Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Starostové


Starostové

Od r.1961 dostává město nové zřízení. Správa města volena ve třech volitelských sborech na tři roky. V Pardubicích první volby do obecního zastupitelstva 18.-20.2.1861.
Městský výbor podle nového obecního zákona 24.2.1861 zvolil 1.pa.starostou mlynáře Josefa Bubeníka a tři radní.
J.Bubeník 11.1.1862 zemřel, jeho nástupcem zvolen Václav Bubeník, mlynář, do r.1867.
V srpnu 1867 starostou zvolen Josef Kraus, na podzim došlo v zastupitelstvu k různicím. J.Kraus se funkce vzdal.
Nástupcem zvolen obchodník Jan Arnold, do r.1869.
Od prosince 1869 starostou Karel Černík, kupec, 5.10.1874 spáchal sebevraždu.
Po něm podruhé, od r.1879, starosta Václav Bubeník, nejvýznamnější osobnost Pardubic v 19.stol.
8.6.1879 zvolen starostou koželuh, Leopold Werner, úřad zastával do r.1888.
Od r.1888 do r.1889 starostou František Hoblík, majitel tiskárny. Za něho navrženo Nové Město.
V l.1889-1893 starostou JUDr.Jan Žák, advokát. V l.1893-1899 podruhé starostou František Hoblík, postaveno nová, dnešní, radnice.
V l.1899–1906 starostou JUDr.Antonín Formánek, advokát, r.1903 velká, úspěšná Východočeská výstava. 25.9.1906 starostou zvolen zemský poslanec František Kuchynka, majitel uzenářského závodu. R.1909 otevřeno Městské divadlo.
V l.1910–1915 starostou továrník Ing.Josef Prokop, r.1911 město koupilo Křižíkovu elektrárnu, postavenou r.1904.
Ve válečných letech 1915–1918 starostou Josef Sochor, řezník. Koncem r.1918 ho nahradil místostarosta Eduard Kitzinger.
Od června 1919 nastává nové období obecní samosprávy, založené na všeobecném rovném a tajném hlasovacím právu. Z voleb vzešlo zastupitelstvo, v Pardubicích mělo 42 členů. Ti ze svého středu volili starostu, dva náměstky a 11 dalších členů městské rady.
První volby do obecního zastupitelstev 5.5.1919, nejsilnější sociálně demokratická strana se 4855 hlasy, t.j.44%, získala 19 členů zastupitelstva. starostou se stal František Vácha, obuvník ze Skutče, redaktor časopisu "Východočeský obzor", po r.1920 postaveny obecní domy, Čechovo nábřeží a Jiráskova ul.
Od r.1923 do r.1928 starostou Vojtěch Znojemský, vrchní účetní rada, pak ředitel Zemské donucovací pracovny, 2.1. 1928 zvolen podruhé na období do r.1932. R.1931 uspořádána velkolepá 1.Celostátní výstava tělovýchovy a sportu.
6.4.1932 starostou 33 hlasy z 41 přítomných zastupitelů zvolen JUDr.Jan Frýba člen nár.demokratické strany, úřad zastával do r.1938, prvním náměstkem se stal sociální demokrat Rudolf Pačovský, člen zastupitelstva již 26 let, druhým národní socialista Vojtěch Znojemský, dosavadní starosta.
Na ustavující schůzi nového obecního zastupitelstva 19.9. 1938 zvolen starostou města 39 hlasy ze 40 JUDr Karel Vítek ze strany národně socialistické.
R.1940 v těžkých dobách okupace uspořádány velké oslavy 600.výročí města Pardubic.
7.11.1942 Němci rozpustili pa.městké zastupitelstvo a radu, za starostu dosazen Julius Stumpf, který 8.5.1945 odstoupil.
Vznikl revoluční Místní národní výbor v čele s předsedou. Předsedové NV byli nejvyšším představiteli města do r.1990.
Posledním předsedou MěstNV 12.3.1990 zvolen JUDr.Milan Mikula, titulovaný pak starosta. R.1990 se Pardubice staly statutárním městem, v čele s primátorem, prvním na 1.zasedání nově zvoleného pa.městského zastupitelstva 10.12.1990 zvolen MUDr.Zdeněk Stránský.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Radnice

      Městské divadlo

      Nové Město

      Celostátní výstava tělesné výchovy a sportu

      Předsedové národního výboru

      Primátoři

      Purkmistři

      Bubeník Václav

      Hoblík František

      Černík Karel


Předchozí heslo: Staroměstské školy

Následující heslo: Starosta židovské obce


Diskuse k článku: Starostové


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Starostové


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014