Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Pardubické výstavnictví


Pardubické výstavnictví

Výstavy. Pořádání světových vystav mělo vliv na výstavy pražské i na ostatní města. K tomu v Pardubicích přistoupila snaha ukázat prudký vzestup města i celého Pardubicka po r.1860. Již od 28.9.1871 se na Olšinkách konala dvoudenní krajinská hospodářská výstava. Na počátku 20.stol.Pardubice překvapily uspořádáním na tu dobu velkolepé Východočeské průmyslové, zemědělské, národopisné a umělecké výstavy r.1903. Konala se opět na Olšinkách ve dnech 25.7.-28.9., vidělo ji přes 200 tisíc návštěvníků. Po výstavě výstaviště zaniklo, nezůstala ani jedna hala, jen restaurace u pozdějších Matičního jezera. Proto do r.1914 uspořádáno několik výtvarných výstav v provizorních prostorách. Po výstavbě tanečního sálu u Zlaté Štiky konaly se zde živnostenské trhy a výstavy. Po vzniku ČSR upravena výstavní síň z dílenské haly průmyslové školy na nám. Čs. legií, kde pořádány pravidelné výstavy místních umělců. Pardubická výstavní činnost vyvrcholila r.1931 1.Celostátní výstavou tělovýchovy a sportu, pro kterou zbudováno krásné rozsáhlé výstaviště. Trvala od 31.5. do 4.10. Bohužel po skončení výstavy výstaviště z velké části zrušeno. V zachovaném Autopavilonu uspořádána r.1935 výstava „Stavba měst“. Ještě r.1940 při oslavách 600 let města Pardubice zde uspořádána Výstava hospodářského rozvoje města Pardubic, omezená poměry okupace. Po r.1945 na výstavní síň upravena bývalá synagoga, ta r.1958 zbourána. R.1948 značným úsilím několika jednotlivců uspořádána výstava Východní Čechy republice, pro politické poměry bez větší odezvy. S velkým zájmem se setkala výstava velkorysých územních i podrobnějších plánů rozvoje Pardubic, které převážen zapomenuty. Kolem r.1970 uspořádalo g.ř.UNICHEM několik chemických výstav, ty s názvem INCHEBA pak přesunuty do Bratislavy. Na popud KPP město uspořádalo třikrát výstavu „Kultura a sport“, 30.9.-22.10.1978 v areálu Městský zimních lázní, od 15.9.1979 v areálu sokolovny, od 1.9.1980 se konal 3.ročník Kultura a sport Pardubice ´1980, poslední. Pokusy navázat na tradici výstavy 1931, pro politické podmínky, neúspěšné. Po r.1991 město, aby nemusel opravovat Městské zimních lázní opravovat, pronajalo je společnosti Pardubické výstavy a veletrhy, která je přeměnila na výstaviště IDEON, kde se výstavy konají několikrát do roka, ale zdaleka nedosahují významu a popularity, předválečných tradic Pardubického výstavnictví. R.1992 u sokolovny zahájeny výstavy Pardubický autosalon, které ale po r.1996 skončily. Městský rozvojový fond, který převzal správu Zimního stadionu, pořádá zde od r.2009 výstavby stavebnictví a zařízení bytů.

Zdroj: Vlastivědná abeceda Dr.Pavla Theina. Výstavy v Pardubicích, ZKPP 1/1980
      
Viz také:

      Celostátní výstava tělesné výchovy a sportu

      Autopavilon

      Incheba

      Ideon

      Městský rozvojový fond a.s. - MRF


Předchozí heslo: Pardubické vteřiny

Následující heslo: Pardubické žihadlo


Diskuse k článku: Pardubické výstavnictví


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Pardubické výstavnictví


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014