Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Valy


Valy

Vilém z Pernštejna nechal vybudoval novodobé opevnění Pardubic s ohledem na na pokročilý vývoj dělostřelectva. Jeho hlavní součásti již byly mohutné hliněné valy. Kolem Města v ohradě po východní, jižní a západní straně nižší, méně mohutné než zámecké.
Doplňovaly je tří pásy hradeb: při patě nad Městskou řekou, na koruně a po vnitřní straně parkánová. Valy v rozích byly rozšířené v okrouhlé bastiony pro umístění děl. Materiál byl získáván z při kopaní koryta Městské řeky. Zámecký val je mohutnější, až 14 m vysoký, v základu 40 m, v koruně 15 m široký, obklopuje zámek dokola, také se čtyřmi rondely rozích. Jeho stavba představovala unikátní stavební dílo. Materiál těžen přímo u jeho paty, tím vznikl mimořádně široký zámecký příkop. Ten byl na východě také valem, hrází, oddělen od Chrudimky, která dříve meandrovala až kolem původní tvrze, pak hradu. Valy kolem města zanikly při rušení pevnosti kolem r.1770, byly rozvezeny, jejich pozemky z části prodány na rozšíření zahrad, na vnějším pruhu r.1776 postaveny přízemní baráky jezdeckých kasáren a stájí. Zámecké valy i hradby zůstaly zachovány v původním stavu, jsou ojedinělým dokladem opevnění ze 16.století. Počátkem 19.stol.si zámečtí úředníci upravili rondely jako ovocné sady. Ale až po r.1836, kdy hradecké fortifikační ředitelství potvrdilo, že Pardubice již nejsou vojenskou pevností, přikročila zámecká správa ke zvelebení a osázení celý valů, vysázeno 1200 ovocných stromů a 1600 trsů vinné révy – vinice. R.1920 Muzejní spolek koupil zámek, obnovil ovocný sad, z prodeje ovoce m.j. získával prostředky na opravy zámku.
R.1930 při úpravách parku a výstaviště v zámeckém příkopu, také majetku Muzejního spolku, upraveny parkově i valy, staly se místem příjemných večerních i nedělní vycházek.
V 70.letech památkáři z Krajského středisko památkové péče a ochrany přírody-KSPPOP sídlícího v zámku navrhovali vykácení stromů a keřů, očištění valů do původní podoby. Kupodivu státní orgán tehdy ustoupil odporu veřejnosti. KSPPOP 28.10.1978 objednal ve Stavoprojektu Pardubice jednostupňový projekt nové výsadby okrasných dřeviny na valech. Hotov 25.9.1979, ale pro nedostatek peněz odložen, cena přehodnocena na r.1984, pak na ještě vyšší r.1989, odložen dodnes. Odklady vyvolaly v tisku širokou kritickou „Causu valy“, ta po r.1989 zapomenuta.
Dnes přestárlé stromy jsou chráněny jako hnízdiště ptactva a místa výskytu vzácného hmyzu. Porost valů byl také jedním z důvodů, že kolem r.2000 byl zamítnut návrh na zařazení zámku do seznamu UNESCO. Tak jsou valy ostrovem zeleně uprostřed města a místem procházek a oddechu občanů i návštěvníků.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Opevnění

      Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody -KSPPOP

      Jezdecká kasárna

      Městská řeka


Předchozí heslo: Války

Následující heslo: Vánoční strom


Diskuse k článku: Valy


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Valy


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014