Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Celostátní výstava tělesné výchovy a sportu


Celostátní výstava tělesné výchovy a sportu

v Pardubicích r.1931 byla největší a nejslavnější akcí města v jeho historii. Byla velkolepá, Pardubice se téměř na půl roku staly centrem republiky, celostátní tisk o ní neustále psal v superlativech a nazýval ji "bílou pohádkou". Původcem myšlenky byl arch. Bohumil Korbel, ředitel pa. průmyslového muzea. Pro uspořádání byla založena Výstavní akciová společnost: město Pa., pa. elektrické podniky, Občanská záložna, Okresní hospodářský spolek. Za výstaviště byl vybrán zámecký příkop (dnešní Tyršovy sady) a Děkanská hráz se zasypaným korytem Městské řeky (dnešní Sukova tř.). Zamokřený příkop musel být vysušen, děkanská hráz i severní část dneš. nám. Republiky vydlážděny. Práce započaly 5.4.1930 a již 16.10. byla zahájena výstavba pavilonů. Zabíraly plochu 1289 m2 s prodejními stánky 14939 m2. Výstaviště navrhli arch.Pavel Janák a arch. Karel Řepa, ten s ing.Fr.Porůčkem byl pověřen řízením staveb. Pavilony byly lehké montované konstrukce, pro jednorázové použití se svítivě bílou omítkou. Jako trvalé stavby byl současně vybudován Okresní dům - hotel Grand, hlavní výstavní pavilon-nová budova Průmyslového muzea, a všesportovní stadion s tehdy nejdokonalejší klopenou cyklistickou drahou. Výstavu zahájil 31.5.1931 prezident T.G.Masaryk. Během výstavby byla uspořádána řada celostátních sjezdů, konfernecí aj.akcí jako: 6. Celostátní sjezd sdružení vodárenského a plynárenského, Celostátní sjezd průplavních a vodohospodářských spolků, 5.-8.6 Celost. sjezd čs.inženýrů, 11.6. Zájezd účastníků XV. Mezinár. zemědělského kongresu v Praze, 14.6 Celost.sjezd odbor. Organizací „Střed“., 21.6. Valný sjezd Jednoty čs.lékařů, 25.6. Den hoteliérů a velkorestauratérů ČS, 29.6. Všehádankářský sjezd, 1.7. Ceslost.sjezd učitelstva měšťanských škol, 5.a 6.7. Župní sjezd Čsl. Obce legionářské, Celost.sjezd Klubu inženýrů a stavitelů, Celost.sjezd společesntva řezníků a uzenářů, 11.a 12.7. Celost. sjezd poštovních a telegrafních zaměstnanců, Sjezd Čsl. Červeného kříže, 30.7. Zájezd válečné školy království rumunského, 25.a 26.7. Celost. sjezd obchodních gremií, 2.8.1931 sjezd Čsl.strany národně socialistické, kterého se účastnil ministr zahraničí Eduard Beneš, 15.a 16.8. manifestační sjezd Národní jednoty severočeské, 30.8. Sjezd a den pardubických rodáků a staročeské posvícení, 7.9. Den čs.spořitelen, 19.9. Tábor Sokolstva na 100.výročí narození dr.Miroslava Tyrše a mnoho další, některé dny se konalo i pět akcí. A na všesportovním stadionu TGM se konaly mnohé sportovní a tělovýchovné události jako: 4.6. 1.mezinárodní utkání v kopané ČSR-Maďarsko (3:0) před 10000 diváky, 31.7. první plochá dráha na atletické škvárové dráze - 1.ročník plochodrážního Memoriálu Jiřího Christiána Lobkovice, tehdy našeho nejlepšího automobilového závodníka, který zahynul na automobilovém okruhu AVES v Berlíně, 8.8. na pa.stadionu zahájeny dvoudenní II.Masarykovy lehkoatletické hry, za účasti 61 zahraničních atletů z 9 zemí, 15.8. fotbalové utkání jedenáctky S.K.Pardubic s mužstvem Vlasty Buriana (4:5), 30.8. lehkoatletický přebor východních Čech, 12.9. tělovýchovná akademie AFK Stráže bezpečnosti, 13.9. cyklistický přebor východních Čech na klopené dráze, 27.9.