Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Vodovod


Vodovod

Užitkovou vodu sousedům „v hradbách“ žijícím nesla strúha mlýnská – Městská strúha na poč.16.stol.zřízená Vilémem z Pernštejna. Přibývalo veřejných i soukromých studní, do zámku doveden znamenitý vodovod, jenž sváděl vodu dřevěným potrubím až ze Srchu. Kdy ten vodovod zanikl není známo, v Srchu je dodnes pramen vody, ale zbytky potrubí dosud nebyly nalezeny. Později zřízen městský vodovod, kolo obecního mlýna čerpalo vodu z Městské strúhy do kašen na Pernštejném nám.a na Příhrádku.
V posledních desetiletích 19.stol.Pardubice rostly, rostly i nároky kladené na město. Městská rada s finančním odborem se scházela, aby stanovil pořadí potřeb a finanční možnosti jejich uspokojení. Dne 11.5.1891 rozhodnuto o řešení problémů, kromě kasáren, chudobince, nemocnice, dlažby, osvětlení, také vodovodu. 9.6.1897 ustavena komise pro přípravu stavby vodovodu a toho roku požádán Ing.K.Kress z Prahy, aby prozkoumal sílu pramenů. Stavět se začalo r.1906.
- 21.5.1906 zahájena stavba vodojemu na Vinici. Čerpací stanice vybudována na katastru Nemošic.
- R.1907 dána do provozu vodárna v Nemošicích.
- 19.10.1907 zahájen dodávka vody do sítě, náklad na stavbu vodovodu činil 600000,- K z rozpočtu města. Vodovodní síť byla 18 km dlouhá, byla bez vodoměrů..
- V 1.roce připojeno na vodovod 93 domů, prvním byl dům stavitele Manycha ve Smilově ul., do konce r.1908 připojeno již 189 domů, bylo zřízeno 70 hydrantů.
- R.1910 vodovodní potrubí ve městě dlouhé 20 km, z 20419 obyvatel připojeno 14 tisíc.
- R.1926 zrušeny výtokové stojany, zavedeny vodoměry, roční čerpané množství vody kleslo z 1,100 000m3 na 950 000 m3 r.1927.
- Pozdější prudký růst města nutil zabezpečovat další, vydatnější zdroje.
- R.1937 měla vodovodní síť délku 40 km, 1805 domovních přípojek, 1832 vodoměrů a 259 hydrantů.
- 21.5.1943 porucha v čerpadla v pa.vodárně, asi v důsledku nedostatku vody následkem sucha, dodávka zastavena od 6 do 20 hod.
- R.1949 vodovodní potrubí ve městě dlouhé 55 km, ze 38 956 obyvatel připojeno 29,5 tisíc.
- Leden 1957 posílena dosud nedostatečná dodávka vody, u půl roku před plánem připojen nový zdroj u Hrobic přes vodojem na Kunětické hoře, do Pardubic provizorně potrubím po mostě nad vodou .
- R.1961 vodovodní potrubí ve městě dlouhé 187 km, z 59 262 obyvatel připojeno 46,8 tisíc.
- R.1968 vodovodní potrubí ve městě dlouhé 201 km, ze 69 878 obyvatel připojeno 63 tisíc.
- K získání dalších zdrojů r.1973 zahájena výstavba vodního díla na Chrudimce u Práčova za 52 mil.Kčs. Pro předpokládaný nedostatek vody r.1974 v Pardubicích na překlenutí připraven posilovací zdroj Stéblová.
- 3.4.1973 předsedové MěstNV a ONV Pardubice kontrolovali stavbu provizorního vodovodního potrubí do úpravny Hrobice na 80 l vody za sec. - 20.6.1973 pět dní před termínem dokončena tlakovou zkouškou stavba vodovodu z písníku Opatil do úpravny Hrobice.
- 12.7.1974 smontována konstrukce 55 t těžkého potrubní mostu, součásti západního vodovodního okruhu z Mikulovice do Polabin i pro plynovod.
- R.1975 po havárii pod přehradou Křižanovice pomohl kritickou situaci vyřešit Oplatil.
- R.1977 Ingstav Brno vybudoval provizorní úpravnu vody u Slatiňan na 175 vteř.litrů vody.
- Červen 1981v Mikulovicích stavba vodojemu v rámci výstavby skupinového vodovodu z Práčova.
- 8.3.1988 ve stavbě nový vodovodní řád do Pardubic ze zásobníku na Kunětické hoře.
- 27.11.1995 poklepem na zákl.kámen vodojemu na Kunětické hoře za přítomnosti min.zemědělství Josefa Luxe zahájena stavba "Vodárenská soustava východních Čech" za téměř 1 miliardy Kč.
- 21.7.1997 na svahu Kunětické h.započato se skrývkou zeminy pro rozšíření vodojemu.
- 5.11.1997 do provozu předána rekonstruovaná úpravna pitné vody v Hrobicích.
- 17.6.1999 na K.h.dokončena stavba několikakomorového vodojemu Vodárenské soustavy východních Čech, pro posílení dodávky do Hradce Králové, zdražena voda v Pardubicích.

      
Viz také:

      Vodárna

      Potrubní mosty

      Vodojem

      Panská vodárna


Předchozí heslo: Vodojem

Následující heslo: Vojenská letecká školní základna


Diskuse k článku: Vodovod


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Vodovod


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014