Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Stavební dílo po roce 1845


Stavební dílo po roce 1845

Státní dráha z Vídně do Prahy dala Pardubicím nový směr v životě i ve stavební díle. Nádraží na západní straně stává se jádrem „Nového města“, které načínalo se v těsné blízkosti trati stavbou „pošty“ a nádražního hostince v l.1843-45. Vzrůst nové čtvrti podle plánu schváleného guberniem budilo odvahu k přestavbě starých hospod a usedlostí na hlavní ulici od nádraží k Zelené věži. Tehdy oživly a hodnotily se polní lány i za železniční tratí. R.1855 prodalo město ponurý hřbitůvek delikventů „Na spravedlnosti“. V l.1856-66 jednáno o vojenském cvičišti místních husarů při Přeloučské silnici. Koncem r.1856 zahájili podnikatelé Lanna a Klein stavbu dráhy Pardubice-Liberec. V důsledku toho postaveno v.l.1858-59 nové nádraží, jež si vynutilo změnu rozvodu ulic a cest. Ty ožily po r.1869 výstavbou cukrovaru, pivovaru a j.továren v sousedství. Rozšíření stavebního prostoru i vojenského prostoru obětován r.1871 Jesenčanský bor. Zájem o stavby na Novém městě a Skřivánku byl větší než finanční prostředky Pardubanů. Obec proto r.1877 vyhověla žádosti stavebníků o stavbu přízemní domů se základem pro nástavbu prvního patra. To způsobilo čilejší stavební ruch, ale upřílišněnou extensitu, rozvoj do šíře, zdražující do budoucna rozvod komunikací, vodovodu, kanalizace. Dodnes proto přetrvává předměstský dojem částí Zelené Předměstí. R.1880 založeny ul. Smilova, Hronovická a Hostýnská vyplňující nezastavěný prostor mezi Královskou třídou a Karlovou ul. Zastavěny jednopatrovými domy. Propojila je kolmá Jindřišská ul. a r.1890 je přetnuly ulice Sladkovského a Svatojánská. R.1880 za Veselkou postavena 1.Novoměstská škola. R.1883 na jižním okraji města otevřeny nové hřbitovy, vymezující prostor pro plánovanou zástavbu jižní části Zeleného předměstíSkřivánku. Zhodnocení strany nádraží zlákalo také občany Karlovy ul.k žádosti o úpravu toho starého předměstí. Rada města je r.1874 vyzval k trpělivosti, vzhledem k očekávaným změnám kolem býv. hradeb a zrušení jezdeckých kasáren, kdy se uvažovalo o spojení „Města v ohradě“ s předměstími. Nahradit je měla kasárna za Městskou řekou při Karlově ul. U býv. kláštera r.1863 postavena stará reálka, rozvezen val, zřízena botanická zahrada. Prostor, r.1892 nazvaný Komenského nám., spojen s Pernštýnským náměstím Klášterní ulici otevřenou r.1890 zbouráním klášterní brány. R.1883 zbourány Masné krámy. Požár r.1887 zničil 5 domů v Pernštýnské ulici. R.1893 jednáno o přímé spojení Karlovy ul.s Pernštýnským nám., po předpernštejnské cestě v prodloužení Bartolomějské ulicí. R.1895 otevřena Kostelní ulice přes zrušený děkanský dvůr na Děkanskou hráz. Stará kasárna r.1895 převzala obec, r.1986 zbořena. Nová jezdecká kasárna postavena r.1895 při Palackého třídě, zabrala i Novoměstskou školu. R.1890 zahájily provoz Fantovy závody, první skutečná továrna v Pardubicích, postavená cizím kapitálem, která významně přispěla k růstu města do šířky. Až za železniční trať, daleko od obytné zástavby, ji tehdy odsunulo prozíravé zastupitelstvo města. R.1895 postavena 2.Novoměstská škola na Štěpánčině ul.a r.1899 Státní průmyslová škola, zahájena výstavba Nového Města, dle plánu z r.1883. Založeno náměstí r.1910 nazvané Trnkovo. Na severovýchodě r.1891 postavena Pracovna, kterou vymezen plánovaný prostor pro Vilovou čtvrť rozšířující Bílé předměstí. Pro to r.1903 postavena škola U kostelíčka. R.1894 na Pernštýnském náměstí otevřen nová, 4.radnice, přes námitky, že měla stát na Novém městě – Zeleném předměstí, kde ale nebylo volné vhodné místo. R.1909 postaveno Městské divadlo. R.1910 regulovaná Chrudimka se stala páteří nových Pardubic, dala možnost vzniku malebných nábřeží a umožnila výstavbu další vilové čtvrti Na žabinci. Materiálem vykopaným při regulaci zasypána Městská řeka, vzniklo Smetanovo náměstí a Jahnova ulice. Ta s novým mostem přes Chrudimku vytvořil první obchvat Starého Města, přes něž do té doby šla všechna doprava.

Zdroj: Josef Sakař. Dějiny města Pardubice IV.díl.
      
Viz také:

      Nádraží

      Nové Město

      Fantovy závody

      Městské divadlo

      Městská řeka


Předchozí heslo: Stavební dílo za Pernštejnů

Následující heslo: Stavební podnik města Pardubic


Diskuse k článku: Stavební dílo po roce 1845


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Stavební dílo po roce 1845


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014