Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Regulace vodních toků


Regulace vodních toků

Dle Palackého „Vilém z Pernštejna vykázal Labi na Pardubsku řečiště nové“. V Pardubicích je musel upravit, stabilizovat, před stavbou mostu. Nechal upravit i Chrudimku současně se stavbou zámeckého příkopu, oddělil je hrází, na které vyrostla Labská ulice. Západní rameno Chrudimky bylo změněno v umělý jižní a západní hradební příkop – Městkou řeku. Významnou vodní stavbou je i Halda se sádkami a Požeračkami. Přímo naproti ústí Haldy odbočuje z Chrudimky Městská strúha, snad bývaly propojeny akvaduktem.
Návrhy na regulaci a splavnění Labe předložené r.1652 císaři Ferdinandovi III. a r.1660 císaři Leopoldovi I. byly zamítnuty. K naléhavému problému regulace Labe se r.1841 vrátila vláda, její projekt byl schválen r.1842 dvorskou kanceláří, nerealizován, stejně jako vládní záměr r.1872. Na návrh poslance JUDr Koldínského, pražského advokáta, rozhodl český sněm 16.10.1884 prosazovat regulací, splavnění, Středního nebo Malého Labe z Mělníka do Jaroměře. K jeho úsilí se 6.9.1891 připojily Pardubice, 13.5.1891 v Pardubicích za přítomnosti 240 delegátů ustaveno Komité pro úpravu a splavnění Středního Labe, později Komitét středolabský. V srpnu 1885 provedeny měřičské práce, r.1895 vláda vyhlásila dokončení projektu. V srpnu 1899 pa.městská rada jednala o výkupu pozemků. Regulace proběhal v letech 1909-1911, prováděl ji Ing.Kruliš. Po ní městu zůstalo Labiště u Polabiny a Labiště za lihovarem, cenné přírodní a krajinné prvky. Časté záplavy Pardubic Chrudimkou vyžadovaly i její regulaci. Prosazoval ji Hospodářský spolek a samostatně ustavené Družstvo pro úpravu Chrudimky. Regulaci zahájila firma Kruliš 3.6.1909 od ústí až pod Vinici, dokončena r.1910, památkou na ní je Matiční jezero a „jezírko“ pod Vinicí.
Od r. 1964 prováděna další etapa regulace a splavnění Labe, od Strnojed po Kunětice. Při ní odříznut velký oblouk po Rosicemi, pod Trojicí odříznutá zátoka rezervována pro zimní přístav, r.1972 postaveno zdymadlo, pod ním pro ochranu před povodněmi prohloubeno a rozšířeno koryto, nad ním koryto napřímeno, odříznut dvojitý oblouk mezi Cihelnou a Brozany, s bohatou divokou zelení a množství soukromých chat.


Zdroj: JUDr.Pavel Thein
      
Viz také:

      Městská řeka

      Požeračka

      městská strúha

      Hospodářský spolek


Předchozí heslo: Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Následující heslo: Regulační plány


Diskuse k článku: Regulace vodních toků


Regulace v Rosicích

Napsal(a): Rudolf Půlpán   |   2018-12-18 19:32:40   |   ruda.pulpan@email.cz
Dle vyprávnění mého dědy probíhale regulace Labe někdy v r. 1924 - 1928(nevím přesně a zajímalo by mě to) v úseku mezi Rosicemi a Svítkovem až po Srnojedy. v r. 1934 až 1935 na to navazovala výstavba jezu v Srnojedech. Může to někdo blíže osvětlit. Děkuji.Napsat příspěvek k článku: Regulace vodních toků


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014