Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Familie


Familie

je původní název předměstí Slovany na východě Pardubic. V 2.pol.18. stol.se na pa.panství zkoušela hospodářská reforma, při níž se panské pozemky rozdělovaly drobným zemědělcům, osvobozeným z nevolnictví, případně přistěhovaným kolonistům. Prováděl ji František Antonín šlechtic Raab, ředitel komorních panství v Čechách, dříve písař na pardubickém panství, proto názývána raabizace. Na pa.panství bylo založeno na 40 nových obcí. Ani J.Sakař v Dějiny města Pardubic, ani Pardubicko-Holicko-Přeloučsko neuvádějí rok založení Familie. Bylo to kolem r.1780 na pastvišti panského dvora Vystrkov a vznikla oddělená osada města Pardubice kilometr vzdálená od městské čtvrti Vystrkov k němuž administrativně patřila. Jméno dostala po usedlících nazývaných familianti. Bylo zde usazeno 20 českých osadníků, jejichž 16 usedlostí bylo založeno po severní straně silnice na Dašice a čtyři podél dnešní Spojilské ul., tehdy cesty k zaniklému rybníku Studánka, na jehož místě, v těsném sousedství Familie, založena samostatná ves Studánka a za studánecký lesem ves Spojil. R.1866 Prusové okupující Pardubice pro ochranu před útokem z východu postavili do oken domů ve Familii děla a okolí opevnili zákopy. Na severu zakrátko na ulici Hraniční srostla se Studánkou. Hlavně se rozšiřovala podél východní části Dašické ulice, po r.1900 překročila železniční přejezd, až v místě dnešní Fibichovy ulice opět narazila na hranici Studánky. Ulice souběžná s Dašickou na paměť zakladatele nazvána Rábova. Na rohu Dašické a Spojilské ul., v centru osady, stávala od konce 19.stol do 50.let 20.stol.kaplička P.Marie, o níž nejsou bližší údaje, zbytečně zbouraná při dláždění Dašické ulice. Památkou na ni je trolejbusová zastávka Slovany-U kapličky (-bez kapličky jak hlásili průvodčí trolejbusů, když ještě byli). R.1945 byla osada přejmenována na Slovany. Domy původní osady i některé novější byl zbourány v 80. letech a na jejich místě vyrostlo družstevní sídliště Dašická.
Městský dvůr v Karlovině ulici byl r.1788 rozdělen a stala z něj městská Familie.


      
Viz také:

      Části Pardubic

      Bílé předměstí

      Forberky

      Hasiči

      Hraniční ulice

      Kaplička

      Markvartovský dvůr

      Mejtská cesta

      Obecní pastviny

      Osada

      Příroda

      Raabizace

      SK Slovan Pardubice

      Slovany

      TJ Sokol Pardubice III.

      Studánka

      Vystrkov


Předchozí heslo: Fáblovka

Následující heslo: Fantovy závody


Diskuse k článku: Familie


Zastávka MHD přejmenována

Napsal(a): Tom   |   2016-06-01 16:08:56   |   @
Zastávka MHD byla před několika lety (přesné datum neznám) přejmenována, nyní se jmenuje Slovany, Spojilská.

kaplička Pany Marie

Napsal(a): L.Sokol   |   2014-02-28 12:04:37   |   @
kompletní materiál o historii Kapličky ve Zprávách KPPNapsat příspěvek k článku: Familie


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014