Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Vinice


Vinice

Vinice název stráně a parku na pravém břehu Chrudimky pod nemocnicí. Příkrá opuková stráň nad Chrudimkou pod Pardubičkami byla skutečně vinorodá. Vojtěch z Pernštejna zde r.1523 založil vinici, měla 5 dílu. Jednotlivé dílce byly pronajímány pa.měšťanům. Vinohradnictví nebylo příliš výnosné a vinice skončila zřejmě za 30tileté války. Ve středověku se vinná réva pěstovala extenzivně, nehnojila se a na hektaru bývalo 20-30 tisíc keřů. Réva plodila na 4.očkovaném čípku na krátkém rameni. V meziřadí se nechalo réví zakořenit, jakmile začalo plodit, staré keře se odstranily. Tomu se říkalo kladení rozvodů, kladení na keř. Vinice zanikla jméno se udrželo.
Nová doba Vinice nastává od pol.19.stol. R.1843 byla na Vinici postavena dřevěná budova záhy opatřena právem šenku. Spolehlivý údaj o hostinci je až z r.1867. R.1868 střelecký spolek postavil střelnici, zrušena r.1904. R.1871 pojmenována Vinicí Hohenwartovou, název se nevžil. R.1893 Vinici vykoupilo město a Okrašlovací spolek ji v l.1903-08 upravil na rozsáhlý krásný park, náklady 4110 K hradilo město. Hostinec přestavovaný, rozšířený r.1903 o hudební pavilon, se stoly pod košatými stromy, byl oblíbeným výletním místem a místem přátelských schůzek. Rozvíjel se zde velmi čilý společenský život, slavnosti spolků, studentské zábavy, švestkoknedlíkové slavnosti. Výletníky sem také vozila loď Monitor od staré reálky za 2 krejcary. Pod Vinicí býval přívoz, který r. 1910 nahradila dřevěná lávka.
R.1907 byl na nejvyšším místě postaven vodojem, dnes v areálu nemocnice, která také velkou část parku zabrala. Podstatné úpravy dočkal téměř po 100 letech. R.1975 provedeny brigádnické úpravy sadů podle studie na obnovu z r.1973, dle ní v l.1976-79 rekonstrukce 8,6 ha za 3 mil.Kčs.
6.12.2001 veřejnosti opět předána I.etapa t.zv.zrekonruovaného parku na Vinici, r.2002 dokončena II.etapa.


Zdroj: Josef Hrstka, Jiří Paleček
      
Viz také:

      Vinice na zámeckých valech

      Vinice na Hůrkách

      Zámecké valy


Předchozí heslo: Pardubický festival vína

Následující heslo: Vinice na Hůrkách


Diskuse k článku: Vinice


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Vinice


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014