910 otevřeným, který slouží dodnes.

- V době opevňování města, postaven dřevěný most přes Městkou řeku před Zelenou branou. Mezi mostem a branou byl ještě padací most. Městská rada 12.9.1886 rozhodla postavit místo něj most železný, který zde byl do r.1910, ještě nějaký čas, když byla Městská řeka zasypána.

- Další můstek, snad jen padací, přes hradební příkop byl před Bílou branou v dnešní ul.Sv.Anežky České.

- Proti Karlově ulici byl přes Městkou řeku dřevěný můstek až do jejího zasypání.

- Dlouhý dřevěný most byl přes zámecký příkop z Příhrádku na Zámek, na jeho konci před Labskou branou padací můstek. Most stržen povodní r.1805, nahrazen hrází ze zeminy naplavené povodní.

- Klenutý kamenný, krásně zdobený most vede ze zámeckého nádvoří do paláce.

- Při stavbě Haldy začátkem 16.stol postaven most v dnešní ul Mezi mosty, odtud byl můstek přes Haldu na Ostrůvek – na Vrtálnu, kam vedl i druhý můstek z ul.Husovy. Ul.Mezi mosty hned za mostem přes Chrudimku překračovala můstkem Požeračku. Přes Haldu jsou ještě můstky na Židově, v lukách pod ul.Do Nového a za Hůrkami.

- Přes odpad z Haldy je můstek za Ležánkami a v parku Na Špici nová lávka.

- R.1845 postaven železniční most přes Chrudimku za 65 tis.zlatých, tehdy jediný kamenný na trati Olomouc-Praha. R.1931 provedena jeho rekonstrukce.

- 15.4.1857 u Rosic dán do provozu dřevěný železniční most přes Labe na trati Pardubice Liberec, r.1871 nahrazen novým železným dvoukolejným, posunutým o cca 100 m proti proudu. Při splavňování Labe zúžen na jednokolejnou havlíčkobrodskou část, kterou Hutní montáže Ostrava zvedly o 2 m na plavební výšku, dokončeno 22.1.1965, druhá část vysunuta a rozřezána.

- R.1812 za býv.klášterem postavena lávka přes Chrudimku pro pěší i jezdce na níž navazovala alej ke Kostelíčku, kterou zřídil plukovník kyrysnického pluku Saiman – Bubeníkovy sady. R.1910 ji nahradil železný obloukový most postavení poněkud výš v prodloužení Jahnovy ul. Místo něj 29.7. 1935 otevřen nový betonový Prokopův most. Stavbu bez přerušení dopravy umožnil železniční pluk, vojáci starý most posunuli po proudu, za provozu po něm proběhla na původním místě stavba nového. Obloukový železný most přesunut na cvičiště železničního vojska pod Vinicí, kde pod názvem Červeňák slouží jen pro vojsko dodnes, ač po něm by mohla vést provizorní spojnice od hřbitovů v Jesničánkách do Pardubiček a průmyslové oblasti. Na cvičišti je přes Chrudimku ještě jeden železný most. Jsou zde dosud náspy a kamenné pilíře, sloužící do r.1939 k výcviku stavby mostů.

- Pod Vinicí býval pro výletníky přívoz, r.1905 jej nahradila lávka, tu r.1910 dřevěný most, který r.1961 nahradil montovaný vojenský most Baily, polovina z demontovaného Labského mostu mostu, po r.1990 nahrazen novým dřevěným mostem s ocelovými nosníky, umožňující přejezd sanitek.

- Kolem r.1935 železniční vojsko stavělo drážku na staveniště kasáren na Hůrkách, pro ní postavilo most přes Chrudimku nad železničním z r.1845, po zrušení drážky konstrukce po r.1980 využita pro horkovod.

- Kolem r.1950 od rozestavěného nového nádraží navezen násep pro „venkovskou“ silnici a postaven druhý most přes Labe. Pro něj použity nosníku starého labského mostu z r.1882, které zde na levém břehu ležely od r.1947. Most postaven nízko nad hladinou bez ohledu na předepsanou plavební výšku. Několikrát zpevňován, aby unesl trolejbus, jen jeden, dva jsou již přetížením. K mostu na straně proti proudu přimontována lávka pro pěší a cyklisty, 30.3.1978 dokončena. Od 20.6.2000 zahájena další rekonstrukce mostu, 27.9.2000 most kpt.Bartoše do Polabin znovu otevřen.

- 12.7.1974 vedle železného mostu smontován potrubní most vodovodu a plynovodu, devět metrů nad hladinou, dle předpisu pro plavbu.

