Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Bílé předměstí


Bílé předměstí

historická část Pardubic, na východní straně opevněného Města či Města v ohradě. Původně bylo stísněno mezi opevněním a Chrudimkou, proto se mu říkalo Malé předměstí nebo také Mýtské. Dnes se převážně rozkládá na pravém břehu Chrudimky. Založil je r.1507 Vilém z Pernštejna. Z Města se na ně vycházelo Bílou branou, podle ní bylo později pojmenováno na rozdíl od Zeleného předměstí. Původní levobřežní Bílé předměstí chránily proti útoku z východu a od severu další dvě brány: Sedlářská, na začátku Labské ulice a Mejtská za Chrudimkou. Oficiální městskou částí se stalo při číslování domu v letech 1770/71 a je jí dodnes i když se tento název běžně mezi lidmi neužívá. Mnoho lidí je ani nezná, ač je má v občanském průkazu. Dnešní rozsáhlé předměstí vzniklo ze dvou částí, vlastního Malého předměstí kolem Bělobranského náměstí s Labskou ulicí a dosti vzdáleného panského dvora Vystrkov s rozsáhlými pozemky na východě. Obě oddělené části spojovala vysokomýtská, dašická, cesta od konce 16.stol. Postupnou zástavbou přeměněná na dnešní ulice: Mezi mosty a Štrossovu. Z cesty vysokomýtské odbočovala na sever ulička k cihelně při ní bylo již r.1507 bylo 16 stavení - Na Ležánkách, v nejstarším urbáři nazývaná dokonce Předměstí u staré cihelny. V sousedství vznikla hospodářská část Na Vrtálně. Další rozptýlená zástavba vznikala podle Sezemické cesty, podél Haldy, dnešní Husovy ul., na jejím konci, lidově zvaném Židov, bývala samostatná ves Bukovina připojená společně se vsí Lhotkou r.1531 k Pardubicím a r.1770 zahrnutá do Bílého předměstí. R.1563 předměstí mělo 78 stavení, r.1611 82. Za třicetileté války bylo z nich 72 zničeno, ale r.1770/71 zde bylo již 117 domů a r.1846 170 domů s 1478 obyvateli. Bouřlivý rozvoj nastal od konce 19.stol. podle velkorysého regulačního plánu Vilové čtvrti a Okrouhlíku. Vznikl široký čtvrtkruhový pás nových čtvrtí vymezený od r.1891 na severovýchodě Pracovnou.Patří k němu Bubeníkovy sady Vystrkov s raabizační osadou Familie přejmenovanou po r.1945 na Slovany. Vystrkov od r.1880 samostatná část, byl v 50. letech 20. stol. spojen s Bílým předměstím administrativně, když již tyto části byly stavebně propojeny v jeden celek s převáženě nízkopodlažní zástavbou. Ul. Na Drážce ve své severní části odděluje Bílé předměstí od připojené části Studánka, na jejímž katastru je i sidlistě Dubina. Oddělenou částí Bílého předměstí zůstávají Hůrka s Bělobranskou Dubinou na pozemcích zaniklé Lhotka. Při dělení Pardubic na obvody bylo Bílé předměstí nešťastně rozděleno mezi obvod I, III a IV. Jako celek mělo dle sčítání r.2001 11521 obyvatel a 1633 domů.

Zdroj: Vlastivědná abeceda Dr.P.Theina: Bílé či Malé předměstí. Dr.P.Thein ZKPP 7-8/1980
      
Viz také:

      Bílá brána

      Bělobranské náměstí

      Čechovo nábřeží

      Familie

      Halda

      Holárna

      Horkovod - Horkovodní vytápění

      Husova ulice

      Malé předměstí

      Mejtské předměstí

      Město

      Město Pardubice

      Městské čtvrti

      Na Drážce

      Nový svět

      Předměstí

      Sakařova ulice


Předchozí heslo: Bílá brána

Následující heslo: Biografy


Diskuse k článku: Bílé předměstí


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Bílé předměstí


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014