Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka



Úvod > Dle abecedy > Všechno > Tyršovy sady


Tyršovy sady

Okrašlovací spolek r.1909 navrhl sadovou úpravu širokého zámeckého příkopu, louky pod valy, to správa zámku odmítla. R.1926 ustavena Národní jiřinkářská společnost se sídlem v Pardubicích. R.1927 u děkanství v zámeckém příkopu, se souhlasem Muzejního spolku, jeho majitele, zřízena zahrada věnovaná unikátnímu souboru mnoha druhů jiřin. Během let nabyla světové pověsti. Zahrada postupně přeměňována na veřejný park nazvaný Jiřinky. Sady dnešního rozsahu založeny r.1930, kdy v podmáčeném zámeckém příkopu v jižní, vedle Jiřinek, a západní části, zahájena výstavba výstaviště pro Celostátní výstavu tělovýchovy a sportu, která se konala od května do 4.10.1931. Voda z mokřiny byla stažena do jezírek. Po skončení výstavy většina výstavních pavilonů zbourána. Celý prostor přeměnil městský zahradník Václav Vetešník v krásný park. Na schůzi památkové komise města Pardubic 2.9.1932, na návrh Sokola, pojmenován Tyršovy sady. Veřejnosti předány 25.9.1932 a odhalen Památník Dr.Miroslava Tyrše, který starosta Sokola Ing Karel Petráň předal do péče města náměstkovi starosty Pa.Rudolfu Pačovskému. V sadech se z výstavních pavilonů zachovaly: kavárna U jezírka, sousední Autopavilon, sloužící jako výstavní sál i jako sportovní hala, kde se vyvíjela pardubická košíkova a Rotunda, boxerská aréna a zejména po r.1950 i v republice proslulá taneční síň mládeže. Pardubice, jako 18 dalších měst, 30.5.1943 uctily památku R.Heydricha, za účasti starosty J.Stumpfa sady přejmenovaly na Heydrichovy. Po r.1950 měl být na jejich okraji postaven pomník J.V.Stalina. R.1956 PKO otevřel v Tyršových sadech čítárnu a v sousedství Rotundy letní kino. U vchodu do parku u kostela sv.Bartoloměje 5.11.1957 odhalen památník Osvobození. MěstNV hodlal v Tyršových sadech po r.1960 zřídit fontánu osvětlovanou barevnými reflektory. Toho roku Pardubice přestaly být sídlem kraje, takový přepych jim již nepovolen. PKO otevřel 23.6.1963 v Tyršových sadech dětský koutek s houpačkami, dětským motorovým vláčkem a zookoutkem. Zahájení pod názvem „Radostně na prázdniny“. V l.1967-71 sady upraveny dle citlivého návrhu Ing.arch.K.Vaňka. U schodiště 21.6.1968 dokončeny veřejné záchodky a sociální zařízení pro pracovníky sadů za 220 tis. Kčs. V Jiřinkách pod zámeckým valy vysázeno více než 6000 jiřin. Po r.1970 zbořen Autopavilon a Rotunda, ukončeny koncerty a taneční zábavy v kavárně u Jezírka. Dětský koutek zchátral, zookoutek po r.1970 přemístěn k Chrudimce, kde zanikl. Kavárna U jezírka 6.4.1977 spálena. Po zániku společenských, kulturních a sportovních zařízení park zmrtvěl, Pardubice zchudly. Ošetřování zeleně a údržba zanedbávány. 11.4.1997 v pátek vichřice dosahující síly orkánu vyvrátila téměř 100letou smuteční vrbu, poslední pozůstatek původního porostu. Podmáčení upraveno již r. 1931, odvodnění obnoveno není dodnes. Přesto stále mají Tyršovy sady vysokou krajinářkou i dendrologickou hodnotu. Svědčí o tom částečný výčet zajímavých dřevin: Jinan dvoulaločný, staré tisy, šácholan Soulangův, cypřišky hrachonosné, smrk ztepilý, platan javorolistý, jírovec maďal, živý plot z habru obecného, ve skupině jehličnanů zajímavá dřevina–pieris japonica, převislá formy vrby bílé, katapla, trojice nádherných tisovců trojřadých–opravdové diamanty parku, tsuga kanadská, raritou byla hrušeň vrbolistá, místo ní nahovětevec dvoudomý. Dále skupina pajasanů, v severní části parku dvojice dougasek tisolistých, omoriky, túje obrovské. Při cestě ke schodišti lemované lipami velkolistými a ořešáky černými, nedaleko jezírka obrovský javor stříbrný, vysoké pyramidální kultivary topolu černého, jerlíny japonské, nahovětvec, hlošina úzkolistá, kulovité kultivary javoru mléčného, převislý kultivar buku lesního aj.
R.2010 zpracován projekt na rekonstrukci sadů.

Zdroj: AB-Zet Pardubicka č.26 – Příroda Pardubicka II, Vítěslav Haupt, z r.2003.
      
Viz také:

      Celostátní výstava tělesné výchovy a sportu

      Autopavilon

      Jezírko

      Národní jiřinkářská společnost

      Rotunda

      U Jezírka

      Zámecký příkop


Předchozí heslo: Tyršovo nábřeží

Následující heslo: U Bavor


Diskuse k článku: Tyršovy sady


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.



Napsat příspěvek k článku: Tyršovy sady


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014