Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Opevnění


Opevnění

Zakládací listina litomyšlského biskupství z 3.12.1349 obsahuje výčet měst a vsí diecéze, kde opevněná msta jsou označována „oppidum muratum“ t.j.s hradbami. Pardubice tak označeny nejsou, lze předpokládat, že hradby neměly. Zakladatelem a stavitelem pa.opevnění je Vilém z Pernštejna. Upravil západní rameno Chrudimky, Městskou řeku, rozšířil je na 83 m, aby chránilo město po jižní a západní straně. Z ní odbočoval hradební příkop po východní straně města, z něho napájen široký zámecký příkop, který chránil i město od severu. Kolem města i kolem zámku nechal navršit valy, oba v rozích rozšířené v okrouhlé bastiony. Zámecký val mohutnější, až 14 m vysoký, v základu 40 m, v koruně 15 m široký. Kolem paty zámeckého valu 6 m vysoká kamenná hradba se střílnami, v základu 2m, v koruně 1m široká. Historický kroužek KPP ve zprávě z r.1963 uvádí, že se dochovalo 500 střílen, k čemuž nutno připočíst 70 zaniklých při třetí bráně a u severovýchodního rondelu. Při městském, nižším, valu byly tři hradby, jedna při patě, druhá na vrcholu valu, třetí za valem kolem průchozího parkánu. Vstup do města byl jen Zelenou nebo Bílou branou. Do r.1511 vzniklo nedobytné pevnostní dvojče Objevila se domněnka, že byla poslední ochrana Prahy před očekávaným útokem Turků. Opevnění na nejstarším vyobrazení Pardubic z r.1602 zachytil Jan Willenberg. Ještě po více než 100 letech odolalo trojímu obléhání města Švédy. Vilém z části opevnil i vznikající předměstí, branou v Karlově ul., Horskou branou na konci Dlouhého předměstí a baštou při Městské řece za mlýnem na Valše, v sousedství katovny. Propojeny byly důkladnějším oplocením. Snad to měl být zárodek opevnění Nového města, na místě Zeleného předměstí. Brány Sedlářská a Mýtská, chránily též vstup do Malého předměstí. Brány na předměstích, jako zastaralé, obránci města zbourali za třicetileté války před příchodem Švédů. Opevnění města rušeno kolem r.1770. Na rozvezených valech obec podél západní a jižní straně Města vybudovala r.1776 pás přízemních jezdeckých kasáren a stájí s jízdárnou na místě dnešního Komenského nám. R.1840 zbourána Bílá brána. R.1911 po regulaci Chrudimky zasypána Městská řeka. Z unikátního opevnění Města zůstal jen krásná Zelená brána malé zbytky parkánové, třetí městské hradby ve dvorech Města a v průčelí domů v Rochu. Opevnění zámku se zachovalo úplné, je světovým unikátem.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Bílá brána

      Brány a fortny

      Nové Město

      Město

      Předbraní

      Sedlářská brána

      Šance

      Valy

      Zelená brána


Předchozí heslo: Opereta

Následující heslo: Opočínek


Diskuse k článku: Opevnění


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Opevnění


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014