Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Brány a fortny


Brány a fortny

Kromě Zelené a Bílé brány – věže, uzavírající vstupy do Města v hradbách, postavil Vilém z Pernštejna brány uzavírající i vstupy do předměstí. Na západním konci dnešní Tř.Míru stávala do třicetileté války brána Horská, protože se tudy vyjíždělo ke Kutné Hoře. R.1639 městský počet zaznamenal, že ustal příjem ze světničky v bráně, poněvadž „ohněm spálena, od soldátův rozkopána s zemí srovnána jest“. Zbyl jen klenutý oblouk, který byl rozebrán při stavbě státní silnice do Chrudimě na poč.19.stol. Též bašta u „Valchy“. Brána v Karlově ulici stála při domech čp. 41 a 42, uzavírala přístup od Jesenčan a Chrudimě. Byla zbourána r.1639 před příchodem Švédů. Brána Jelínkova, původně Mejtské brány a věže, neboť se jednalo o soustavu dvou věží, kterými Vilém z Pernštejna posílil r.1507 obrannou soustavu města. Stála za dřevěným mostem před Chrudimku před můstkem přes Haldu. Byla to hladká čtyřboká stavba s vysokou sedlovou střechou a dvěma zlacenými makovicemi v rozích hřebenu. Jelínkova se jí říkalo od r.1612 , poněvadž sousední dům čp.134 Mezi mosty patřil krejčímu a cechmistrovi Jakubu Jelínkovi a pak Janu Jelínkovi, který byl patrně soukeník. Brána, asi dříve poškozená, byla stržena r.1645 při modernizaci opevnění města. Zbytky připomíná kniha Běločervená ještě r.1857. Brána Sedlářská stála na počátku Labské ulice při domech čp.14 a 15 a s druhé strany čp.37 a 38. Domy čp. 14 a 15 patřili sedláři Bedřichu Hejtmánkovi. Měla okna ve dvou poschodích na všechny strany a sedlovou střech s koulemi na hrotech kůrkového hřebenu. Před branou směrem k Labskému mostu byl příkop překlenutý padacím mostem. Brána na sypané hrázi měla chabé základy, hrozilo zřícení, sousedé žádali r.1548 o její stržení, to Jan z Pernštejna odmítl a městu uložil bránu opravit a řádně ji „podštumflovati“. Konšelé nechali r.1549 postavit „novou baštu na Labském mostě“, patrně na konci Labské ul. V bráně se pronajímaly místnosti, za které nájemci platili ročně 4 grošů. Brána byla r.1644 snesena a nahražena rondelem a šancí.

Zdroj: Vlastivědná abeceda Dr.P.Theina : Brána bílá, Brána Horská, Brána v Karlově ul, Brána Jelínkova, Brána Sedlářská ZKPP č.8/1979
      
Viz také:

      Bílá brána

      Mejtská brána a věž

      Opevnění

      Sedlářská brána


Předchozí heslo: Branecká ulice

Následující heslo: Ulice Bratranců Veverkových


Diskuse k článku: Brány a fortny


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Brány a fortny


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014