Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Městská řeka


Městská řeka

název pro východní rameno Chrudimky upravené při opevňovacích pracích Viléma z Pernštetjna na hradební příkop chránící město na jižní a západní straně. Původně se Chrudimka před ústím dělila na několik ramen, západní se oddělovalo asi v místech dnešního plaveckého areálu, obtékalo po západní straně návrší na němž bylo založena „město nové“. Snad již tehdy bylo upraveno pro ochranu města. Za Viléma z Pernštejna bylo vykopáno nové přímé koryto z míst dnešního Prokopova mostu v trase dnešní Jahnovy ul. Původní rameno do něho ústilo v místech kde z Jahnovy ul.odbočuje Jiráskova ul. Zde byl splávek nebo rumpálek regulující přítok vody z Chrudimky. V místě dnešního divadla se hradební příkop pravoúhle lomil k severu, vedl kolem Zelené Brány, kde byl most, ke kostelu sv.Bartoloměje, kde se Městská řeka spojovala s Městskou strúhou či Pernštejnským kanálem. Zde se lomila na západ v trase dnešní Sukovy tř., patrně již původním korytem ramene Chrudimky. Od zámeckého příkopu ji oddělovala Děkanská hráz. V místech u dnešních stadionů založili Pernštenové jakousi průmyslovou zónu mlýn, huť, šlejfernu, kotlárnu, valchu, využívajíc k pohonu proud Městské řeky. Místo pak jmenováno Na Valše. Na břehu stála jednopatrová věž Bašta u „Valchy“ na konci valu táhnoucího se od Špitálské brány (u Veselky) k Městské řece. To mohl být základ pozdějšího opevnění Zeleného předměstí, které se mohlo stát Novým Městem. Městská řeka pak ústila do Labe za dnešní tranzitní ústřednou, kde do r.1970 by úvoz naznačujíc staré ústí, vedle do Labe tehdy ústila hlavní městská stoka.

Zdroj: Městská řeka I,II M.Chudá, kresba J.Daněk ZKPP 5-6/1993

      
Viz také:

      Děkanská hráz

      Bašta u Valchy

      Hradební příkop

      Císařská strúha

      městská strúha

      Okrašlovací spolek

      Panský špitál

      Povodně

      Předbraní

      Regulace vodních toků

      Rybníček

      Říčka

      Stavební dílo po roce 1845

      Sukova třída

      U rumpálku

      Valy

      Vodní toky


Předchozí heslo: Městská práva

Následující heslo: Městská spořitelna


Diskuse k článku: Městská řeka


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Městská řeka


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014