Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Okrašlovací spolek


Okrašlovací spolek

v Pardubicích založen 17.12.1887, kdy se konala první valná hromada, kterou řídil starosta L.Werner. Předsedou zvolen c.k.okresní soudce Vladimír Wagner. Výzva ke spolupráci měla ohlas, spolek již první rok měl 208 členů. Volba významných mužů do výboru získala přízeň městského zastupitelstva. To Spolku svěřilo péči o zanedbanou městskou školkou. Podporu mu poskytl Hospodářský spolek. S obcí 5.1.1888 sjednána smlouva o osázení vhodných míst ovocným stromovím. Kromě toho vysázeno na Olšinkách 373 kaštanů, 50 smrků, 50 bříz, na hrázi rybníčka při Městské řece 30 jasanů, při silnici do Svítkova 195 akátů, k Zelenobranské dubině 86 akátů. R.1892 vysázena Benedettiho alej od Bubeníkových sadů k cestě do Pardubiček. Pozdější kritika Spolku členy obecního zastupitelstva vedla k poklesu členů a příjmů. Činnost omezena na udržování a doplňování hotových akcí. Spolek se podílel i na ochraně památek, od r.1888 s Muzejním spolkem bojoval o záchranu Kunětické hory. R.1889 nová Sladkovského ul. vyzdobena kulovými akáty, při silnici od Labského mostu k Cihelně osázena alejí 120 lip. Když koncem 19.stol.v Pardubicích zanikl odbor Klubu českých turistů, navázal Spolek na jeho činnost, pořádal výlety, parky osazoval levnými lavičkami, označoval vzácné stromy. R.1900 vysázena javorová alej k Familii, lipové stromořadí k Bělobranské dubině, akátové od kaple sv.Marka k závodišti. Od r.1903 se zaměřil na úpravu Vinice, plán zpracoval p.Thomayer, ředitel pražských sadů, podporou se zasloužila Občanská záložna. Úpravy dokončeny r.1908, náklady činily 4110 K. R.1906 vyzváni občané k výzdobě balkonů květinovými koši, Spolek jimi vyzdobil sloupy osvětlení u pomníku bratranců Veverkových, r.1910 koši vyzdobil 35 elektrický stojanů. R.1909 Spolek navrhl sadovou úpravu louky pod valy, zámeckého příkopu, to správa zámku odmítla. R.1910 před Veselkou vytvořen květinový koberec, navržená fontána nerealizována. R.1911 rozšířena spolková zahrada o 7 pařenišť, postaveny nové skleníky s ocelovou kostrou. Bohatstvím květin ozdobena fasáda radnice. Po regulaci Labe osadil Spolek v l.1910-13 holé břehy stromořadím dubů. Před divadlem na zasypaném řečišti Městské řeky upraven květinový parčík. Upraven sad na zrušeném hřbitově u sv.Jana. R.1914 zahájena sadová úprava Trnkova nám, dnešního nám. Legií, dokončena r.1918. R.1919 na návrh Spolku zvolen vrchním městský zahradníkem Václav Vetešník. Spolek r.1920 upravil zámecké valy, obnovil tam vinici. R.1925 měl 1160 členů. R.1926 věnoval 600,.-Kč Akvarijnímu spolku na zřízení zoologického pavilonu. Předsedou spolku v l.1912-1927 prof. Josef Sakař. Po r.1945 Okrašlovací spolek neobnoven. Na jeho činnost se navazoval Přírodovědný klub zřízením stromové školky pod pivovarem, zanikla před stavbou nábřeží Závodu Míru. KPP r.1972 navrhl, že při výstavbě parku Na špici, jediného po r.1945, zřídí za Ležánkami botanickou zahradu.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Hospodářský spolek

      Městská řeka

      Alej

      Pardubice, město sadů

      Sádek

      Sádek

      Služby města Pardubic

      Společenský život

      Spolky

      Školka stromků


Předchozí heslo: ulice Okrajová

Následující heslo: Okres Pardubice


Diskuse k článku: Okrašlovací spolek


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Okrašlovací spolek


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014