- R.1961 Dopravní stavby Olomouc postavily dřevěný most v Pardubičkách z ul.Národních hrdinů na Slovany nad průkopem pro novou trať do Chrudimi. Část dřevěného mostu se17.7.1984 prolomila, měl být odstraněn, protože dle Územního plánu neměla k němu po novém komunikačním napojení podjezdem k Tesle Zámeček vést komunikace. Proto Technické služby Pardubice most podepřely, trvá dodnes.

- V l.1960-63 Dopravní stavby Olomouc mezi železničním mostem z r.1845 a pozůstatkem mostu bývalé drážky postavily přes Chrudimku most pro novou trať,nákladovou kolej, do Chrudimi.

- 24.11.1967 dokončena 2200 m dlouhá silnice Pardubičky–Černá za Bory s mostem na průkopem pro novou trať do Chrudimě. Pro zchátralost 1.10.2009 uzavřen, zbourán, aniž se zajistila nová krátká spojka k Zámečku. Objížďka vedla přes nadjezd v Černé za B.a zpět. V srpnu 2010 otevřen nový most-nadjezd.

- R.1967 Hutní montáže Ostrava na pilíře postavené Ingstavem položily ocelovou konstrukci lávky- mostu přes Labe mezi Svítkovem a Rosicemi, kde býval převoz.

- R.1980 Vedle železničního mostu z r.1845 na mostě přes Chrudimku po I.etapu rychlodráhy položeny prefabrikované mostní desky. Vzniklo zde čtyřmostí. Most rychlodráhy je jen pro jeden pruh, pro druhý měl být druhý most mezi prvním a železničním. Mezi druhým a železničním měl ještě stát most pro druhou, osobní kolej nové trati do Chrudimi.

- Pro zlepšení dopravy r.1981 povolena IV. stavba průtahu I/37 od nádraží do Rosic. Navazovala investice nového mostu v Rosicích 142,5 m dl., o třech polích, rozpětí středního 72.80 m, na 100letou vodu, plavební profil 60 m, krajní pole 34,85 m., šířkově pro komunikaci 24,5 m s oboustrannými chodníky. Rozpočtové náklady 65 142 000 Kč. Harmonogram stavby r.1983 neplněn pro nedostatek pracovníků. Most vysokých parametrů a mimořádné kvality otevřen 16.12.1985, nazván „Most generála Svobody“. Předány částečně provizorní příjezdové komunikace. Okresní časopis Zář 17.12.1985 uvedla náklady 66 milionů, krajská Pochodeň 120 mil. Satirický Dikobraz k tomu otisk obrázek s titulkem „Most velkého rozpětí“. Vysvětlení Zář 7.2.1986: jen most 30,5 mil., s komunikacemi 96 525 000 Kčs, a 4.stavba obchvatu 34 740 000 Kč, celkem 130 265 000.- Kčs. Po r.1990 název mostu nepoužíván.

- Mimo tyto na Chrudimce mosty: u Štětína, v Mněticích po r.1930 starý železný nahrazen betonovým s pohyblivým jezem, ve Drozdicích, Nemošicích po r.1930 za starý postaven nový s pohyblivým jezem. V náspu silnice z Pardubiček před nemošickým mostem dva můstky pro průtok rozlité vody za povodně. Oba, po půlroční uzávěrce, opravené a rozšířené nákladem 53 mil.Kč 15.15.2003 opět otevřeny.

Na Bylance 2 mosty v Popkovicích, 4 silniční, jeden železniční ve Svítkově.

Ve St.Čivicích most přes náhon z Bylanky, dva přes Podolku.

Na Brozanském potoce 3 mosty v Ohrazenicích, jeden na jeho přítoku na Nádražní ul. (průtahu I/37), tři železniční severně od Rosic, jeden na Rybitevské ul. v Rosicích.

Zdroj: Jiří Paleček

      
Viz také:

      Labský most

      Lávky - Nadchody

      Most Pavla Wonky

      Nadjezdy

      Viadukt


Předchozí heslo: Moskevská ulice

Následující heslo: Most Pavla Wonky


Diskuse k článku: Mosty


Doplnění části věnované Prokopovu mostu

Napsal(a): Petr Korbel   |   2016-02-18 13:12:51   |   pahmic@seznam.cz
"Na cvičišti je přes Chrudimku ještě jeden železný most Kohnnovy konstrukce původně určený pro úzkorozchodnou vojenskou dráhu. Vedle něj se dodnes vyskytují základy jeho dřevěného předchůdce." Zdroj: http://www.zelpage.cz/clanky/reportaz-z-akce-pardubicke-vojenske-drazkyNapsat příspěvek k článku: Mosty


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014