Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Horkovod - Horkovodní vytápění


Horkovod - Horkovodní vytápění

Centrum Pardubic bylo od 20. let 20.stol připojeno na centrální vytápění parou z Městské elektrárny. Když se začala před r.1960 plánovat stavba Elektrárny Opatovice, bylo rozhodnuto využít k vytápění Pardubice její vysokotlakou odpadní vodou. Na toto vytápění mělo být napojeno již sídliště Polabiny, jehož výstavba zahájena r.1960. Předešlo se tím výstavbě místních kotelen, zdrojů exhalací a slíbeno jako kompenzace za zhoršení životního prostředí Pardubic po zintenzivnění chemické výroby, výstavbě teplárny Zelená louka ve VCHZ a EOP. To plánoval Pardubický kraj, který byl r.1960 zrušen a nahrazen větším Východočeským se sídlem v Hradci Králové. Výstavba Polabin pokračovala, ale řešení horkovodu z EOp vázlo, ačkoliv odpadním teplem již bylo ohříváno Labe, že od té doby nezamrzá. Muselo se přikročit k nouzovému napojení sídlištně na teplárnu Zelená louka VCHZ. Dne 24.9.1963 plným tempem se dokončoval horkovod Zelená louka- Polabiny. Sliby byly zapomenuty a 30.11.1974 dokončena I.etapa horkovodu z opatovické elektrárny do Hradce Králové. Horkovod z Opatovic do rozvodny u Cihelny zprovozněn až 25.1.1977, 1.11.1977 zahájeno sváření potrubí horkovodu přes Labe nad zdymadlem. Vedle lávky přes Chrudimkou za Sokolovnou položena 8.8.1980 konstrukce horkovodního potrubí pro Drážku. Konečně 20.12.1982 dokončena výměníková stanice horkovodu Dukla jih a Bytový podnik napojil vytápění bytů. Nahrazen starý parovod v centru, vyřešen problém lihovaru, který potřeboval zdroj páry. R.1988 nastal problém převedení horkovodu do průmyslové oblasti Černé za B. a do Chrudimě. Měl jít přes studánecký les Lipiny, který by byl zničen. Po protestech tehdy aktivních ochránců přírody a KPP nalezen trasa dalším mostem přes Chrudimku a podél rozestavěné trati na Chrudim až k Zámečku do rozvodny pro oblast a Chrudim. Přes Chrudimku uskutečněn ještě přechod 21.6.1996, kdy pracovníci Energostavu, Gasmontu Pardubice a Povodí Labe položili do rýhy ve dně Chrudimky 42,5 m.dlouhé potrubí tepelné přípojky pro Bílé předměstí.
      
Viz také:

      

      Bílé předměstí

      Drážka

      Parovod


Předchozí heslo: Horka

Následující heslo: Horní Polabina


Diskuse k článku: Horkovod - Horkovodní vytápění


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Horkovod - Horkovodní vytápění


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014