Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Nové Město


Nové Město

dnes neznámý název jedné z nejhodnotnějších pa.čtvrtí. O Novém Městě, protějšku Starého, se začalo uvažovat již při stavbě první železnice. Zelené předměstí od Zelené brány k přejezdu trati silnicí na Chrudim nebylo možno pro předměstský charakter za „město“ pokládat, přestavba nebylo možná. Před nádražím, kde byla ještě pole, bylo pro Nové Město místo. Plány zástavby u prvního nádraží navrženy r.1845 a 1850. Před nádražím mělo vzniknou náměstí na místě dnešního bloku s obchodní školou a budovou UPa. Do toho vstoupila stavba trati do Liberce r.1859, která si vyžádala druhé, dnes staré nádraží, posunuté západním směrem. Pro plánovanou čtvrť již r.1880 postavena dvoupatrová Novoměstská škola hned za Veselkou, první moderní školní budova v Pardubicích. R.1882 navrhl prof. prof. Antonín Barborka (1835-1989), člen městského zastupitelstva, nové řešení Nového Města. R.1889 s Ing. Františkem Leiským předložili jeho plán s velkým náměstím, dnes Čs.legií. Velkoryse a prozíravě navrhli moderní čtvrť, dvojnásobnou něž Staré Město. Využit a zhodnocen prostor, mezi Alžbětinou třídou, dnešní 17.listopadu a cukrovarem postaveným r.1869. Navazovala na konec prodloužené Smilovy ul, tvořily ji Štěpánčina, dnešní Štefánikova ul., Havlíčkova, Jungmanova a Nerudova ul. Na severu Nové Město ohraničovala periferijní, převážně průmyslová Palackého ulice. R.1895 při ní postavena jezdecká kasárna, do nich zahrnuta Novoměstská škola. Místo ní toho roku otevřena druhá Novoměstská ve Štěpánčině ul. R.1899 na rohu založeného náměstí postavena budova Průmyslové školy stavební a strojnické. Do r.1914 postaveno několik obytných budov, náměstí ještě bylo jen hliněné. Na počátku války se tu konaly odvody koní a povozů. Dostavba pokračoval rychle, ukončena ve 20.letech, uzavřeno náměstí Čs.Legií, na něm r.1928 odhalena socha prezidenta T.G.Masaryka. Z Havlíčkovy ulice se stala živá obchodní a dopravní osa konkurující tehdejší Wilsonově třídě, dnešní tř.Míru. Jen na jejím rohu s Nádraží třídou zůstala prkenná ohrada, sloužící jako úschovna kol. Do osudu Nového Města zasáhlo bombardování r.1944, při druhém zasažena Nerudova i Jungmannova ul., zničeno nádraží a sousední cukrovar. Nádraží opraveno provizorně, po válce zahájena výstavba nového, třetího nádraží posunutého opět dál na západ na místo zničeného cukrovaru Nové otevřeno r.1958. Hlavní komunikací k nádraží se stala Palackého třída.

Před r.1980 vznikl záměr sídliště "Palackého sever", na území staré Prokopky až na nábřeží, s náměstím Budovatelů. Aniž si toho orgány byly vědomy, rozšířilo by se Nové Město na sever až k Labi. Prokopku nebylo možno vystěhovat, ze záměru realizováno jen Nábřeží Závodu Míru. Nyní po zbourání Prokopky se naskytá nová možnost rozšíření Nového Města po obou stranách Palackého třídy.


Zdroj: Jiří Paleček

      
Viz také:

      Náměstí Čs. Legií

      Havlíčkova ulice

      Nábřeží Závodu míru

      Novoměstská škola

      Opevnění

      Palackého, sever

      Palackého třída

      Smilova ulice

      Staré město

      Starostové

      Stavební dílo po roce 1845

      Zelené předměstí


Předchozí heslo: Nové Jesenčany

Následující heslo: Nové nádraží


Diskuse k článku: Nové Město


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Nové Město


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014