Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Povodně


Povodně

Město ohrožovala do r.1910 především Chrudimka vinou pevného jezu mlýnů na Bílém předměstí. Zaplavovány níže položené ulice podél Městské strúhy i okolí Městské řeky. Náměstí prozíravě založena dostatečně vysoko. Chrudimka také zaplavovala připojené obce Mnětice a Nemošice. Labe sice při zimních i letních záplavách vytvářelo široké jezero, ale pro ty zátopy byly ponechány louky, kde někdy v létě voda odnášela otavy. Pardubice si od Labe ponechaly odstup, k Labskému mostu město dosahovalo jen Labskou ulicí postavenou na dostatečně vysoké hrázi. Labský most měl dostatečnou výšku a vysoká hráz silnice k Cihelně chytře opatřena propustkami pro odvedení povodně. Přes Horní Polabinu povodně zaplavalo Ležánka. Na pravém břehu ohrožovány Rosice. Obce Lány na Důlku a Opočínek, dnes připojené, stojí na říční terase. Do záplavového území po r.1960 postaveny Polabiny i sídliště nábřeží Závodu Míru. Pro jejich ochranu postaveno r.1972 zdymadlo, rozšířeno a prohloubeno koryto pod zdymadlem. Neohrozila je ani témě 100letá voda r.1997.

Vzhledem k prozíravému založení města nebyla povodním v dávnější minulosti věnována pozornost. První zpráva je o povodni 5.2.1775, kdy Pardubice postihla „neobyčejná záplava“. Velké povodně zaznamenány v l.1785 a 1786. Po mimořádné zimě r.1798 se spoustou sněhu začalo v únoru 1799 tát, u mlýnů na Bílém se nakupily kry, Chrudimka se rozlila. Tok uvolněn po prolomení jezu a lávky nad ním. Zlé bylo jaro r.1804, zima se střídal s oteplováním, 14 dni drobně pršelo, 10.6 a znovu 13.6. se rozlila Chrudimka od Nemošic k N.Jesenčanům a přes Olšinka po Karlovu ul. Na Chrudimce zničeny oba mlýny, mlýny, stržen dřevěný most. Bílou branou a Arnoštskou ul.se provalila voda, zaplavila Wernerovo nábřeží i Kostelní ulici, protrhla Děkanskou hráz a zaplavila zámecký příkop, strhla dřevěný most do zámku. Stržen i Labský most, zničena úroda. Naplaveniny v příkopě použity k navezena Hladové hráze místo dřevěného mostu od Příhrádku k zámku. Na obnovené děkanské hrázi vysazena alej, památkou je stromořadí podél Sukovy třídy. Podobná povodeň byla v dubnu 1833, poté 26.1 1834, tu až 6.února zastavil mráz. Velké škody napáchaly Labe a Chrudimka v létě1860 a také v březnu 1881. Na jaře 1883 po velkém suchu vytrvale pršelo, Labe se vzdulo o 386 cm, protržení hráze rybníka Krejcar u Kameniček na Vysočině způsobilo povodeň po toku Chrudimky až do Pardubic, voda se rozlila až k ohradní zdi Kostelíčka, zaplavila Arnoštskou a Kostelní ul., kde značka na čp.99 připomíná výšku vody 20.6.1883, opět protrhla Děkanskou hráz. Městská řeka zaplavila i kasárna kolem Starého Města. Mimořádné povodně byly v červnu 1886 a r.1887 hned třikrát. Labe 7.4.1888 stouplo o 386 cm, povodně velkého rozsahu zaznamenány v květnu 1896 a v červenci, srpnu 1897.

16.-18.6.1926 rozvodněná Chrudimka způsobily velké škody, zatopena velká část cvičiště žel.pluku pod Vinicí a nižší části Nemošic a Mnětic.

- 6.7.1958 Labe zčásti zaplavilo staveniště elektrárny u Opatovic, 7.7. v 1 hod.ráno pod nánosem se prohnula montážní lávka stavby mostu v Pardubicích, museli zasáhnout vojáci, Labe dále stoupalo až na 510cm nad normál. Zaplaven Park kultury a oddechu na pravém břehu. Koupaliště u Cihelny budované za pomoci brigádníků vyšlo z povodně dobře, jen z malého bazénu se musel čerpat voda, stavební materiál, cement odvezeny včas. Protržena hráz Haldy, na Chrudimce u jezu hydroelektrárny poškozena dvě sklopná stavidla.

- 18.4.1962 rozvodněné Labe opět zaplavilo a silně poškodilo amfiteátr PKO na pravém břehu, definitivně jej spláchlo.

- 12.3.1981 čtvrtek obleva a deště způsobily povodně na Labi i Chrudimce, přehrady na Chrudimce naplněny, Labe mělo průtok 560 m3/s ( průměr 60 m3/s), v pondělí 16.3. ráno začaly hladiny obou řek klesat.

- 13.3.1981 rozvodněné Labe zaplavilo pobřežní stezku a sklepy domů na nábřeží Z.M.

- 13.2.1982 Úspěšný boj proti ledovým bariérám. Po velkých mrazech nastalo oteplení, ledové bariery hrozily povodněmi proti nim úspěšně zasahovali střelmistři ze Semtína pomocí táhlých náloží Permonexu na Labi i jiných českých tocích.

- 9.7.1997 v Pardubicích kulminovala téměř 100letá povodňová vlna Labe, nerozlila se přes hráz, jen na Nábřeží Z.M. Smočila její sníženou část.

- 10.7.2003 u zdymadla na Labi zahájena stavba protipovodňové hráze.


Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Chrudimka

      Císařská strúha

      Městská řeka

      Labská ulice

      Nábřeží Závodu míru

      Hladová hráz


Předchozí heslo: Pověsti z Pardubic a Pardubicka

Následující heslo: Pozemní stavby Pardubice


Diskuse k článku: Povodně


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Povodně


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014