Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Jezdecká kasárna


Jezdecká kasárna

V Pardubicích, strategické pevnosti, bývala udržována silná posádka, vojáci byli rozmístěni po domech. Od r.1770 se objevuje název militární světnice. K radikálnějšímu řešení došlo r.1776. Město na zrušených hradbách a rozvezených valech postavilo pás jezdecký kasáren se stájemi po západním a jižním obvodu „Města“, od chrámu sv.Bartoloměje po kostel Zvěstování P.Marie. Již od počátku to nebyla okrasa města, časem se stav zhoršoval, život vojenský od probuzení byl na očích občanů, vzhled byl nevábný, zejména stájí s hnojišti. Bylo tu přímé ohrožení města, hygienické, požární i povodní z Městské řeky ucpávané odpady. Kritika se objevovala i v pražském tisku. Šířila se pomluva, že Pardubice jsou městem vojáků, ač zde byl jen jeden pluk a např.v Hradci nejméně čtyři. Ovšem tam v uzavřených kasárnách, v Pardubicích na očích občanů i návštěvníků. Od r.1850 se začalo jednat o nových kasárnách. Jednalo se dlouho, ale proti dnešku, se problém vyřešil. R.1854 navrženo jejich umístění u nádraží, jednání se státem bylo bezvýsledné. Na výzvu stavebního ředitelství město nabídlo místo na Žižkově (dnes Smetanově) náměstí, z toho také sešlo. R.1871 se uvažovalo o místě Na kamenci, 1891 na Čuličkách u sv.Anny, žádné z míst nebylo shledáno vhodné. Byly tu požadavky vojenské a stavení správy a nedostatek peněz. Až r.1892 schválilo ministerstvo války staveniště na usedlosti Aloise Khoma při Palackého tř. - V ptáku, Za Bavory či Za Veselkou. Obec vykoupila r.1894 rozsáhlé pozemky až k Labi a 13.9.1894 zahájena stavba podle plánu V.Nekvasil z Prahy, prováděl ji pa.stavitel Krudenc. Do areálu byla zahrnuta Jízdárna z r.1851 a postavena druhá větší. Zabrána i budova Novoměstské školy za Veselkou, náhradou za ní postavena 2. Novoměstská v dnešní Štefánikově ul. Již 18.12.1895 dokončenou stavbu převzala vojenská správa a přemístěn sem 8.dragounský pluk. Stát se zavázal, že kasárna bude užívat 25 let. Užíval je do 50.let min. stol, ale to již byla kasárna tankistů. R.1959 zahájeno jejich bourání, poslední objekt za novou poliklinikou zbourán až po 50-ti letech. Na jejich místě nejprve vznikla komunikace na nový most u Zimní stadionu a plánováno náměstí Budovatelů. Po r.1990 náměstí přejmenováno na Masarykovo a téměř celé zastavěno AFI Palácem.

      
Viz také:

      Čulička

      AFI Palác

      Jezdecké posádky

      Kasárna

      Masarykova kasárna

      Na ptáku

      Prior - obchodní dům

      Stará kasárna

      V Rochu

      Valy

      Vojenské posádky


Předchozí heslo: Jez

Následující heslo: Jezdecké posádky


Diskuse k článku: Jezdecká kasárna


kasárna "Veselka"/vojna v Pardubicích.

Napsal(a): Stanislav Příhoda   |   2018-02-02 16:42:37   |   standaprihoda@seznam.cz
28.10.1959 jsem narukoval přímo do kasáren Veselka . Vté době tam nebyli tankisté ale rota přepravních prostředků-mimo jiných tam bylo úmístěno několik pásových obojživelných vozidel ,žádné tanky.RPP byla později přemístěna do Fučíkových kasáren. Na "Veselce " byly jenom "garáže" voj.techniky a 1 žen.prapor.Otom ,že by se kasárna v té době bourala mi není nic známo ani do října 1960 ,kdzž jsem odcházel do civilu.A ani se nepamatuji ,že by most ,který se tenkrát stavěl zasahoval do prostoru kasáren.Mimichodem zatěžkávací zkoužka mostu byla prováděna těžkou technikou roty přepravních prostředků. Toto jsou mé poznatky z mé vojny v Pardubicích ,které jsem si oblíbil . Prosím jsetlise v něčěm mýlím opravte mě.přeji pěkné dny Příhoda

Jezdecká kasárna

Napsal(a): Stanislav Lankaš   |   2014-03-04 10:14:08   |   s.lankas@seznam.cz
V roce 1961 v období "Berlínské kryze" jse narukoval do jezdeckých kasáren na Palackého třídě k rotě přepravních prostředků, která néležela k 1.ženijní brigádě tehdy umístěné ve Fučíkových (Masarykových) kasárnách. Jsem ročník 1942. V té době byli ještě v činné službě ročníky 1941 a 1940. K nám narukoval ještě ročník 1943, který v roce 1965 byl přesunut do Fučíkových kasáren. Kasána se začala bourat před rokem 1968, aby uvolnila místo pro stavbu Prioru. V areálu byla umístěna jízdárna, která po zbourání kasáren nějakou dobu sloužila jako městská tržnice.Napsat příspěvek k článku: Jezdecká kasárna


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014