Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Olšinka - Olšinky


Olšinka - Olšinky

Starý místní název území, jimž kdysi protékala neregulovaná Chrudimka. Kdysi zde stávaly cirkusy a zábavní podniky, 21.6.1903 zde zahájil provoz sportovní stadion S.K.Pa. Tělocvična Sokola Pa.I. otevřena 30.6.1923. Nové městské lázně byly otevřeny 7.11.1964.

Název plánech města nenajdeme. Bylo to záplavová území převážně pokryté olšovým porostem od levého břehu Chrudimky po Karlovu ulici, na severu omezené korytem Městské řeky v místech dnešní Jahnovy ulice, na jihu od r.1845 omezeno náspem železniční trati (ul. kpt.Jaroše). Na pravém břehu byly Malé Olšinky – dnes Bubeníkovy sady. Porost Olšinek zanikl, když za sedmileté války r.1758 se odtud bralo dříví a proutí na pevnostní sruby. Zůstala louka, na níž od r.1824 bylo vojenské cvičitě, kde se 23.5.1862 konala poslední vojenská poprava v Pardubicích. R.1850 zde Národní gardy konala pochodová cvičení, r.1866 zde stála vojenská pekárna. Později zde pořádány lidové slavnosti, r.1883 zde hrál Kmochův koncert, i jiné akce,11.9.1898 se konal velký dělnický tábor, r.1890 a 1894 dějiště národních slavností. Dne 8.7.1900 na Olšinkách národní slavnost přátel shody československé, 12.8.1900 velká Národní slavnost pořádaná Národní jednotou s názvem „Vstup do 20.století“. Na části plochy upravené navážkou od 21.06.1903 otevřeno fotbalové hřiště SK Pardubice a tenisové kurty. Na celé ploše se od 25.7.do 28.9.1903 konala slavná, velice úspěšná Východočeská průmyslová, zemědělská, národopisná a umělecká výstava r.1903. Území postupně po okrajích zastavováno. Na severu při městské řece zřízena 1645 široká šance., koncem 18.stol. zastavována menšími grunty, na jejich místě po r.1910 postaveny čtyři vily čp.9, 8, 309, 697. Za nimi r.1923 zřízeno sokolské hřiště a EDEN, postavena Sokolovna. Na západě r.1921 vyrostly městské domy - Jiráskova ul a r.1926 postaven Husův sbor. Jih uzavřel blok vil ul.Štolbova, ul.7.června 1918, dnes kpt.Jaroše, Tyršovo nábřeží. Zbývající nedlážděná plocha nazvána r.1930 Lernetovo náměstí, r.1940 název zrušen, velkému náměstí, z části travnatému, z části škvárovému, zůstalo obecně jmenované Olšinky. Do r.1960 hostily cirkusy, konaly se tu pouťové zábavy s kolotoči, houpačkami a j.atrakcemi. R.1940 podél Chrudimky navržena stavba komplexu odborných škol pro válku nerealizovaná. V říjnu1959 zahájena stavba Městských zimních lázní, první části velkoryse plánovaného plaveckého areálu. Otevřeny 7.11.1964, nato zahájena stavba druhé části, sportovního objektu s 50-ti metrovým a skokanským bazénem, na dlouho zastavena, dokončena r.1990. Nato Městské zimní lázně, pro neschopnost je opravit, zavřeny, pronajaty pro IDEON. Z Olšinek zůstalo před oběma objekty, polovičním plaveckým areálem, velké parkoviště, úředně část Jiráskovy ulice. Název přežívá jen mezi pamětníky.

Zdroj: Zdeněk Bičík

      
Viz také:

      Malé Olšinky

      Bubeníkovy sady

      Ideon

      Městské zimní lázně

      Objekt 50 m bazénu

      Střelecký spolek - Střelnice

      U Husova sboru

      U Sokolovny


Předchozí heslo: Okupace

Následující heslo: Oltář


Diskuse k článku: Olšinka - Olšinky


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Olšinka - Olšinky


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014