Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Spolky


Spolky

- 22.6.1851 po vznik 1.pa.kraje na pa.zámku založen Krajský hospodářský spolek.
- r.1855 ustaven občanský Cassino-Verein.
- 7.a 8.10.1856 Spolek českých chovatelů koní uspořádal první dostihy.
- r.1858 založen střelecký spolek.
- po r.1860 založen studentský spolek Kunětice.
- 19.5.1861 ustaven mužský Pěvecký spolek, 6.7.1862 přijal jméno Pěvecký spolek „Pernštýn".
- 23.2.1862 ustavena Měšťanská beseda.
- 20.7.1863 na 1.schůzce dohodnuto založení Sokola v Pardubicích.
- r.1864 vznikl Živnostenský spolek čtenářský, pozdější Živnostensko-řemeslnická beseda.
- 16.10.1865 z iniciativy Augusty Opitzové, vznikl dámský zpěvácký spolek Ludmila.
- 22.8.1868 dělníci a řemeslníci s pa.měšťany založili, v duchu Chleborádových představ o družstevnictví „Spolek pro blahobyt dělnictva“.
- 1870 vznikla Učitelská jednota Budeč,
- r.1876 založen Spolek vojenských vysloužilců,
- 12.10.1878 stvrzeny stanovy pa.hasičského sboru – Hasiči.
- 22.11.1879 z podnětu dr.K.V.Seydlera založen Literární spolek pardubický.
- 31.10.1880 místodržitelství v Praze schválilo stanovy Muzejního spolku a muzea v Pardubicích.
- 17.12.1880 založena Řemeslnická jednota, r.1882 ustaven zábavní a dramatický odbor.
- 1.3.1882 Jednota pa.obchodníků založila v Pardubicích Pokračovací obchodní školu.
- 21.5.1882.ustavující schůze Spolku pro postavení divadelního domu v Pardubicích.
- 11.11.1883 ustaven pardubický Akademický spolek Arnošt.
- 11.12.1883 založen Klub stenografů.
- r.1884 vznikl Spolek pro ochranu starého hřbitova, u sv.Jana, jeho důstojnou přeměnu v park.
- 17.12.1887 založen pardubický Okrašlovací spolek.
- 29.10.1890 založen chrudimský a pardubický Krajinský spolek lékařů.
- 1.10.1892 založen Spolek divadelních ochotníků.
- r.1893 založená Jednota pro rozšíření děkanského Chrámu Páně v Pardubicích.
- 19.6.1897založena Dělnická jednota potravní a společenstvo pro zaopatřování bytů.
- 15.9.1901 svěcení praporu Sdružené katolické jednoty v Pardubicích.
- 27.3.1904 na schůzce 22 techniků, kterou svolal ředitel pa.průmyslové školy arch.Jindřich Fialka, založen Spolek techniků východních Čech.
- 22.1.1907 ustavující schůze "Pokrokového klubu Pardubice".
- 10.2.1907 z podnětu JUDr.Hrba a JUDr.Krupaře ustaven Státoprávní klub Pardubice
- 10.4.1920 zahajovací koncert Pěveckého sdružení SUK.
- 22.10.1922 v Pa.založen Klub filatelistů, předsedu zvolen stavitel ing.Ferdinand Potůček.
- od r.1926 působil v Pardubicích Spolek pro pěstování her mládeže.
- r.1926 Spolek pro zvýšení lidového blahobytu vlastnil ve Familii domy čp.587 a 588.
26.4.1926 v Pardubicích ustavující schůze Národní jiřinkářské společnosti
4.3.1927 v Pardubicích, v hotelu Veselka založen Rotary klub
- r.1928 do hudebního života vstoupil Spolek pro komorní hudbu v Pardubicích, spoluzakladatel dr.Martin – Hudební Pardubice.
- 15.12.1929 ustavující schůze Východočeského aeroklubu Pa.
- 26.6.1930 založen Spolek výtvarných umělců východočeských se sídlem v Pardubicích.
- 11.06. 1932 Zemský úřad pro Čechy schválil stanovy místní odbočky Svazu přátel SSSR v Pardubicích, žádost podal Josef Sokol z Familie.
- 1937 založen Přírodovědný klub.
- 6.6.1943 zábavní a vzdělávací spolek „Vlastimil“ sehrál u Kosteleckých hru „Lucerna.
- r.1945 založen Klub přátel Velkých Pardubic.
- 1.8. 1954 založen první Spolek numismatiků, pobočka České numismatické společnosti.
- 6.1.1957 znovu založen Přírodovědný klub Pa.
- r.1965 založen Klub přátel Pardubic-KPP.
- 1968 znovu založen spolek pro postavení sochy TGM v Pardubicích.
- 12.5.1990 ustavující schůze sdružení cestovatelů v ČSFR "GLOBE".
- 15.11.1990 založena Společnost pro rozvoj Pardubicka
- 9.1. 1991 ve Studánce ustaven "Sousedský spolek".
- 15.12.1992 v pa.hotelu Zlatá štika založena a.s.Dostihový spolek Pardubice.
- 15.12.1992 ustavující schůze pa.pobočky Ligy na ochranu zvířat.
- 3.2.1993 schváleny stanovy Spolku textilních chemiků a koloristů se sídlem na UPa.
- 14.12.1993 ustavující schůze Společnosti přátel Itálie.
- 15.12.1993 ustavující schůze "Univerzitního spolku studentů Pardubice".
- 31.1.1995 ustavena pa.pobočka Masarykovy společnosti.
- 10.6.1998 Ministerstvo vnitra schválilo stanovy Spolku přátel Kunětické hory.
- 4.5.1999 zahájila činnost pa.pobočka občanského sdružení Bílý kruh bezpečí.
- 27.5.1999 v pa.zámku založen LIONS (Liberty,Inteligence,Our,Nationes,Safety) CLUB.
- 12.9.2002 založen Klub občanů postižených roztroušenou sklerózou.
- 2.1.2003 v Pardubicích zahájila činnost Východočeská pobočka Obce spisovatelů.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Spolek českých chovatelů koní

      Měšťanská beseda

      Spolek pro zřízení divadelního domu v Pardubicích

      Akademický spolek Arnošt

      Okrašlovací spolek

      Spolek divadelních ochotníků v Pardubicích

      Spolek pro pěstování her mládeže

      Spolek pro komorní hudbu v Pardubicích


Předchozí heslo: Spolek textilních chemiků a koloristů

Následující heslo: Sport


Diskuse k článku: Spolky


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Spolky


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014