Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Měšťanská beseda


Měšťanská beseda

R.1862 se rozpadl občanský spolek Cassino Verein a jeho čeští členové se usnesli na založení Měšťanské besedy. Ustavena 23.2.1862, do jejího čela zvolen starosta města Václav Bubeník. Výbor okresním úřadem schválen 4.3.1863. Jejím prvním působištěm byly čtyři místnosti v hostinci Na kopečku, odkud 1.10.1863 přesídlila do domu čp.30 Město v Arnoštově ul., kde pojmenování Stará beseda přežilo Měšťankou beseda samu. Dnes je zde lékárna. Obětavostí pachtýře Šípka (hostinci se také říkalo U Šípků) r.1866 postaveno jeviště – říkalo se aréna – a zde zejména zábavní odbor, ustavený r.1867, se staral o večery, při kterých se „Terpsychoře, Thalii aj. musám zhusta holdovalo“. Již záhy měla 210 členů. Aréna byla za poplatek 5 zlatých propůjčována také Sokolům, ochotníkům a zpěváckých spolkům. Dnem 1.1.1874 se Měšťanská beseda ujala vlády nad Národním domem, který město postavilo na místě Městské pivovaru na Wernerově nábřeží. Setrvala zde 18 let do r.1892 kdy Národní dům zbořen a na jeho místě postaveno zadní křídlo nové radnice. V něm zřízen velký sál–hudební sál–dnes Společenský sál, do něhož se beseda 17.11.1874 nastěhovala. V zadním traktu radnice byla též Vč.hudební škola. Zejména od r.1900 hrála beseda důležitou úlohu v rozvoji Pardubic do r.191, kdy záznamy o ní mizí. Svého historika nalezla v prof.reálky Josefu Wegrovi, který r.1888 vydal Dějiny Měšťanské besedy v Pardubicích od r.1862 do r.1887 o 41 stranách.

Zdroj: Dr.Pavel Thein, Vlastivědná abeceda Dr.Pavla Theina. Beseda měšťanská. Dr.P.Thein ZKPP 3/1977

      
Viz také:

      Městský pivovar

      Národní dům

      Radnice

      Společenský život


Předchozí heslo: Městský stavební podnik

Následující heslo: Měšťanská škola


Diskuse k článku: Měšťanská beseda


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Měšťanská beseda


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014