Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Fantovy závody


Fantovy závody

Založili r.1889 bratří David a Bedřich Fanto jako malý podnik, především na výrobu petrolej pro svícení, proto nazývána Petrolka. Původně měli pozemek u starého nádraží, pa.radní však závod prozíravě vytlačili až na západní okraj města, tehdy daleko od obytné části. Závod se začal rozvíjet po r.1905, před 1.svět.válkou patřil již mezi přední v celé rakouské monarchii. Měl vlastní těžbu v tehdejší Haliči. Výrobky vyvážel po celé Evropě. Po válce zpracovával ropu z USA, Iránu, Rumunska, kam odešla řada pa.odborníků. Mnozí tam zůstali, jako Ing.Jiří Oestreicher, člen KPP. Továrna, měla vlastní výrobu dřevěných sudů a velkou dílnu na oprava a revize cisternových vagonů, r.1920 zaměstnávala 550 dělníků. Destilační odd. mělo před r.1929 7 předhřívačů, 16 petrolejových, olejových a vakuových kotlů, vakuová destilace patřila k nejmodernějším, na úrovní byla výroba parafinu. Cizí odborníci se do Pardubic jezdili učit. R.1930 byla provedena rozsáhlá modernizace, r.1931 postaveno nové destilační zařízení Tube-still, které dělilo surovinu na frakce : benziny, petrolej, plynový olej, polotovar na mazací oleje, asfalt. Rafinerie byl zařízen a i zpracování i jiných surovin, mazutu, hnědouhelného dehtu. Podle zákona z r.1932 již tehdy bylo postaveno zvlášní odděení na míšení benzinu a líhu. V 30.letech min.stol. bylo v ČSR 12 rafienrií, pardubicka držela prvenství zpracováním 180 000 t ropy ročně. Měla závod i v Novém Bohumíně. Vyráběla všechny druhy benzinu, petrolej, vysoce kvalitní mazací oleje pod značkou FANTOLÍN, parafin, asfalty a petrolejový koks, silniční asfaltové emulze značky EUPHALT. Speciální odd.vyrábělo konzistentní tuky, mazadla, textilní a vrtací oleje. Všechny výrobky si udržovaly vysokou kvalitu a šířily dobré jména pa.závodu ve světe. Za války výroba intezifikována a dále modernizována, r.1943 vyřešeno odparafinování a zahájeno stravování v závodní jídelně asi první v Pardubicích. R.1944 zahájena stavba selektivní rafinace, což přerušily nálety. Přestože pro ochranu závodu bylo vybudováno zamlžovací soustava a za Svítkovem i klamný model závodu, byl dvakrát bombardován, téměř zničen. Velkým usilím byla výroba obnovena. R.1945 podnik znárodněn a pojmenován Pardubická rafinerie minerálních olejů-PARAMO,n.p (národní podnik) -lisdově RAMOVKA. Poválečným budovatelským nadšením byl podnik obnoven ku prospěchu národního hosodářství, v neprospěch Pardubic rozšířujících se na západ, které podnik zamořoval exhalacemi. Podnik byl začleněn do vyšší hospodářské jednotky VHJ – generální ředitelství Petrochemie. Během pětiletek došlo k několika modernizacím, ekologizacím, ovšem spojeným s intenzifikací výroby. Po r.1970 s objevila myšlenka místo rekonstrukce, podstavit novou velkou rafienérii na pravém břehu Labe pod Černou u Bohdanče, ale postaven byl Slovnaft v Bratislavě. Po r.1990 byl podnik privatizována, zachoval si své jméno, od r.2000je majetkem polské firmy PKN ORLEN S.A. R.2003 byl k PARAMO připojen kolínský závod KORAMO, podnik dosáhl obrat 5,7 miliard Kč, v Čechách měl 45% podíl na prodeji maziv.

Zdroj: Vlastivědná abeceda Dr.Pavla Thein. Z dějin závodů Fantových v Pardubicích. Dr.J.Frajdl 7-8/1989

      
Viz také:

      Explosia Semtín

      Průmysl

      Přerovsko

      Rafinerie minerálních olejů

      Stavební dílo po roce 1845

      Výstava hospodářského rozvoje města Pardubic 1940

      Zamlžovací soustava rafinerie minerální olejů


Předchozí heslo: Familie

Následující heslo: Fara


Diskuse k článku: Fantovy závody


Medaile Fanto Benzin

Napsal(a): Martin Vojta   |   2022-08-28 20:58:18   |   vojtamartin@seznam.cz
Dobrý den, nalezl jsem reklamní předmět ve tvaru medaile s nápisem FANTO BENZIN, FANTOLIN, MOTOR OIL. Nemohu však nikde najít podrobnosti k tomuto předmětu.Napsat příspěvek k článku: Fantovy závody


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014