Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Okupace


Okupace

Ještě v 17. stol byly Pardubice pevností, která ze třicetileté války odolala trojímu švédskému obléhání a následné okupaci. V 18.stol.již byla zastaralá a malá, ve válkách o rakouské dědictví nemohla odolat útokům pruských vojsk, byla jimi dvakrát okupována.

- 1741 pruská. Pruský král Fridrich II v prosinci zahájil válku s královnou Marii Terezii o dědictví rakouské. Braniborský pluk obsadil 3.11.1741 Hradec Králová, následoval vrchní pruský velitel Leopold Anhalt Dessavský se sborem 12 000 mužů a směřovali na Pardubice. Dragouni Bayreuthského pluku zřídili tábor u kaple sv.Josefa. U poškozeného labského mostu zřídili opevněné předmostí. Pro nepřítomnost rakouského vojska přicházeli do města nakupovat. Pardubičtí snášeli nepřátelské vojsko v okolí klidně, nevěřili v jeho útok na město. Očekávali příjezd 10 pluků uherské a české jízdy. Dragounský pluk hr.Bathyaniho s generálmajorem Deffine dorazil 9.12.,vrchní velitel maršál kníže Lobkovic přijel 10.12., zaručil obci bezpečí. Odpoledne vyjel k labskému mostu, jednal s velitelem pruské hlídky o záměru Fridricha II. Pruské vojsko za Labem posílily další jednotky. Kníže Lobkovic vyhodnotil, že město nelze proti útoku ubránit, ráno12.12.s deseti pluk jízdy odtáhl na Německý Brod. Za několik hodin se na lodích přeplavilo 30 pruských dragounů, obsadili obě brány a uzavřeli město, 15.12. Pardubice obsadil Braniborský pluk husarů, 18.12.následoval batallion 800 mužů pěšího Kalksteinova pluku. V březnu 1742 Prusové jednali ve Vratislavi o míru s Marií Terezií, požadovali Slezsko a severní Čechy po Labe s pro ně důležitými Pardubicemi a Kolínem na levém břehu. Marie Terezie prohlásila, že je nevydá, „kdyby se jícen pekelný otevřel“. Proto Prusové přesunuli další posily do východních Čech, v květnu se Fridrich II.usadil v Chrudimi. Přes silné vojenské jednotky ve městě i okolí pokusili se Rakušané Pardubice osvobodit. Několik set pandurů o třetí hodině ranní 25.5. napadlo město, útočili do 9.hodiny, Prusové měli jen 3 padlé, byl