Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Odpady


Odpady

Likvidaci komunálního odpadu řeší Pardubice stále primitivně skládkováním. Již po r.1950 odpadem zavezen Dolík na Slovanech, dnes na něm stojí rodinné domy. Pak zavezena sníženina za nádražím, kde stojí Albert hypermarket. Zavezena prohloubenina na severním okraji Cihelny, na navažce zřízena neekologická zahrádkářská kolonie. Měl zde stát nový městský stadion. Město pořádalo sběrové dny, 14.1.1956 sebráno 2100 kg papíru, 1450 lahví, 3175 kg železa, občanům vydáno přes 1000 losů II.sběrové loterie. Další skládka vznikla Na Hůrkách u Dražkovic, kde po r.1990 zřízena aspoň kompostárna zpracovávající bioodpad. Před r.1975 odbor KPP pro výstavbu a životní prostředí městu navrhl postupnou výstavbu, po etapách, závodu na zpracování odpadů na jihu areálu VCHZ, vedle připravované BČOV. Závod měl mít třídírnu odpadu, kompostárnu, provozy na zpracování některých vytříděných odpadů, spalovnu. Tehdy v sousedství uvažována i stavba papírna na zpracování odpadních papíru. Projektováním závodů na zpracování odpadů se kolem r.1980 zabýval CHEMING Pardubice. Město možnost ignorovalo, dosud o ní neuvažuje, ač na to lze získat eurodotace. Místo toho založena a.s.BOHEMIAN WASTE MANAGEMENT (BWM) se sídlem v Hradci Králové, podílníky jsou města Pardubice, Hradec Králové a dánská firma PEDERSSEN. Ta u Chvaletic zřídila za 35 mil.Kč t.zv.ekologickou skládku komunálních odpadů, na které vydělává patrně dánská firma a obec Zdechovice na jejíž katastru skládka leží. Pardubice prodělávají a poplatky za odpad zvyšují. K ekologičnosti nutno připomenou, že skládka je na západě Pardubicka, odpady se dováží z Pardubic a Hradce Králvé na vzdálenost 30 km, to je 60km jízdy každého vozu. I skládka vydechuje škodlivé plyny. To patrně zatěžuje ovzduší Pardubicka více než spalovna. Po r.2000 se uvažovalo o velkospalovně v Elektrárně Opatovice. To by patrně ještě zvýšení zatížení Pardubicka výfukovými plyny, zničen všechen odpad bez možnosti recyklace. Ještě r.2008 Pardubice a Pardubický kraj uvažoval o společném řešení odpadů i pro Hradecko, patrně opět ke škodě Pardubic. Zpracování odpadu lze nyní výhodně umístit do prázdných objektů na jihu chemického areálu, pouze odpadu z Pardubicka, pro Pardubice výhodné i výnosné.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Sběrné dvory

      Skládky komunálního odpadu

      Služby města Pardubic


Předchozí heslo: Odlitky soch

Následující heslo: Odstřel


Diskuse k článku: Odpady


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Odpady


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014