Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Kanalizace


Kanalizace

Od dob Pernštejnů odstraňování nečistot zřejmě sloužila Pernštýnská strúha, údajně s čistou vodu pro město, další toky a hradební příkopy. Po zrušení opevnění se z jednotlivých domů stavěly stoky do Městské řeky, která se při snižujícím průtoku stala otevřeným kanálem, odnášejícím odpad jen částečně do Labe za Valchou. Okresní hejtmanství dalo r.1851ohledat městské stoky a okresní inženýr se staral o jejich opravy a rozhojnění. Byla to jedna z prvních prospěšných akcí po vzniku hejtmanství r.1850. Městská rada zadala 12.12.1894 vypracování plánu celoměstské kanalizace ke zlepšení úrovně bydlení a životního prostředí. Dne 9.7.1897 ustavena Komise pro předběžné práce kanalizace,vodovodu, osvětlení a dlažby města. Toho roku zahájena stavba kanalizace na dnešní Tř.Míru, sousedé na ní přispívali. R.1902 provedena kanalizace v Jindřišské a Jiříkově ul. Největší díl, včetně obtížných prací ve Starém Městě, provedla pražská firma Hrůza a Rosenberg dle návrhu dr.Hrázského v prvém desetiletí 20.stol. R.1910 měly Pardubice 9 km kanalizace, z 20 tis.obyvatel na ní připojeno 14 tisíc. R.1949 to bylo 36 km kanalizace a 27 tisíc připojených obyvatel z celkových 39 tisíc. Výstava Dukly a příprava Polabin si vyžádaly r.1957 zpracování nového generální plánu s kanalizačními sběrači po obou stranách Labe, které do něho ústily u Srnojed. Do té doby ústila jen levobřežní kanalizace do Labe za dnešní telekomunikační věží. U Srnojed na levém břehu měla být r.1965 zahájena stavba čistírna, podle plánu Pardubického kraje, po vzniku Vč.kraje se neuskutečnil. R.1968 měly Pardubice 83 km kanalizace, na kterou z 69 000 obyv.napojeno 51 000. Kanalizace se postupně zřizovala ve všech připojených obcích, kde většinou nebyla. V září 1980 dokončena poslední větev kanalizace v Lánech na D., na stavbě odpracováno 400 brigádnických hodin, vytvořeno dílo za 120 000 Kč.

R.1971 zpracován projekt na biologickou čistírnu odpadních vody – BČOV největší v ČSSR pro VCHZ a město Pardubice. Po r.1980 postavena I.etapa, 5.10.1986 ohlášeno zahájení II.etapy, největší ekologické stavby v kraji. Po zkušebním provozu zahájeném v červenci 1994 byla slavnostně 25.10.1994 uvedena do provozu. Od r.2009 uskutečněna Akce Loučná, propojení kanalizací obcí východně od Pardubic do sběrače, který byl r.2009 převeden schybkou vedle Prokopova mostu na levý břeh Chrudimky.


Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Biologická čistírna odpadních vod


Předchozí heslo: Kanálek

Následující heslo: Kanoistika


Diskuse k článku: Kanalizace


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Kanalizace


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014