-3.10 na stadiony mezinárodní závody jezdecké. V rámci výstavby se konala Zlatá přílba, Juniorský tenisový přebor, letecký den, cyklistický závod Pardubice-Praha, Velká Pardubická, a j. Byla to dnes nepředstavitelná činnost, kterou připravovaly desítky dobrovolných spolupracovníků v řádě komisí, které pracovaly ve staré reálce, uvolněné po otevření nové r.1929. Dne 4.9. otevřeno kino "Bio Sport" v novém hotelu Grand filmem "Fidlovačka". Uzamčením její brány ukončil Výstavu pa.starosta Znojemský 4.10. 1931. Po výstavě většina pavilonů byla rozebrána. Do 70. let 20.stol. sloužily v Tyršových sadech pavilony: kavárna U jezírka, taneční síň Rotunda a Autopavilon, i ty zanikly beze stopy. Neslavně dopadly i tři trvalé stavby: Všesportovní stadion TGM, po r.1950 Gottwaldův, obecně nazývaný letní je v dezolátním stavbu, cyklistická dráha byla odbourána, z hotelu Grand je obchodní centrum Grand a o Průmyslovké muzeum Pardubice přišly, v budově je dnes Střední průmyslová škola potravinářské technologie. Klidové promenádní prostory dneš. Sukovy tř. a nám. Republiky byly přeměněny na průtah městem. K pokusu opakovat takovou událost bohužel již nedošlo. Akce "Pardubice město kultury a sportu 1979" v areálu Sokolovny, k níž podnět vyšel i z KPP, nebyl ani stín 1.CVTaS.
Dojmy anglického žurnalisty. Za svého pobytu v Bruselu četl jsem, že první jezdecké závody v ČSR budou v Pardubicích 25.září. Plukovník gen.štábu dr.Josef Koutňák mne pozval a nabídl mi pohostinství. Po mém příjezdu dostalo se mi pozvání k návštěvě výstavy, stadionu i všech jízdáren.
Výstava byla velmi zajímavá pro každého sportsmana a speciálně pro Angličana. Procházeje výstavními sály byl jsem potěšen pohledem na mnoho různých obrazů, věnovaných kultuře těla a všem jejím odvětvím. Chápu se této příležitosti a vyslovuji slova úcty mé vlasti, která jako matka a průkopnice všech her a sportů vidí je zdomácnělé po celém světě. Za mých mladých dnů neviděl jsem v Evropě nikde hráti football, zatím co dnes v každé malé vesničce možno spatřit brankové tyče a mladé hochy kopající míč. Boxing byl tenkrát neznámý, rovněž tak dostihy koní, tenis,hockey, plování a polo. Nakonec děkuji z celého srdce za všechny laskavosti, které Pardubice projevily starému anglickému důstojníku, který sem přišel, aniž znal slova českého. Jako v armádě v celku i jednotlivci záleží na žaludku, a tak musím projevit svou vděčnost i svému mladému hostiteli , hoteliéru na Veselce Košťálovi (s jeho plynulou angličtinou), který přicházel a obsloužil mne tak pečlivě, že jeho podnik mohu všem cizincům do Pardubic přišedším vřele doporučit.


Zdroj: R.L.Morris ( kráceno); Sborník. Výstava tělesné výchdovy a sportu v Ppardubicích 1931 Vlastivědná abeceda Dr.P.Theina. Výstavy v Pardubicích. Josef Čížek ZKPP č.1/1980
      
Viz také:

      Autopavilon

      Grand

      Ideon

      Jezírko

      Lehká atletika

      Letní stadion

      Masarykův sportovní stadion

      Medaile

      Pardubice, město sportu

      Pardubické výstavnictví

      Patriotismus

      Rotunda

      Tyršovy sady

      Všesportovní stadion Tomáše Garrrigue Masaryka

      Výstava Kultura a sport


Předchozí heslo: Celní úřad

Následující heslo: Cena Thalie


Diskuse k článku: Celostátní výstava tělesné výchovy a sportu


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Celostátní výstava tělesné výchovy a sportu


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014